Капиталовата програма на София за 2017 г. е за 397,3 млн. лв.

Очаква се да бъдат усвоени 275,4 млн. лв. европейски средства

Прочетена: 314

Росица Георгиева

397,3 млн. лв. е размерът на капиталовата програма на Столичната община (СО) за 2017 г. Общият бюджет, с който ще разполага София през новата година, е 1,257 млрд. лв., или с 8 млн. лв. по-малко спрямо 2016 г. През 2017 г. се залагат собствени приходи в размер на 612 535 200 лв., което е с 18 млн. лв. повече в сравнение с 2016 г. Държавните трансфери към столицата ще са 362 040 416 лв., а от европейски програми се очаква да бъдат усвоени 275,4 млн. лв. Това стана ясно по време на представянето на проектобюджета на София за 2017 г. на семинар в Правец. В него участваха кметът на СО Йорданка Фандъкова, председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков, зам.-кметовете на София Дончо Барбалов, Ирина Савина, д-р Тодор Чобанов, Евгени Крусев, Албена Атанасова, както и общински съветници.

Йорданка Фандъкова, която откри срещата, подчерта, че за пореден път през 2017 г. СО ще заложи на строга финансова дисциплина и инвестиции във всички сектори. „В последните две-три години София успя да влезе в много престижни международни и национални класации за икономическо развитие и добър бизнес климат. Хората идват тук, за да намерят работа, образование, здравеопазване и културен живот. Тя подчерта, че през 2017 г. няма да се променя размерът на местните данъци и такси. „През годините не допуснахме да се увеличават данъци и такси и отчитаме това като добър подход. Инвестирахме много средства в строителство и възстановяване на базова инфраструктура. СО остава най-големият инвеститор в града и това позволи бизнесът да продължи да работи и да осигурява заетост”, каза още Йорданка Фандъкова. Тя припомни, че благодарение на европейските средства през предходния програмен период 2007 – 2013 г. в София са вложени 3 млрд. лв., като 2 млрд. лв. са безвъзмездни от ЕС, а 1 млрд. лв. е съфинансирането от страна на общината. Общо 20 млн. лв. са предвидени за отчуждаване и откупуване на имоти в София през предстоящата година – основно около трасето на третия метродиаметър и около Източната тангента, в район „Люлин”, по бул. „Ломско шосе” и по бул. „Рожен”.
„Всички инвестиции за следващата година са подчинени на нашата визия за зелен град”, посочи още кметът Фандъкова.
През предстоящата година се запазват приоритетите за развитието на столицата –
инфраструктура, образование, зелени системи.

„Залагаме двойно повече средства за развитие на междублоковите пространства в размер на 8 млн. лв.

Предлагаме и двегодишна програма за изграждане на 50 км велоалеи”, каза още тя.

Зам.-кметът Дончо Барбалов направи отчет за изпълнението на бюджет 2016. Той поясни, че предстои в първите дни на януари да стане ясно как приключва изминалата година. Изпълнението на данъчните приходи към ноември е било 97%, а процентът за приходите от такса битови отпадъци е достигнал до 99, обяви още Барбалов. През 2017 г. се очаква увеличение с 18 млн. лв. на данъчните приходи на общината, а при неданъчните приходи – 165 хил. лв.

„Предвиждаме с около 300 хил. лв. повече текущи разходи за образование, както и увеличение със 100 хил. лв. на средствата по програма „София – европейска столица на спорта“, допълни той. Средствата за управление и контрол на отпадъци са 1,7 млн. лв. С почти 2 млн. лв. се увеличават и средствата за озеленяване и поддръжка на зелените площи. Запазва се размерът на парите за зимно почистване, като и през 2017 г. те ще са 15 млн. лв. Общо 66,1 млн. лв., или с 5 млн. лв. повече спрямо 2016 г. ще бъдат средствата за лятно почистване, като се предвижда да се увеличи броят на измиванията на улиците в София.

