Тема

Строителите реализираха 3 км и 3 станции от метрото до Бизнес парка

Откриват продължението на 8 май

Десислава Бакърджиева Свилена Гражданска След като преди няколко седмици бе открито разширението на първата метролиния до летище София, на 8 май ще бъде отрязана лентата и на продължението на метродиаметъра до Бизнес парк „София”. Това отново показва, че строителството на подземната железница е най-успешният проект у нас, финансиран със средства от ЕС. Новият участък е жк „Младост I“ – Бизнес парка в жк „Младост“ IV”. Той е с дължина 3 км с 3 станции – „Александър Малинов“, „Александър Теодоров-Балан“ и „Бизнес парк София“. Финансирането е по Оперативна програма „Транспорт“ (ОПТ). Трасето условно е разделено на две обособени позиции. Първата от тях включва тунелите от станция „Младост I“ до „Александър Теодоров-Балан“ и двете спирки, попадащи в тази част. Втората обхваща тунелите между МС „Александър Теодоров-Балан“ и МС „Бизнес парк София“ и последната станция от участъка. Общата постигната тръжна цена за целия участък възлиза на 44 млн. евро, в т.ч. 32 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие и 12 млн. евро съфинансиране. Цената на 1 км метро възлиза на 16,5 млн. евро, която е една от най-ниските за строителство на подземна железница в София и е няколко пъти под стойността на изгражданите през последните няколко години участъци в другите източноевропейски страна. Изпълнителят на първата обособена позиция е Обединение „Метро Билд Младост” с лидер „Джи Пи Груп“ ООД, заедно със „Станилов” ЕООД и „Инженеринг Груп” ООД, а за втората - обединение „Геометро Б.П.” с лидер „Геострой” АД и членове „Геотехмин” ООД и „Метропроект”. Подизпълнителите на двете дружества са над 20 и са специализирани в строгоспецифичните дейности, свързани с изпълнението на 18 системи за управление и функциониране. Сред тях са „Стартинженериг“ АД, „Ита инженеринг“ ООД по слаботокови системи, комуникации и видео наблюдение, „Транспортна автоматика“ ООД – по системите за автоматично регулиране на скоростта на влаковете и автоблокировката, „СК 13 Трансстрой“ АД – за релсовия път, „Антима“ ООД по системата за таксуване, „Диси“ ООД за диспечерските системи за управление на движението и енергетиката и други. Метрото е сложно техническо съоръжение, което изисква изключителен професионализъм при изпълнението на конструкциите на отделните участъци. Важно при този сложен обект е координацията и съвместяването на работите на отделните изпълнители, което „Метрополитен“ ЕАД заедно с надзорната фирма извършваше по време на целия строителен процес. Първата станция е разположена под пътното платно на бул. „Александър Малинов“ между кръстовищата му с ул. „Свети Киприан“ и ул. „Филип Аврамов“. Участъкът е изцяло подземен и започва от съществуващата МС „Младост I“, като след разположените след нея оборотни съоръжения с крива с радиус 500 м навлиза под пътното платно на бул. „Александър Малинов“. С оглед избягване на цялостното спиране на движението по булеварда и ускоряване на времето за неговото възстановяване по нов проект строителството на тунелите между МС „Младост I“ и МС „Александър Теодоров-Балан“ и МС „Александър Малинов“ е извършено по метода „Топ даун“ (Милански метод). Първоначално в едната половина на булеварда са изградени шлицови стени по направлението на едната от стените на тунелите, а след това и на другата. Между тях е излята покривната плоча на тунела. Възстановен е булевардът над нея. По този начин е осигурено движението на автомобилите в по една лента от двете страни на тунела. Под защитата на стените и покрива са изградени дънните плочи, вътрешните конструкции, релсовите пътища и е монтирано необходимото оборудване. След строителството на булеварда над метрото той съгласно новата регулация вече е с две платна с по три ленти. Станцията „Александър Теодоров-Балан“ и част от тунелите след нея в посока Бизнес парк „София“ са реализирани по открит способ в котлован с откоси. По-голямата част от тунелите и МС „Бизнес парк София“ са осъществени също по метода „Топ даун”. Станцията, предвид преминаването на трасето под р. Банишка, е разположена на дълбочина 16 м от терена, като поради тази причина в празното пространство над перона й е обособен подземен паркинг със 120 