АМ "Струма" лот 3.2

Докладът за ОВОС за подобряване на трасето на лот 3.2 на АМ „Струма“ ще бъде обсъден в Кресна и Симитли

Десислава Бакърджиева Ренета Николова Елица Илчева На 11 септември ще се проведе обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда за подобряване на трасето на лот 3.2 на автомагистрала „Струма“. На срещите, които ще са от 9 ч. в Симитли и от 14 ч. в Кресна, се очак­ва да присъстват министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) инж. Дончо Атанасов, членове на УС на Агенцията, председателят на УС на КСБ инж. Николай Станков, представители на браншови, екологични и неправителствени организации, на местните общности. На публичните дискусии ще се разгледат общо пет варианта на трасе за изграждането на най-сложния участък от АМ „Струма“ през Кресненското дефиле - между Крупник и Кресна. Единият е „Дълъг тунелен вариант“, тунел „Кресна“, който е 15,4 км и с две тръби. Т.нар. Източен вариант Г20 е по нов терен извън Кресненското дефиле, а Вариант Г20–Син включва максимално използване на трасето на съществуващия път I-1 (Е79). При Вариант Г20–Червен магистралата започва южно от п.в. „Крупник”, като едното платно следва в основната си част съществуващия Е79, а другото се развива по нов терен с тунели и съоръжения в западния масив на дефилето. След излизане от Кресненското дефиле Г20 преминава източно от гр. Кресна и завършва при п.в. „Кресна”. Петото предложение е Източен вариант Г10,50, при който движението е разделено на две самостоятелни пътни платна. В посока Гърция трасето преминава по път Е-79, а за София е по нов терен на изток от Кресненското дефиле. Тази алтернатива е получила най-висока оценка в доклада за ОВОС, както и в доклада за съвместимост към него. Това е вариантът, който Агенция „Пътна инфраструктура“ предлага да се изпълни и се подкрепя от специалистите. Източният вариант Г10,50 бе определен като най-добър за лот 3.2 на АМ „Струма“ и от Камарата на строителите в България (КСБ). През 2016 г. КСБ заедно с 16 браншови, екологични и научни организации, сред които Българската академия на науките и Университетът по архитектура, строителство и геодезия, излезе с обща Декларация в подкрепа на Източния вариант на лот 3.2 на АМ „Струма“. „Излизаме с категорична декларация в подкрепа усилията на Агенция „Пътна инфраструктура“ за прилагане на предложения вариант на проектно решение с обход от изток само с едно изнесено извън дефилето платно. Считаме, че е крайно наложително да обединим усилията си с цел всички процедури по одобрението и реалното започване на работата по обекта да се ускорят. Не приемаме продължаващото непрестанно търсене и обсъждане на варианти, повечето от които са напълно неприложими в сегашните условия, защото така категорично се блокира работата по проекта в участъка на Кресненското дефиле. Рискът от неизпълнение на Лот 3 на АМ „Струма” в участъка на Кресненското дефиле е много голям. Това несъмнено е реална заплаха за устойчивостта на целия инвестиционен проект АМ „Струма“, в т.ч. за изградените вече участъци, финансирани по „ОПТ 2007 – 2013”, и за тези, които се изграждат в настоящия програмен период по „ОПТТИ 2014 – 2020“, е записано в документа. През август т.г. представители на неправителствени организации, които застават зад Източния вариант Г10,50, изготвиха петиция в подкрепа на незабавното стартиране на изграждането на лот 3.2 на АМ „Струма“. Причината за тази петиция е черната статистика в пътния участък на Кресненското дефиле. По данни на Българската асоциация на пострадалите при катастрофи (БАПК) в периода 2012 – 2016 г. на отсечката, която е с дължина едва 15 км, са загинали 25 души, а 119 са ранени. Общият брой на пътнотранспортните произшествия (ПТП) за този 5-годишен период е 270. Според БАПК няма друго място в страната, където на 15 км да има такава концентрация на ПТП. Преди седмица стана ясно, че ще се създаде Сдружение „Да възстановим екологията на Кресненското дефиле“. В него влизат КСБ, Лесотехническият университет – София, Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, както и 14 неправителствени организации. Вестник „Строител“ ще подкрепи инициативата като медиен партньор. Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството: АМ „Струма” е наднационален проект, ключов за цяла Европа АМ „Струма“ е проект от наднационален интерес, ключов и за цяла Европа. Несериозно и безотговорно е всеки да дава становища. Държавата взима решението, тя носи и отговорността за избора, който ще се направи. Това трябва да е ясно на всички. Получаваме европейско финансиране и всяка стъпка се наблюдава от ЕК. Работим прозрачно и специално с проекта на АМ „Струма” ще бъдем още по-открити занапред. На 11 септември в двете общини Симитли и Кресна предстои обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда за подобряване на трасето на лот 3.2 на АМ „Струма“. Организирали сме го при максимална публичност и прозрачност. Няма от какво да се притесняваме. Както от гледна точка на сигурност и безопасност, така и по отношение на технико-икономически показатели, начин на реализиране и относно финансовия аспект на варианта, който е предпочетен от независими учени. Това е Източният вариант Г10,50. Той разделя движението на две самостоятелни и отдалечени едно от друго пътни платна. В посока Гърция трасето преминава по съществуващия път I-1 (Е-79), а за София е по нов терен на изток от Кресненското дефиле. Трасето към Кулата ще бъде разширено, ще се изправят виражите и ще се изгради цялата необходима екологична инфраструктура за защита на биологичните видове. В посока София пътят ще е на изток от Кресненското дефиле. Новата отсечка ще е около 20 км. Не само оценяващата комисия класира този вариант по посочените критерии на първо място. Неговата приоритизация е налице и в публичните оценки – и в ОВОС, и в доклада за съвместимост към него. При разглеждане на петте варианта за преминаване Източният е предпочетен, защото има най-сериозен екологичен ефект в положителния смисъл на думата. Нека да минат обществените обсъждания. Зелени организации са подали жалба до Европейската комисия, но ние доста преди тях сме информирали европейските си партньори за това как вървим по линеен график, какви са ни дефицитите във времеви и финансов аспект, за процедурите, които следваме и които са стриктно съобразени с европейските нормативи и директиви, за очаквани те от нас резултати. Желаем всичко да е прозрачно и съм убеден, че ние ще успеем да приключим процедурата по ОВОС в срок. Към момента тя е обжалваема на две инстанции. Ако Народното събрание приеме измененията в Закона за опазване на околната среда, през октомври можем да имаме и едноинстанционно производство. Но и в двата случая през 2018 г. ще имаме решение по ОВОС. Убеден съм, че то ще е положително, след което ще можем да проведем всички останали отчуждителни и други процедури. След това ще пристъпим към издаването на строителното разрешение в началото на 2019 г. Тогава ще имаме избран изпълнител и ще стартираме реализирането на трасето. Инж. Иван Бойков, изп. директор на КСБ: КСБ участва активно в общественото обсъждане Инж. Бойков, какво очаквате от общественото обсъждане на Доклада за ОВОС за подобряване на трасето на лот 3.2 на АМ „Струма“? Вече три години Камарата на строителите в България работи активно по трасето на АМ „Струма“, което преминава през Кресненското дефиле. Много са идеите, които се дискутираха. Всъщност и 5-те варианта, които се предлагат в ОВОС-а, са разгледани от КСБ, както и от специалисти, учени, включително те са обсъждани най-подробно и с изтъкнати еколози от Европа. Най-добрият от всички гледни точки е Източен вариант Г10,50, който се подкрепя и от Камарата на строителите в България, и от Агенция „Пътна инфраструктура“ – с едно трасе източно през планината и друго, използващо съществуващия път E-79. Това е единствената възможност за преминаване през района на Кресненското дефиле. При публичните дискусии на всички варианти трябва да се вземат в предвид не само екологията, но и финансовите параметри, социалната част и технологичната част за преминаване. Източен вариант Г10,50 е най-удачен. Той е необходимият компромис между всички варианти, опазва природата и предлага най-доброто техническо решение за района. Камарата успя да мобилизира цялата научна и техническа мисъл в България. В събитията, които КСБ проведе за лот 3.2 на АМ „Струма“, участваха водещите университети в страната и най-добрите учени и специалисти в системата от Университета по архитектура, строителство и геодезия, Българската академия на науките (БАН), Лесотехническия университет – София, и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“. БАН беше включена в две направления – геология и екология. Направиха се много задълбочени, научни и технически експертизи. За да сме последователни, използвахме експертизата и на изтъкнати европейски структури, които дадоха над 1000 страници доказателствен материал в подкрепа на това, което предстои да се обсъжда в Кресна и Симитли. През годините имаше доста негативна пропаганда за лот 3.2 на АМ „Струма“. Част от нея идваше от определена група хора, но обществото не се убеди в техните тези, тъй като те са изключително крайни и несъобразени с реалностите в този район. Сега преминаваме към един много важен етап от реализацията на този проект – общественото обсъждане на Доклада за ОВОС. На 11 септември КСБ ще участва активно и на двете дискусии в общините Симитли и Кресна, както и досега ще се включим в тях с огромната си експертиза и възможности, както и със становища на колегите. Мисля, че това е най-обсъжданият пътен проект в България – 10 години текат спорове. Имаше различни виждания през годините, но мисля, че стигнахме до едно много добро и ефективно решение за България. Разполагаме със сериозен доказателствен материал в подкрепа на този вариант. Надявам се в рамките на годината да приключи подготовката на документите и догодина да започне строителството, защото то ще е голямо предизвикателство. Какъв е оптималният срок за началото на реалното строителство? Следващата година през есента трябва да има избран изпълнител. Не трябва да се забравя, че има много процедури преди определянето му. Според мен фирмите ще се справят и ще имаме една красива магистрала, съобразена с всички стандарти. Петър Байкушев, председател на ОП на КСБ – Благоевград: Източният вариант Г10,50 се препоръчва от повече от 60 експерти Строителната гилдия в Благоевград смята, че Източният вариант Г10,50 е най-доброто решение за преминаване на автомагистрала „Струма“ през Кресненскто дефиле. Повечето колеги от региона са заявявали неведнъж своето одобрение за него по време на различни дискусии, свързани с темата за лот 3.2 на АМ „Струма“. На предстоящото обществено обсъждане на 11 септември ще се разгледат пет варианта, но този, при който движението се разделя на две самостоятелни и раздалечени едно от друго пътни платна – едното преминаващо по съществуващия участък Е-79, а другото по нов терен на изток от Кресненското дефиле, е най-удачният от икономическа и финансова гледна точка. Това трасе е най-подходящо и по отношение на изпълнение на строителството. Освен това поддръжката няма да бъде скъпа, каквато би била при изграждането на дълъг тунел. Този проект е ключов за страната и най-добрият вариант трябва да бъде определен от експертите. На срещите за лот 3.2 на АМ „Струма“, на които съм присъствал, Източният вариант Г10,50 е препоръчван от над 60 от най-добрите в България експерти и представители на научните среди. След като специалистите го одобряват, и правителството би трябвало да избере Г10,50, за да не загубим средствата от Европейския съюз. Апостол Апостолов, кмет на Симитли: Единствено Г10,50 гарантира, че магистралата въобще ще се случи АМ „Струма“ е жизненоважна за нас Г-н Апостолов, в Симитли предстои обществено обсъждане на вариантите на АМ „Струма“ в района на Кресненското дефиле, където попада и Вашата територия. Защо за хората от общината Ви е важно повече да не се отлага изграждането на този най-труден участък от пътя за Гърция? Преди всичко, за да се запази буквално живота и здравето им. Не само за хората от Симитли, а и за всички българи и чужденци, които използват пътя. Виждаме колко много смъртни случаи има сега. За нас конкретно никак не е за пренебрегване и това, че проектът е ключов за икономическото ни развитие - на Симитли и на цялата област. Ние в общината имаме две промишлени зони и тяхната работа се затруднява изключително много заради лошите комуникации. Знаете ли, че от София до Благоевград стигаме за 40 минути, а от Благоевград до Симитли за 1 час. Това не е нормално, нали? То не само ни пречи да се прибираме по-лесно в домовете си, но и спира инвеститорите, които имат желание да развиват бизнес тук и се отказват заради липсата на пътища. Не на последно място за мен като кмет и за хората е и това, че с изграждането на магистралата ще бъдат направени и съпътстващите трасета, които ние от местната администрация нямаме възможност да финансираме. Говорим за всички общински връзки. Особено във високоразположените села е сериозно затруднено движението на хората. Така че именно заради препитанието на жителите в региона и заради тяхното здраве ние настояваме да се започне час по-скоро с реализирането на АМ „Струма“. Вие вече изразихте мнение, че най-удачен е Г10,50, който разделя потоците на движение. Защо смятате така? Ами, на първо място, защото единствено той ни гарантира, че магистралата ще се случи въобще и че няма да изгубим парите от ЕС. Той е най-лесно и най-бързо реализируем, а пък нищо не пречи, когато държавата има средства, да се вдигне и второто трасе горе. Но да Ви кажа - личното ми мнение е, че това ще бъде трудно за осъществяване, защото знаем, че почти всичко там се намира в „Натура 2000“. По начина, по който е проектиран сега пътят е гарантирано запазването на биологичното разнообразие. Ако се избере Източният вариант Г20 с разширено ново шосе, смятам, че точно еколозите би следвало да са недоволни. Като споменахте еколозите, как си обяснявате това, че някои от тях първо настояваха за дългия тунел, след това се отказаха от него, но пак са срещу предложението на държавата? Ами, отговорът е един – явно е, че те или получават някакво финансиране от някъде, за да пречат не само на този проект, а по принцип, или очакват някой да им плаща, за да се съгласяват. Не е нормално в рамките на година, година и половина да си променяш три пъти мнението и то винаги да е против това, което държавата иска да направи. Значи, когато тя предлагаше абсурдно дългия един тунел, кажи-речи само за да им угоди, те бяха против него, когато предлага щадящ природата вариант, те пак са против. Това за мен говори единствено и само, че се водят от някакви комерсиални цели. Пред в. „Строител“ испанският проф. Карлос Делгадо, който е световна величина в инженерната геология, изрази недоумение, че българските еколози не се вслушват в експертите и не приемат научно обосновани аргументи. Вие имате ли предположение защо се къса диалогът? Те, някои от тези еколози и в себе си не се вслушват. Спомняте ли си, че за нашия район преди говореха за биоразнообразие на змии и гущери, а сега се появиха пеперуди. Не знам дали Ви е известно, че от Кресненското дефиле 90% са на територията на Симитли. Ние сме израсли в този район с неговата природа, дните ни са минавали покрай р. Струма и никой тук не ги и познава тези животинки, за които те говорят. Но не може да им се отрече на тези еколози, че успяват да противопоставят хората на природата. Докарват ни дотам, че говорим, че сме по-важни от птиците, от рибите и т.н. А в крайна сметка сме едно цяло, нали? На хората, които сме родени тук, не е нужно никой отвън да ни обяснява, че трябва да пазим природата, и да ни насърчава да го правим. Ние си работим активно за съхраняване на биоразнообразието не защото еколозите искат. Знаете, че ги пуснахме тук да отглеждат белоглавия лешояд, който преди години е живял в пролома, и им помагаме. Само преди дни ние гасихме пожара, бяхме денонощно там. То стана национално известно, но и аз да Ви го кажа – еколозите ги нямаше, когато трябваше да са там. Това е истината, каквото и да говорят те. Вашите предпочитания към Г10,50 споделят ли се от жителите? О, да, хората като цяло го приемат, обединени сме. Питат някои защо и двете трасета не се качат в планината, като разсъждават чисто прагматично, че така е по-безопасно за тях. Това също е показателно за друго - повечето от българите изобщо не са чували за „Натура 2000“. Да не говорим, че сме единствената държава, в която близо 40% от територията са вътре при 5 - до 7% в другите страни, което пък красноречиво говори, че е нереално това, че у нас всичко живо се обявява за защитено. А какво сте направили, за да защитите интереса на дребния бизнес, на онези, които се изхранват със заведения и лавки покрай сегашния път? Именно Източният вариант Г10,50 гарантира интереса на тези хора, които стопанисват т.нар. Кресненски ханчета. Държавата е предвидила да се направи голям паркинг с ограничаване на скоростта. Ще се изгради приятна за почивка инфраструктура и ще им се даде възможност за по-добро развитие. Точно при нас всъщност ще се създаде единственото място по пътя от София до Сандански, където човек може да спре, да се нахрани, при това при отлични условия. Какво по-хубаво за развитието на този бизнес. Но и тези хора бяха надъхани и заблудени от зелените, че някой ще ликвидира бизнеса им. И се наложи преди няколко дни с председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Дончо Атанасов да отидем да им представим това, което им предлагаме, да им обясним, че и за тях е помислено. И хората разбраха, съгласиха се, останаха доволни. Общината дръпна доста напред икономически в последните години, видно е, че мислите за това как да развивате инфраструктурата, имате ли обаче още нерешени проблеми в тази насока? Пътищата ни като цяло са добре, но както Ви казах, общините разполагат с изключително ограничени финансови ресурси за четвъртокласните шосета, ние получаваме 250 000 - 270 000 лв. на година за поддръжка. Започването на АМ „Струма“ в този участък е решение и на тези ни проблеми. Например пътят Мечково - Сенокос, който сега е много зле, ще е съпътстващ и ще бъде реновиран тъкмо благодарение на магистралата. Симитли е в подножието на Пирин. А Пирин е друга болна тема за еколозите, Вие сте наясно, че с години се отлага приемането на новия план за управление на планината само за да се стопира развитието на туристическа инфраструктура. Как Ви се отразява това и имате ли отношение? Пирин и това, което правят еколозите, за да спират развитието на туризма в цялата планина, е нещо, което касае и нас, и цяла Пиринска Македония. Но спъването на проекта за втори лифт в Банско е и национален проблем. Влияе зле на имиджа на цялата държава като туристическа дестинация, защото със или без волята на еколозите курортът се разви до положение да стане най-търсен за зимен спорт. А с едната кабинка туристите висят с часове по опашки и това рано или късно ще ги отблъсне от нас. От друга страна, ако се предприеме желаното развитие на инфраструктурата в ски зоната, ще се даде тласък и нашата община. Там се очаква да се открият над 15 хил. работни места, което значи, че ще се търсят работници от цяла България. Категоричен съм - крайно необходимо е да се развие туризмът в Пирин и е крайно време държавата да прояви твърдост за решаването на този проблем. Николай Георгиев, кмет на Кресна: Бизнесът тук ще пострада, ако АМ „Струма” изцяло се изтегли над града Г-н Георгиев, дни преди общественото обсъждане се появи информация, че на последното заседание на Общинския съвет е взето решение, че подкрепяте варианта Г20 за цялостно изтегляне на АМ „Струма“ далече от Кресна. Защо решихте така? Няма такова решение, това са инсинуации. На сесията на 4 септември обсъждахме различните варианти. Един от съветниците се изказа в подкрепа на Г20, друг - за Г10,50, трети за тунел... И до никакво становище не се стигна. Реши се да се изготви