Тема

2016 г. ще стартира с цялостни ремонти на вътрешнокварталните улици на София

Свилена Гражданска За 2016 г. в проектобюджета на Столичната община са планирани 1,19 млрд. лв., от които капиталовата програма е в размер 380,9 млн. лв. Собствените приходи са 589 млн. лв., което е с 23,3 млн. лв. повече спрямо 2015 г. Не се предвижда увеличение на местните данъци и такси. Основната задача е превръщането на София в зелен град. Сред приоритетите за тази година са вложения в градски транспорт, екология, образование и други. В предния брой ви представихме основните параметри на проектобюджета, проекта за „умен град”, дейностите, предвидени в секторите „Култура” и „Туризъм”, и други. В този акцентът ще е върху инвестициите в образователна и транспортна инфраструктура, екология и ВиК. Най-много средства в ресор „Инвестиции и строителство” като всяка година са отделени за изграждане или разширение на детски градини и за модернизация на учебни сгради. На второ място парите са насочени за ВиК и отчуждаване. „През 2016 г. бюджетът на направлението е малко по-малък. За сметка на това имаме изключително отговорната задача да успеем да защитим максимално голям брой проекти по различните програми и да започнем с изпълнението им. По този начин ще можем да гарантираме една добра сума в капиталовата програма през следващите години“, заяви при представяне на приоритетите на ресор „Инвестиции и строителство” зам.-кметът Ирина Савина. „При подготовката на предложенията за европейско финансиране никога не сме разделяли София на централна градска част (ЦГЧ) и крайни квартали, а винаги сме гледали нуждите там, където са съответните направления. Почти навсякъде ще се опитваме да финансираме проекти от различни възможни източници“, обясни Савина. През последните години са изградени и рехабилитирани над 140 км канализация и над 340 км водопровод. Подготвени са проекти на различно ниво за части от столицата. С оглед превенция срещу наводнения са изготвени 31 предложения за корекция на речни корита. Обновени са 14 фонтана. „Към настоящия момент освен ВиК проектите, които подаваме към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), в „Люлин“, „Модерно предградие“, „Симеоново“ и „Горубляне“ подготвяме такива от регионален тип, които да бъдат осъществени с европейски средства“, посочи Ирина Савина и допълни, че предложенията за ВиК сектора трябва да бъдат включени в регионалните прединвестиционни планове (ПИП), за да могат да се реализират по ОП „Околна среда 2014 – 2020”. Всички обекти, които са свързани с канализация на територията на София, се подготвят между три и пет години. „Първо се разработват проектите, след това – градоустройствените и отчуждителните процедури и след като бъдат финансирани, се преминава към същинското изпълнение“, поясни зам.-кметът. По думите й трябва да се изготви регионалният ПИП – това е важно условие и няма да бъде направен компромис с никого. „През следващите две години за нас това е най-важно – да изберем консултантски екип, който да подготви добър регионален ПИП, да извади приоритетите, които са важни за София, т.е. районите, в които наистина спешно трябва да се направи първо канализация, и проектът да бъде одобрен от Министерството на околната среда и водите и Брюксел. След 2018 г. ще тръгнат и първите евросредства за осъществяване на предложенията ни“, обясни Савина. 11 За 9 години са изградени 83 детски градини. и са разкрити 216 групи в тях. Построени са 3 училища и 5 зали и физкултурни салони. На територията на София има над 700 общински сгради, от които над 400 здания са от образователната инфраструктура. „През последните години основния акцент поставихме върху образователна, социална и културна инфраструктура“, обясни Савина. В 253 училища и детски градини са извършени различни ремонти, 87 учебни сгради са модернизирани, като са ремонтирани отоплителните и ел. инсталации и ВиК мрежата. Отделени са средства за внедряване на енергийна ефективност, като в 369 са включени частични мерки, а в 77 обекта е направено цялостно енергийно обновяване. Извършени са ремонти в 4 културни институти и модернизация на 3 театъра. Реконструирана е къщата-музей на Ненко Балкански. Направена е модернизация в 14 сгради на централната и районната администрация. Изградени са 13 центъра за настаняване от семеен тип и 3 защитени жилища.   