места. Релсовите пътища в участъка са с виброизолирани двублокови траверси в тунелите и с безтраверсова конструкция в станциите. Оборудването на трасето е от водещи световни фирми, като „Сименс“, „Балфор Бити“, „Астра“, „Капш“, „Орона“ и др. Станциите са със съвременен облик, изпълнени по оригинални архитектурни проекти. Концепцията за интериорното оформление на МС „Александър Малинов“ е подчинена на идеята за пресъздаване на стилизирана природна картина. Вместо обичайните дизайнерски похвати на естетизиране на затворено подземно пространство тук се използват живописно-графична аналогия и знакови кодове на горски пейзаж. Търсено е благотворното психологическо въздействие на природата върху многобройните ползватели на метрото. Затова и естетическите критерии за художествено решение са напълно абстрактни, без реалистична имитация, която би подсилила ефекта на изкуственост и съмнителна художественост. Знаковата символност на стилизацията придава усещане за чиста балансираност на цвят и форма. Интериорната идея за станция „Александър Теодоров-Балан“ е да изобрази с похватите на монументалното изкуство знаков символ на комплекс „Младост“. Вдъхновението идва от живописната обемно-пространствена градска среда, създадена от хората и напластена с различни силуети и стилове, а също и от архитектурната даденост на станцията. Цялостният интериор е живописен образ на жилищния комплекс - картинен израз на столицата като композиция на обеми, цветове и структури, продукти на човешката творческа същност и стремеж към естетизация на жизнената среда. В архитектурното й оформление преобладават простите правоъгълни цветни фигури в различни размери, изпълнени от комбинация на еталбонд и цветно стъкло. Таваните над пероните са окачени с вградени ивични компоненти с LED осветление. Вестибюлите са облицовани със зелено закалено стъкло и пана от еталбонд. Ефектното архитек­турно оформление на станциите е постигнато със стандартни облицовъчни материали - гранит, усилен гранитогрес, еталбонд и др. На таваните са поставени различни типични системи - с ламели тип „Хънтър Дъглас”, едроразмерни елементи от еталбонд и декоративни мазилки. Пейките на всяка от станциите са с различен дизайн, но предвид тежкия режим на експлоатация изпълнението им е от метал. 34 Важно място в оформлението заема разполагането на различни допълнителни елементи - визуална информация, пропускателни съоръжения, на рекламни елементи и др. Обликът на МС 16 е свързан с Бизнес парк „София”. Интериорът наподобява модерните офис сгради в комплекса, заложени са форми, подобни на различните здания. Всяка от трите станции е оборудвана с асансьори и ескалатори, което значително ще облекчи достъпа на пътниците до пероните им. „Разбира се, че при такъв голям обем работи има периоди от време, когато някои от дружествата изпреварват графика, а други изостават от него. Опитът ни при изпълнение на предишните участъци показва, че закъснение до 15 - 20 дни може да бъде компенсирано при съответна мобилизация, без това да влияе на крайния срок“, обясни за в. „Строител“ проф. д-р инж. Стоян Братоев, изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД. „Целта е спазването на срокове в рамките на договорените стойности и при високо качество, което е спазено и на двата подучастъка от трасето. Както обектовите ни инженери, така и надзорниците на инженер-консултанта са пряко ангажирани с цялостния контрол и управление на проекта“, подчерта той. По думите му няма участък, където да не е имало поне едно предизвикателство при строителството. Това е продиктувано от спецификата на обекта - изграждане под земята с разнообразни геоложки условия и с голямо количество подземни комуникации за реконструиране. Необходимо било да се изберат подходящи начини на строителство в отделните части на трасето съобразно конкретните условия и дори смяна на метода в едно от трасетата предвид появата на липсващи в кадастъра канализации. Поройните дъждове през 2014 г. пък довели до свличане на стени на изкопа. 