Тема

Столичната община ще обяви процедура за поддръжка на пътната инфраструктура на всички зони

Близо 84 млн. лв. ще бъдат инвестирани в образователни обекти

Росица Георгиева Ренета Николова През настоящата година Столичната община (СО) изпълнява мащабна инвестиционна програма, която включва както възстановяване на редица инфраструктурни обекти в града, така и реализиране на нови проекти. През 2018 г. ще стартира цялостното обновяване на 28 учебни заведения в София, както и ремонтът на много улици и булеварди. Сред големите проекти е и реконструкцията на площад „Света Неделя”, за който предстои да бъде обявен архитектурен конкурс за бъдещата визия. Намеренията на местната власт в направленията „Инвестиции и строителство”, „Транспорт и транспортни комуникации”, „Зелена система, екология и земеползване” бяха представени от ресорните зам.-кметове на СО Ирина Савина, Евгени Крусев и Йоана Христова и главния архитект на София Здравко Здравков на среща между кмета на София Йорданка Фандъкова и ръководствата на Камарата на строителите в България (КСБ) и на Областния съвет (ОС) на Областното представителство (ОП) на КСБ - София. В нея участваха инж. Илиян Терзиев, председател на Управителния съвет (УС) на КСБ, Владимир Житенски, зам.-председател на УС на КСБ, инж. Любомир Качамаков, член на Изпълнителното бюро (ИБ) и УС на КСБ, председател на ОП на КСБ - София, ръководител на секция „Високо строителство“ към КСБ и член на СД на в. „Строител“, инж. Благой Козарев, член на ИБ и УС на КСБ, ръководител на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“ и член на СД на в. „Строител“, членовете на УС на КСБ Любомир Пейновски и Иван Иванов, инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на КСБ, инж. Петьо Димитров, член на ОС на ОП на КСБ - София, инж. Егмонт Якимов, председател на Комисията по професионална етика към ОП на КСБ – София, членът на комисията Милтен Рътаров, Захари Попчев, член на Контролния съвет към ОП на КСБ – София, Албена Ангелова от „ГБС Инфраструктурно строителство“, и Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“ и ПР на КСБ. В своето експозе Ирина Савина представи обектите в направление „Инвестиции и строителство”. Савина съобщи, че за цялостна модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура за тази и следващата година ще се вложат 63,623 млн. лв., с които ще се обновят 26 обекта. Парите са осигурени по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“. „За 18 проекта има избрани изпълнители, като с някои от тях през юни предстои да бъдат сключени договори. За един от тези 18 обекта процедурата за избор се обжалва в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). За останалите 8 обекта от 26-те в КЗК се обжалва самата процедура“, каза зам.-кметът. Савина обясни, че мерки за енергийна ефективност ще бъдат реализирани и в две училища в районите „Красно село” и „Подуяне”. Дейностите ще се осъществят със средствата от Националния Доверителен Екофонд. Предстои да бъдат проведени процедури за избор на изпълнител. Ирина Савина беше категорична, че такава мащабна цялостна модернизация на училища и детски градини досега в София не е правена. „С други 20 млн. лв. ще финансираме изграждането на нови училища и детски градини, разширението на вече съществуващи сгради, както и строежа на ученически спортни зали“, допълни тя и посочи, че за тези обекти предстои да бъде обявена процедура за възлагане. По думите й през 2018 г. ще се реализира и проект за ВиК мрежа в район „Люлин” на стойност 2 млн. лв. За него ще бъде обявена нова обществена поръчка, тъй като спечелилият в предишния търг изпълнител се е отказал. Столичната община подготвя и Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) на ВиК мрежата на територията на СО. С него ще бъдат определени приоритетните инвестиции във ВиК инфраструктурата. За целта са осигурени около 5 млн. лв. от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“ („ОПОС 2014 – 2020“). Вече има избран консултант, който ще направи РПИП. „До средата на следващата година той трябва да внесе доклад в Столичния общински съвет (СОС). След приемането на документа от СОС Регионалното прединвестиционно проучване трябва да се разгледа на национално ниво и после в Европейската комисия“, каза още зам.-кметът Савина. Тя посочи, че след като РПИП бъде напълно одобрен, Столичната община ще може да получи от „ОПОС 2014 – 2020“ около 400 млн. лв. за ВиК проекти”. Савина поясни, че докато текат обсъжданията на национално и европейско ниво, СО ще подготви процедурите за избор на изпълнител на определените в РПИП проекти. По отношение на ВиК сектора тя съобщи, че през 2018 г. ще продължи реализацията на проекта за „Дубльор на Ляв Владайски колектор“, който беше временно спрян. Многобройни са планираните дейности и в сектор „Зелена система, екология и земеползване”. Зам.