Тема

Ремонтите на учебните сгради приключват преди първия звънец

Над 5 млн. лв. са осигурените средства за целта

Георги Сотиров Свилена Гражданска Дни преди да удари първият учебен звънец, текат последните ремонти работи, касаещи образователната инфраструктура в София. През това лято Столичната община отдели средства за дейности в 34 обекта (17 училища и 17 детски градини) на територията на 18 от 24-те си района. Най-много сгради – четири, ще бъдат обновени в „Подуяне“, по три – в „Красно село“ и „Искър“, по две – във „Витоша“, „Възраждане“, „Слатина“, „Изгрев“, „Лозенец“, „Красна поляна“, „Младост“, „Овча купел“ и „Люлин“, по една – в „Средец“, „Сердика“, „Оборище“, „Връбница“, „Надежда“ и „Панчарево“. Предвидени за изпълнение са ремонтно-укрепителни и възстановителни работи и мерки за повишаване на енергийната ефективност на обща стойност 5,12 млн. лв. Те започнаха в началото на юли и се очаква да приключат до 15 септември. Само в 134-та логопедична детска градина „Венелин Иванов” и 25-о ОУ „Д-р Петър Берон" в „Красно село” и в 74-то СОУ „Гоце Делчев“ във „Връбница“ дейностите ще продължат и през октомври и ноември. Създадена е необходимата организация за провеждане на учебния процес, като децата ще бъдат пренасочени към други заведения, уверяват от местната управа. Лятното обновяване започна с последния училищен звънец в края на юни. От районните администрации предварително са направили обществените поръчки, за да могат работите да стартират навреме. Целта им е да се намалят необходимите средства за поддържането на сградите и да се осигурят съвременни условия за подрастващите. Така в ОДЗ 5 „Ракета“ в район „Подуяне“ задачата е след ремонта и изпълнението на мерки за енергийна ефективност да се постигне ефект от над 40% икономия на енергия и спестените пари да остават за градината. „Образованието е един от основните приоритети в София напоследък. През 2015 г., както и през изминалите години заедно с изграждането на нови сгради за детски заведения, училища и физкултурни салони продължаваме последователната политика за модернизация на съществуващите постройки“, заяви Ирина Савина, зам.-кмет на Столичната община с ресор „Инвестиции и строителство“. Междувременно продължава строителството на физкултурен салон и мултифункционално спортно игрище към 98-о начално училище в кв. „Илиянци“. Дейностите започнаха през април т.г. и се очаква обектът да бъде завършен през 2016 г. Инвестицията е в размер на 1,115 млн. лв., като средствата са осигурени от бюджета на общината. От 2006 г. до сега са инвестирани над 6 млн. лв. за направата на 3 спортни зали в 72-ро ОУ - кв. „Суходол“, 199‑о ОУ - „Подуяне“, и в 159-о ОУ - с. Челопеч, както и на 2 физкултурни салона в 88-о СОУ в „Овча купел“ и 81-во СОУ в „Младост“. До 2020 г. предстои да бъдат реализирани още 6 обекта в 37-о СОУ в „Люлин“, 48-о ОУ в „Сердика“, 149‑о СОУ в „Овча купел“, 176-о ОУ в с. Негован, 175-о ОУ в с. Мрамор и 133-то СОУ „А. С. Пушкин“. В момента се прави подробен устройствен план за изграждане на малка зала в жк „Дружба“ и ще се търси финансиране по различни европейски и национални програми. Същевременно се работи по проекта за разширението на Първа английска гимназия и за нов физкултурен салон, какъвто е предвиден за Френската гимназия. В първия учебен ден децата ще прекрачат прага на ново училище в с. Герман. Общата площ на 84-то ОУ „Васил Левски“ е 10 713 кв. м. То разполага с 8 класни стаи, компютърен кабинет с интерактивна дъска, библиотека с читалня, физкултурен салон с две съблекални, 3 административни стаи, медицински кабинет, ученически бюфет, стол и кухня. 84-то ОУ има кабинет за деца със специални образователни потребности и оборудвани помещения за подготвителната група с легла и всички условия, каквито са и в детската градина. В двора са разположени две баскетболни игрища, 1 волейболно, пътека за бягане на 50 м и детска площадка за подготвителния клас. Отоплението в учебния комплекс се осигурява от високотемпературна въздушно-охлаждаема термопомпена система, а във физкултурния – посредством топлообменен рекуператор. Инвестираните средства са 3,4 млн. лв. Сградата е с капацитет за 200 ученици. В същото време от районните администрации обявиха обществени поръчки за нови пет обекта от образователната инфраструктура. Общата им индикативна стойност е малко над 1 млн. лв. Това са ЦДГ 49 „Усмивка“, 105-о СОУ „Атанас Далчев“, ОДЗ 7 „Детелина“,ОДЗ 54 „Дъга“ и ОДЗ 9 „Зорница“. За тях процедурите ще приключат пред следващите няколко седмици. Със средствата ще се направят огради на някои от зданията, ще се извършат ремонти на покриви, топлоизолация на външни стени, подмяна на дограма и други дейности. Започна и строителството на детска градина в кв. „Модерно предградие“. За последните няколко години в район „Връбница“ са изградени седем подобни здания. Новата ще е двуетажна за шест групи, от които 2 яслени и 4 градински, със застроена площ 1107,4 кв. м, и разгъната - 1846,51 кв. м. Предвижда