31 Особено важно по време на изграждането било изпълнението на огромния обем строителни работи без цялостно спиране на движението по бул. „Александър Малинов“. „Трябваше едновременно да съвместяваме различни видове работи с оглед спазване на късия график за изграждане. Продължението се построи само за 2 години, което е най-краткият срок“, акцентира инж. Братоев. По думите му предизвикателство била реализацията на конструкциите на станциите в стеснени условия, обилни валежи и при високи подпочвени води в някои участъци и преминаването под р. Банишка без преместването на коритото й и много други. „По отношение на административните проблеми имахме съдействие както от Столичната община и от Столичния общински съвет, така и от различни държавни и други местни структури, за което използвам случая да им благодаря“, заяви изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД и подчерта, че безусловно най-важното за един проект, с който се кандидатства за финансиране от фондовете на Европейския съюз, е неговата навременна и професионална подготовка. А тя е реализирана благодарение на работата със специализирани звена от съответни консултантски фирми, с експертите от консултантския екип на JASPERS и др. „Имаше дейности, свързани с регулационното обезпечаване, подготовката на материалите за ОВОС, на идейния проект и не на последно място - провеждането на тръжните процедури при стриктно спазване на ЗОП. Имаше и други предизвикателства, но заедно със строителите се справихме“, поясни инж. Братоев. Предвид сложния характер и спецификата на обекта Столичната община е създала в „Метрополитен“ ЕАД специализирана структура –„Управление инвестиционна дейност“, което се занимава с цялостната подготовка и управление на подземната железница. За новата отсечка в „Младост” отговаря отделен екип, включващ експерти по конструкции, системи, пътни работи и др. Това звено контролира работата както на изпълнителите, така и на инженер-консултанта. От своя страна последният следи за стриктно спазване на договорните ангажименти на фирмите, преглежда и оформя докладите за съответствия на проектите и следи тяхното качествено изпълнение в одобрените от възложителя графици. 34 „По отношение на седмичните оперативки нашата практика показва, че за ефективното управление на такъв сложен проект като метрото от особено значение е постоянно да следим неговото строителство и да съдействаме за своевременното решаване на възникващите по време на изграждането му проблеми и др.“, каза изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД. Вече са направени единичните изпитания на отделните съоръжения и системи. В момента се провеждат комплексните изпитания, като до сега всичко се извършва съгласно пусковата програма. Изпълнението на участъка и монтираното оборудване са с високо качество. Назначен и обучен е допълнителният експлоатационен персонал за функционирането на участъка. Изготвен е графикът за работа на влаковете след въвеждането му в експлоатация и в момента се реализират процедурите по неговото въвеждане в компютрите на диспечерите и т.н. По проекта остават само заключителните комплекси проби, като от 1 май по трасето ще се движат влаковете по график, но все още без пътници. Това е и последната фаза от въвеждането на участъка в експлоатация. Трябва да се оформят окончателните документи за изпълнението на участъка, което ще се извърши в близко време. „Използвам случая да благодаря на Управляващия орган на ОПТ за коректното отношение към проекта. Благодарение на стриктното спазване на подписаните споразумения между нас и УО, на ефективното управление, строгата финансова дисциплина проектът за разширение на метрото в София се посочва на различни наши и на Европейската комисия форуми като един от най-успешните големи инфраструктурни обекти“, подчерта инж. Братоев. След пуска още 42 хил. пътници ще ползват екотранспорта Прогнозите за пътникопотоците в участъка са направени от специализирана консултантска фирма в тясно взаимодействие с експертите от транспортно планиране от JASPERS. Анализът е съобразен с плътността на застрояване и предвижданията за развитието на града съгласно общия устройствен план, наличието на активни напречни връзки за довеждащ транспорт и други. Според тези данни се предвижда всекидневно 42 хил. души да пътуват по трасето. Практиката от предишните лотове показва, че още през първите три години след пускането на съответния участък се реализират над 70 - 80% от дългосрочните прогнози за нарастване на пътническите