Тема

Жп гарите в България придобиват европейски облик

Комплексите в София и Бургас влизат в експлоатация през март, този в Пазарджик вече функционира на пълни обороти

Мирослав Еленков Гаровите комплекси в страната ни вече придобиват европейски облик. Благодарение на Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013” стана възможна рехабилитацията на основните спирки в София, Пазарджик и Бургас. Съоръжението в Пазарджик вече функционира на пълни обороти, а тези в столицата и морския град ще влязат в експлоатация през март 2016 г. Обектите са част от проекта „Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата”, който се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие. Централна гара София Първата сграда на знаковия жп обект в София е построена през 1888 г. и за времето си е най-голямото съоръжение от подобен вид на Балканския полуостров. През 1964 – 1971 г. е изработен проект за нова гара и в периода 1972 – 1974 г. е построено сегашното приемно здание. Вследствие на 40-годишната експлоатация без саниране и основни ремонти, както и огромния пътникопоток, преминаващ ежедневно през приемното здание, отделните строителни елементи на сградата са силно амортизирани – нарушена е хидроизолацията под коловозите и в тунела има течове по тавана, което води до значителни енергийни загуби. През годините са правени само частични ремонти за отстраняването на неизправности или за изпълнение на някои съвременни изисквания, като например монтиране на ескалатори и асансьори за осигуряване на достъпна среда, като същевременно са изградени комуникационен център и чакалня. След реализирането на настоящия проект Централна гара София ще бъде напълно архитектурно обновена, отговаряща на изискванията за енергийна ефективност. Предстои пълна подмяна на дограмата. Сградата ще бъде пожарно обезопасена, инсталационно осигурена, с възможности за получаване на услуги от първа необходимост. С топли и удобни чакални ще бъдат създадени условия за приятен престой на територията на приемното здание. Гаровият комплекс ще е оборудван с фотоволтаици, които ще произвеждат част от необходимата за отопление и осветление енергия. До всички нива ще е осигурен достъп на лица с намалена подвижност. Технологиите за подобряване на енергийната ефективност, заложени в проекта, не са нещо ново за консорциума от компании, работещи по обекта, и в този смисъл не са и професионално предизвикателство тях. Истинската сложност се крие в това, че не се изгражда нова сграда, а изцяло се рехабилитира съществуващата. При това без да спира да изпълнява обществените си функции, което изисква изключително прецизни графици на работа и точна етапност на различните дейности. Водещата роля на жп гара София може да се види от мястото й в европейската железопътна мрежа. През нея минават голям брой от общоевропейските транспортни коридори. Много от неизползваемите сега зони, като някогашния ресторант и кинозала, ще променят предназначението си – за търговски площи и обществено обслужване в съответствие със съвременните изисквания към тях. Ще бъде изграден модерен единен център за управление движението на влаковете, който ще е разположен почти изцяло в двете надземни нива на най-източния блок на реновираната сграда. Надпартерното източно крило на гарата ще се обособи като зона със заведения за хранене, магазини и детски кът, а в западната му част ще се отдели администрацията. Проектът предвижда и подземен паркинг за служителите на гарата. Изпълнител по договора за проектиране и строителство е ДЗЗД „Обединение ГБС – Централна гара София”, включващо фирмите „Главболгарстрой“ АД, „Водстрой 98” АД и „Промишлено строителство холдинг” ЕАД. Оценката на съответствието и строителния надзор се осъществяват от ДЗЗД „Обединение ТРТ”. Стойността на сключените договори за обекта възлиза на 62 млн. лв. без ДДС. Очаква се той да бъде въведен в експлоатация през март 2016 г. Гара Пазарджик Приемното здание на гара Пазарджик е построено през 70-те години на миналия век. Конструкцията е монолитна скелетно-гредова, с носещи греди, колони и плочи. Сградата е двуетажна, с частичен сутерен и плосък покрив, който е с вътрешно водоотвеждане. Зданието е многократно наводнявано, със задържане на води в сутерена поради нарушения в хидроизолацията и отводнителната система на покрива. През 2000 г. сградата на жп гарата е пострадала от пожар. Заради дългогодишната експлоатация, отново без ремонти и саниране, и тук строителните елементи са били силно амортизирани. През последните години е извършвана само частична поддръжка и отстраняване на неизправности. През 2006 г. е изготвена геотехническа и техническа експертиза от Центъра за научни изследвания и проектиране. В резултат на това е препоръчано заздравяване на земната основа. Освен нейното укрепване в периода 2007 – 2008 г. е извършен и частичен ремонт на приемното здание. Той е включил укрепване на земната основна площадка и покривната конструкция. С реализирането на сегашния проект е постигнато пълно архитектурно обновяване чрез внедряване на висококачествени енергоефективни материали. Подменена е вътрешната и фасадната дограма, санирани са помещенията. Сградата е газифицирана, пожарно обезопасена, инсталационно осигурена и оборудвана с топли и удобни чакални. В синхрон с европейските изисквания до всички нива на гаровия комплекс е осигурен достъп за лица с намалена подвижност чрез изграждане и монтиране на асансьори и рампи. Зданието разполага с център за услуги, търговски обекти, както и с добра визуална комуникация за бърза и лесна ориентация. За пълния комфорт на пътниците по време на престоя им на гарата е осигурен достъп до Wi-Fi мрежа. Изградени са информационни колони, предлагащи бърза справка на разписания за автобуси, влакове, таксита и самолети. Напълно е обновен пешеходният подлез. Той е хидроизолиран, възстановено е осветлението и външното ел. захранване. Подлезът осигурява пряка връзка с близките населени места – селата Главиница и Алеко Константиново. Изпълнител на проектирането и строителството е консорциум „Вектор инженеринг”, включващ компаниите „Вектор конструкт” ООД и „Старт инженеринг” АД. Оценката на съответствието и строителният надзор са осъществени от Обединение „Рубикон – Ен Ар 3”. Обектът е въведен в експлоатация на 19.09.2014 г. и е изпълнен в срок, в рамките на първоначално заложения бюджет, без непредвидени разходи. Стойността му възлиза на малко над 3,6 млн. лв. без ДДС. Гара Бургас Първата сграда на гара Бургас е построена в началото на ХХ в. Тя е един от първите железопътни обекти, построени в България. Зданието е изграждано на три етапа в периода от 1908 г. до 1929 г. Неслучайно е обявено за архитектурен паметник – във функционално и естетическо отношение това е един модерен за времето си проект. Архитектурата на сградата е повлияна от стилистиката на необарока. Изпълнена е в традициите на западноевропейската архитектура. Емблематичната за нея семпла мазилкова украса – рустицирани пиластри и рамки около отворите, придава на зданието уникална визия. Над централния вход и изхода са монтирани маркизи с ажурна конструкция от железопътни конзоли с покритие от армирано стъкло. Вследствие на близо 100-годишната експлоатация без основни ремонти, както и на големия пътникопоток, преминаващ ежедневно през приемното здание, отделните строителни елементи на сградата са силно увредени. Дограмата е остаряла, през покрива прониква дъждовна вода. Нарушена е хидроизолацията под коловозите и в тунела има течове по тавана и стените. Това води до значителни енергийни загуби. Проектът цели пълна подмяна на вътрешната и фасадната дограма, саниране на помещенията. Сградата ще е пожарно обезопасена, инсталационно осигурена, оборудвана с топли и уютни чакални. Ще бъдат спазени европейските изисквания, като чрез изграждане и монтиране на асансьори и рампи до всички нива на гаровия комплекс ще има осигурен достъп за лица с намалена подвижност. Зданието ще разполага с център за услуги, търговски обекти, както и с добра визуална комуникация за бърза и лесна ориентация на пътниците. След реализацията на проекта жп гара Бургас ще е изцяло реставрирана и чрез внедряване на висококачествени материали ще отговаря на изискванията за енергийна ефективност. Използването на съвременни технологии ще бъде умело съчетано с архитектурния облик на сградата с цел запазване на автентичния й вид. Очаква се обектът да бъде въведен в експлоатация в началото на 2016 г. Изпълнител по договора за проектиране и строителство е ДЗЗД „Железопътна инфраструктура Бургас”. То обединява фирмите „Технострой България”, „Билдинг” ЕООД и „Съником” ЕООД. Оценката на съответствието и строителният надзор се осъществяват от Обединение „Рубикон – Ен Ар 1”. Стойността на сключените договори е 7,4 млн. лв. без ДДС. Инж. Ивайло Дженев, ръководител-отдел „Изпълнение на малки проекти“ в ДПНКЖИ: Правим всичко възможно обектите да завършат до края на годинат Ремонтът на Централна гара София върви успешно. Има едно закъснение от два месеца, което се наложи заради сложното конструктивно укрепване в блоковете А и Б, което всъщност е западната страна на съоръжението. Правим сметка да свършим строително-монтажните работи през януари. След приключване на пробите през март ще пуснем обекта в експлоатация. Закъснението няма да се отрази на финансирането на проекта. Промените са в три области – в конструктивното укрепване, енергийната ефективност и архитектурното обновление на сградата. Създадено е ново, трето ниво, на което ще бъде сложен т.нар. фуд корт, т.е. зона за отдих и хранене. Към момента свършената работа е около 75%. Направени са абсолютно всички инсталации в източната страна на зданието. Това са абонатните станции, трафопостовете и други елементи от електрическата инфраструктура. Западната част на гарата е изцяло завършена. Всички офиси за служителите са изградени, като вече се извършва и дейност в тях. Има предвидена и зала, която да се отдава под наем. Тя е мултифункционална, а това означава, че наемателят ще реши за какво да се използва. Трудностите с укрепването на конструкцията бяха свързани с факта, че зданието е относително старо. Имаше много сериозно пропадане на плочите, което наложи да се увеличат диаметрите на носещите колони. При гара Бургас завършените дейности са на 60%. Прави се всичко възможно обектът да се завърши до края на годината, като крайният срок за ремонтите дейности е 22 март 2016 г. Това са стари сгради, които не са реновирани в продължение на 40 – 50 години, нямат документация и когато се извърши самата рехабилитация вътре, се откриват доста конструктивни проблеми, които не сме очаквали. След като се въведоха нови, европейски, по-завишени норми в строителството, за Бургаската гара беше необходимо по-сериозно укрепване.