Отвориха ценовите оферти за изготвяне на за лот 3.2 на АМ „Струма”

Днес в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” се проведе публично отваряне на ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя за изпълнение на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен…

Отвориха ценовите предложения за изработка на анализ „Ползи-разходи“

В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура по ЗОП с предмет: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТКА НА АНАЛИЗ ‘ПОЛЗИ-РАЗХОДИ’ И ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ОБЕКТИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ‘ТРАНСПОРТ’…