потоци. Съгласно изготвените графици в пиковите часове по първата линия в участъка „Сливница“ – „Младост I“ влаковете ще се движат с минимален интервал 3 мин, а в „Младост I“ - „Бизнес парк“ - 6 мин. Придвижването от новия участък до центъра на града ще отнема до15 мин. За метрото е важно каква е средната скорост на мотрисите. Максималната скорост между станциите е 80 км/ч. За сведение средната скорост на пътуване с различните видове надземен транспорт се намира в границите 14 - 18 км/ч, като в пиковите часове тя в отделни участъци е едва 10 км/ч. Съгласно Международната асоциация за обществен транспорт средната скорост в милионните градове трябва да е между 24 - 28 км/ч. Това показва, че метрото е най-бързият и удобен транспорт за придвижване в града. Освен това той влияе на трафика в града. Само в района на жк „Младост“ се очаква намаление на колите с над 25%. В резултат на това се очаква с пускането на участъка да се постигне снижение на изхвърляните вредни газове от автомобилния транспорт с над 6 хил. т. Допълнителните пътници, които ще обслужва метрото с пускането на участъка, ще икономисват средно над 9 хил. човекочаса дневно. В района на жк „Младост“ за облекчаване на трафика и осигуряване на по-добър достъп на пътниците до станциите е извършено разширение на бул. „Александър Малинов“ от бул. „Андрей Сахаров“ до ул. „Александър Теодоров-Балан“, като той става с две платна от по три ленти всяко. Вместо досегашните тесни и разбити 1 м тротоари са изградени нови такива от унипаваж с ширина 3 м. От ул. „Александър Теодоров-Балан“ до Бизнес парка „София” по новоприета улична регулация се изгражда участък от бул. „Александър Малинов“ източно от хипермаркет „Хит“ със същите параметри. Той трябва да е готов през август. В същия срок ще бъде ремонтиран и уширен и участъкът от бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Андрей Сахаров“, за да може до есента целия „Александър Малинов“ да бъде с нов профил от две платна с по три ленти, осветление и широки тротоари от унипаваж. С всяко удължаване на линиите на метрото нараства и броят на влаковете, необходими за неговата нормална експлоатация. Допълнителните мотриси за новите участъци, които се завършват през настоящата година, се доставиха през 2014 г. по ОП „Околна среда 2007 - 2013”. Това е един положителен пример за сътрудничество между ОПТ и ОПОС. Продължението в бъдеще време МС „Бизнес парк София“ засега е последна от подземната железница в „Младост“, но няма да е за дълго. По първия метродиаметър това, което ще се обсъжда и процедира, е продължението му след станцията. Там се правят проучвания линията да стигне до Околовръстния път до зоната под лифтовата станция „Симеоново“. Идеята е метрото да се свърже с лифта. Плановете са новото трасе да е дълго два километра и по него да бъдат изградени две станции. Продължението ще започне от Бизнес парк „София” и ще стигне до Околовръстното, където ще бъде построена първата станция. Втората ще се намира на кръстовището на Околовръстното и бул. „Бистришко шосе” – в близост до магазин ИКЕА. Заложени са и строителство на паркинг за 800 коли и автогара. Целта е автобусите, които идват от Бистрица, Панчарево, Железница и други селища от югоизточния район, да не влизат в София, а да оставят пътниците си там, след което те да стигат до центъра с метро. За това продължение на подземната линия ще са необходими 40 млн. евро. За по-нататъшното удължаване, неговата обосновка и реализиране е необходимо изготвянето на съответните проучвания, анализи, регулационно обезпечаване и проектна подготовка. Но и това ще стане... 30 Инж. Константин Петков, ръководител на проекта, изпълняван от обединение „Геометро Б.П.“: Приложихме специални укрепвания в участъка Инж. Петков, какви дейности са изпълнени до момента? Обединение „Геометро Б.П.