Тема

Новото ръководство на НСОРБ продължава борбата за децентрализация и повече приходи за общините

20 години след учредяването си организацията на местните власти залага дейности за устойчива подкрепа за ефективна подготовка и изпълнение на проекти

Елица Илчева Създаване на централен орган за покупки (ЦОП), чрез който ще се улесни и поевтини значително процесът за възлагане на определени стоки и услуги, и проучване на потребностите за учредяване на общински инвестиционен фонд за осигуряване на изгоден ресурс за местни вложения – това са двете нови дейности, заложени в програмата на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) за 2016 г. Както в. „Строител“ вече съобщи, в следващите 4 години организацията на местните власти ще се управлява от кмета на Велико Търново Даниел Панов. Общото събрание, което се проведе на 23 и 24 февруари, го избра с внушителните 345 гласа. Той заменя независимия кмет на Пазарджик Тодор Попов и беше единствен кандидат за поста, номиниран с предварителна договорка за подкрепа на кметовете от различните политически партии, „защото се е доказал като консенсусна фигура и работи в интерес на всички общини“. Градоначалникът на Асеновград д-р Емил Караиванов оглави Контролния съвет с 5-има членове. В Управителния съвет (УС) са 23-ма и при формирането на двете звена се спазва принципът на баланса между регионите и резултатите от местните избори. По право в УС влиза и председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков. Първото заседание на новия УС избра и заместниците на Панов. Това са кметът на Димитровград Иво Димов и колегите му от Троян и от Кърджали Донка Михайлова и Хасан Азис. С промени в устава Общото събрание на Сдружението реши председателят да може да бъде начело на организацията за най-много 2 мандата. Ново е и разпределението на членовете на УС на НСОРБ, като общинските съветници вече ще трябва да са поне една трета от състава, но това ще влезе в сила след 4 години. От създаването си организацията се бори за децентрализация на местната власт и повече приходи за общините и това са акцентите и в програмата за 2016 г., която бе представена от досегашния председател Тодор Попов. Той информира, че ще започне изпълнението на две дейности по Оперативна програма „Добро управление”, насочени към повишаване на общинския капацитет чрез обучения и за подпомагане на местните власти по управление на европроекти. „Ползите за нас от приключилите сходни инициативи са безспорни и проведените проучвания показаха красноречиво, че имаме нужда дейностите да бъдат продължени въпреки повишените финансови рискове пред Сдружението. По единия проект планираме провеждането на обучения за подобряване на компетенциите на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги. Те ще се провеждат включително в страни – членки на ЕС, и европейски институти по публична администрация. По другия ще заложим дейности за осигуряване на устойчива подкрепа за ефективна и ефикасна подготовка и изпълнение на общински проекти, съфинансирани от европейските фондове. Това включва надграждане капацитета на общинския ни ресурсно-координационен център и доразвитие на функционалните характеристики на информационната ни система за управление на проекти, известна като ИСУП, и изграждане на свързаността й с ИСУН 2020“, разясни Попов. Остава на дневен ред и решаването на проблема с търсене на приходи за местните бюджети, защото въпреки препоръката да вдигат данъци и такси, а не да разчитат на централния бюджет, която премиерът Бойко Борисов отправи към кметовете, повечето не се решиха на тази стъпка в началото на мандатите си. От НСОРБ са категорични, че ще продължават да работят по подготовката на изцяло нов Закон за местните данъци и такси. „Честите му „кърпежи“ няма как да го направят по-добър – в същността си той носи духа на 50-те години на миналия век. Основните посоки за промени са две – разширяване на собствените приходи и съществено осъвременяване на местните правомощия при администрирането на данъци и такси“, е записано в програмата на НСОРБ. Там ясно се очертават и няколко други важни области на нормативни промени, изискващи подкрепа за общините – новата методика за определяне на такса „Битови отпадъци“, новият закон за обществените поръчки и законът за предучилищно и училищно образование. Предвидени са редица дейности за подпомагане на общините, включително чрез участие в разработване на поднормативната база. Новият модел за определяне на такса „Смет” трябва да е ясен до края на март. Според последните изказвания на министъра на финансите Владислав Горанов базата за изчисляване ще бъде площта на имотите, а не данъчната оценка, както е в момента. Интересен акцент за 2016 г. е договорената подкрепа от Посолството на САЩ за съществено подобряване на средата и уменията на всички заинтересовани страни по отношение на превенция и преодоляване на последиците от бедствия. За целта за 3 месеца сдружението ще работи с топ експерт от Федералната агенция за защита на околната среда. С негова помощ ще бъдат съставени препоръки за подобряване на координацията между институциите, на финансовите модели и практически помагала за местни власти, за ученици, доброволци и за населението. 5Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ: В най-кратък срок ще изградим стратегия за справяне с проблемите Г-н Панов, как приемате избора Ви за председател на УС на НСОРБ? За мен беше голяма изненада, защото изобщо не съм очаквал, че ще поема ръководството на това така важно за общините сдружение. Но в крайна сметка всички подкрепиха моята кандидатура. Как се стигна дотам Вашата номинация да е единствена? Всички политически сили се обединиха, за което сърдечно им благодаря. С какво ще започнете? Действително има много неща, които сме започнали, и в този смисъл по-скоро мога да кажа, че ще продължим с тях. Трябва да работим за издигане имиджа на националното сдружение. През 2016 г. се навършват 20 години от структурирането на организацията. Тя вече се е доказала във времето като изключително ценна както за диалога между кметовете, така и за този с централната власт. Ще продължим битката за промяна на методиката за изчисление на такса „Смет”. Има предложение, направено от предишния мандат, и се надявам държавата да се съобрази с нашите искания. Каква ще бъде Вашата позиция по отношение искането на Сдружението за връщане на 2% от данък общ доход (ДОД) в местните бюджети, което, както знаем, не се случи във варианта, в който НСОРБ го предложи? Това решение е във връзка с децентрализацията на общините и моето лично мнение е, че двата процента трябва да останат в рамките на 10% от ДОД. Вече тече третата година от новия програмен период, а реалната работа по програмите още не е започнала. Притеснява ли Ви забавянето? Не мисля, че има забавяне. До април трябва да бъдат одобрени проектите на общините, които са допустими по ОП „Региони в растеж“. Около 40% от тях вече са одобрени, а изпълнението може да стартира през май. Всички общини, които кандидатстваме, имаме готовност с проекти и ще започнем реализирането им веднага. Да се върнем на другата, като че ли вечна тема за НСОРБ – децентрализацията. Тя е започнала много отдавна, на места частично е реализирана с електронните услуги, които са обвързани и с държавните институции. Има много неща, които сме разгледали в работни групи, и ще обобщим предложенията, за да излезем с конкретно становище. На следващото заседание на НСОРБ, което ще се проведе след 5 март, засилването на децентрализацията със сигурност ще бъде един от въпросите, които ще обсъдим. Кое ще бъде първото Ви действие като председател на УС? След две седмици с членовете на Управителния съвет ще направим график и ще обиколим всички 28 области в страната. Казах на колегите, че срещите ще правим в събота и неделя, като на тях ще каним всички кметове от съответната област. Идеята ми е да чуем проблемите, които са сходни, но и различни в отделните места. След това ще изготвим анализ, ще изградим стратегия и ще решим как да помогнем. Каква е дългосрочната Ви цел? Искам всяка една община да бъде финансово независима. Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община: Вярвам, че общите решения са най-ценни 6„За мен е чест София да бъде домакин на годишното отчетно събрание. Преди няколко месеца всички ние получихме отново доверието на нашите съграждани и трябва да оправдаем очакванията им да реализираме проектите, от които имат нужда. НСОРБ има ключова роля за защита интересите на българските общини. Благодаря на предишното ръководство на Сдружението за ползотворната работа. Пример за това бе единната ни позиция за определянето на таксата за битови отпадъци и програмата „Енергийна ефективност“. Това заяви кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова по време на 29-ото събрание на НСОРБ. Тя посочи, че въпреки разликата между общините кметовете са изправени пред едни и същи предизвикателства – опазване на околната среда, създаване на нови работни места и осигуряване на качествено образование. „В последната година благодарение на подкрепата на Европейския съюз и българското правителство успяхме да се справим с натоварения трафик, обновихме транспорта, строим още един лъч на метрото. В София построихме и най-голямото съоръжение за преработване на отпадъци – завода в село Яна. Надявам се да продължим така и в новия мандат. Опазването на околната среда зависи от всички нас. Често се налага да решаваме проблемите заедно, никой не може да се справи с тях без подкрепата на държавата. Вярвам, че днес и утре ще намерим общите решения, защото те са най-ценни“, каза още Фандъкова. 7Гинка Чавдарова, изп. директор на НСОРБ: Ще запомним 2015-а с голямото напрежение за приключване на старите програми Изминалата 2015 г. ще запомним с голямото напрежение по приключването на общинските проекти и свеждането на т.нар. рискови до минимум. Общините са изпълнили над 4300 дейности за почти 9 млрд. лв. Паралелно със закриването на стария период вървяха и дейностите ни по подготовка на новия. Изготвихме и разпространихме „Наръчник за европроектите на общините през периода 2014 – 2020”, който е подготвен от най-опитните ни общински експерти – от „колеги за колеги“. Несъмнено наш институционален успех е, че през годината успяхме да приключим и отчетем два проекта по ОП „Техническа помощ“, с които инвестирахме почти 13 млн. лв. в техника и софтуер, като разработихме и внедрихме електронна система за подготовка и управление на дейности във всички 265 общини и в районите на София, Пловдив и Варна. Това е системата ИСУП, достъпна за ползване от всички общини, с обучени за работа с нея над 600 общински експерти. Паралелно подготвихме и повече от 870 служители в Европейския институт по публична администрация. Изградихме и целево вътрешно звено за европейски проекти – Общински ресурсно-координационен център, който осигурява необходимата експертна подкрепа за местните власти. По директните програми на Европейската комисия спечелихме два нови партньорски проекта, които вече изпълняваме. Бяхме одобрени от Управляващия орган на Програмата за градско развитие УРБАКТ III, който е във Франция, за тяхно контактно звено за България, т.е. вече сме част от структура по управление на европейските фондове. През изминалата година бяхме и търсен партньор, който да предаде и сподели опита си на наши колеги от региона, като организирахме обучения за изборни представители от Украйна и от Република Косово. Очаква ни още интензивна международна дейност в рамките на българското председателство на Съвета на министрите към Съвета на Европа.