Тема

КСБ – хроника на събитията

Невена Картулева Свилена Гражданска За Камарата на строителите в България (КСБ) 2015 г. беше динамична и наситена със събития. Във фокуса на КСБ бяха темите, свързани с промените в нормативната база, с професионалното образование и квалификацията на кадрите, с разплащането на държавата и общините по европроекти. Продължиха съвместните усилия на Камарата и институциите за изготвяне на типови документи за сектор „Строителство“. 2015 г. беше и времето, когато страната ни трябваше да приключи програмен период 2007 – 2013 г. и да започне реализацията на дейности, финансирани от програмите за 2014 – 2020 г. С цел подпомагане на този процес и неговото ускоряване КСБ проведе редица срещи с представители на управляващите органи на оперативните програми. След разговори между ръководствата на КСБ и Българската банка за развитие беше намерено решение за разплащане от страна на общините към строителните фирми за извършените СМР по проекти, финансирани по оперативните програми, основно ОПОС и ОПРР. Преодоляването на този проблем беше изключително важно за компаниите, тъй като те бяха поставени на ръба на оцеляването заради големите задължения на местните власти към тях. Камарата и нейните членове проведоха редица форуми на национално и международно ниво, на които бяха поставени важните за строителния сектор въпроси. КСБ реализира в партньорство с в. „Строител“ традиционните за бранша годишни събития. През годината Камарата и изданието проведоха и още една, първа по рода си конференция – „Кохезионна политика 2014 – 2020 г. – предизвикателства и перспективи“, която събра представители на държавната власт у нас, на ЕП, ЕК и ОЛАФ. Тя се проведе под патронажа на Искра Михайлова – председател на Комисията по регионално развитие на ЕП. В дневния ред на КСБ бе и една от най-важните теми, касаещи успешното реализиране на пътните проекти през новия програмен период – намирането на вариант за най-ефективно, икономично и екологосъобразно решение за стоителството на лот 3.2 на АМ „Струма”. В дискусиите се включиха световно признати експерти, както и представители на научните среди и пътностроителните фирми. Камарата и в. „Строител” за втора поредна година организираха с подкрепата на Столичната община и изложба по повод Деня на строителя.       Януари 6-7   В началото на годината Камарата на строителите в България стартира поредица от работни срещи. Основната цел на организацията е да създаде благоприятна среда за бизнес на малките и средните фирми. Първите две срещи за 2015 г. на председателя на Камарата инж. Светослав Глосов и изп. директор инж. Иван Бойков бяха с изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ Румен Порожанов и с председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров. В състоялите се разговори бяха обсъдени необходимите промени в нормативната база, въвеждането на типови процедури и документи, възможностите за разделяне на обществените поръчки на по-малки лотове и бяха набелязани конкретни стъпки за съвместна дейност през 2015 г. 12-13 КСБ и екипите на оперативните програми „Региони в растеж“ и „Околна среда“ обединяват усилията си за успешно стартиране на проектите през новия програмен период 2014 – 2020 г. Това стана ясно по време на срещите, които изп. директор на Камарата инж. Иван Бойков проведе със зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на ОПРР Деница Николова и с ръководителя на ОПОС Яна Георгиева. В срещите участва и гл. редактор на в. „Строител“ Ренета Николова. 30 КСБ инициира провеждането на международната експертиза за инженерно-геоложките условия в района на Кресна, изготвена от проф. Рикардо Оливейра и проф. Пол Маринос. Алтернативният вариант на лот 3.2 на автомагистрала „Струма”, който предвижда преминаването през Кресненското дефиле да бъде решено чрез къси тунели и виадукти, има повече предимства от проекта за тунел с дължина 15 км. Това показаха резултатите от нея. Световно известните инженер-геолози бяха поканени от Камарата да направят анализ на участъка заради изключителния им професионален опит в гео­техниката. Чуждите експерти са били президенти на Международната асоциация по инженерна геология и околна среда (IAEG) през различни периоди. Проучването започна с посещение