Оборудвана и ремонтирана е онкологичната общинска болница в София. Привлечени са около 3 млрд. лв. европейско и национално финансиране за изпълнението на 53 проекта по различните оперативни програми и 36 предложения по общностните програми на ЕС. Работи се по 9 нови детски градини във „Връбница”, „Витоша”, „Младост”, „Илинден”, „Красно село”, „Средец”, „Люлин”, „Красна поляна“, както и по цялостната модернизация с внедряване на мерки за енергийна ефективност на 17 училища и 10 детски градини в „Красна поляна“, „Надежда“, „Връбница”, „Илинден”, „Средец”, „Кремиковци”, „Сердика“. Предвижда се разширение и преустройство на 4 училища – 9-а ФЕГ, I АЕГ, 98-о НУ и 43-то ОУ „Христо Смирненски“, като в три от тях ще се изграждат и физкултурни салони - към 98-о НУ в „Надежда“, 9-а ФЕГ в „Средец“ и I АЕГ в „Оборище“. Отчуждени са над 990 имота, като са изплатени над 126 млн. лв. обезщетение, с което Столичната община е придобила около 560 хил. кв. м площ. Ще се работи по отчуждителни процедури за разширението на метрото, на ВиК проекти, на бул. „Монтевидео” и други. Реализират се 3 жилищни блока с общо 100 апартамента В „Люлин“ и „Модерно предградие“ се изграждат два блока за социално слаби семейства. Те се реализират със средства от ОП „Региони в растеж“. В „Люлин“ е блок 959, който преди 20 г. е бил замразен на някакъв етап от строежа. Сега се довършва и там ще има жилища за социално слаби семейства. Апартаментите в него ще са 30. В „Модерно предградие“ ще се изгражда нов четириетажен блок с 41 апартамента. Предвижда се реализацията на още една подобна сграда във „Възраждане”. Проектът за нея е готов, като предстои издаване на разрешение за строеж и обявяване на процедура в следващите седмици. Там ще бъдат настанени семейства, като обезщетение, защото навремето са им отнели имотите заради изграждането на булеварди и ключови инфраструктурни проекти в София. В блока във „Възраждане“ ще има 29 апартамента. 13Столичната община ще продължи работа по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Регистрираните сдружения на собствениците са 220. Подадените заявления за финансова помощ са 140, от които 121 са с положителна оценка. Сключените договори между Столичната община и сдруженията са 109, а с Българска банка за развитие – 94. Вече са готови техническите паспорти на 22 сгради, а една има и инвестиционен проект. „Бюджетът за 2015 г. беше 28 млн. лв. През годината влязоха в сила нови договори за ремонти и поддръжка, в които променихме концепцията, като включихме абонаментна поддръжка за основни улици”, отчете зам.-кметът на Столичната община Любомир Христов с ресор „Транспорт и транспортни комуникации”.   Извършва се ежемесечна проверка от независим инвеститорски контрол, който прави фотографско заснемане на улиците, предмет на поддръжката. По думите на Христов районните администрации възлагат месечни програми, в които се изпълнява ремонтът на малките улици. По бул. „Цариградско шосе” са рехабилитирани почти 9,5 км, като това включва пътната част, основно обновяване на няколко моста, ремонт на осветлението, тротоари и отводнителни системи. Основните трасета са изцяло завършени, приключва работата и по локалните платна, като през пролет­та всички ще бъдат готови. Направена е реконструкция на пл. „Руски паметник”. Изграден е зелен участък от линия на трамвая, напълно подменена е подземната инфраструктура, с което са решени проблемите на цялата жилищна зона в района. Променена е организацията на движение, с което времето за преминаване през кръстовището е намалено до 10 пъти. Междувременно е работено по първия етап на ремонта на бул. „Витоша” от бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев” до бул. „България”. Той включва нов релсов път, монтаж на допълнителни изолационни елементи за шума, пътна настилка и тротоари. Планира се втори етап от бул. „България“ до входа на Южния парк, при което ще има подмяна на пътната настилка и продължение на велотрасето. Последният етап от пешеходната зона на бул. „Витоша” бе реализиран през изминалото лято, включвайки трасето от ул. „Алабин” до бул. „Патриарх Евтимий”. Направен е ремонт и на пешеходния подлез при бул. „Пенчо Славейков”, където е монтирана система за видео наблюдение. Работи се и по бул. „Сливница” от бул. „Константин Величков” до ул. „Петър Дертлиев” и надлеза при Захарна фабрика. Там са изградени нови тротоари, локални платна, велотрасе и бус лента, обозначена по съответния ред. Осъществен е пробив при болница „Токуда”, който е връзка между бул. „Вапцаров” и кръстовището на ул. „Сребърна” и бул. „Черни връх“. 