-кметът Йоана Христова информира, че предстои обявяването на обществена поръчка за ремонт на парк „Ген. Владимир Заимов” на стойност 1,8 млн. лв. Очаква се и стартирането на търг за възстановяване на парк „Дружба” в едноимения район на столицата. В ход са дейностите в Западен парк и има подписан договор за продължаване на обновяването на Северен парк. „През 2017 г. решихме да бъдат децентрализирани част от обществените поръчки, свързани с поддръжката и облагородяването на междублоковите пространства и локалните градини, с оглед на това районните кметове да имат ангажимент към тези обекти на територията им. За 2018 г. около 3 млн. лв. са разпределени по районите за изграждане на алейни мрежи и осветление в междублокови пространства. Други 5 млн. лв. пък ще бъдат осигурени за модернизация и реконструкция на съществуващи детски площадки”, каза Йоана Христова. Сред проектите, за които ще бъдат стартирани търгове в рамките на годината, е надграждане на корекционната дига на река Лесновска. „Това е първият етап от проекта, който е с индикативната стойност над 1 млн. лв. Втората фаза ще е за около 700 хил. лв.”, допълни Христова. Предстои и обявяване на обществена поръчка за около 10 млн. лв., която ще включва цялостната поетапна реконструкция на зоопарка. В сектор „Отпадъци” ще има търг за изграждане на трета и четвърта клетка в депото за неопасни отпадъци в местност Садината. Индикативната стойност и на този проект е 10 млн. лв. „Най-големият обект в направление „Зелена система, екология и земе­ползване” е за проектиране и изграждане на инсталация за оползотворяване на RDF гориво за производство на електро- и топлоенергия. За него предстои подготовка на документация и стартиране на обществена поръчка. Прогнозната стойност на инженеринга е около 285 млн. лв.“, подчерта още Йоана Христова. Евгени Крусев, отговарящ за сектор „Транспорт и транспортни комуникации”, съобщи, че СО ще обяви процедура за поддръжка на пътната инфраструктура на всички зони на София, които влизат в т.нар. абонамент за текущ ремонт. Очаква се това да се случи в рамките на месец - месец и половина. В момента се прецизират улиците, които попадат в рамките на шестте зони за пътна поддръжка. Отделно ще бъдат избирани изпълнителите на маркировката. За трасетата, за които е необходимо да се направи основен ремонт, ще се търси нужният финансов ресурс. „Преценихме, че фирмите, които се занимават с този тип дейности, са по-специализирани. Градът отново ще бъде разделен на части и тези компании ще имат задължение да поддържат инфраструктурата в него”, обясни зам.-кметът. От изказването му стана ясно, че ще бъде обявен отново търг за избор на изпълнител за ремонта на транспортния тунел на НДК. При предходната поръчка не е имало кандидати и затова сега се извършва прецизиране на проекта. Предстои и стартирането на процедура за възлагане на транспортния тунел на бул. „Панчо Владигеров” в район „Люлин”. 1,8 млн. лв. е отделила Столичната община за някои улици в кв. „Редута”, които са с най-натоварен трафик в района. Ще бъде асфалтирана и ул. „Житница” в район „Красно село“, като за това са отделени 1 млн. лв. „Предстои и проект за цялостна рехабилитация на трамваен релсов път - ремонтът на бул. „Александър Стамболийски” в отсечката между бул. „Константин Велич­ков” и Западен парк и самото обръщало на трамвая”, каза Крусев и обясни, че това е последната отсечка от голямата пътна артерия, която не е модернизирана. В най-кратки срокове предстои обявяването на поръчка за изграждането на южното платно на бул. „Тодор Каблешков” в участъка между ул. „Луи Айер” и бул. „България”. Отчуждителните процедури по продължението на трасето са приключили. Планира се булевардът да бъде построен в пълен габарит с резервирано място за трамвайно трасе по средата. „При цялостното изпълнение на пътната артерия ще се свържат бул. „България” и бул. „Черни връх”. По ул. „Филип Кутев”, която се явява пряко продължение на бул. „Тодор Каблешков”, концесионерът „Софийска вода” АД трябва да направи канализационен клон и след това поетапно строителите ще започнат работа. За да стартират дейностите по улици като „Първа българска армия”, „Николай Коперник” и „Атанас Узунов”, се очаква решение на КЗК по подадена жалба. Друг бъдещ проект е рехабилитацията на ул. „Димитър Пешев”. Ремонтът е предвиден за следващите години след уреждането на регулационните въпроси. Изпълнението на Източната скоростна тангента на Софийския околовръстен път е един от приоритетите на Столичната община. Обектът е разделен на два етапа – първият включва отсечката от бул. „Владимир Вазов” до Северната скоростна тангента, а вторият обхваща трасето от бул. „Владимир Вазов” до бул. „Ботевградско шосе”. И за двата етапа са обявени търгове за строители. Планирано е скоро да започнат дейностите по разширението на бул. „Рожен”. За обновяването на ул. „Каменоделска” тече процедура по избор на изпълнител. Предстои финализиране на процедурата за избор на изпълнител на ремонта на бул. „България” в отсечката от Националния дворец на културата до кв. „Бояна“. Евгени Крусев съобщи още, че през юли ще стартира подмяната на трамвайните линии в района на бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов”. След приключването на проекта трамвайната отсечка ще стане изцяло скоростна. „В момента тече ремонт на подлеза на булевардите „България” и „Акад. Иван Евстатиев Гешов”, където ще бъде един от входовете на бъдещата метростанция“, посочи още Крусев. Според него един от трудните обекти, които предстои да се изпълняват, е разширението на бул. „Ломско шосе” заради тежките отчуждителни процедури. Зам.-кметът Крусев представи и процедурите, които са обявени от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). В ход е търгът за Южната дъга на Софийския околовръстен път. От СО очакват строителството на този обект да започне през 2019 г., ако дотогава приключат отчужденията. Арх. Здравко Здравков допълни, че за този обект регулацията на района вече е готова. След като екипът на главният архитект я прегледа, предстои да бъде изпратена за обявление в Държавен вестник. „След това ще разгледаме подадените възражения и през септември ще я внесем в СОС. Дотогава имаме амбицията да сме готови с документацията за участъка от бул. „България” до метростанцията на „Овча купел”. Останалата част от Южната дъга е свързана с реконструкцията на яз. „Суходол“. Процедурите ще бъдат обявени от АПИ“, обясни главният архитект. „Южната дъга ще е доста тежък обект, и то не само заради отчуждавания, но и заради сложното инженерно съоръжение за пресичането на бул. „Цар Борис III”, част от което ще бъде на подземно ниво“, каза още арх. Здравков. Той представи и проектите, по които екипът на Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) работи. Сред тях са обновяването на тунела на НДК, което е свързано с бъдещето развитие на трамвай №6. „На заседание на Общински експертен съвет приехме трамвайното трасе да се запази като двуколовозно. Вариантът трамвай №6 да остане, е възможен с пробив и нов тунел, който ще води към бул. „Витоша”. Но това означава една много дълга изходна рампа. Трамваите с номера 6, 7 и 1 ще влизат в тунела и с много дълга рампа ще излизат към ул. „Доспат”. Другото предложение е да се запазят трамваите с номера 1 и 7 и едно тролейно трасе, което да обслужва цялата южна територия, като предвиди развитието към Сточна гара или към Окръжна болница. Предстои предложенията да бъдат разгледани на заседания на комисиите по транспорт и по архитектура в СОС и да се вземе окончателно решение“, разказа главният архитект. Той обясни, че предстои да бъдат обявени конкурси, свързани с проекта за разширението на пешеходните зони в централната градска част. „Целта на администрацията е да се създаде пешеходна зона от бул. „Витоша” през ул. „Съборна” до Градската градина и Ларгото. „Има сериозен напредък с проекта за превръщане на бившата топлоцентрала на НДК в център за култура. Изчистваме строителната документация и очакваме до края на другата година проектът да се изпълни. Сградата се намира в Южен парк II. Тя е малка, но с бутиково изпълнение. Ще търсим качествен проект, който да покаже, че може да се спасяват такива градски пространства“, каза още арх. Здравков. Той зави още, че Столичната община ще реализира и проект за изграждане на типови спортни зали в дворовете на 6 училища в районите „Витоша”, „Студентски”, „Младост”, „Красно село”. В напреднала фаза са някои основни ремонти на кризисните центрове в кварталите „Надежда” и „Илинден”. „Ключовите проекти, които са свързани с развитие на градската среда, са за площадното пространство около църквата „Света Неделя” и типовите спортни зали. Идеята е да са мултифункционални и да може да се затварят с преграда, за да се ползват на части“, обясни главният архитект. От думите му стана още ясно, че Центърът за градска мобилност трябва да обяви процедури за доизграждане на паркингите на метростанциите на Национален стадион „Васил Левски“, на бул. „Сливница“ и на Централна гара „София“. Столичната община има и спечелен проект за обновяването на Минералната баня в жк „Овча купел”. Финансирането се осигурява от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020“. Сградата е собственост на Министерството на здравеопазването, което трябва да я предостави за управление на СО. След това ще се обяви процедура за избор на изпълнител на всички предвидени дейности.