Дончо Барбалов съобщи още, че през новата година ще бъдат реализирани проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР 2014 – 2020“). Те ще са за ремонт на образователна инфраструктура и за реконструкция на релсов път по бул. „Цар Борис Трети” и по ул. „Каменоделска”.
Основните направления, в които ще се реализира капиталовата програма на София през 2017 г., са:

Образователна инфраструктура

„През 2017 г. приоритет в София ще е реконструкцията и рехабилитацията на общински сгради. В града има над 700 такива здания, като 400 от тях са училища и детски градини“, каза зам.-кметът Ирина Савина. С финансиране по „ОПРР 2014 – 2020“ ще се реализират ремонти в 26 обекта от образователната инфраструктура в 4 района на града. Предстои да бъде избрано специално звено, което да следи изпълнението на проектите. Продължителността на различните дейности ще е между 6 и 14 месеца за отделните сгради. Сред работите, които се предвижда да бъдат извършени, са дребни конструктивни укрепвания, въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Ще се финансират и вътрешни ремонти на сградите, поставяне на огради, оборудване и обзавеждане на образователните институции, изграждане на спортни площадки в дворовете на училища. Образователните институции, които са включени в списъка за финансиране по „ОПРР 2014 – 2020“, няма да бъдат закривани в период не по-малък от 5 години след крайното плащане към бенефициента (СО).

Целият проект за реконструкция на образователна инфраструктура със средства от ОП „Региони в растеж“ е на стойност 62 902 606, 49 лв. От тях 24,1 млн. лв. са заделени за реконструкцията на 11 учебни заведения в район „Надежда”. Това са ОДЗ №115 „Осми март”, ЦДГ №152 „Връбница”, ОДЗ №15 „Чучулига”, ОДЗ №27 „Детска китка”, ОДЗ №90 „Веса Паспалеева” (2 сгради), ЦДГ №170 „Пчелица”, 15 СОУ „Адам Мицкевич”, 16 ОУ „Райко Жинзифов”, 54 СОУ „Иван Рилски”, 102 ОУ „Панайот Волов”, 101 СОУ „Бачо Киро”. В три училища в район „Красна поляна” – 123 СОУ „Стефан Стамболов”, 57 СУ „Св. Наум Охридски” и 147 ООУ „Йордан Радичков”, ще бъдат инвестирани над 5,4 млн. лв.

В район „Връбница” ще бъдат вложени над 9,4 млн. лв. в ОДЗ №42 „Чайка” и трите училища – 62 ОУ „Христо Ботев”, 70 ОУ „Св. Климент Охридски” и 140 СОУ „Иван Богоров”. ОДЗ №51 „Щурче”, ОДЗ №179 „Синчец”, бившият филиал на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън”, 3 СУ „Марин Дринов” и 113 СОУ „Сава Филаретов”, които се намират в район „Илинден”, ще бъдат ремонтирани с над 16 млн. лв. В този район с европейски средства ще бъде изградена и нова детска градина. За целта са заложени 2,6 млн. лв.

4 нови сгради на учебни заведения ще бъдат реализирани през предстоящата година със средства от бюджета на Столичната община, каза още Ирина Савина. 600 хил. лв. ще бъдат инвестирани в проектирането и преустройството на сградата на старото Боянско училище в детска градина за две групи. Ще бъдат изградени нови детски градини – в „Драгалевци”, където инвестицията е на стойност 1,4 млн. лв., и в „Младост” – 2,26 млн. лв. Ще бъде извършена реконструкция на етернитовата сграда на ОДЗ 40 в „Красна поляна”. Това ще струва на общината 1,51 млн. лв. Цялостно ще бъде ремонтирана и обновена и Софийската математическа гимназия.

Екология

1,05 млн. лв. ще бъдат необходими за изпълнението на дейностите по проект за корекция на 5 км от коритото на река Искър. През 2017 г. ще се изготвят работните предложения на завършилото предпроектно проучване за подобряване на състоянието на водоизточници, които да се използват за борба с горски пожари, с които да се кандидатства по Програмата за развитие на селските райони.

