Чрез JASPERS през 2017 г. е подкрепена реализацията на 29 проекта

През 2017 г. по линия на инициативата за Съвместна помощ за подготовката на проекти за Европейските региони JASPERS са подкрепени общо 29 проекта. Те са от секторите „Транспорт“ (железопътен, пътен и интегриран градски транспорт), „Околна среда“, „Енергетика“ и „Здравна инфраструктура“.…

Поръчки по стандарт

Лилия Христова Скоро се вижда краят на свободното творчество при възлагането на обществените поръчки в строителството. Причината е дълго чаканото от бизнеса искане провеждането на процедурите да стане по унифицирани правила, които да доведат до намаляване на дискриминационните условия и…

Проекти на тръжна документация

От администрацията на министъра по управление на средствата от EC Томислав Дончев са изпратили до КСБ за становище проекти на тръжна документация за строителство и строителен надзор на инфраструктурни проекти. Със съдействието на инициативата JASPERS през 2012 г. стартираха дейности,…