Тема

Оперативните програми през 2014 – 2020 г.

Брюксел ни даде зелена светлина за ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“, чакаме отговор за останалите пет