Тема

Проектът на Капиталовата програма на Бургас за 2018 г. е за 62 101 655 лв.

Сред приоритетите са изграждането на индустриални зони и образователната инфраструктура

Елица Илчева 248 671 410 лв. е макрорамката на проекта за общински бюджет на Бургас за настоящата година. За сравнение средствата, с които местната администрация разполагаше през 2017 г., бяха 219 834 799 лв. Сега се поставя акцент върху развитието на индустриалните зони и образователната инфраструктура. „Капиталовата програма е в размер на 62 101 655 лв., заложените приходи са почти 100 млн. лв., а държавната субсидия - 86 млн. лв. Очак­ваните приходи от европейските фондове са около 40 млн. лв.“, е обявил кметът на Бургас Димитър Николов, който е представил подробно проектобюджета пред журналисти преди поредицата от обществени обсъждания, на които ще бъде подложен. „Бюджетът е балансиран и направен така, че да обезпечава всички сфери, дейности и социални групи, за които е отговорна общината. През 2018 г. продължаваме да надграждаме тенденцията за инвестиции в образованието, ще продължи развитието на инфраструктурата в съществуващите и новите индустриални зони на Бургас и грижата за социално уязвимите наши съграждани“, е заявил кметът. От заложените параметри става ясно, че увеличение на данъци и такси през настоящата година няма да има. От 2018 г. общината предоставя допълнителни стимули за сертифицирани инвеститори. Освен бързо административно обслужване те ще заплащат и намалени такси за всички технически услуги. Планираните вложения в индустриални терени са насочени към осигуряване на довеждаща инфраструктура за райони със заявени инвестиционни намерения и за привличане на нови производства. Процесът на развитието на тези територии тук бе започнат през 2009 г. със създаването на Индустриален и логистичен парк - Бургас. До този момент там са изградени улици, локално пътно платно, улично осветление, противопожарни хидранти, канализационни мрежи за битови и дъждовни води, водопроводи, електропреносни съоръжения, трафопостове. Общата площ на зоната е 240 дка, като в момента са запълнени 80% от капацитета й. Общият размер на привлечените вложения в зоната надхвърля 80 млн. лв. и се очаква да бъдат разкрити над 800 работни места. Там вече са настанени над 30 инвеститори, повечето от които вече строят базите си, като част от тях ще открият производствата си през 2018 г. Има такива за хидравлични компоненти, пропан-бутан, метални изделия, месни продукти, хлебни изделия, изработване на сувенири и др. Заявен е и инвестиционен интерес за производство на части за железопътната индустрия и автомобилостроенето. През 2018 г. ще стартира работа по фаза 2 на Индустриалния парк, която предвижда на територия от 600 декара в Южна промишлена зона да бъдат обособени парцели от по 20 до 160 дка. Това ще даде възможност да се търсят и големи инвеститори. В производствените площи при 5-и километър ще бъдат вложени около 300 хил. лв. За да се осигури пряка връзка между Индустриален и логистичен парк - Бургас фаза 1 и 2, с магистрала „Тракия”, през 2017-а са изпълнени ключови инфраструктурни проекти, какъвто е изграждането на ул. „Крайезерна“. С пускането на обекта през юли бе изтеглен и транзитният трафик към Южното Черноморие. За обекта престижна награда получи проектантът инж. Калин Калчев от „Алве консулт”. Той бе награден в категория „Изявен специалист” от Българската браншова асоциация „Пътна безопасност“ (ББАПБ). Индустриална зона „Българово“ е другата, където ще бъдат вложени средства за изграждане на инфраструктура. Заявените инвестиции са в размер на 18 млн. лв. Общата площ там е 110 дка, като са заети 50% от капацитета. Закупени са терени от компании, като италиански производител на детайли за обувната промишленост, търговско-сервизни бази за земеделска техника, производство на ВиК продукти за канализационни мрежи, складова база за земеделска продукция. Ще бъдат разкрити над 130 работни места. През 2018 г. ще бъде довършена довеждащата инфраструктура, подземните комуникации, канално-помпена станция с тласкател. Ще бъде осигурена довеждаща инфраструктура и до индустриални терени в посока кв. „Ветрен“, където има заявени инвестиционни намерения. Приоритети в сферата на образованието 2018-а няма да изостане от предишната година, що се отнася до изграждането на детски градини. Очаква се врати да отвори новата екологична и иновативна ДГ „Пинокио“ в районен център „Меден рудник“ с капацитет 120 деца. Изграждането на забавачката е по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“, проект „Подобряване на качеството на образованието и модернизиране на образователната инфраструктура“. През 2018-а ще отвори филиал на ДГ „Х. Кр. Андерсен“ в комплекс „Лазур“. Сградата се ремонтира основно и ще е с капацитет от 120 деца. Ще започне и изграждането на нова забавачка в кв. „Черно море“. От администрацията на Бургас са изключително горди с факта, че са единствената община, която продължава да строи нови училища. Това са основното заведение в квартал Горно Езерово, което се изпълнява в момента, и най-новото професионално у нас - Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации. За останалите професионални училища също са предвидени средства за ремонти, основно по линия на европейските фондове. Ще бъде обновена материалната база на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника; Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“; Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров”; Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов”; Професионална гимназия по транспорт; Професионална търговска гимназия. Осигурено е финансиране и за три физкултурни салона и ще бъде обновена базата за подготовка на шестте училища. Със средства от местния бюджет ще бъде подпомогната и базата на висшето образование. През 2018 г. ще отвори врати филиал на Националната художествена академия (НХА), като местната власт е ангажирана с преустройството на помещенията, които ще бъдат в „Магазия“ 1 на пристанището. Откриването на филиала на НХА ще е съпроводено от серия съпътстващи събития, които ще стартират още през февруари с изложба „70 години специалност „Плакат и визуална комуникация". За последните две години общината е осигурила близо 4,5 млн. лв. за сградата на Медицинския факултет към университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Част от средствата са от продажбата на медицинския център в „Меден рудник“. Сега продължават инвестициите в строителството и оборудването, като местната администрация получи подкрепа от всички нива - общински съветници и народни представители, за осъществяването на тази идея. За 2018 г. са заложени 600 000 лв. за доизграждането и оборудване на факултета. Строителството на корпуса е на финален етап, продължава подготовката на процедурата по акредитация. Акценти в здравеопазване, социални дейности и спорт Един от приоритетите е съвсем нова програма за цялостно модернизиране на „Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД. Тя включва проектиране на строителство на сградата за Протонно емисионен томограф за прецизна ранна диагностика, закупуване на 6D маса за радиохирургия, проектиране и оборудване на Отделение по брахитерапия, изготвяне на проект за изграждане на нова болница за химиотерапия към онкодиспансера на мястото на старото инфекциозно отделение. Другите проекти в сектора са за преместване дейността на „Медицински център 3 - Бургас“ ЕООД заедно със Звено „Спортна медицина“ в центъра на града; въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на „ДКЦ 1-Бургас“ ЕООД и „ДКЦ 2-Бургас“ ЕООД, където средствата са осигурени от Национален доверителен екофонд. С възможностите, които дава Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“, предстои разкриване на Център за рехабилитация и психологическа подкрепа за деца с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания. Продължаващият строеж на зала „Арена Бургас“, обновяването на спортните игрища в комплекс „Изгрев“ и въвеждането в експлоатация на покрития плувен басейн в комплекс „Славейков“ са по-мащабните обекти в сферата на спорта, които са приоритизирани от общината. „Бургас има готовност да построи нов стадион на територията на града, като вече се обследват терени, където той може да бъде реализиран“, е обяснил кметът Димитър Николов по време на предствянето. „Не става въпрос за голям стадион, а за такъв с 5-6 хиляди седящи места”, е уточнил той. В новото спортно съоражение трябва да има и зали за тренировка по бокс и вдигане на тежести, тъй като сегашните в квартал „Акациите" са в изключително лошо състояние. За целта най-вероятно ще трябва да бъдат отделени средства от бюджета на общината през следващите години по примера на медицинския факултет и новото училище по компютърно програмиране, които ще бъдат осъществени със собствено финансиране. С грижа за околната среда и в синхрон с европейските политики „Интегриран модел за управление на градската мобилност - I етап“, включващ реконструкция с изграждане на бърз автобусен коридор на бул. „Демокрация“ и въвеждане на система за интелигентно управление на светофари, е изцяло ново предложение, което ще се реализира през настоящата година. Планирано е да започне санирането на 10 многофамилни сгради, част от които паметници на културата, на улиците „Александровска“ и „Богориди“, както и проект за обновяване и мерки за енергийна ефективност на зданието на общината. Желанието на местната власт за подобряване и разширяване на системата за управление на отпадъците ще бъде осъществено чрез няколко ключови обекта. Единият е изграждане на система за анаеробно третиране на предварително разделно събрани биоразградими отпадъци, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“. С него ще се изпълнят целите на общината и