Тема

Модернизацията на Централна жп гара София – един необходим проект

Цели се постигане на почти пълна енергийна независимост на комплекса

t2 Мартин Славчев, Емил Христов Крайно време беше Централната жп гара в София да бъде модернизирана. След няколко десетилетия експлоатация без извършване на основни ремонти, и то при огромен брой ежедневен пътникопоток, отделните строителни елементи на сградата бяха силно амортизирани. Затова можем да кажем, че проектът за реновиране е необходим. „Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата”, който включва и ремонта на жп зданията в Пазарджик и Бургас, се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013”. Ремонтът ще бъде извършен на 2 етапа, за да не се стига до пълно затваряне на гарата. Първо ще бъде обновена източната част на комплекса, а след това и западната. Над 60% от предвидените дейности са извършени успешно. Изпълнител на проектирането и строителството е ДЗЗД „Обединение ГБС – Централна гара София“, което влключва „Главболгарстрой“ АД, „Водстрой 98” АД и „Промишлено строителство холдинг” ЕАД. Модернизацията трябва да приключи в края на 2015 г. Проектът за реконструкция на Централна жп гара София предвижда да подобри функционалното разпределение на помещенията, търговския и експлоатационен потенциал на сградата. Строителите трябва да се справят и с нуждата от повишаване на енергийната ефективност, като в този аспект се цели да се постигне почти пълна енергийна независимост на гаровия комплекс. Изпълнителите предвиждат изцяло да се променят фасадите, старата дограма да се демонтира и да се подмени. На покрива и част от пероните ще бъдат поставени фотоволтаични системи, чрез които енергията от слънцето ще се ползва за отоплението, вентилацията и климатизацията на сградата. Ще бъде изградена напълно нова ОВК инсталация, а осветителните тела ще се сменят с енергоспестяващи. Всички технологии за подобряване на енергийната ефективност, заложени в проекта, не са нещо ново за консорциума от компании, работещи по обекта, и в този смисъл не са и професионално предизвикателство тях. Истинската сложност се крие в това, че не се изгражда нова сграда, а изцяло се рехабилитира съществуващата. При това, без да спира да изпълнява обществените си функции, което изисква изключително прецизни графици на работа и точна етапност на различните дейности. Основната цел на проекта е да се извърши рехабилитация на съществуващото приемно здание към жп гарата и прилежащите й терени. Тя се стопанисва и поддържа от ДПНКЖИ и е ситуирана в най-голямата и значима за държавата икономически развита градска агломерация. Водещата роля на жп гара София може да се види от мястото й в Европейската железопътна мрежа. През нея минават много от Общоевропейските транспортни коридори. С  рехабилитацията ще се прецизира предназначението на съществуващите обслужващи помещения. Много от неизползваемите сега зони, като някогашния ресторант и кино зала, ще променят предназначението си - за търговски площи и обществено обслужване в съответствие със съвременните изисквания към тях. Ще бъде изграден модерен единен център за управление движението на влаковете, който ще е разположен почти изцяло на двете надземни нива на най-източния блок на реновираната сграда. Надпартерното източно крило на гарата ще се обособи като зона със заведения за хранене, магазини и детски кът, а в западната му част ще се отдели администрацията. Проектът предвижда и подземен паркинг за служителите на гарата. След приключването на ремонта отдаваемата търговска площ ще бъде близо 11 хил. кв. м, което значително ще повиши генерираните приходи, а в същото време и комфорта за пътниците. Предвижда се и пълно обновяване на пероните. С рехабилитацията се цели сградата да стане удобна за ползване, да има информация и достъп до всички части на гарата за хора с намалена или затруднена подвижност чрез поставянето на пътеки, рампи, ескалатори. Ще бъдат изградени и санитарни помещения, както и медицински кабинет. Още преди началото на работата за строителите беше ясно, че състоянието на сградата е отчайващо. През годините са правени само дребни частични козметични ремонти на общите части и помещенията, но не е обръщано внимание на конструкцията. От техническия паспорт се знаеше, че са наложителни сериозни дейности по укрепването й и по фундаментите. Но след започване на същинската работа се оказа, че състоянието на сградата е далеч по-лошо от описаното в документите. Повечето плочи са провиснали, като отклонението на едната е цели 22 см. Заради това се налага вместо предвидените доливки на 6 см направата на такива от средно 10 - 12 см. Това утежнява плочите, а от там се стига до увеличаване на колоните и се налага изцяло ново фундиране - с микропилоти вместо с кожуси. В момента на обекта работят около 320 души, а броят им среднодневно за целия период на изпълнение е 250. Те са там на трисменен режим, като разрушителните и СМР се извършват на две смени, а някои дейности като рехабилитацията на контактната мрежа се правят само нощем.     t Димитър Димитров, ръководител на проекта от страна на „Водстрой 98“ АД:

Полагаме усилия да вършим работата си максимално бързо

  Г-н Димитров, кое е най-голямото предизвикателство при ремонта на толкова обществено значима сграда? Най-голямото предизвикателство е, че всички строително-монтажни работи се извършват на мястото на действаща гара. Още в началото на проекта беше ясно, че няма как да я затворим напълно. Полагаме усилия да вършим работата си максимално бързо. Самата Централна гара е една от трите най-натоварени в България. През нея освен голям пътникопоток минават и товарни състави. Истината е, че няма как да пренасочим линиите към други места, защото София се явява ключов железопътен център за региона. Това е една от причините да не можем да разгърнем още по-голям ресурс с работна ръка. Също така е важно да се отбележи, че първата сграда на гара София е построена още през 1888 г. и за времето си е била най-голямото съоръжение от подобен вид на Балканския полуостров. През 1964 – 1971 г. е изработен проект за приемно здание и в периода 1972 – 1974 г. е построено сегашното. Вследствие дългогодишната експлоатация без саниране и основни ремонти, както и огромния брой преминаващи ежедневно хора отделните строителни елементи са силно амортизирани. Дограмата беше изключително остаряла, от покрива проникваше дъждовна вода. Нарушена бе и хидроизолацията под коловозите и в подлеза под пероните. На места се образуваха течове по тавана, а през годините е имало и немалко наводнения.  Напоследък са правени само частични ремонти за отстраняване на неизправности или за изпълнение на съвременни изисквания. Така че нашата задача е да реализираме цялостната модернизация на гаровия комплекс. Предстои подмяна на дограмата, прозорците и вратите. Сградата ще бъде пожарно обезопасена, инсталационно осигурена, с възможности за получаване на услуги от първа необходимост. Ще бъдат създадени и условия за приятен престой на територията на приемното здание с топли и удобни чакални. Фотоволтаици ще произвеждат част от необходимата енергия.  До всички нива ще бъде осигурен достъп на лица с намалена подвижност. В момента се прави и плочата на паркинга, който ще може да побира до 100 превозни средства. Интересното е, че под гарата има и противоракетен бункер, който не се използва. Проектът предвижда той да бъде ремонтиран и превърнат в алтернативен център, който ще се използва при необходимост. Новата визия на гарата предвижда и изграждането на многофункционална спортна зала. Разкажете повече за нея. Точно така. Обектът ще разполага със спортна зала. Тя ще бъде с големина 1500 кв. м с помещения за фитнес, треньорски кабинети и съблекални. Капацитетът й ще е около 1000 седящи места. В нея ще могат да се практикуват няколко вида спорт, сред които футбол, волейбол, хандбал и баскетбол. Таванът е на височина 12,5 м, което позволява залата да се ползва и за художествена гимнастика.  Ще може да се отдава под наем за различни спортни инициативи. От колко души се състои екипът? На какви смени работите? В различните моменти работят около 250 души. В дадени ситуации тяхният брой достига до 320, което само по себе си е значителен ресурс с кадри. Работи се непрекъснато. Основното къртене например се извършва след 19:00 часа вечерта, за да няма опасност за персонала и преминаващите в близост граждани. Стриктно спазваме правилата и нормите за работа, защото за нас най-важна е безопасността на хората. Задачата ни е да изпълним обекта в срок. Докато ремонтираме, трябва да позволим и на персонала на гарата да си върши работата безпроблемно. За целта са пригодени зони за жп служителите.    

t3 Обектът в цифри

Обхватът на реконструкцията и модернизацията включва: - пълно обновяване на приемната сграда; - цялостно обновяване на пешеходния подлез с подмяна на хидроизолацията му, поради което ще бъде необходимо разваляне и направа на нов железен път в обсега на подлеза, осъществяващ достъп до 11 коловоза (6 перона) и с дължина 109 м; - нови перонни покрития и настилки; - рехабилитация на контактната мрежа в зоната на перонните покрития и „стрелковите улици“ в източна и западна посока на коловозите; - вътрешен подземен паркинг с приблизителна площ 700 кв. м; - направа на пътен подход и външен паркинг върху обща площ 5785 кв. м. ДП НКЖИ цели: - преосмисляне предназначението на обществените, обслужващите и административните помещения, блокове и връзки; - преосмисляне на централното фоайе и визуалната комуникация; - минимизиране на стагниращите функции, като обработка на багаж и колети, администрация, складове, обслужващи помещения и др.; - осъществяване на нови комуникационни връзки в контекста  на развитието на околната среда; - изграждане на подземен служебен паркинг на първо подземно ниво с директна връзка към централно фоайе и подземен хол; - решения за достъп на хора с увреждания до всички нива на гарата; - ново изпълнение на архитектурно-строителните работи и инсталациите с цел повишаване на комфорта и енергийната ефективност на гарата; - увеличаване на естествената дневна светлина, модерни пасивни и активни решения за използване на слънчевата енергия; - нов имидж на Централна жп гара в ролята й на входно-изходна точка към София като европейска модерна столица. Предвидени са още: - пълна подмяна на фасадните елементи – облицовки, обшивки, дограми, окачени фасади; - подмяна на тавани; - реализация на изцяло ново интериорно решение и обзавеждане в зоните на приемните халета на гарата, заемащи площ от приблизително  6 хил. кв. м; - саниране и/или изграждане на нови помещения във всички зони на сградата – реконструкцията обхваща на практика почти цялата разгъната площ на сградата, която е приблизително 33 500 кв. м; - в рамките на преустройството е заложено да се реализират приблизително 11 хил. кв. м площи за отдаване под наем, които да отразяват съвременните тенденции на пазара; - подмяна на всички морално остарели инсталации, както и изграждането на нови, които отразяват актуалните тенденции за технологичност и ефективност и покриват съвременните европейски и местни норми и стандарти; - саниране или усилване на част от носещата стоманобетонна конструкция, както и изграждане на нови стоманобетонни конструкции в определени зони; - саниране и рехабилитация на покривната конструкция на приемното здание - покривната конструкция е стоманена, обхваща площ от приблизително 13 800 кв. м; - саниране на конструкцията и подмяна на обшивките по перонните покрития, които обхващат обща площ от приблизително 30 300 кв. м; - подмяна на настилките по пероните – общо около 32 хил. кв. м; - подмяна на настилките на тротоарите, които са прилежащи към зданието, както и реализация на проекти за озеленяване и градски дизайн с изцяло нови елементи.