декларация, която все още не е факт и в която може да бъде написано единствено, че нямаме общо становище. Вижте, за всички хора в общината е изключително важно да се направи магистралата. Ние тук сме най-потърпевши от тежкия трафик на Е-79, който буквално цепи града на две. Това е най-натовареното шосе в цялата област и дори в Югозападна България. Затова няма човек в Кресна, който да не желае час по-скоро да се направи АМ „Струма“. Колкото до това кой вариант да бъде, хората ще си кажат мнението, а държавата е тази, която ще реши. Добре, а лично Вие имате ли позиция кой е най-удачният вариант? Водил съм много разговори на различни нива в държавата и с неправителствени организации и експерти. И считам, че единственият шанс да се случи строителството, е да се избере вариантът с разделянето на двата пътни потока, защото само при него е възможно да усвоим средствата от Европа. Приемам, че трябва да се предприемат действия за реализацията му. Факт е също така, че той е в най-висока степен щадящ и за околната среда, което никак не е за пренебрегване. Ясно е, че когато разсъждават по темата, повечето хора в Кресна мислят за това, кое ще им гарантира, че няма да изгубят дребния бизнес покрай пътя. Вие водил ли сте разговори с управляващите по въпроса? Да, разбира се. Моята основна задача като кмет е да защитавам интересите на местното население и съм го направил. Имам обещанията и съм видял, че плановете за източното трасе Г10,50 гарантират, че край Кресна ще се обособят два терена – единият от 17 декара, другият от 9 декара, с възможност да се разширят, където ще бъдат направени зони за отдих, на които ще се разположат търговските обекти. От Агенция „Пътна инфраструктура“ ни увериха, че там ще има и електричество, и вода, и пречиствателно съоръжение – всичко необходимо. Така че всеки, който иска, ще се премести. Освен това е предвидена и връзка със срещуположното трасе, която да дава възможност на пътуващите в отдалечената посока да слязат да пазаруват или да починат. Пътният възел ще бъде само на 1 км от Кресна. Така че не виждам причина бизнесът да се притеснява. Дори мисля, че той ще бъде ликвидиран, ако АМ „Струма“ изцяло се изтегли, а сегашното шосе остане като дублиращо, както предвижда вариант Г20. Попитахме кмета на Симитли, ще попитам и Вас – как си обяснявате това, че еколозите преди настояваха за тунел, сега за изтегляне на магистралата в двете посоки и винаги са против това, което иска и може да направи правителството? Ами, те не са се отказали от тунела. И в момента върви подписка, но какво да Ви кажа – това е една голяма манипулация за хората. Вие само преди седмици се борихте с едно от най-тежките природни бедствия – горските пожари. От някои от най-активните екоорганизации първо изразиха съмнения, че огънят е предизвикан умишлено, после се оплак­ваха, че не сте ги пускали да гасят, вярно ли е това? Шест денонощия бях на терена. Всеки, който е искал да гаси, е бил допуснат, но нямаше много еколози сред доброволците. Щетите, стана ясно, са огромни, какви са действията, които предприемате в момента? Известно Ви е, че беше инициирана национална кампания, с която да помогнем първо на хората, чиито къщи пострадаха, после ще възстановяваме и гората. Трудно ще е, но няма да бездействаме. Като говорим за инфраструктура, какво е състоянието на тази във Вашата община, къде са най-големите Ви проблеми, какво искате да подобрите? Най-сериозен е проблемът с пътя Кресна – Влахи, който е около 9 км. Колко е тежко състоянието му, се видя тъкмо покрай пожара. Ако шосето беше нормално (то в момента е асфалтирано до половината, а останалото е черен планински път), камионите щяха много по-бързо да стигат до огъня. Имаме готов проект, кандидатствали сме по Програмата за развитие на селските райони, но за момента само чакаме. Мисля, че държавата трябва да поеме отговорност и да финансира изграждането на нормални пътища в планинските райони, защото както виждате, не е въпросът само в това хората да имат достъп до домовете си.