на Кресненското дефиле. Проф. Оливейра и проф. Маринос разгледаха подробно участъка от активния Крупнишки разлом до проблемния район при гара Яворов. Последваха два интензивни работни дни, през които проф. Рикардо Оливейра и проф. Пол Маринос се срещнаха с различни специалисти, за да се запознаят с допълнителни данни и изследвания за местността. Сред тях беше изпълнителният директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП) инж. Асен Антов, представители на научните среди и проектанти. Резултатите от експертизата за инженерно-геоложките условия в участъка на Кресненското дефиле бяха представени на заключителна среща в „София хотел Балкан”. Събитието беше организирано от КСБ и в. „Строител” и събра специалисти, ангажирани с темата. Февруари 11 КСБ подкрепя Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Това стана ясно по време на среща между разширения УС на КСБ и министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, на която тя представи основните дейности по програмата. УС на Камарата се обедини около позицията, че най-добрият вариант за изпълнение на обектите е инженерингът. 15-16 Представители на КСБ бяха на посещение на Немската строителна камара (HDB) в Мюнхен. Родната делегация бе водена от инж. Светослав Глосов, в нея бяха и инж. Иван Бойков – изп. директор на КСБ, инж. Николай Николов – председател на ОП на КСБ – Бургас, и инж. Джани Антова – гл. експерт „Международна дейност“. През февруари в КСБ беше подписан и отрасловият колективен трудов договор (ОКТД) между Камарата, представлявана от председателя на УС инж. Светослав Глосов, инж. Иоанис Партениотис – председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ и вицепрезидент на КТ „Подкрепа“, и Йордан Никленов – председател на Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ. 19 Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков бе гост на организирана от КСБ среща в Севлиево. По време на събитието се дискутираха процедурите, проблемите и възможните им решения, свързани с предстоящото изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Март В началото на март се създаде работна група към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за промяна на Закона за устройство на територията (ЗУТ). На срещата присъства и инж. Иван Бойков – изп. директор на Камарата на строителите в България. Участниците се обединиха около мнението, че в ЗУТ са необходими спешни промени, тъй като в този вид той създава трудности в работата на всички нива. [caption id="attachment_120570" align="alignleft" width="412"]H2 Председателят на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно управление проведе разговори в Народното събрание с ръководството на Камарата[/caption]   5 Трите законопроекта на Камарата ще бъдат внимателно разгледани от парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. След като депутатите се запознаят с изготвените нормативни актове за устройство на територията и регионалното развитие, за градоустройството и за строителството, те ще продължат да работят съвместно с КСБ по тях. Това каза председателят на ресорната парламентарна комисия Найден Зеленогорски по време на среща с ръководството на Камарата, която се проведе в рамките на редовното заседание на комисията в Народното събрание. 19 Управителният съвет на КСБ препоръчва на своите членове и на публичните възложители като национален стандарт за договаряне на обществените поръчки за строителство и инженеринг общите договорни условия на FIDIC. Това решиха членовете на разширения УС на КСБ, който се проведе в сградата на Камарата в София. В зависимост от различните проекти да се прилагат: „Червена книга” като стандарт за договори за строителство по проект на възложителя (1999); „Жълта книга” за инженеринг (1999); „Зелена книга” за малки проекти (до 1 млн. лв.); „Сребърна книга” за EPC договори („под ключ“); „Златна книга” за концесии за строителство; Стандартен подизпълнителски договор (2011); Стандартен консултантски договор (за строителен надзор); Стандартен договор за консорциум/джойнт венчър. Възможностите на договорните условия по FIDIC бяха представени от зам.-председателя на УС на КСБ Андрей Цеков. 