2016 г. се планира да стартира с цялостна рехабилитация на вътрешнокварталните и второстепенните улици. До края на пролетта ще бъде представена на вниманието на Столичния общински съвет 4-годишна програма за ясен хоризонт на ремонтите в София. Сред обектите през тази година са улица, свързваща ул. „Феникс” и ул. „Промишлена”, ул. „Народен герой” - район „Овча купел”, ул. „Шумако” - кв. „Симеоново”, ул. „Каменно цвете” - „Сердика”, ул. „Хемус” - „Слатина”, ул. „Сочи” - Банкя, и други. По инвестиционната програма предстои довършване на ул. „Обиколна“ в жк „Дружба”. Вече е сключен договор. Има готовност да стартира работа след приключване на отчуждителните процедури. Участъкът, по който ще се работи, е с дължина 1340 м и ще е с габарит на пътно платно 12 м. Ще има два тротоара по 4,5 м. Ще се изградят велотрасе и ново улично осветление. Предстои разширение на бул. „Монтевидео” около Нов български университет. Предвидено е поставяне на пътна настилка, изграждане на тротоари и строителство на канализация, улично осветление. Ще бъдат спазени изискванията за достъпна среда. През следващите месеци ще се извърши ремонт и рехабилитация на основни градски артерии. Сред тях е бул. „Владимир Вазов”, включително 9 моста. Другият обект за 2016 г. е ул. „Козлодуй” от бул. „Мария Луиза” до ул. „Индустриална”, вкл. релсов път. Ще бъдат поставени шумо-, електро- и виброизолационни елементи, дренажна система, асфалтова настилка, тротоари и ново улично осветление. Ще се ремонтира и ул. „Богатица”. В проектобюджета са осигурени средства и за рехабилитацията на осем моста. Това са по един по ул. „Одеса”, по бул. „Драган Цанков”, по ул. „Даскал Стоян Попандреев”, по пътя за с. Кривина, надлез – връзка СОП – Бояна, 3 в селата Доброславци и Локорско. Продължава ремонтът на улиците „Цар Симеон“, „Атанас Узунов“ и „Делчо Атанасов“ в кв. „Редута“, като ще се работи по основните пътни артерии в района. Предвидено е и стартирането на изграждането на кръстовището на две нива на бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ и бул. „България“. Основни проекти за развитие на обществения транспорт Сред обектите е строителството на втория и третия метродиаметър. Разработена е апликационната форма на втората фаза от интегрирания градски транспорт, като изцяло фокусът на проекта е върху развитието на трамвайния транспорт. Ще се доставят 5 броя нови нископодови 5-секционни трамвая Pеsа 122NaSF. Те имат същите характеристики като сега експлоатираните. Другите 20 броя са Tatra Т6А5 от Прага, чиято стойност е 766 хил. лв. Същевременно ще бъдат внесени и 28 модернизирани трамвая Schindler Waggon AG Be 4/6 с добавена нископодова секция, финансирани по швейцарски проект за подпомагане на градския транспорт. Те ще пристигат от средата на годината до края на 2017 г. През 2016 г. ще бъдат доставени 110 броя нови единични дизелови автобуси Yutong със заем от ЕИБ. Те ще са изцяло нископодови и климатизирани. Първите автобуси ще пристигнат през август. Междувременно Центърът за градска мобилност продължава подобряването на достъпността до информация и се разработват мобилни приложения за транспорта в София. Планирано е довършването на още три паркинга. Заложено е и развитие на велоалеите по малките улици в центъра. Приключва проектирането на специален велотунел, който минава над този на „Люлин“ и ще позволи да има връзка за велосипедистите от района с останалата част от града. В комисиите на Столичния общински съвет вече се разглежда докладът на кмета на София Йорданка Фандъкова за концесия за колела под наем. „По отношение на климатичните промени имаме планова и систематична политика по поддръжка на състоянието на реките в София, корекции на общинските язовири и водни обекти“, заяви Мария Бояджийска, зам.-кмет на Столичната община с ресор „Зелена система, екология и земеползване”, и добави, че всяка година общината заделя финансов ресурс, благодарение на който ежегодно биват почиствани между 20 и 60 км реки. През територията на Столичната община преминават над 80 открити водни течения – реки и дерета, с обща дължина около 600 км. „През 2015 г. са почистени над 65 км. Направена е нова оценка на състоянието на р. Искър и извършихме спешно почистване на реката”, посочи още зам.