“ с лидер „Геострой“ АД и членове „Геотехмин“ ООД и „Метропроект“ ООД приключва строителството на участъка от първия диаметър на Софийското метро в жк „Младост IV“. Изградихме метростанция „Бизнес парк София“ и прилежащия тунел с дължина 1 км с финансиране по ОП „Транспорт 2007 – 2013“. Реализацията на този обект е стъпка напред особено за „Геострой“ АД, тъй като това е първият проект, осъществен от дружеството на пълен инженеринг. Двата обособени участъка – станцията и тунелът, са изцяло подземни и са разположени в един от най-бързо развиващите се жилищни райони в София. Към МС 16 са построени два етажа подземни буферни паркинги. За разлика от предишния проект, в който „Геострой“ АД и „Геотехмин“ ООД участваха – строителството на метростанция „Джеймс Баучер“, където дълбочината на изкопите на места беше до 28 м, при изграждането на МС 16 се достигна до 15 м от ниво терен. В участъците, където тунелът преминава под коритото на р. Банишка, се наложи прилагането на по-специфични строителни методи, като използване на специални укрепвания. Новият тунел е двупътен и е разделен на два подучастъка. Първият преминава под съществуващия подлез, където също се наложи прилагане на допълнителни укрепителни мероприятия, а вторият – под друг съществуващ подлез и р. Банишка. Новоизградената метроотсечка започва от кръстовището на бул. „Александър Малинов“ и ул. „Самара“ в кв. „Младост I“ и продължава до Бизнес парк „София“ в кв. „Младост IV“. При изпълнението на целия участък се приложиха различни строителни методи – тунелът е изграден изцяло по т.нар. милански метод, а станцията – комбинирано. По този начин въздействието на строителните дейности върху съседните жилищни сгради беше минимално. Създаде се възможност за работа почти през цялата година и ни спомогна при спазването на договорения срок. Кое беше най-голямото предизвикателство при изпълнението на проекта? Проектирането. Идейният проект беше с едно ниво гараж, а ние успяхме да наложим вариант с два етажа. Паркингът е за 120 автомобила. Надявам се да се използва пълноценно. Трудности не липсваха в рамките на целия срок на реализация, но това не ни попречи да изпълним всичко, и то качествено. И това се вижда. Всички вложени материали и оборудване са одобрени от надзора и имат сертификати. Първите изпитания с влакове показват, че и релсовият път е отличен, и радиовръзките работят. Разкажете ни повече за МС 16. Какви материали и технологии са използвани? Метростанция „Бизнес парк София“ е третата поред от новостроящите се станции в кв. „Младост“. Дължината й е 166 м, ширината й в рамките на пероните е 18,20 м, а при вестибюлите е 21 м. Тя е решена с два вестибюла на първо подземно ниво – северен и южен, всеки с по два входа. На първо и второ подземно ниво е развит паркинг, към който достъпът се осъществява чрез две външни и една вътрешна рампа. За него е предвиден и междинен вход/изход. На трето подземно ниво е перонът на станцията, до който се достига по стълби и ескалатори от вестибюлните пространства. В южния вестибюл има и асансьор. В конструктивно отношение МС „Бизнес парк София“ е проектирана като съчетание на външна, укрепваща и вътрешна конструкция. Вътрешната е разделена с дилатационни фуги на 4 блока – два в перонната част и по един в зоните на вестибюлите. По дължината на станцията има три типа конструкции. МС 16 е модерна. В архитектурното оформление преобладават простите правоъгълни фигури в различни размери. Обликът й се свързва с модерното в Бизнес парк „София“. Получи се едно преливане от фасадите на офис сградите. В интериора й са използвани цветно стъкло, композитни панели Bond и няколко модела гранитогрес – полиран, антислип. Жълтата линия е на 60 см от ръба на перона. Най-интересното в станцията е LED осветлението. Красотата му е в това, че няма никаква симетрия. Като цяло станцията е с интересна конструкция. Благодарение на проекта в МС 16 няма колони, което дава пространство. Всичко е окачено с една конструкция в шлицовите стени – 22 м дълбоки, в които се пренася целият товар от плочите. На този етап МС „Бизнес парк София“ е крайна и затова ще се използва само единият перон. По тази причина преди станцията е монтиран т.