23 „ДФ „Земеделие“ ще разчита на съдействието и подкрепата на КСБ през настоящия програмен период. Досега Фондът е получавал помощ от Камарата и се надявам това добро сътрудничество да продължи занапред.” Това заяви изп. директор на ДФЗ Румен Порожанов по време на среща с ръководството на КСБ. Камарата беше представлявана от нейния председател инж. Светослав Глосов, изп. директор инж. Иван Бойков и зам.-председателите инж. Иван Мирински и инж. Николай Станков. 23 Традиционно през пролетта се проведе и кръглата маса „Модернизация на обществените поръчки“. През 2015 г. КСБ бе домакин на събитието за четвърта поредна година. Основна тема бе проектът на нов Закон за обществените поръчки (ЗОП), който бе представен и обсъден публично за първи път. Събитието беше организирано от КСБ по инициатива на ОП – София, а официален медиен партньор бе в. „Строител“. Председателят на Камарата и домакин на форума – инж. Светослав Глосов, подчерта, че през последните години над 80% от строителния пазар се обуславят от обществените поръчки, което прави темата особено актуална. Вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев беше категоричен, че сега съществуващият ЗОП е изчерпан като правна рамка и затова е било взето решение за съставянето на изцяло нов нормативен акт. „Искрени поздравления на екипа, който е транспонирал евродирективата“, заяви Андрей Цеков – зам.-председател на Камарата. Той посочи, че проектозаконът отразява философията на новата директива на ЕС, насочена предимно към закрила и улесняване на достъпа на малките и средните предприятия (МСП) до пазара на търгове. В кръглата маса участваха още министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, Найден Зеленогорски – председател на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Станислав Иванов – председател на парламентарната Комисия по околната среда и водите, Елеонора Николова – и.д. директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП), Румен Порожанов – изп. директор на ДФ „Земеделие“ (ДФЗ), Антъни Томпсън – постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия, Иво Кацаров – гл. секратар на Агенцията по обществени поръчки (АОП), представители на Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), както и членове на УС на КСБ и председатели на областните представителства на Камарата. 28 ОП на КСБ – София, организира семинар във Велинград, по време на който бяха обсъдени проблемите и опитът от досегашната практика при саниране на остарелия сграден фонд и перспективите пред Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Официални гости на събитието бяха зам.-кметът на София с ресор „Инвестиции и строителство“ Ирина Савина, проф. д-р инж. Димитър Назърски от Научно-техническия съюз по строителство в България и доц. д-р инж. Румяна Захариева от НТССБ. Април 2 На официална церемония бе основана Българо-казахстанска търговска камара (БКТК). КСБ бе представена от председателя на организацията инж. Светослав Глосов, инж. Пламен Пергелов, член на УС на КСБ и председател на СД на „Вестник Строител“ ЕАД, инж. Любомир Качамаков, член на УС на КСБ и член на СД на „Вестник Строител“ ЕАД. [caption id="attachment_120571" align="alignleft" width="411"]H4 Кръглата маса „Модернизация на обществените поръчки“ се проведе за четвърта поредна година[/caption]   13 КСБ и Министерството на образованието и науката сключиха меморандум за сътрудничество. Подписи под документа поставиха инж. Светослав Глосов – председател на УС на КСБ, и проф. Тодор Танев – министър на образованието и науката. Срещата се състоя в сградата на просветното ведомство. 17 „Членството на КСБ в асоциацията на Европейските международни контрактори е въпрос на ценностен избор поради многото общи приоритети, които имаме.” Това каза председателят на КСБ инж. Светослав Глосов в официално обръщение при откриването на Общото събрание на организацията, което се проведе във Флоренция. Българската Камара е най-новият член на Европейските международни контрактори. Инж. Глосов заяви домакинство за срещата на EIC през 2017 г. 23 През април на тържеството по случай 25-годишнината от създаването на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” – „Подкрепа“, за доброто партньорство и конструктивния диалог през целия период Камарата на строителите в България бе удостоена с юбилеен плакет на организацията. Наградата бе връчена от вицепрезидента на КТ „Подкрепа“ и председател на Федерацията инж. Иоанис Партениотис на зам.