-кметът. До момента е направен основен ремонт на 3 от 6-те общински язовира. През тази година са предвидени да бъдат почистени 86 км реки. За целта са отделени 3 млн. лв. Същевременно се планира осъществяването на проект „Осигуряване проводимост на р. Искър при 120 м3/сек“. Първата фаза включва язовирната стена на яз. „Панчарево” до началото на корекцията при летище София. Дължината на участъка е 10 км. Индикативната му стойност е 2 690 194 лв. Вторият етап е от летище София до моста на „Чепинско шосе” и е с дължина 5 км. Стойността му е 1 579 293 лв. Фазите са съгласувани с експлоатационните дружества, РИОСВ, Областна управа – град София. Очаква се финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане (МКВП). Изготвен е проект за ремонт и надграждане на лявата корекционна дига на р. Лесновска в землището на с. Долни Богров с дължина 3 хил. м. Необходимите средства са 1,986 млн. лв. Проектът е внесен на 27. 05. 2015 г. в МКВП с искане за осигуряване на финансиране. 12През 2016 г. е планирано да има идеен и работен проект за цялостна реконструкция на Зоологическата градина и да бъде направен основен ремонт на спасителния център на зоопарка. До момента на инсталацията за отпадъци в Хан Богров са произведени 6793 тона компост и 1583 мегаватчаса електроенергия. Приоритетите в ресор „Зелена система и екология“ за тази година се припокриват с тези от миналата и са основно в сферата на ефективно управление на ресурсите, въвеждане на кръгова икономика, подобряване на качеството на атмосферния въздух, намаляване на емисиите на парникови газове, управление на риска от бедствия и подобряване на качеството на градската среда. Предвиденият бюджет е малко над 27 млн. лв. Към края на септември количеството рециклирани отпадъци за 2015 г. след преработка е 10% от общото количество, оползотворените фракции са 32%, депонирането - едва 40%, оползотворените енергийно фракции за RDF са 18%, преработените отпадъци са 261 хил. тона. През 2016 г. ще се работи по третата фаза на проекта за отпадъци – Инсталация за комбинирано производство на енергия с оползотворяване на RDF гориво в „Топлофикация София”. Очакванията са до края на март апликационната форма да е готова и април или май да се внесе в Управляващия орган на ОП „Околна среда 2014 – 2020“. Стойността на съоръжението е 135 млн. евро. Общият му капацитет ще е 180 хил. т RDF годишно. Производствената мощност ще е 20 MWt електроенергия и 58 MWt топлоенергия. С инсталацията ще се замести 65 млн. Nm3 природен газ. Сред другите обекти, включени в капиталовата програма за 2016 г., са закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци в кв. „Суходол” за 1,5 млн. лв., изпълнение на проект СМР на депо – Долни Богров, в т.ч. строителен надзор и инвеститорски контрол – 2 млн. лв., надграждане и рекултивация на Клетка 1 и 2 на депо „Садината” – 3,5 млн. лв. За Програмата от мероприятия за подобряване на техническата и инженерната инфраструктура и качеството на живот – с. Горни Богров, с. Долни Богров, с. Яна, с. Челопечене, Бухово, кв. „Суходол” и кв. „Орландовци”, са отделени 1 млн. лв. Предвидени са 1,5 млн. лв. за проучвателни и проектни работи, свързани с управление на отпадъците, в т.ч. за изграждането на центрове за поправка и подготовка за повторна употреба. Ще се построят три подобни съоръжения. Ще бъде направена реконструкция на жп надлез Яна (пътен възел Яна) към завод за механично биологично третиране на отпадъци „Садината” за 850 хил. лв. 3,6 млн. лв. са планирани за доставка на техника за сметосъбиране и сметопочистване, в т.ч. за биоотпадъци, шредер, малогабаритна и мултифункционална машина и почистваща техника. По думите на Бояджийска идеята е постепенно местната администрация да поеме сметопочистването и поддържането на града. През тази година е заложен ремонт на втора сграда на общинска ветеринарно-медицинска лечебница с кастрационен център в район „Връбница“ със сектор за обработване на безстопанствени котки, както и реконструкция на общински приют за безстопанствени кучета „Сеславци“. Предвидено е изграждане на площадки за разхождане на кучета в 24 района на Столичната община. Същевременно ще бъдат отпуснати 5 млн. лв. за ремонт на пл. „България” пред Националния дворец на културата. За възстановяване на зелените площи по бул. „Сливница” са отделени 200 хил. лв. За зелени площи и междублокови пространства и локални градини са планирани 1,5 млн. лв.