Тема

Необходими са повече усилия в осигуряването на безопасност по пътищата

ББАПБ връчи годишните си награди

Емил Христов „Безопасността по пътищата в България е не само част от нашите ангажименти, но и кауза. Благодаря специално на Българската браншова асоциация „Пътна безопасност” (ББАПБ) за положените през годините усилия.” Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на раздаването на шестите годишни награди за принос в пътната безопасност, които са организирани от ББАПБ. Министър Павлова получи отличието за цялостен принос в областта на пътната безопасност, връчена й от председателя на УС на ББАПБ д-р Николай Иванов. Сред официалните гости на събитието бяха председателят на УС на Камарата на строителите в България инж. Светослав Глосов, изпълнителният директор на КСБ инж. Иван Бойков, инж. Джани Антова – гл. експерт „Международна дейност“ – КСБ, председателят на УС на АПИ инж. Лазар Лазаров, председателят на Българската браншова камара „Пътища“ инж. Павел Диковски, ректорът на Университета по архитектура, строителство и геодезия проф. д-р инж. Красимир Петров и др. „Поставили сме си амбициозна задача в следващите месеци с експертизата на всички в сектора да актуализираме наредбата и нормите за проектиране на пътища. Те трябва да бъдат адекватни на ситуацията и света, в който живеем“, каза още Лиляна Павлова. Тя добави, че най-отговорната обща задача е опазването живота на децата, които често стават неволни жертви на произшествията по пътищата. „Разчитам изключително много на бранша да направим необходимите промени, за да се обърне тази негативна тенденция. Паралелно с това ще продължим да прилагаме мерки за пътна безопасност. Знаете, че влагаме много усилия в сферата на иновациите. Предизвикателствата са много, но и амбициите ни са сериозни“, подчерта Павлова. Тя изрази своето съжаление, че се забелязва увеличение на жертвите по пътищата. „Само за последната година има 660 загинали, но по-страшното е, че една голяма част от тази бройка са млади хора, до 24 г. възраст. Войната по пътищата е нещото, с което ние трябва да се борим“, завърши министърът на регионалното развитие и благоустройството. Лиляна Павлова изтъкна амбициозната задача на МРРБ да актуализира Наредба 1 и 2 относно нормите, условията и изискванията за проектиране на пътищата у нас, които да са адекватни на реалностите във времето, в което живеем – свят с повече пътища и автомобили. По тях в момента работят водещи експерти и институции. По думите на министъра в България са регистрирани около 4 млн. коли, към които, като се прибавят транзитно преминаващите автомобили и тежкотоварният трафик, превозните средства по пътищата на страната стават огромен брой. „Ние всички трябва да се обединим в името на това да запазим нашия живот и този на децата ни – само тогава можем да успеем. Разчитам изключително много на партньорството ни с научната общност и специалистите, за да направим най-добрите норми за пътно проектиране и безопасност, да се съобразим с реалностите“, каза още министър Павлова. По време на церемонията думата взе и председателят на УС на Камарата на строителите в България инж. Светослав Глосов. „Всички ние сме участници в движението по пътищата. Нека направим така, че да няма повече пострадали и загинали деца“, сподели той. Инж. Глосов подчерта, че е необходимо да се отделят повече средства за рехабилитация на пътищата, за да бъдат те по-безопасни. „Важно е и качеството на изпълнение при изграждането на трасетата в страната да е на необходимото ниво“, сподели още председателят на КСБ. Той изрази надежда, че с общи усилия ще бъдат постигнати нужните резултати, и пожела Българската асоциация на пострадалите при катастрофи да има все по-малко членове. „Настоящата 2015 г. ще бъде запомнена като годината с най-голямо строителство на пътна инфраструктура в България. Бяха усвоени почти 2 млрд. лв. в изграждането на важни участъци и магистрали. Трябва да отбележим и подобряването на качеството на влаганите елементи за пътна безопасност в новите участъци“, каза пред събралите се на събитието председателят на УС на ББАПБ д-р Николай Иванов. „Искам да споделя, че в Министерството на регионалното развитие и благоустройството се създадоха редица междуведомствени работни групи, които имат за цел промяна на актуализация на нормите за проектиране и изграждане на пътища, защото няма друг начин да подобрим пътната инфраструктура, ако нямаме адекватна нормативна уредба. Всичко това е в помощ на пътната безопасност“, подчерта още той. „Днешният ден е добър повод да направим равносметка за случващото се по пътищата в страната. Да отчетем по достойнство приноса на различни институции, организации, експерти и научни работници за създаване на по-безопасни условия за участниците в движението по пътищата на нашата страна. Следва да отбележим, че нивото на пътна безопасност по нашите пътища от началото на 2011 г. до сега е значително по-добро в сравнение с предишните десетилетия“, допълни Иванов. Той изрази и тревога, че голяма част от тежките пътнотранспортни произшествия са били предотвратими и са се случили в резултат на пропуски в поведението на участниците в движението, в нивото на безопасност на пътната инфраструктура и автомобилния парк, в качеството на оказаната доболнична и специализирана медицинска помощ. „Когато сравняваме нивото на безопасност в нашата страна с другите европейски страни, следва да сравняваме и различията в горните фактори и да предприемем действия за ускорено внедряване на най-добрите европейски практики. Безопасността на движението е споделена отговорност и тя не може да бъде постигната от нито една институция самостоятелно, колкото и силна да е тя. Затова сред нас са експерти от различни направления на тази дейност. Благодарение на усилената работа на държавната администрация и на всички нас към днешна дата постигнахме значителни успехи – изпълнени бяха множество обекти в областта на пътното строителство. Въведоха се в експлоатация магистрални отсечки, извърши се реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на Републиканската пътна мрежа, в т.ч. и обекти на общинската и уличната мрежа“, заяви председателят на УС на ББАПБ. „Всички тези дейности по поддържане, ремонт и изграждане на важни пътни връзки оказват положително влияние върху пътната безопасност в страната и водят до намаляване броя на ранените и загиналите. Изключително важно е да отбележим, че с пускането в експлоатация на новите отсечки от автомагистралите ще намалеят неудобствата, създавани на жителите в селата и градовете, през които са минавали досегашните пътища, като шума от денонощния трафик, замърсяването на въздуха и не на последно място – намаляване на произшествията с фатален край“, завърши Николай Иванов. По време на церемонията награда получи и инж. Илиана Захариева – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Тя беше за приноса й в пътната безопасност като представител на държавната администрация. „Въпреки всички усилия, които полагаме по пътищата, все още има много, което можем да направим. Положителното е, че всички проектантски фирми вече ни съдействат с осигуряване на пътната безопасност още по време на проектирането“, каза инж. Захариева и допълни, че Агенцията прави всичко възможно да рехабилитира повече пътища и да подменя ограничителните системи според новите изисквания.