Тема

Опростяването на кохезионната политика е от изключително значение за Европейския съюз

Група на високо равнище готви предложения за промени в процедурите за усвояване на европейските фондове

Емил Христов, Брюксел Две години след като бе приет новият пакет с реформираната кохезионна политика, все още стои въпросът с изключително сложните и излишно утежнени процедури, които пречат на голяма част от потенциалните бенефициенти по програмите да кандидатстват. Съществуват сложни процеси, които влияят съществено върху малките и средните предприятия и неправителствените организации. Това заяви председателят на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент Искра Михайлова при откриването на семинар на тема „Опростяване на кохезионната политика за стимулиране на резултати“. Форумът, който се проведе в Европейския парламент в Брюксел, бе организиран от Комисията по регионално развитие към ЕП и Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ). Специален гост на семинара бе председателят на Комисията по бюджет на ЕП Жан Артюи. „Един от основните проблеми, с които се сблъскват бенефициентите, е липсата на административен капацитет от гледна точка на човешки ресурс и експертиза“, добави още Михайлова. Тя информира гостите на събитието, че еврокомисарят по регионална политика Корина Крецу е инициирала създаването на експертна група на високо равнище, чиято цел е да направи мониторинг на политиката за опростяване. Структурата трябва да представи и добрите практики по отношение ограничаването на административната тежест. Групата трябва да направи и съответните препоръки за подобряване на мерките за опростяване за периода 2014 - 2020 г., особено по отношение на средносрочния преглед на дейността през 2016 г., а също така и за периода след 2020 г. „Групата се състои от 12 души, които са с богат опит в европейското финансиране на всички нива. Председател е Сийм Калас, който е бивш зам.-председател на Европейската комисия“, каза Михайлова и изрази задоволството си, че той също участва в семинара. „Кохезионната политика е от изключително значение за Европейския съюз и ние от АЛДЕ редовно дискутираме тази тема“, допълни Искра Михайлова и сподели, че през настоящата седмица предстои членовете на партията да се запознаят с подробно изготвен доклад от новосъздадената група на високо ниво. Мнението на Михайлова е, че новата структура трябва да проучи възможностите за подобряване на правилата и процедурите за опростяване. „Опростяването е необходимо повече от всякога, за да се изпълни политиката на сближаване и тя да има положителен ефект върху гражданите на ЕС. Сложните процедури на национално, регионално и местно ниво все още са една от основните причини за административната тежест върху бенефициентите и управляващите органи“, подчерта тя. Изказването й продължи с акцент върху важността от правилно управление на средствата и увеличаване на качеството и резултатите. „Необходими са превантивни мерки за намаляване на грешките и неправилното кандидатстване по проекти. Също така е важно да се отбележи възможността за опростяване чрез различни финансови инструменти, да се продължи тяхната употреба и комбинативност“, информира председателят на Комисията по регионално развитие към ЕП. „Важно е да се направи по-добър баланс между опростяването и законосъобразността и доброто финансово управление. Европейските одитори заедно с Европейската сметна палата трябва да анализират процедурите, които на моменти натежават и затрудняват управлението. Нужно е те изготвят мерки за тяхното опростяване“, каза още тя. Според Искра Михайлова много важно е да се намери решение, което ще позволи гъвкави форми на финансиране и ще доведе до по-добра синергия. „Не можем да си позволим ресурсите, с които разполагаме, да не се използват или да се използват по неефективен начин“, завърши Михайлова. „Ние трябва да бъдем много внимателни в разходването на средствата от кохезионната политика, защото те съставят една трета от бюджета на ЕС“, това каза пред присъстващите на семинара председателят на Комисията по бюджет на ЕП Жан Артюи. „За нас е необходимо да си проправим път напред и да преодолеем всяка една от пречките, пред които се изправяме, и да контролираме риска - особено там, където той е голям“, добави още той. Според Артюи е необходимо да бъде подсилен контролът от страна на местните власти, а те от своя страна да са по-ефикасни. „Трябва да укрепим и връзката между Европейския парламент и управляващите органи на страните членки. Има голяма дистанция между Бюджетната комисия и правителствата на отделните държави“, каза още Артюи. По време на форума думата взе и председателят на Групата на високо равнище Сийм Калас. Той информира подробно за възможностите на новосъздадената структура да осъществява мониторинг на опростяването на кохезионната политика в ЕС и на европейските фондове. „Вече проведохме две срещи с експертите от комисията. Нашето желание е да постигнем нещо наистина различно“, започна изказването си Калас.Той сподели, че използването на средствата от кохезионната политика е едно от най-големите постижения на ЕС и заради това е важно да се знае по какъв начин точно се усвояват те. „Европейската сметна палата излезе с доклад, че има 3% грешки в усвояването на средствата от Кохезионния фонд. Голяма част от членовете на Съюза решиха, че тези 3% са напразно загубени пари. Да се пребори това мнение е много сериозна политическа задача“, каза още Сийм Калас. „Задачата на Групата на високо равнище е да убедим хората, че тази сума е наистина правилно разпределена, а не е загубена. Трябва да предоставим нужната сигурност на бенефициентите, което е нашата основна цел“, заяви той. В изказването си Калас засегна и темата за това колко слоя за контрол и сигурност са необходими. „Много страни членки се опитват да избегнат грешките, създавайки различни пластове на контрол, за да докажат на своите граждани, че усвояват правилно европейските средства, но това невинаги води до желаните от тях резултати. Важно е да се отбележи, че експертите, които се занимават с това, са професионалисти. От една страна те работят усилено, за да избегнат бъдещи грешки, но в старанието си затрудняват бенефициентите с усложнени процедури“, допълни още той. „През последните няколко години регулациите бяха завишени, което също оказа своето влияние. По време на този последен период обемът на регулациите бе увеличен 2 пъти. Трябва да бъде намерен изход от този порочен кръг. Когато разсъждавам от официална гледна точка и от тази на страните членки, виждам, че всички се боят да не сгрешат в действията си. Заради това смятам, че те се нуждаят от допълнителна информация и насоки. Тези насоки сме длъжни да им ги предложим всички ние“, каза още Калас. В заключение той подчерта, че има голяма липса на доверие между различните служби, които отговарят за разпределението на финансите в държавите членки. „Необходимо е темата да бъде продължена и обсъдена в Комисията по регионално развитие и нужните мерки да бъдат взети“, завърши председателят на Групата на високо равнище. След неговото изказване гостите се запознаха с възможностите за използване на пълния потенциал на финансовите инструменти в рамките на политиката на сближаване. Доклад по темата беше изнесен от Франк Лий - представител на Европейската инвестиционна банка. Семинарът продължи с дискусионен панел с технически експерти по предложения за опростяване на ЕСИФ, който беше модериран от Антонио Нието-Родригес – вицепрезидент на Института за управление на проекти.