се тя да бъде завършена за 12 месеца. С реализацията й ще се осигури прием на 150 деца. Ще бъде построена и прилежащата инфраструктура. До края на годината трябва да стартира изпълнението на 8 детски градини в София и да се довършат също 8. Така броят на новооткритите обекти ще достигне 80. През последните години близо 120 млн. лв. са инвестирани само в строителството на детски градини в София. Наскоро Столичната община и Министерството на енергетиката подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Рехабилитация на вътрешноотоплителни инсталации в 3 училища и 1 детска градина и ремонт на вътрешна топлопреносна инсталация в сградата на Дневен център за лица с ментални увреждания „Света Марина“ – София“ по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”. Общата стойност на проекта е 733 465,59 лв. Ще бъде реализирана реконструкция и модернизация на отоплителните инсталации на 91-во НУ, 138-о СОУ, 125-о СОУ, ЦДГ 149 и Дневен център за лица с ментални увреждания „Св. Марина”. Ирина Савина, зам.-кмет на Столичната община: На 15 септември отваря врати 84-то ОУ в с. Герман Г-жо Савина, след няколко дни ще удари първият учебен звънец. На какъв етап са строително-ремонтните дейности в училищата? През това лято започнахме работа в 34 училища и детски градини, като дейностите, които извършваме, са конструктивни укрепвания и внедряване на мерки за енергийна ефективност на стойност малко над 5 млн. лв. В някои от сградите ремонтите вече приключиха, а в други продължават. До 15 септември трябва да са готови почти всички, освен три – две училища и една детска градина. Заедно с колегите от дирекция „Образование“ към Столичната община, с районните кметове и директорите на заведенията сме направили съответната организация, така че продължавайки ремонтните дейности, да не пречим на учебния процес. На сайта на Дирекцията родителите могат да видят къде ще бъдат пренасочени децата, докато се извършат обновителните работи, През юли успяхме да осигурим и допълнителни средства за ремонти в още пет обекта - 105-о СОУ, ЦДГ 49, ОДЗ №7, 54 и 9. В 105-о СОУ и 7 ОДЗ ще направим нови огради, ЦДГ 49 и ОДЗ 9 ще бъдат цялостно енергийно обновени, а ОДЗ 54 ще има нова хидро- и топлоизолация на покрива. Към настоящия момент текат процедурите за избор на изпълнители. След сключване на договорите ще започнат и обновителните работи, които по никакъв начин няма да затрудняват учебния процес. Какво планирате, за да продължите подобряването на условията в учебните здания? На територията на Столичната община има над 400 училища и детски градини, като почти всички се нуждаят от рехабилитация, затова освен в ново строителство инвестираме и в ремонти на съществуващите сгради. От 2006 г. започнахме доста сериозна програма за модернизацията им. Първоначално стартирахме с подмяна на дограмите, за да осигурим необходимия топлинен комфорт. На много места, където имаше течове, за да защитим съществуващата база, направихме топло- и хидроизолация на покривите. Продължихме процеса със саниране на външните стени на сградите. Към момента в почти всички обекти на образователната инфраструктура има внедрени частични мерки за енергийна ефективност, а 70 училища и детски градини са цялостно енергийно обновени. Освен топлинен комфорт и модернизация на сградите, осигурихме и намаление на сметките за отопление и за електроенергия. Спестените средства ръководствата на учебните и детски заведения ще могат да използват за текущи ремонти и др. И занапред ще продължим с програмата за модернизация на общинските сгради. Всяка година се опитваме да отделим в бюджета на общината средства за тази дейност. Най-напред обаче трябва да осигурим сеизмичната устойчивост на зданията, защото преди да тръгнем да обновяваме една сграда, тя трябва да отговаря на всички съвременни изисквания за безопасност. Така че през следващите години ще продължим с последователната политика в тази посока. Там, където е необходимо, ще извършваме съответните ремонтно-укрепителни мероприятия, след което, съобразно енергийните обследвания, които са изготвени, ще внедряваме мерки за ЕЕ, за да можем към 2020 г. да обхванем всички учебни заведения и детски градини. Съвсем скоро инспектирахте обекти в Симеоново. Как оценявате работата на строителите? В детската градина в кв. „Симеоново“ все още се извършват ремонтно-укрепителни мероприятия. Изгражда се и подпорна стена заради скат, който се намира в близост до сградата. Работата в основно училище „Цар Симеон Велики“, където се внедриха мерки за ЕЕ, вече е напълно приключила. На този етап нямаме забележки към изпълнителите за качеството на извършените дейности. Изключително много разчитаме на ежедневния контрол от страна на районните кметове, които провеждат тръжните процедури и контролират реализацията на проектите. На 15 септември ще отвори врати трето поред ново училище в София – това в с. Герман. В момента текат довършителни дейности. То е ново за с. Герман, но както казахте, не е