Започналият ремонт на зоологическата градина в сектор „Хищници” и „Големи котки” през 2016 г. ще продължи през новата година. Възложено е изготвяне на идеен проект за цялостната реконструкция на зоопарка. През 2017 г. ще бъде извършен и ремонт на сектор „Примати”, който ще включи преустройство на външната дворна част и ситуирането на допълнителни площи от алейната мрежа. Стойността на проекта е 1 465 166,65 лв. За финансиране за ремонт и на Спасителния център за животни към зоопарка СО ще кандидатства по ПУДООС.

4 млн. лв. ще бъдат инвестирани в рекултивацията и надграждането на клетка 1 и клетка 2 от депо за отпадъци „Садината”. С 1,5 млн. лв. ще бъде завършено закриването на депото за отпадъци в „Суходол”, а още 5 млн. лв. ще бъдат дадени за рекултивацията на депото в Долни Богров. 2 млн. лв. ще се вложат в проектни и проучвателни дейности, свързани с управлението на отпадъци.
С 3,91 млн. лв. ще бъде закупена техника за сметосъбиране и сметопочистване. За изграждане на водопровод и канализация през 2017 г. ще се разчита основно на програмата на концесионера и на средства, отпуснати от ПУДООС. Ще започне възстановяването на Западния парк, като предвидените средства са 9,55 млн. лв. За парк „Въртопо” в „Младост” се отделят 0,4 млн. лв., а 5 млн. лв. ще се инвестират в основния ремонт на пространството около НДК.

Транспортна инфраструктура

За изграждането на третия лъч на столичното метро са предвидени 243,6 млн. лв. – 223,6 млн. лв. са от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ и 20 млн. лв. от бюджета на София. 34,6 млн. лв. ще се вложат в текущите разходи за поддръжка и ремонт на пътна инфраструктура през 2017 г., което е с 500 хил. лв. повече спрямо 2016 г. Други 5 млн. лв. ще бъдат заделени за рехабилитация на общински пътища, които са отговорност на СО. През 2017 г. ще се изграждат локалните платна на Северната скоростна тангента (ССТ), както и пробивът на бул. „Петър Дертлиев”, за реализирането на който са заложени 0,25 млн. лв. Ще се работи по улиците, които се намират в рамките на „София Тех Парк”.

Предстои да започне работата по Източната тангента от бул. „Ботевградско шосе” до ССТ. За целта са отделени 0,5 млн. лв. Разширението на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Бъкстон” до бул. „Цар Борис Трети” е друг обект, който ще се изпълнява през предстоящата година. Общината предвижда да инвестира 4 млн. лв. в тези дейности, като 2 млн. ще бъдат собствените средства, а 2 млн. лв. ще дойдат от държавния бюджет.

6 млн. лв. от държавата и 2 млн. общински средства ще бъдат дадени за реконструкцията на бул. „Монтевидео” от бул. „Никола Петков” до бул. „Президент Линкълн”. В кв. „Овча купел” ще се изгражда улица „Феникс”, а в „Слатина” – ул. „Хемус”. 1,5 млн. лв. са заделени за бул. „Рожен”. 250 хил. лв. ще струва изграждането на кръгово кръстовище на бул. „Климент Охридски” и бул. „Андрей Ляпчев”.

Един от основните обекти, който ще бъде рехабилитиран, е бул. „Ал. Дондуков” в отсечката от Младежкия театър до ул. „Кракра”. За целта в бюджет 2017 са предвидени 9,78 млн. лв. С 5 млн. лв. ще бъде финансиран вторият етап от ремонта на бул. „Владимир Вазов”. С 900 хил. лв. предстои да бъде завършена рехабилитацията на трамвайното трасе по бул. „България”. Това ще стане факт след приключване на дейностите по изграждане на метростанцията на бул. „България” и „Академик Иван Евстатиев Гешов”.

През 2017 г. ще започне обновяването на публични пространства в централната градска част. Ще се работи в районите на ул. „Граф Игнатиев”, ул. „Солунска”, ул. „Ген. „Паренсов”, ул. „Цар Шишман”, бул. „Петко Славейков”, бул. „Патриарх Евтимий” и градината пред храм „Св. Седмочисленици”. Ще се изпълнява и проектът за реконструкция на Зона 4 от Централната градска част – градина „Кристал”, бул. Народно събрание”, бул. „Васил Левски”, ул. „Г. С. Раковски”, пл. „Александър Невски”, храм „Света София”, ул. „Оборище”, ул. „Дунав”, ул. „Париж”, ул. „11 август”, ул. „6-ти септември”, пред Синодалната палата, около паметника „Иван Вазов”.