-председателя на КСБ инж. Николай Станков. По инициатива на ръководството на КСБ се състоя среща с министъра на финансите Владислав Горанов и изп. директор на Българската банка за развитие (ББР) Ангел Геков. Камарата бе представена от председателя инж. Светослав Глосов и зам.-председателя инж. Иван Мирински. Основната разисквана тема бе търсене на вариант за разплащане от страна на общините към строителните фирми за извършените СМР по проекти, финансирани по оперативните програми, основно ОПОС и ОПРР. [caption id="attachment_120572" align="alignleft" width="410"]H3 Проф. Рикардо Оливейра и проф. Пол Маринос пристигнаха в България, за да изготвят по инициатива на КСБ международна експертиза за инженерно-геоложките условия в района на Кресна[/caption] В края на април се проведе годишният финал на проекта на КСБ „Аз мога да строя”. Младите строители на страната за шести път се изправиха пред авторитетното жури с председател доц. д-р инж. Радан Иванов – ректор на ВСУ „Любен Каравелов”, и членове инж. Евтим Янев – член на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Пазарджик, както и инж. Петьо Димитров – зам.-председател на ОП на КСБ – София. За победител бе обявен екип „Аква” – СГСАГ „Христо Ботев”, София. Май Председателят на УС на КСБ инж. Светослав Глосов откри обучителен семинар на служителите на Камарата от цялата страна, който се проведе в Правец. На събитието присъстваха изп. директор инж. Иван Бойков, Пламен Иванов – зам.-председател на КСБ, Борислав Брайков – началник-отдел „Анализи, професионална квалификация и мониторинг“, Весел Етугов – началник-отдел „Организационна политика“, и др. През май Музеят за история на София показа изложбата „Лъвов мост през времето”. Д-р Надежда Кирова – директор на институцията, изказа специални благодарности на партньорите, спомогнали за осъществяването на археологическите проучвания – „Главболгарстрой“ АД, и за реализацията на изложението – Камарата на строителите в България. 14-15 В Арбанаси беше проведена среща между членовете на Контролния съвет (КС) на КСБ и председателите на контролните съвети на областните представителства. Събитието бе инициирано от председателя на КС на КСБ Валентин Николов. „През изминалите години, след като беше приет Законът за Камарата на строителите, бе извършена сериозна работа, която превърна КСБ в една от водещите браншови организации в страната”, посочи Николов. 21 „От ден на ден КСБ се утвърждава като една от най-сериозните организации, имащи влияние върху икономиката и развитието на страната“, заяви инж. Светослав Глосов – председател на УС на КСБ, по време на заседание на разширения УС. То се проведе във ваканционно селище „Свети Тома“ в Аркутино. Съветът взе решение за създаване на фирма „Строителна квалификация“ ЕАД. Едноличен собственик е Камарата. Дружеството ще организира и провежда образователно-квалификационни обучения на кадрите, работещи в сектора. 26 Участниците в проведения Експертен съвет към Камарата на строителите в България (КСБ) на тема „Анализ на проблемите при строителството на АМ „Струма“, лот 3.2. – вариант „Тунел” се обединиха около становище, че вариантът за преминаване на автомагистрала „Струма” през Кресненското дефиле с дълъг тунел е нецелесъобразен и неприемлив заради инженерно-геоложките, сеизмичните, икономическите и екологичните неясноти, които поставят под риск завършването на обекта в рамките на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“. Според тях България не бива да губи повече време, защото статистиката показва, че броят на жертвите по съществуващия път между Крупник и Кресна расте. 29 Новото събитие, което проведохме през 2015 г., беше конференцията „Кохезионна политика 2014 – 2020 г. – предизвикателства и перспективи“. Тя събра висши представители на държавната власт у нас, на Европейския парламент, Европейската комисия и ОЛАФ – Европейската служба за борба с измамите. Форумът, организиран от Камарата в партньорство с в. „Строител“ и под патронажа на Искра Михайлова – председател на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент, се проведе в столичния „София хотел Балкан”. Домакин беше председателят на КСБ инж. Светослав Глосов, а участници във форума от българска страна – вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и на околната среда и водите Ивелина Василева. Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова представи основните проекти на София за програмния период 2014 – 2020 г. В конференцията се включиха и почетният председател на КСБ инж. Симеон Пешов, зам.-председателите на Камарата инж. Иван Мирински и инж. Николай Станков и изп. директор инж. Иван Бойков. Специален гост на форума бе Витория Алиата ди Вилафранка – директор на ГД „Регионална и урбанистична политика“ на ЕК. По време на конференцията инж. Светослав Глосов представи становище на Експертния съвет към КСБ. Нецелесъобразно е изграждането на 15-километров тунел през Кресненското дефиле при строителството на лот 3.2 на АМ „Струма“, е категоричната позиция на българските и чуждите експерти. „Камарата подкрепя Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ в изготвянето на алтернативен вариант за преминаване през дефилето с къси тунели, естакади и наземен път“, акцентира инж. Глосов. Искра Михайлова подчерта важността на целесъобразното усвояване на всяко евро, идващо от европейския бюджет. Витория Алиата ди Вилафранка уточни, че 75% от финансирането за страната ни са разплатени към днешна дата. „Остават още около 2 млрд. евро. Едва ли някой в България ще почива това лято, защото средствата трябва да бъдат усвоени до края на 2015 г.“, заяви директорът на ГД „Регионална и урбанистична политика“ на ЕК. Юни 4-5 Председателят на УС на КСБ инж. Светослав Глосов взе участие в Годишния конгрес на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC), официално открит от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Високият форум на FIEC събра на едно място строители от целия континент и се фокусира върху основните фактори за по-силна конкурентоспособност на индустрията в светлината на плана „Юнкер” за инвестиции, растеж и работни места. Юли 10-11 По решение на Областния съвет на ОП на КСБ – Варна, се проведе среща на тема „Подготовка на строителните фирми от Варненска област по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“. Форумът бе открит от председателя на Областното представителство инж. Христо Димитров. Програмата включваше лекция от доц. д-р инж. Румяна Хаджиева-Захариева от УАСГ на тема „Опит и проблеми от съществуващата практика в България при енергийното обновяване на сгради“. Инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, запозна присъстващите с готовността на община Варна по инициативата. Август В сградата на КСБ се проведе работна среща между изп. директор на КСБ инж. Иван Бойков и посланика на Украйна у нас Н. Пр. Микола Балтажи. „Целта беше да се обсъдят възможностите за изграждане на връзки между български и украински фирми, които имат взаимен интерес. Договорихме се за в бъдеще да поддържаме интензивни взаимоотношения”, сподели инж. Бойков. През август започна поредица от срещи на ръководството на Камарата с всички областни представителства по места. Първата бе с ОП на КСБ – Велико Търново. На събитието присъстваха председателят на УС на КСБ инж. Светослав Глосов, председателят на КС Валентин Николов, изп. директор инж. Иван Бойков, председателят на Областното представителство на организацията в града инж. Любомир Шербетов и членове на Областния съвет. Сред гостите бе и прокуристът и гл. редактор на в. „Строител“ Ренета Николова. Септември 28 Петият дискусионен форум на тема „Строителството през 2016 г. – перспективи и предизвикателства. Възможностите през програмен период 2014 – 2020“ събра представители на държавните институции и бизнеса. Те дискутираха развитието на сектора и приоритетните обекти, които ще се изпълняват догодина. Събитието, организирано от Камарата на строителите в България (КСБ) в партньорство с в. „Строител“, се проведе в столичния „София хотел Балкан“. „Дискусионният форум стана традиционен. Той намери своето място и се превърна в най-значимото за бранша събитие. „На конференцията откровено и в диалог отговорните за сектора институции и строителите поставят и обсъждат на професионален език важните теми, законодателството, приоритетите, предизвикателствата и проблемите пред фирмите