единственото за Столичната община през последните години. Припомням ви, че изградихме началното училище в с. Бусманци и сграда на Втора английска езикова гимназия в столицата. Ще продължим да инвестираме в строителството и на други подобни обекти. Училището в с. Герман е за 200 ученици. То отговаря на всички европейски изисквания за такъв тип сгради и на 15 септември децата, които са записани в него, ще се уверят в това. През последните години Столичната община кандидатства за финансиране от различни източници за модернизация на инфраструктурата си. Какви предложения сте подготвили за ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“? В момента работна група, включваща представители на общината, на Столичния общински съвет, на институции и организации, чиито обекти са залегнали в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), на общински дружества и предприятия и неправителствени организации, разглежда всички проекти, които са включени в ИПГВР на София. Тя трябва да представи предложение до кмета на общината кои обекти да бъдат подадени за финансиране по „ОПРР 2014 – 2020“ в сферите: енергийна ефективност за административни и жилищни сгради, зелена градска среда, транспорт, образователна, социална и културна инфраструктура. Списъкът с проектите ще е на стойността, отпусната за СО по „ОПРР 2014 – 2020“ - 240 млн. лв. Ще стартирате ли обществените поръчки за тези обекти, след като подадете инвестиционната програма в МРРБ? Ще изчакаме Управляващият орган на „ОПРР 2014 – 2020“ да разгледа внесеното от нас предложение. Не трябва да бързаме прекалено много, тъй като подготовката на тръжните документи е изключително важен и отговорен процес, за да не бъдем обект на финансови корекции в бъдеще. Ето защо на този етап няма да бързаме с обявяването на обществените поръчки. Нели Пейчева, директор на 68-о СОУ, район „Искър“: С нов басейн посрещаме 30-годишния си юбиле 68-о СОУ „Акад. Никола Обрешков” е едно от най-големите училища в столичния район „Искър”. Планираните ремонти в него приключват. Завършена е подмяната на двете абонатни станции, както и обновяването на басейна. Под „обновяване” е добре да се разбира отново изграден, защото той не е работил от 2000 г. и не се е стопанисвал от училищната администрация. От момента, в който преминава като собственост към 68-о СОУ, започва и неговата реконструкция. Ремонтът е направен със средства от Столичната община и от бюджета ни. В модула „Физическо възпитание и спорт“ ще осигурим плуване на всички наши деца, които проявят желание, както и на възпитаници от други училища в района. Тази учебна година за нас е юбилейна, 30-а поред. Стартираме с плувен басейн, с нови абонатни станции, с достъпна архитектурна среда - рампа и асансьор за инвалиди. С две думи, встъпваме уверени и стабилни, готови да дадем най-доброто от себе си за обучението и възпитанието на децата ни. Наталия Александрова, кмет на с. Долни Пасарел: Реновиране след повече от три десетилети Селото е от 1300 жители според последните преброявания, но в действителност населението е много повече, особено през лятото. Сега в нашата детска градина имаме 56 палавници. Сградата е построена през 1982 г., тя е панелна и от тогава - повече от 30 години, не е ремонтирана основно. Правени са някои козметични дейности, но това явно не е било достатъчно. Това лято от бюджета на Столичната община бяха отпуснати средства за основен ремонт. След конструктивното обследване строителите положиха максимум професионализъм в реновирането – подмяна на дограмата, хидро- и топлоизолация на покрива, на стените, реконструкция на стълбищната площадка и др. Това стана за 20 дни. Отоплението е на нафта и се надяваме след санирането разходите за уюта на малчуганите драстично да паднат. Сега на дневен ред е да мислим и за друг вид източник, след като имаме примера на съседите от с. Бистрица, които преминаха на пелети. Д-р Цвета Авджиева, кмет на район „Младост“: Ще започнем строителството на детска градин В последните години се въведе в експлоатация разширеното детско заведение в Горубляне, което от 6 групи стана на 10. Направихме основен ремонт и на сградата, където се помещаваше едно бивше частно училище, и там настанихме 8 групи. До края на годината ще започнем и строителството на ново ОДЗ в „Младост IV“, с което окончателно ще решим проблема с местата за живеещите в нашия район. В навечерието на учебната 2015/2016 година определено мога да кажа, че плановите ремонти на нашите училища приключват успешно. Нещо повече – съвместно със Столичната община сме се погрижили и за безопасността на най-младите жители на столичния град. Помислили сме за подходите към сградите, за обезопасяването на спортните площадки и т.н. На 15 септември районът отново ще покаже, че не напразно носи името „Младост”. Той е млад и по дух, но и с малчуганите си, за които приоритетно се грижи – и като инфраструктура за тях, и като отглеждане и възпитание в детските градини, и като израстване в училищата.