Отварят ценовите оферти за консултант при рехабилитацията на пътя „Александрия – Коритен – Северняк“

  На 02.02.2012 г., в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект „Рехабилитация на път III – 293 „Александрия…