в отрасъла и търсят взаимно полезните решения”, заяви домакинът на събитието – председателят на УС на КСБ инж. Светослав Глосов, в приветствието си към участниците. Сред тях бяха вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, на околната среда и водите Ивелина Василева и на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова. Специален гост на форума бе председателят на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент Искра Михайлова. Големите пътни проекти и предизвикателствата пред изпълнението им представиха във втория панел председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) инж. Лазар Лазаров, изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД инж. Стоян Братоев и изп. директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП) инж. Асен Антов. Главният секретар на Агенцията по обществени поръчки (АОП) Иво Кацаров разясни основните положения в новия ЗОП, а ИСУН 2020 представи Малина Крумова – директор на Дирекция „Системи за управление на средствата от ЕС“ в Министерския съвет. „На мен ми се иска да видя повече родни фирми да изпълняват мащабни проекти и в чужбина и смятам, че имат шанс за това“, коментира Томислав Дончев в изказването си. „Последно ще допълня, че сътрудничеството ни с Камарата не е добро. То е еталон“, посочи вицепремиерът. Октомври 1 УС на КСБ прие политиките за работа на браншовата организация за 2016 г. Това стана на заседание на разширения УС, което се проведе в централния офис. Основен приоритет за 2016 г. е продължаването на активната политика на Камарата по отношение на нормативната база в сектора. Сред останалите задачи е утвърждаването на областните представителства на КСБ като център на цялостната дейност на Камарата по места и изграждането чрез сътрудничество с държавните органи и обществени организации на система за обучение и създаване на квалифицирани кадри за всички нива на строителното производство. Председателят на КСБ инж. Светослав Глосов участва в официална делегация на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) в Рим, Италия. Представителите на българския бизнес са обменили опит с Confindustria Аssociative Network. Презентирани са били възможностите за строителство в България и осъществените проекти, финансирани по линия на еврофондовете. 8-9 Представители на КСБ начело с председателя на УС на организацията инж. Светослав Глосов участваха в есенното заседание на Общото събрание на Федерацията на европейските международни контрактори (EIC). Съставът на делегацията включваше още зам.-председателя на КСБ инж. Николай Станков, изп. директор инж. Иван Бойков, председателя на ОП на КСБ – Бургас, инж. Николай Николов и инж. Джани Антова – началник-отдел „Международна дейност и управление на проекти“. Срещата се проведе в Ротердам, Холандия, наскоро обявен от Лондонската академия по урбанизъм за Европейски град на 2015 г. КСБ подкрепя инициативата за създаване на Национален пациентски център. Това заяви инж. Светослав Глосов – председател на УС на КСБ, по време на представяне на проекта на обекта. „Отправям благодарност и към Камарата на строителите в България и в. „Строител”, които винаги откликват на подобни каузи”, заяви кметът на София Йорданка Фандъкова. 17 „За мен е чест да открия втората изложба, организирана от Камарата на строителите в България и в. „Строител“ със съдействието на Столичната община“, заяви инж. Светослав Глосов – председател на УС на КСБ, при официалното представяне на експозицията „Виж София – където строителството върху традициите гради бъдещето“. Тя беше посветена на Деня на строителя – 26 октомври, и съставена от авторски творби на фотографа на в. „Строител“ Денис Бучел и въздушно заснети аероснимки с квадрокоптер (дрон) на знакови обекти. Както и миналата година, беше разположена на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК. „Изложбата потвърждава доброто сътрудничество между КСБ и Столичната община, за което благодаря на г-жа Йорданка Фандъкова. Всяка година в бюджета на София се залага значителен финансов ресурс за инфраструктурни проекти. В период на криза, когато две от европейските програми бяха спрени, Столичната община успя да осигури средства и по този начин строителите да продължат да работят“, подчерта