Проекти на тръжна документация

От администрацията на министъра по управление на средствата от EC Томислав Дончев са изпратили до КСБ за становище проекти на тръжна документация за строителство и строителен надзор на инфраструктурни проекти. Със съдействието на инициативата JASPERS през 2012 г. стартираха дейности,…

Разписват подробно регламента за работа на европейските фирми у нас

Разписват подробно регламента за правото на работа на строителни фирми от Европейския съюз или от страни по Споразумението за европейското икономическо пространство. Това ще се случи чрез промени в Закона за дейностите по предоставяне на услуги, които са публикувани за…

Строителството през 2012 г.: Кризата се задълбочава

Рекордна междуфирмена задлъжнялост, спад на инвестициите и нарастване на безработицата в сектора, сочат констатациите в анализа на КСБ   3981 са фирмите, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС). След приключването на процедурата по чл. 20, ал. 2 от…

Процесът на деклариране на опит в ЦПРС набира скорост

Регистърът търси начин още повече да помага на строителите   Декларирането на опита в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) бе основна тема на двудневен семинар във Велинград. В него съвместно участваха Комисията по воденето, ползването и поддържането на ЦПРС…

ЦПРС влезе и в ЗУТ

Строителят започва дейност само ако е регистриран за съответната група и категория строеж   Централният професионален регистър на строителите (ЦПРС) е включен в промените на Закона за устройство на територията. Той е разписан като чл. 161, ал. 3, т. 4.…