нар. бретел. Чрез тази връзка влакът може да минава в двата коловоза. Целта на бретела е в единия коловоз да има топъл резерв и да се осигури необходимата дистанция между влаковете, за да се спазва графикът. Има идея в бъдеще да бъдат изградени още две метростанции. Тогава бретелът няма да е необходим. Трудна ли е геологията в района? Хубавото бе, че нямаше подпочвени води. В същото време работехме с почва с високо съдържание на глина – категория А-4 и А-7, която не е много подходяща. Сложно беше преминаването под реката, която на практика докосва покрива на метрото. Затова и използвахме окачени конструкции и направихме допълнителни укрепвания. Доколко Ви притискаха сроковете и негативните природни фактори? Категорично графикът беше кратък, но успяхме да се справим с всичко в рамките на две години. „Метрополитен“ ЕАД следеше стриктно за спазването на срока и ни помагаше в процеса. Екипите, които работиха на терена, се сформираха според графиците и нуждите на обекта. За да нямаме изоставане, понякога броят им достигаше до 250 в екип. Случвало се е да имаме смени от 24 часа 7 дни в седмицата. Трафикът беше сериозна пречка. Трябваше да изпълним и много реконструкции на засегнатите инфраструктури – водопровод, канал и леки електрически мрежи. Само тръби на „Топлофикация“ не сме премествали. Като че ли най-сериозният негатив за изминалия период беше времето. То беше изключително неблагоприятно и много ни попречи, особено през миналата година. За периода април 2014 г. – март 2015 г. имаше само един месец без валежи над нормата. Когато има дъжд и сняг, трудно се работи, необходимо е да се отводнява. Понякога, за да спазим изискванията на строителните норми, сме спирали процеса. Какво остава да се свърши? В момента сме изпълнили дейностите почти на 100%. Остават ни съвсем дребни строително-монтажни работи по покритията на входовете при метрото. Асфалтираме пътя над трасето. Той ще бъде завършен до края на април. Дейностите по обекта приключват с реконструкцията на бул. „Александър Малинов“. Предвидено е възстановяване и озеленяване на засегнатите по време на строителството площи. 35 Инж. Стефан Чонков, проджект мениджър „Джи Пи Груп“ ООД: Всичко е изпълнено качествено и в сро Инж. Чонков, готов ли е участъкът от бул. „Андрей Сахаров“ до бул. „Д-р Атанас Москов“? Кой беше най-сложният обект? Строителните дейности са завършени на 100%. В момента текат пусково-наладъчни работи и комплексни изпитвания на системите. В отсечката, която изградихме, използвахме различни методи на строителство. В преобладаващата си част осъществихме конструкциите по Миланския метод. На места те са по традиционен способ в укрепен изкоп. Приложихме и открит неукрепен котлован метод. Най-сложният за изпълнение обект безспорно беше МС 14 „Александър Малинов“. Станцията е разположена на две възлови за района кръстовища – между бул. „Александър Малинов“ с булевардите „Андрей Сахаров“ и „Андрей Ляпчев“. МС 14 е с два вестибюла, като северният има четири входа, а южният - два. Настилките в нея са изпълнени от гранит и усилен гранитогрес. Облицовките са основно от усилен гранитогрес, комбиниран с гранит в зоната на входовете. Те са поставени по много интересен начин, решенията са дизайнерски. Окачените тавани са изпълнени от еталбонд. Акцентът на станцията е във фигурите по стените на перона, изобразяващи гора. Стъблата на дърветата са от гранитогрес, а короните им са от еталбонд. Те са с LED осветление. Интериорът се получи много добре и смятам, че ще се хареса на пътниците и жителите в кв. „Младост“. Разкажете и за другата метростанция, която попада в изпълнения от „Джи Пи Груп“ ООД участък? МС„Александър Теодоров - Балан“ е разположена южно от кръстовището на бул. „Александър Малинов“ и улиците „Д-р Атанас Москов“ и „Проф. „Александър Теодоров-Балан“. МС 15 е с два вестибюла – и на този обект северният има четири входа, а южният - два. Настилките са изпълнени от гранит и усилен гранитогрес. Облицовките са основно от усилен гранитогрес, комбиниран с гранит в зоната на входовете. Окачените тавани са изпълнени от еталбонд. Интересното при тази станция е, че многоцветните плочки по стените на перона наподобяват градска среда - с жилищни кооперации и високото застрояване в кв. „Младост“. Осветлението също е оригинално и допълва обстановката. Получава се една игра на светлини между разноцветните елементи на облицовката. До каква степен трафикът затрудняваше работата Ви? Трафикът по бул. „Александър Малинов“ е доста интензивен. С оглед осигуряване на движението по него през цялото време на строителство на метростанциите и тунелните участъци по-голямата част от участъка бе изпълнена по Миланския метод. За да не се затварят напълно булевардът и прилежащите му улици, бяха въведени повече от 30 временни организации на