Тема

По 85 млн. лв. за морските ни центрове от новата ОП „Региони в растеж“

Предложените проекти в Бургас и Варна предвиждат инвестиции на двойно повече средства

Елица Илчева Политики за развитие на райони и центрове за растеж, които да дават възможности за икономиката и създаване на повече работни места. Това е фокусът на новата ОП „Региони в растеж“ (ОПРР), който става и причина за намаляване на обхвата на бенефициентите до 68 града, избрани спрямо Националната концепция за пространствено развитие. 9 от общините вече са подали програмите си на 30 септември. Определени са още три дати за прием – през декември тази година и през февруари и март 2016 г., а надеждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) са да се компенсира загубеното време от година и половина до етапа на одобряване на „ОПРР 2014 – 2020”. Факт е обаче отличната проектна готовност от всички градове, която стана възможна благодарение на предоставения достатъчен финансов ресурс за подготовка на документите. Наскоро в интервю за „Строител“ зам.-министър Деница Николова заяви, че се очаква още в началото на 2016-а да се премине към изпълнение на първите проекти. Тези, които все още не са успели да структурират своите междинни звена, за да изпратят инвестиционните си програми, работят с усилени темпове, а пред МРРБ остава единствено задачата да оцени проектите, да подпише договорите с тях и съответно да предостави финансирането. Нов момент се явява възможността местните власти сами да оценяват проектите си, а Управляващият орган да преценява дали да предостави финансиране за тях. Плюс е, че на начален етап всеки град е с резервиран бюджет. Пред общините има междинни цели и ако не ги покриват, Управляващият орган може да нанася корекции във финансирането. Както е известно, през новия програмен период ще се влагат средства в изпълнение на секторни политики, които касаят реформата в здравеопазването, образованието, социалната сфера и, разбира се, в подобряването на инфраструктурата. Предвидени са и мерки в туризма с цел да бъдат привлечени повече посетители, които съответно да допринесат за икономическия растеж на местно ниво. Ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ обхваща над 55% от ресурса на програмата. Спрямо националната концепция по нея са допустими 39 града от първо до трето ниво. Втората приоритетна ос „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ касае други 28 по-малки града. Тя е предназначена да подпомогне мерките за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради. Вече цяла година екипите за управление на европроекти по общините пишат проекти, избират приоритети, обсъждат политиките си за градско развитие. И едва ли ще учудим някого, ако кажем, че отличник и в новия програмен период е Бургас. Няма изненада и в това, че градът вече е внесъл програмата си и чака одобрение. Почти готови са и в другия крайморски център, известен и като Морска столица – Варна, а сред първите градове, внесли програмите си, са още София, Пловдив, Русе, Горна Оряховица, Враца, Пловдив, Видин. В този и следващия брой ще представим проектите на тези и други местни администрации, които с нетърпение очакват 2016, за да обявят обществените поръчки и да започнат с преобразяване на градовете, което ще даде и доста работа на строителите. Бургас акцентира на балансирана градска среда и сериозно съфинансиране. Въпреки че бюджетът, определен за проектите, които ще се реализират по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ в Бургас е 86 486 983 лв. безвъзмездна финансова помощ, общината е категорична, че чрез собствени средства или заеми този ресурс може да се допълни, особено за компонентите, които генерират приходи и могат да се реализират по схемата на финансовия инженеринг. Затова и внесената в МРРБ инвестиционна програма на общината е с индикативната стойност от 139 559 993 лв. за общо 12 проекта. Акцентът са балансирана градска среда и инфраструктура, рехабилитация и изграждане на нови обекти на културата, модернизация на образователната инфраструктура и зелени зони. Вътре в програмата са по-голямата част от административните здания, архитектурни ансамбли, сгради на културата, публични пространства. Приморски парк, парк „Езеро“ и Атанасовска коса са зони с висок потенциал за развитие и нужда от възстановяване. Проектите, обединени