7 млн. лв. се предвижда да бъдат вложени в изграждането на 50 км велоалеи в града в периода 2017 – 2018 г. Ще се изграждат такива съоръжения по бул. „Монтевидео”, по бул. „Ботевградско шосе”, по бул. „Шипченски проход”, по бул. „Цар Борис III”, по бул. „България”, бул. „Патриарх Евтимий”, ул. „Г. С. Раковски”, бул. „Македония”, бул. „Рожен”. 5 броя асансьори на стойност 0,71 млн. лв. ще бъдат изградени в подлезите на „Плиска” и на Окръжна болница.

През следващата година ще започне реализацията и на втория етап от проекта за Интегриран градски транспорт по „ОПРР 2014 – 2020“. Общата прогнозна стойност на тази част от проекта е над 125,4 млн. лв., от които 107,3 млн. ще бъдат осигурени от оперативната програма, а 18,1 млн. лв. ще е собственият принос на Столичната община. Очаква се 4 083 611,99 лв. да бъдат инвестирани в реконструкцията на трамвайния релсов път по ул. „Каменоделска” от ул. „Константин Стоилов” до трамвайно ухо „Орландовци”.
Над 23 млн. лв. ще се вложат в ремонта на трамвайното трасе по бул. „Цар Борис III” от „Княжево” до Съдебната палата, с изключение на участъка на пл. „Руски паметник” и кръстовището на бул.

„Гоце Делчев” и „Цар Борис III”. Трамвайният релсов път е строен през 1988 г. През годините са правени само аварийни и текущи ремонтни дейности. През 2012 – 2013 г. са извършени реконструкции на всички кръстовища, с изключение на това при бул. „Братя Бъкстон”. През предстоящата година ще продължи модернизирането на превозните средства в градския транспорт. 8,55 млн. лв. ще бъдат инвестирани в закупуването на 11 броя нископодови съчленени трамваи.

Културна инфраструктура

Предстои да се реализира обновяване на сградата на Общински културен институт (ОКИ) „Средец”. Ще се направи ново вътрешно разпределение, както и пълно обновяване на фасадата и подмяна на дограма. Това каза зам.-кметът на Столичната община д-р Тодор Чобанов. През предстоящата година ще се изпълни ремонт на сградите на Театър „София” и Столичен куклен театър. Все още не ясно на колко ще възлезе стойността на дейностите по трите културни института, тъй като в момента се работи по количествено-стойностните сметки. През 2017 г. с 2,16 млн. лв. ще бъде довършен ремонтът на ОКИ „Красно село”. 100 хил. лв. ще бъдат вложени в консервацията и реставрацията на комплекс „Западна порта”. 0,5 млн. лв. ще бъдат дадени за довършителните дейности по изграждане на гробищен парк в Банкя. 423 хил. лв. ще бъдат инвестирани в ремонт и изграждане на спортна инфраструктура на София. С 200 хил. лв. ще бъде извършен ремонт на училищна спорна инфраструктура и общински спортни площадки. Парк-фитнес уреди за оборудване на площадки ще бъдат закупени за 223 хил. лв.

Архитектура и градоустройство

Главният архитект на София арх. Здравко Здравков заяви, че направлението, ръководено от него, през предстоящата година активно ще работи по създаването на Визия за развитието на София до 2050 г. Този документ ще е в основата на промяната на Общия устройствен план. Арх. Здравков обясни, че в началото на 2017 г. ще бъде направена промяна в Наредбата за градската среда, с което ще се регламентира поставянето на елементите на градското обзавеждане. С над 700 хил. лв. на година разполага Направление „Архитектура и градоустройство“ за премахване на сгради, застрашени от самосрутване.
На 4 януари ще се проведе обществено обсъждане на проекта за бюджет, а на 9 януари документът ще бъде внесен в Столичната община.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 03.01.2017. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: