Тема

Бюджет 2016 г. на София залага на зелени политики

Сред приоритетите са образование, култура и транспорт

В проекта за бюджет на Столичната община за 2016 г. се залагат зелени политики във всички сфери. Целта е превръщането на София в зелен град. Документът беше обсъден с Консултативния съвет по бизнес към общината, в който участват председателят на УС на Камарата на строителите в България и член на Консултативния съвет на КРИБ инж. Светослав Глосов и почетният председател на КСБ инж. Симеон Пешов, със синдикатите, общинските съветници и граждани. За първи път той бе дискутиран и с преподаватели и студенти от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. В два броя на в. „Строител” ще представим проектите за 2016 г. на Столичната община. За тази година в проектобюджета са планирани 1,19 млрд. лв., от които капиталовата програма е в размер 380,9 млн. лв. Собствените приходи са 589 млн. лв., което е с 23,3 млн. лв. повече спрямо 2015 г. Не се предвижда увеличение на местните данъци и такси. „Доказахме, че можем да повишаваме събираемостта на налозите с мерки в три основни посоки”, заяви при обсъждането на проектобюджета кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова. По думите й първата е удобства за гражданите чрез възможност за плащане онлайн и чрез ПОС терминали. На второ място е свързването на системите на местната администрация с тези на държавните институции. Едно от тях е за техническите прегледи на автомобилите, като по този начин се е повишила събираемостта на налога за колите. В момента се работи по изграждането на връзка с Имотния регистър на Агенцията по вписванията. Това според кмета Фандъкова ще позволи Столичната община да има надлежна информация при промяна на собственост. „На трето място – въведе се повече контрол и мерки за събиране на стари вземания. Създаде се и специална дирекция за целта, която вече работи”, припомни тя. Предвидено е развитие на електронните услуги, предоставяни от Столичната община. В момента се работи по изготвяне на единен електронен портал на София. Той трябва да е готов до края на 2016 г. В същото време в процес на разработка е регистър, в който са включени имотите на Столичната община и техните икономически и финансови характерис­тики. 2016-а е първата година от новия четиригодишен мандат. T2  „Тя е важна както за изпълнение на дългосрочната програма за развитие на София и за реализиране на стратегически проекти, така и за началото на осъществяването на новите задачи на града”, каза Фандъкова и допълни, че зелените политики са заложени във всички сфери на дейност като устойчиви приоритети, по които се работи последователно през последните години. „Целта ни е да постигнем намаляване на фините прахови частици, подобряване качеството на въздуха, спестяване и производство на електроенергия”, обясни тя и добави, че с бюджет 2016 г. ще продължи работата по модернизацията на градския транспорт, цялостните ремонти на основни улици и булеварди. Сред приоритетите са екология и опазване на околната среда; транспорт и транспортна инфраструктура; образование и осигуряване на по-добра среда за обучение и възпитание на деца и ученици в общинските детски градини и учи­лища. Продължават инвестициите в културно-историческо наследство и осигуряване на подкрепа за развитие на детския, ученическия и масовия спорт във връзка с подготовката на София за Европейска столица на спорта през 2018 г. Важна задача е и сферата на сигурност­та чрез координация с органите на реда, като е планирана повече общинска полиция и разширение на системата за видео наблюдение. За целта се увеличават средствата с 3,5 млн. лв. Големият стратегически обект е строителството на третата линия на метрото. В бюджета са заложени 200 млн. лв., като 180 млн. лв. са безвъзмездните финансови средства ЕС. Планирано е започване на изграждането на третата линия на метрото в края на януари или в началото на февруари 2016 г. Има готовност да се обяви и процедурата за още 4 км и четирите станции в „Овча купел” от диаметъра. През юни ще е готово продължението на втори лъч в кв. „Хладилника”. Вторият голям приоритет е ремонтът на базовата инфраструктура. Столичната община изпълнява тригодишна програма за реконструкция на основни булеварди, в това число: бул. „Владимир Вазов”, ул. „Монтевидео”, ул. „Богатица”, бул. „Витоша” до Южния парк и ул. „Козлодуй” заедно с трамвайните трасета и доизграждане на ул. „Обиколна”. Предвижда се разширение на бул. „Тодор Каблешков” при приключване на отчуждителните процедури. Планирано е стартирането на строителството на естакадата на кръстовището на бул. „България” и бул. „Иван Евстатиев Гешов”. Общият размер на инвестициите е 37,5 млн. лв. Отделно 10,86 млн. лв. са за основен ремонт на улици в кварталите и мостови съоръжения. Продължава модернизацията на градския транспорт с доставката на 110 автобуса и 5 трамвая на стойност 46,9 млн. лв. Предвижда се купуване на още 30 автобуса. До седмици ще бъде представена четиригодишна програма за подмяната им в Столичния градски транспорт. Продължава изграждането на интелигентната система за управление на трафика, която включва 160 ключови кръстовища. За целта са отделени 11,7 млн. лв. Увеличават се с 400 хил. лв. парите за осветление. През 2016 г. ще бъде представена програмата за поетапно обновяване на уличното осветление. Повишават се средствата за екология. Заложено е увеличение за миенето на улици и поддържането на междублоковите пространства. За инвестиции в парковете и градините са предвидени 5,5 млн. лв. Това са средства за изпълнение на втория етап на ремонта на парка на НДК. Припомняме, че се наложи Столичната община да раздели на етапи обновяването на пространството пред Двореца. Бе отделен площад „България”, тъй като при стартирането на проекта се оказа, че липсва хидроизолация на обекта, което е причина за честото наводняване на подлеза. Предвижда се цялостна подмяна на настилката с гранитни плочи. Планирано е изграждане на осветление в Южния парк, започване на ремонта в Западния парк, както и залесяване на 300 дка пустеещи земи. 8,8 млн. лв. са отделени за рекултивация на старите депа на територията на Столичната община. Предстои да започне изграждането на инсталацията за оползотворяване на RDF гориво. T3  Инвестициите в строителство и ремонт на детски градини включват изграждането на седем обекта в районите „Връбница”, „Младост”, „Витоша”, „Красно село” и „Люлин”, както и цялостната реконструкция на две други в „Красна поляна” и „Средец”. По този начин ще се открият 39 нови групи. Продължава изпълнението на програмата за енергийна ефективност на учебните сгради, като през 2016 г. се залага цялостната модернизация на 27 обекта. Повечето от тях са включени в проекта за Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София. През годината ще продължават проучвателните  дейности за археологическите работи на площад „Света Неделя”. Предстои реализирането на проекти за храма „Света Неделя” и укрепването на Западната порта. Повече за транспортните, образователните, социалните и екологичните проекти - в следващия брой на в. „Строител”.   Д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет по култура, образование и спорт и превенция на зависимости: Продължаваме да работим по опазването на археологическото ни наследство   За опазването на археологическото наследство през годината ще работят няколко експедиции, които са изключително важни и интересни. Сред тях е тази на площад „Св. Неделя”. Продължава и проучването на голямата антична сграда с представителен характер, която започва от входа на подлеза към църквата „Св. Петка” и завършва от другата страна на „Св. Неделя”. В нейните основи беше открито съкровище с около 3000 римски сребърни монети. Сградата ще е акцент в бъдещото площадно решение. Бихме искали да поканим да се включат някои от най-известните имена в света, защото това би добавило една особена стойност на обекта. Средствата са осигурени в рамките на делегирания план. Друга експедиция е на неолитното селище в „Слатина“. За него и в момента пишем проект, който ще включва създаване на парково пространство с експониране на неолитно жилище и малък детски център за ателиета, където ще се експериментира с неолитния начин на живот и технологии. Предстои да работим по консервацията и реставрацията на късноантичния комплекс в манастира „Мария Магдалина” в Бухово. Имаме готов проект. Чрез щадящи способи ще се възстанови около 40-метровата базилика. Ще работим за това манастирът да се превърне в популярен туристически обект. Важно е, че получихме финансиране и изпълняваме проект по Норвежката програма. Обектите, по които работим, са Западната порта на античния град, която ще бъде градинка с експонирана археологическа структура и малка сцена за културни събития. Ангажирани сме и със сеизмичното укрепване на храма „Св. София”, както и на Триъгълната кула, която всъщност е Северната порта на града. Проектът включва създаването на четири дигитализационни центъра, разработване на проучване и последваща оценка на потребностите на ромския бит и култура, разработване на стратегия за оптимизиране и адаптиране на мерките по интеграция на ромското население чрез културни дейности. Ще се обособи музеен архив, съдържащ обекти на културното наследство от римския бит и култура, на съвременни носители чрез дигитализация. Той ще се използва за разработване на различни  изследователски, комуникационни и образователни програми. Ще се осигури достъпност до произведенията за специалисти и широката общественост. Ще се реализира интерактивна платформа за онлайн достъп до музейните експонати (архив). Всички тези обекти в една или друга степен ще бъдат приключени през 2016 г. Ще приемем Ларгото от държавата някъде през март или април, когато се извършат необходимите процедури. Столичната община ще бъде един добър и отговорен стопанин на обекта. Убеден съм, че Ларгото ще е водещ туристически обект на нашия град. Ще направим всичко възможно да посрещаме и изпращаме успешно групите, обучаваме екскурзоводи и ще има услуги на няколко езика. Първата и основна отговорност на общината е учебната инфраструктура. Работи се по 9 детски градини и ще се извършват ремонти в училища, като акцент остава поддръжката на спортната база. Основна наша задача в сферата е да подпомогнем директорите, Министерството на образованието и Столичния инспекторат в усилията им, които предстоят при въвеждането на новия Закон за училищното и предучилищното образование. София запази положителния тренд в сферата на туризма със среден годишен ръст около 10%. Данните са към края на ноември и не са окончателни. Очаквам тенденцията да се засили през следващите години. Ще продължим да работим за развитие на туристическо-информационните центрове и да разкриваме нови обекти. По официални данни от края на октомври 2015 г. в сравнение със същия период на 2014 г. е отчетен 10,2% ръст на броя на регистрираните гости на града. При чужденците има повишение с над 9% и с 11% при българите. Реализираните нощувки са над 1,5 млн. и има 12% увеличение на приходите от туристическия данък. С Ниш подготвяме пет проекта по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, като ще разработваме общи маршрути и атракции. Една от задачите ни е членството на София в Европейската асоциация за маркетинг на градовете и включване на столицата ни в Дунавската програма в сферата на туризма.     Дончо Барбалов, зам.-кмет по финанси и стопанска дейност: Стартираме данъчната кампания от февруари   Планираме да стартираме данъчната кампания от февруари. В края на януари ще започнем да изпращаме съобщенията за дължимите налози. Миналата година ефектът беше положителен и хората започнаха от февруари да си плащат данъците към общината, което е добре и за нас, и за тях, като удължихме срока. До края на март ще има и 5% отстъпка за имотния и за автомобилните налози. Една от разликите между предишния и сегашния бюджет е основно в европейските програми, защото там просто няма възможности, по които общината да кандидатства с нови големи проекти през годината, извън вече одобрените за 2016 г. – метрото и обектите по ОП „Региони в растеж”. Втората разлика е от усвояването на заеми. Миналата година беше много активна. Построи се заводът за отпадъци, напредна програмата за ремонт и реконструкция на улиците. Заемите за 2015 г. са били 130 млн. лв., а за 2016 г. сумата е 78 млн. лв. Преходният остатък в бюджета е от 80 до 100 млн. лв., но той ще се появи през следващите седмици. С цел повишаването на прозрачността се обсъжда публично да бъде предоставяна информация за общинските дружества, като тя ще се качва на сайта на общината. Прогнозата за приходи – от държавни трансфери увеличението е с почти 20 млн. лв., а от общински такси - 4 млн. лв. За заплати, осигуровки и издръжка на местната администрация са предвидени 63 млн. лв., за възнаграждения на СОС – 3 млн. лв., за образование - 280 млн. лв., за здравеопазване - 36,8 млн. лв. В сферата на социалните дейности Столичната община е планирала да изразходва 32 млн. лв. Капиталовите разходи на общината ще са 380,9 млн. лв., като 195 млн. лв. са средствата по оперативни програми.   Ралица Стоянова, секретар на СО: Предстои изграждане на единен електронен портал   Към момента Столичната община разполага с модерен функциониращ изчислителен център, който дава възможност за съществуването и развитието на проекта „Умен град”. Имаме и действаща комуникационна среда и над 60 точки от информационната система на СО функционират. На тази основа са внедрени система за местни данъци и такси с единен данъчен субект, 50 електронни услуги по проект на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, електронни услуги, които използваме по време на избори, в областта на програма „Култура“ и 5, за които не се изискват електронен подпис, нито такси. Скоро предстои изграждане на единен електронен портал на София, внедряване на система „Административен асистент“ и изграждане на уеб базирана информационна система за събиране на данни и поддържане на публични регистри. Порталът ще е разделен на 4 основни потока, насочени към жителите на София, гости на града, бизнеса и връзката с гражданското общество. Той ще бъде на български и на английски език. През него ще може да се запази обредна зала и час за бракосъчетание, записване за четене документи на Столичния общински съвет (СОС), записване за приемен ден при зам.-кметовете и председателя на СОС, присъствие за комисиите на СОС и др.