под рубрика „Публична зона“, са 8. Първият - „Балансирана градска среда в центъра и кв. „Възраждане“, предлага реорганизация на всички видове движение – пешеходно, автомобилно, алтернативни форми на мобилност. В свободните територии са организирани зони за отдих основно в между­блоковите пространства в кв. „Възраждане“ и около ул. „Александровска“ с кътове за игра, спортуване, пасивен и активен отдих. Сериозни са мащабите на проекта за реконструкция на парк „Езеро“. Той предвижда оформяне на три основни входа и внасяне на разнообразни атрактивни функции при запазване на съществуващата алейна мрежа. Концепцията на проекта се основава на компактността и целостта на територията и богато озеленяване. Изготвена е схема на всички видове движения в парка, като автомобилният достъп е доведен до най-необходими трасета и обекти за обслужване. Обособени са различни функционални зони – розариум, лабиринт с детски кът, алеи с места за отдих, детска площадка, изгледни площадки, зона за пикник, парк миниатюри, скейт парк, зона за свободно пуснати кучета, рехабилитационно-възстановителен център с понита, подземен паркинг и паркинг с контролиран достъп. Разбира се, ще има и нови пешеходни връзки и велосипедни трасета. Реконструкция на зелени площи ще има и в проекта за южната част на Приморския парк, който е паметник на парковото изкуство и историческото ядро на Морската градина. Идейното решение предлага изграждането на повече атракциони, кътове за отдих, нова и разнообразна колекция от декоративни дървета, храсти и цветя. Предвижда се цялостна подмяна на настилките в лошо състояние и на зеленината. Зоната извън историческото ядро - от ресторант „Нептун“ до хотел „Приморец“, се обогатява с нови функции – детска площадка, въжен мост, Алея на влюбените. Модерно енергоспестяващо осветление, видео наблюдение и подновяване на парковата мебел са част от мероприятията, заложени в проекта. Сред сградните проекти изпъква този за реконструкция и преустройство на бившата Немска болница в културно-образователен център и библиотека. За целта има разработен подробен идеен проект от архитектурно студио „Дизарх“ ООД. Авторите предвиждат зданието функционално да бъде разделено на две части. Едната ще бъде библиотека, като ще се използват съвременните тенденции в организацията на подобни сгради. Втората, която се различава и като визия, ще бъде центърът за съвременно изкуство. Той е планиран на три етажа, с няколко многофункционални зали за разполагане на различни видове и жанрове произведения. Реконструкцията на Културния дом на нефтохимика, за която проектът е разработен от бургаското архитектурно бюро „Мото“ ООД, предвижда коренна промяна на сградата. С преустройството на обекта се цели преосмисляне на вът­решните пространства, тяхното зониране, осъвременяване функционалността на помещенията, създаване на условия за достъпност до отделните обекти в сградата, оползотворяване на неизползвани пространства и обеми, реконструкция и обновяване на инфраструктурните инсталации и технически съоръжения. Като неразделна част от инициативата е цялостната реконструкция на прилежащите терени при съобразяване с предвижданията за пешеходните зони и създаване на достъпна среда до зданието. Това включва и адаптация към вече променената околна среда на реконструирания площад „Тройката“. Функциите му ще се запазят, поради което ще има обновяване на инженерните системи. Нов екстериор и интериор, функционално и смислено обогатяване на дейностите, прилагане на мерки за енергийна и ресурсна ефективност са само част от мероприятията, които ще бъдат включени в обхвата на обществената поръчка за строителство. Предвижда се пълно обновяване на сградата на бившия дом за деца, лишени от родителска грижа, „Ал. Г. Коджакафалията“ и адаптирането й за учебни цели като помощна към сградата на Природо-математическата гимназия и гимназията за изучаване на романски езици, както и за вечерната гимназия „Захари Стоянов“. Акцентите тук са промените на основни обеми вътре в сградата, подмяна на всички инсталации с енергоефективни, осветление, вентилация, отопление, осигуряване на видео наблюдение. Нова Арт галерия ще се строи в свободното пространство до Часовника, в близост до основната сграда на общината. Тя ще е поле за изява на творците в сферата на изящните изкуства. Проектът е избран