движение. По време на строителство на сложен инфраструктурен обект винаги възникват проблеми, с които трябва да се справяме в движение. Най-големи пречки ни създаде времето, тъй като изминалата година имаше необичайно много валежи. Геологията също беше трудна, различаваща се в зоните на участъка и налагаща разнообразни методи на строителство. Основните проблеми при преместване на подземната инфраструктура бяха свързани с ограничената площ, на която трябваше да се разположат множество инженерни проводи. За да реализираме всичко успешно и в срок, на трасето работиха повече от 30 човека технически персонал и над 300 работници и машинисти на строителна механизация. Постигнахме качествено изпълнение на обекти, вложихме най-добрите материали и продукти на водещи световни производители. Имахте ли проблеми с гражданите? Искам да изкажа благодарност на жителите от район „Младост“, които изтърпяха 2 години неудобство и затруднено движение, но винаги бяха коректни към нас, строителите, и оцениха добре свършената работа. Получихме и пълна подкрепа от „Метрополитен“ ЕАД и Столичната община. С тях се работи много добре, тъй като те са изключителни професионалисти. 33 Инж. Иван Илиев, главен инженер, „Станилов“ ЕООД: Изградихме цех за производство на траверс Инж. Илиев, каква беше ролята на „Станилов“ ЕООД в проекта? В Обединение „Метро Билд Младост“ фирма „Станилов“ заедно с „Джи Пи Груп“ ООД и „Инженеринг Груп“ ООД завърши строителните работи по участъка от разширението на метрото от бул. „Андрей Сахаров“ до км. 17+000 (магазин „Хит“) на 30 март 2015 г. Участъкът е от 1,65 км с две подземни станции и подземни трасета приблизително 1400 м, построени по т.нар. Милански метод, с изкоп под предварително излята стоманобетонова плоча върху шлицови стени. „Станилов“ изпълни изцяло участък от 320 м от трасето, носещите конструкции на метростанция „Александър Малинов“ и шлицовите стени на 500 м от трасето между МС 14 и МС 15. В количествено изражение това е приблизително 13 500 кв. м стоманобетонови шлицови стени и 2775 куб. м стоманобетонови милански и дънни плочи. Същевременно изградихме и 3125 м релсов път и контактна релса в участъка на двете метростанции. За целта построихме цех за производство на траверси за релсов път за „Метрополитен“ ЕАД, сертифициран в Научно-изследователския строителен институт. В него произведохме близо 20 хил. комплекта метротраверси за участъци от разширението на метрото в кв. „Младост“ и летище София. От 7 април т.г. по трасето до Бизнес парка в Младост вече преминават тестовите мотриси. Кое е интересното и специфичното на участъка, по който работихте? „Станилов“ ЕООД има достатъчно опит в градски условия и на този обект определено работата се оказа рутинна, позната от професионална гледна точка. Въпреки това при изпълнението на отсечката между МС 14 и действащата част на метрото по бул. „Андрей Сахаров“ не липсваха и предизвикателства. Необходимо беше да преминем през частни имоти на работещи фирми, за кратко време да изместим съоръжения и конструкции и след това да възстановим на собствениците площадките в изряден вид. Така например преместихме над 200 м канализация ф1000. Също така изградихме нови трасета за 250 м стоманени водопроводи ф1230 и чугунени водопроводи ф720 – 100 м. Реконструирахме над 2000 м подземни електропроводи и близо 7000 м оптична подземна мрежа. С какви проблеми се сблъскахте и от колко души се състоеше екипът? Наложи се на три пъти да пренасочим движението на автомобилния трафик около участъка, но това не затрудни работата ни. За съжаление дъждовните месеци през 2014 г. усложняваха дейностите по реконструкциите и фундирането на трасето, но и това не попречи за изпълнение на сроковете. В зависимост от графика броят строители специалисти и инженерен състав, варираше от 30 до 70 души. Принципът на работа в „Станилов“ ЕООД, наложен и поддържан през годините, е качество и срок. Може да се каже, че и този проект изпълнихме с отлично качество, а това ще усетят и гражданите, които ще се возят по един идеален релсов път. Как се работи със Столичната община и „Метрополитен“ ЕАД? Близо 20 години фирма „Станилов“ работи с местната администрация. Дългогодишната ни съвместна дейност е доказателство за коректност и доверие между нас.