инж. Глосов. Изложбата показва това, което е изградено в столицата – метрото, Завода за механично-биологично третиране на отпадъците, редица булеварди и кръстовища. [caption id="attachment_120573" align="alignleft" width="579"]H5 За втори път КСБ и Столичната община организираха съвместна изложба. Експозицията „Виж София – където строителството върху традициите гради бъдещето“ беше посветена на Деня на строителя – 26 октомври[/caption]   22 За 14 пореден път по случай професионалния празник на бранша – Димитровден, се проведе строителният конкурс „Златен отвес”. Събитието се организира от ОП на КСБ – Варна, с медийното партньорство на вестник „Строител”. Голямата награда в тазгодишното издание спечели фирма „Перинов и синове” ЕООД. Журито с председател инж. Пенко Стоянов избра победителите в пет категории. Сред критериите за оценка бяха качеството на строително-монтажните работи, прецизността при спазване на технологиите и детайлите на сградата, съответствието с проекта и функционална пригодност, индивидуалността на архитектурния проект, възстановяването и усъвършенстването на градската среда. 26 КСБ връчи отличията на най-добрите компании в сектора. Това стана на традиционния бал по повод професионалния празник на бранша, който отбелязваме на 26 октомври – Димитровден. Домакини на събитието в „София хотел Балкан” бяха Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството, и председателят на Управителния съвет на КСБ инж. Светослав Глосов. Сред официалните гости бяха Ивелина Василева – министър на околната среда и водите, председателите на парламентарните комисии по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Найден Зеленогорски, по правни въпроси Данаил Кирилов, Н. Пр. Латифа Ахарбаш – посланик на Кралство Мароко у нас, Екатерина Захариева – началник на кабинета на президента на Република България, Евгений Иванов – изп. директор на КРИБ, инж. Димитър Манолов – президент на КТ „Подкрепа“, председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Лазар Лазаров, инж. Стоян Братоев – изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД, инж. Асен Антов – изп. директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”, зам.-кметовете на Столичната община Ирина Савина и Дончо Барбалов, Деница Николова – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“, Яна Георгиева – гл. директор на ГД „Оперативна програма „Околна среда”, Галина Василева – зам.-ръководител на УО на ОП „Транспорт”, Ренета Георгиева – изп. директор на ПУДООС, и др. Празникът събра над 280 представители на водещи строителни фирми и официални гости. По време на тържеството на „Вестник Строител“ ЕАД бе връчен сертификат за устойчиво управление на събития ISO 20121:2012 от „Бюро Веритас“. Вестник „Строител“, който организира логистиката на форумите на КСБ, е първото дружество в България и Източна Европа, което придобива престижния сертификат. „Изключително ми е приятно да ви поздравя с нашия професионален празник – Димитровден. Преди всичко ви пожелавам здраве, сили, кураж, късмет и ентусиазъм, който да виждаме всеки ден. Ще продължим заедно да работим, да градим и да променяме облика на България и на населените места”, заяви в приветственото си слово министър Лиляна Павлова. По думите й браншът е устоял на проблемите и въпреки трудностите е показал устойчивост, воля за развитие и готовност да поеме нови и нови предизвикателства и да се справя с тях изключително успешно. „На Димитровден мога да изразя огромната си благодарност, както и респекта си към строителите. За изминалите месеци те приключиха модернизацията и изграждането на 43 пречиствателни станции за отпадъчни води. Положиха 2550 км ВиК мрежа. Завършва изграждането на 18 регионални системи за управление на отпадъците”, заяви министър Ивелина Василева. [caption id="attachment_120574" align="alignleft" width="594"]H6 КСБ връчи строителните „Оскари“ за 2014 г. по време на традиционния бал по повод професионалния празник на бранша[/caption]   Ноември 3 Председателят на УС на КСБ инж. Светослав Глосов отпразнува 60-годишния си юбилей. По повод годишнината министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова го удостои с грамота за принос в развитието на сътрудничеството между МРРБ и КСБ и за конструктивно участие в Консултативния съвет към ведомството. Зам.-кметът на Столичната община д-р Тодор Чобанов връчи на инж. Глосов грамота от кмета на София Йорданка Фандъкова. Председателят на КСБ бе награден и с Почетен златен знак на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) за цялостен принос. 5 Общото събрание на КСБ прие основните политики за дейността на браншовата организация през 2016 г. Усъвършенстването на нормативната уредба е приоритет номер 1 на КСБ и за следващата година. 24 Проектите във ВиК сектора от програмния период 2014 – 2020 г. трябва да са по-ефективни и по-качествени в сравнение с тези от предходния. Необходимо е да се създадат типизирани процедури за провеждане на обществените поръчки и стандартизирани договори за изпълнение на обектите. Около това мнение се обединиха участниците в Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период”, организирана от Камарата на строителите в България, Българската асоциация по водите и в. „Строител”. Форумът събра над 200 представители на управляващите органи, възложители, проектанти, изпълнители и надзорни фирми. Събитието беше открито от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. „Самият факт, че за пети пореден път заедно с колегите от БАВ събираме висши представители на изпълнителната власт, експертния капацитет на възложители, проектанти, строители и доставчици, показва, че конференцията се наложи и утвърди като най-авторитетния специализиран дискусионен форум в отрасъла”, каза при откриването инж. Светослав Глосов – председател на УС на КСБ. В дискусията взеха участие и Николай Нанков – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, Васил Грудев – зам.-министър на земеделието и храните, Станислав Иванов – председател на парламентарната Комисия по околната среда и водите, доц. д-р Борислав Великов – зам.-председател на парламентарната Комисия по образование и наука, Малина Крумова – директор на Дирекция „Системи за управление на средствата от ЕС” към Министерския съвет, Яна Георгиева – главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда”, Иванка Виденова – директор на Дирекция „Водоснабдяване и канализация” към МРРБ, Елена Иванова – началник-отдел „Социално-икономическо развитие на селските райони” към МЗХ, Ренета Георгиева – изпълнителен директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, Иоанис Партениотис – вицепрезидент на КТ „Подкрепа“, и др. 25 Председателят на КСБ инж. Светослав Глосов и новият регионален мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал проведоха първа работна среща в централата на КСБ. По време на нея бяха обсъдени бъдещи съвместни инициативи между двете организации, актуални проблеми и възможните им решения. [caption id="attachment_120575" align="alignleft" width="408"]H7 Председателят на КСБ инж. Светослав Глосов бе награден с Почетен златен знак на КРИБ за цялостен принос[/caption] Декември 1 Областното представителство на КСБ в Кюстендил организира работна среща относно промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и първоначалните концепции за типова документация в строителството. „Целта на тази среща е да дискутираме един от най-често променяните закони в България – ЗОП”, каза инж. Светослав Борисов – председател на ОП на КСБ – Кюстендил. Лектор на срещата бе Андрей Цеков – зам.-председател на УС на КСБ. 2-5 Зам.-председателят на УС на КСБ инж. Николай Станков участва в заседание на Съвета на FIEC (Европейската федерация на строителната индустрия), на което бяха поканени ръководителите на всички строителни камари. Събитието се състоя във френската столица. В рамките му Париж беше домакин и на заседание на работните групи 1, 2 и 3 на FIEC, както и на конференция, посветена на климата, под наслов „Климатичните промени: Решения от строителната индустрия“, която се организира съвместно от френската строителна федерация FNTP-FFB и FIEC. 10-12 Обучителен семинар за служителите на Камарата на строителите в България (КСБ) беше проведен в Пловдив във връзка с приетия план за обучения съгласно ISO 9001. Програмата на семинара включваше въпроси по отдели и дискусии по вътрешни проблеми, анализ на натрупания годишен опит по ISO 9001 и лекция на тема „Разрешаване на конфликти: комуникация и техники за медиация”.