Регионалното сдружение за управление на отпадъците за намаляване на количествата за депониране. Продължава и изграждането на системата от подземни контейнери за разделно събиране. Включени в рамката на бюджета са и пари за надграждане и увеличаване капацитета на сепариращата инсталация на Регионално депо за твърди битови отпадъци - Братово-Запад. В Българово и кварталите „Рудник“ и „Черно море“ ще бъдат направени инвестиции в техническа инфраструктура за строителство на водоснабдителни канализационни мрежи. Средствата за тях ще дойдат от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (­ПУДООС). Гражданите на кв. „Минерални бани“ могат да очакват началото на реконструкция на мрежата за минерална вода, финансирана със средства на Национален доверителен екофонд. Строителство и инфраструктура в кварталите До лятото на 2018 г. ще бъде напълно обновена ул. „Богориди“, както и няколко от по-малките улици, перпендикулярни на нея. Продължава програмата за изграждане и ремонт на спортни и детски площадки на територията на цялата община. И през тази година ще се работи по укрепване на свлачището в Сарафово. Финализирането му ще даде възможност за реализирането на последния етап от доизграждането на пешеходна крайморска алея с велоалея между Бургас и Сарафово. През 2018 г. ще бъде изцяло обновено уличното осветление в комплекс „Изгрев“. Ще стартира подготовката на идентични проекти и за други комплекси. В плановете за ремонт на вътрешноквартални улици и изграждането на паркоместа са: цялостна реконструкция на ул. „Струга“ и първият етап от ул. „Димитър Димов”, втората фаза от изграждане на улица в районен център „Меден рудник“; възстановяване на настилки в квартал „Банево“. Ще се направи нова подпорна стена, която да укрепи района до т.нар. небостъргач в „Меден рудник" - с паркинг и обслужваща улица. Приблизително 500 нови паркоместа ще бъдат реализирани на различни места през настоящата година. Такива ще има в комплексите „Братя Миладинови", „Възраждане“, „Лазур“ и „Славейков“, където постоянно има оплаквания за недостиг. Най-големият подобен обект ще бъде за 130 автомобила в близост до училище „Братя Миладинови” в едноименния комплекс. До бул. „Мария Луиза“ пък ще бъде изграден паркинг за 100 коли, който до голяма степен трябва да реши проблема с паркирането във „Възраждане”. В същия комплекс, но на ул. „Фердинандова”, която наскоро е ремонтирана, ще бъде направен паркинг за 50 автомобила. Два нови подобни обекта ще бъдат реализирани и в комплекс „Лазур”. Първият ще бъде до блоковете 16 и 19, а вторият - до 71 и 72. Нови паркоместа ще има и пред блоковете 17, 18 и 119 в комплекс „Славейков", както и зад Химическия техникум в „Изгрев“. Недвижимите имоти носят близо 14 млн. лв. данък В бюджета са заложени приходи от имуществени и патентен данъци в размер на 38 160 000 лв. Очаква се в общинската хазна през 2018 г. да влязат 13 800 000 лв. от данък върху недвижимите имоти. Собствениците на автомобили общо ще трябва да платят 11 250 000 лв. Предвидени са постъпления от 12 млн. лв. от данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин. Планираният приход от туристически данък е 310 хил. лв., от патентния – 800 хил. лв., а от налога върху таксиметровата дейност - 400 хил. лв. Очакванията са, че от общински такси в бюджета през 2018 г. ще влязат 32 825 894 лева. Търговците, които ползват общинските пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и други, ще внесат общо 3 240 000 лева. Планираните постъпления от такса „Битови отпадъци“ са в размер на 22 840 894 лв. В графа „Технически услуги“ е заложена сумата от 2 100 000 лева, в графа „Административни услуги“ - 755 000 лева. С акцент върху председателството Бургас ще бъде домакин на няколко събития в рамките на ротационното председателство на България на Съвета на ЕС. За строителния бранш определено ще представлява интерес конференцията „Към близки до нулевото потребление сгради. Норвежкият опит и предизвикателствата в България“, организирана съвместно с Министерството на енергетиката (20 - 22 юни). В морския център ще се проведе изнесено заседание на Комитета на постоянните представители на страните - членове (КОРЕПЕР), планирано за май. Тук ще бъде и най-голямото годишно събитие на Европейската морска общност, организирано в партньорство с Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на Европейската комисия и Министерство на транспорта. Това е Европейски морски ден (31 май - 1 юни). Събитието събира над 900 представители на институции, организации и бизнес, ангажирани с проблемите на устойчивото развитие на морската околна среда и морските политики. Изложба „Скритите тайни на Черно море“ - зала „Ал. Г. Коджакафалията“ - май, юни и юли, е съобразена с председателството на България на Съвета на ЕС. Поставя се акцент върху морските археологически проучвания в българските води на Черно море, потънали селища и кораби.