след проведен архитектурен конкурс, като основна цел на възложителя е било новата постройка в максимална степен да отговаря на съществуващите силуети по улиците „Александровска“ и „Богориди“. Планираните средства за строителство са около 3 млн. лв. Плановете, обединени в раздел Социална зона, са 5 на брой. Основните работи са насочени към подобряване на техническата инфраструктура, обществените пространства, обвързаността на отделните територии и обогатяване на социалните дейности. Проектът за реконструкция на две от основните улици в комплекс „Меден рудник“ – „Кооператор“ и „Въстаническа“, както и цялостно обновяване на междублоковите пространства в зони „Б” и „В” и насищането им с нови функции – детски площадки, фитнеси на открито, велоалеи и др., развиват концепцията на местната власт за неспирно обновяване на средата в градските комплекси. Подготвени са проекти и за модернизация на образователната инфраструктура в комплекса. Предвижда се реконструкция на двора на училище „Петко Росен“ и изграждане на плувен басейн в детска градина „Чайка“. Цялостната рехабилитация на двора на ОУ „Елин Пелин“ пък предвижда конструкция на настилки, обособяване на зони за биоземеделие, амфитеатрална зона за културни дейности. В района ще се оформят и две спортни зони – площадка, която включва многофункционални игрища за баскетбол, волейбол, футбол, лекоатлетическа писта от 300 м и такава от 100 м за дълъг скок и по-малка покрита спортна площадка за хандбал и мини футбол. Варна залага най-много проекти за образователна инфраструктура. Община Варна все още е в процес на подготовка на основния списък с приоритетни обекти за включване в проектните предложения, които да бъдат подкрепени от ОП „Региони в растеж“, като амбицията е програмата да бъде внесена за одобрение идния месец. Както отдавна е известно, Варна ще може да разчита на финансиране, доближаващо се до това за Бургас – 84 млн. лв. По техническа помощ в подкрепа на следващия програмен период вече са изготвени инвестиционни проекти за 3 обекта от градската среда, 1 от културната инфраструктура, 4 от социалната и цели 9 от образователната. Готови са идейните разработки за основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на средните училища „Димчо Дебелянов“ и „Пейо Яворов“ и на Първо основно училище, както и на гимназията за чужди езици „Йоан Екзарх“ и основното училище „Георги Сава Раковски“. Предвижда се и разширение на ОДЗ „Първи юни“ с постройка за 4 групи, на ЦДГ „Мечо Пух“ с нова сграда и физкултурен салон, на ОДЗ „Приказка“ и ЦДГ „Крилатко“ с нови корпуси и физкултурен салон. Ако говорим обаче за приоритетни обекти, при общественото обсъждане на програмата като такива се посочват Аспаруховият парк и цялостното възстановяване на инфраструктурата на кв. „Кайсиева градина“. Вторият предвижда преасфалтиране на улици, възстановяване на детски площадки. Двойно се увеличават местата за паркиране, планират се две спортни игрища за свободно ползване, детска градина, озеленяване и др. Готов е подробният устройствен план и за обновяването на Аспаруховия парк – с нови алеи, осветление, пейки, спортни и детски площадки. Инвестицията е предвидена за реализация още следващата година и е в размер 4 млн. лв. Нов парк ще създаде условия за релакс по протежението на канала море – езеро. В процес на проектиране са и три нови мостика. Основният плажен мост ще бъде комбиниран с лятна сцена. На Първа буна се предвиждт амфитеатрална площадка, трамплин за скачане, нова настилка и соларно осветление. Третият проект е за нов рибарски мост с достъп за лодки. Обектите за по-добра градска среда са концентрирани в районите „Приморски“ и „Аспарухово“. В етап проектна готовност са и закрит плувен басейн в кв. „Аспарухово“, и нов детски и спортен комплекс в кв. „Галата“. И още – основен ремонт на уличната мрежа и благоустрояване пространствата с обособяване зони за отдих, подмяна на улично осветление, обновление на ландшафта по пешеходната зона на улицата. Реализация на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега, канал море - езеро и изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни площадки, велоалеи на територията на Паркоустройствена зона за обществено обслужване, 27 м.р., са част от останалите проекти. В ход е и проектирането на ново рибарско пристанище в местност Карантината.