Тема

Преобразяват центъра на София с 60,7 млн. лв.

За изготвяне на проектите Столичната община отпуска 500 хил. лв.

Росица Георгиева Свилена Гражданска През следващите години центърът на София ще бъде преобразен. Средствата за изпълнение на дейностите ще бъдат предоставени от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“. За тях Столичната община кандидатства по Инвестиционен приоритет „Градска среда“ с проекта „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в централната градска част на София“. Индикативната сума, отделена за реализация на задачата, е 60 742 713 лв. За да се извърши необходимата подготовка на предложенията, с решение на общинските съветници бяха отпуснати 500 хил. лв. Средствата ще бъдат използвани за извършване на разплащания за организация и управление на проекта за периода до сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по „ОПРР 2014 – 2020“. С парите по оперативната програма ще бъдат обновени две от четирите централни зони на столицата. Преди няколко години от Столичната община проведоха конкурс за обновяването центъра на София с цел кандидатстване по ОПРР. Тогава той беше разделен на четири части. Заради обжалвания на проектите за зоната около Националната художествена галерия, сред които бе предложение за изграждане на тунел за автомобилен трафик под бул. „Цар Освободител“, работата по развитието на тази територия беше спряна. „Няма да се финансира по „ОПРР 2014 – 2020“ и реконструкцията на зоната, включваща бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и пространството пред Националния стадион „Васил Левски“, защото не е по правилата на програмата“, заяви пред в. „Строител“ Любомир Христов – зам.-кмет на Столичната община с ресор „Транспорт и транспортни комуникации“, и допълни, че за проектите в тази територия ще се търсят други източници на финансиране. Обновяването в тази зона предвижда създаването на уникален парков комплекс, който ще изпълни с ново съдържание и богати публични пространства съществуващите зелени площи на бул. „Евл. и Хр. Георгиеви”. Ще има всички условия за провеждане на културни и социални мероприятия, както и събитията на „София – Европейска столица на спорта през 2018 г.”. С цел решаване в голяма степен транспортно-комуникационните проблеми във всяка посока на бул. „Евл. и Хр. Георгиеви“ се увеличава с по една автомобилна лента. Това става, като пътната настилка се разширява само с 90 см за сметка на широките тротоари и така в най-натоварената си част булевардът преминава от две на три платна. Уширението е в участъка, където няма подпорни стени в зелените площи от страната на р. Перловска. През следващите месеци предстои усилена работа по подготовката на проектите за останалите две зони, които ще се финансират по „ОПРР 2014 – 2020“. Първата територия включва ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Солунска“, ул. „6 септември“, ул. „Ген. Паренсов“, ул. „Цар Шишман“, пл. „П. Р. Славейков“, пл. „Джузепе Гарибалди“, пл. „Патриарх Евтимий“ и градината пред храма „Свети Седмочисленици“. В обхвата й попадат знакови градски пространства, определяйки в голяма степен характера и идентичността на същинския център. Районът е напластен с богата история – в многобройните сгради, паметници и артефакти. Според проектантите ул. „Граф Игнатиев“ има потенциал на втора главна пешеходна зона на София, като в някои отношения характерът, геометрията и пропорциите на пространствата дори превъзхождат тези на бул. „Витоша“. Ще се извърши цялостна рехабилитация на основното трамвайно трасе. Проектът предвижда книжният пазар на пл. „Славейков” и този за плодове и зеленчуци в градинката пред църквата „Свети Седмочисленици” да се преустроят във временни. Идеята е книжният да функционира само в петък, събота и неделя, а другият – само в петък. Според плановете той ще се измести на отсрещния тротоар, за да освободи пространството пред градинката. На мястото му ще се оформят кафе-тераси. Новият пазар за плодове и зеленчуци ще е с елегантни конструкции със стъклено покритие, което ще предпазва от сняг и дъжд. Решението за пл. „Гарибалди“ запазва локацията на паметника и преустройва цялостно ниския план в съзвучие с триъгълната му форма. Композицията включва места за сядане и кашпи от лят камък, както и два вертикални акцента: павилион към трамвайната спирка и пластичен елемент – фонтан с чешма. Новата настилка е от рязани павета от червен гранит. Ще бъдат обновени общо 53 900 м2 площи. Другата зона обхваща градинката „Кристал“, пл. „Народно събрание“, част от бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“, пл. „Васил Левски“, ул. „Московска“, ул. „Г. С. Раковски“, пл. „Александър Невски“, ул. „Париж“, ул. „Оборище“, ул. „Дунав“, ул. „15 ноември“, ул. „11 август“ и градините около храм-паметника „Александър Невски“, храм „Света София“, пред Синодалната палата и около Паметника на Иван Вазов. Територията е обозначена в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на столицата като „Златна София”, тъй като включва едни от най-значимите символи – храм-паметника „Александър Невски“, Народното събрание, Паметника на Незнайния войн, некропола на антична Сердика, новата Национална галерия „Квадрат 500“ и др. Зоната представлява и важна туристическа дестинация. Тя е най-благоустроената територия на София. Внимателното й изследване обаче показва и немалко проблеми. Такива са конфликтните точки и зони между пешеходци и коли, както и неуместното паркиране по главните площади, превърнати в паркинги на открито. Проблем е несистемният процес на благоустройство и градски дизайн в района. Основната цел на концепцията е за обемно-устройствено решение на пространството и доразвиване на неговия характер на главен религиозно-културен, институционален, административен и символен ансамбъл и превръщането му в цялостна, привлекателна за жители и посетители, преобладаващо пешеходна зона. 123 хил. кв. м ще са общо рехабилитираните площи. Ще се извърши цялостно преустройство на участъка от ул. „Оборище“ от площада до ул. „Г. С. Раковски“ чрез обновяване на настилките както на уличното платно, така и на тротоарите. Изравняването на нивата им чрез задигане на уличното платно разширява и оптически, но и функционално това пространство, наричано от проектантите „Променадата“. Проектите за тези две зони са разработвани като техническа помощ по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013“. Предадени са в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за одобрение и предстои тяхната реализация. „Тази година ще бъде свързана с администрацията. Предстои обявяването на обществени поръчки за избор на изпълнители за строителство. Идеята ни е да ги пуснем на инженеринг“, обясни Христов. „Очаквам реалната работата по обектите да стартира през 2017 г.“, каза зам.-кметът. Дейностите трябва да приключат до юни 2018 г.