Над 9,6 млн. лв. ще бъдат вложени в образователна, спортна и паркова инфраструктура в София

Средствата са осигурени от приватизацията на общински обекти

Прочетена: 56

Росица Георгиева

Столичната община (СО) продължава да инвестира средства от приватизация в разширяването и модернизирането на образователната, спортната и парковата инфраструктура в града. На свое заседание Съветът за управление на Специализирания общински приватизационен фонд (­СУ на СОПФ) одобри плащания за над 9,6 млн. лв. Списъкът с обектите, по които ще се работи, беше утвърден и от Столичния общински съвет. Най-голям обем от средства ще бъде вложен в разширяване на съществуващия сграден фонд на училища и детски градини. Предвиждат се също така ремонти на покриви и на площадки в дворовете на забавачки, както и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и подновяване на ВиК и отоплителни системи в образователни обекти. С пари от СОПФ ще продължи и обновяването на алейната мрежа в Южния парк и ще се изгради футболно игрище в
кв. „Ботунец”. Повечето от дейностите ще се реализират през тази и следващата година.

Близо половината от парите –
4,6 млн. лв., ще бъдат дадени за строежа на пристройки

към 5 обекта от образователната инфраструктура на София – 4 училища и 1 детска градина. Сред учебните заведения, които ще получат финансиране за разширяване на базата, е 63 ОУ „Христо Ботев” в кв. „Требич”. В момента то се посещава от 240 деца, което е максимумът за капацитета на сградния фонд. Още през 2015 г. дирекция „Образование” към Столичната община е информирана за недостига на помещения. Тогава са осигурени средства за разработването на проект за разширяване на базата, който е възложен на фирма и изготвен. За реализирането на дейностите за увеличаване на класните стаи СУ на СОПФ отпуска 1 050 000 лв. С тях ще бъде направена пристройка, която ще се състои от 9 учебни помещения и санитарен възел. Процедурата за избор на изпълнител на строително-монтажните работи, които трябва да бъдат осъществени за 180 дни, е в ход. Организацията на работата ще носи тежест 25 т., стратегията за контрол на технологичната последователност на строителните процеси – 25 т., а предложената цена – 50 т. Оферти се приемат до 30 август.

Приблизителната сума –
1 086 000 лв., ще бъде инвестирана в 64 ОУ „Цар Симеон Велики”

в кв. „Симеоново”. Основната сграда на учебното заведение и актовата зала са реализирани между 1947-1950 г., а в периода 1984-1989 г. са изградени пристройки за лекарски кабинет, складове, абонатна станция и работилница. През 2003 г. покривът на актовата зала е унищожен от пожар. Тогава над плочата е надстроен един етаж с кабинети. Училището е с разгърната застроена площ от 2470 кв. м. В основата сграда има 9 учебни стаи, които вече са недостатъчни поради увеличаващия се брой жители на кв. „Симеоново”, респективно и броя на учениците. През предстоящата година се очаква в образователната институция да има 330 деца, разпределени в 15 паралелки. През 2016 г. район „Витоша” отпуска средства за изготвяне на инвестиционен проект за разширяване на материалната база на учебното заведение. През февруари тази година е издадено и разрешително за строеж. Предвидените дейности ще бъдат изпълнявани на 2 етапа. Първият е изграждането на пристройка към съществуващата сграда на 64 ОУ „Цар Симеон Велики”, а вторият – паркоустройствени и благоустройствени мероприятия, обособяване на детска и спортна площадка на открито. За изпълнението на първия етап СОПФ осигурява 1 086 000 лв. Те ще бъдат отпуснати на два транша – през 2018 г. се предвижда да бъдат разходвани 450 000 лв. от тях, а останалите 636 170 лв. – през 2019 г.

Друго учебно заведение, което ще получи средства, е 175 ОУ „Васил Левски” в с. Мрамор. Зданието е построено през 30-те години на миналия век. Сградата се състои от 7 стаи, в които се обучават 9 паралелки, като часовете по спорт се провеждат в една от стаите на първия етаж. С оглед на необходимостта от разширяване на материалната база е издадено разрешително за строеж през юни 2018 г. Предвижда се изграждането на пристройка, която ще бъде разделена на две зони – в едната ще се обособи физкултурен салон, а в другата – две класни стаи. Спортната зала ще бъде със самостоятелен вход, като към нея ще се изградят и всички необходими допълнителни помещения. Двете класни стаи ще се намират от двете страни на коридор, който ще ги свързва със съществуващата сграда. След реализирането на проекта капацитетът на училището ще се увеличи с 60 места. Инвестицията ще в размер на 1,2 млн. лв., като 450 хил. лв. ще бъдат отпуснати през 2018 г., а останалите 750 хил. лв. – през 2019 г.

Базата на 176 ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в с. Негован също ще бъде разширена. През 1977 г. е построена нова сграда за учебното заведение, но без физкултурен салон. Часовете по спорт се провеждат в пригодена за целта част в мазето, в коридорите или класните стаи. Като цяло материалната база на 176 ОУ „Св. св. Кирил и Методий” е в много добро състояние, но с оглед привеждането й в съответствие със законовите изисквания на районната администрация са осигурени средства за подготовката на инвестиционен проект за изграждането на салон. Разрешението на строеж на спортното съоръжение е издадено през 2014 г., а през 2017 г. е презаверено от главния архитект на район „Нови Искър”. Необходимите средства за изпълнение на всички предвидени дейности са 1 295 314 лв. През тази година СОПФ ще осигури 400 хил. лв., а през 2019 г. – останалите 895 314 лв. За този обект също
има обявена процедура за избор на изпълнител на строежа на спортното съоръжение.

Организацията на работата ще носи 25 т., стратегията за контрол на технологичната последователност на строителните процеси – 25 т., а цената – 50 т. Продължителността на дейностите се предвижда да бъде 300 дни. Оферти могат да се подават до 27 август.

Детската градина, в която ще бъдат реализирани дейности, свързани с разширяване на сградния фонд, е ДГ12 „Лилия” в район „Студентски”. В забавачката има 10 групи, в които се обучават 320 деца. В нея не е изграден физкултурен салон, а съществуващите площадки за игра на открито не отговарят на законовите изисквания за безопасност. Още през 2014 г. е изработен инвестиционен проект за разширение на сградния фонд на учебното заведение. През същата година е издадено и разрешение за строеж от главния архитект на район „Студентски”. Според документацията се предвижда построяването на двуетажна пристройка, в която има спортно съоръжение и необходимите помещения за обучението на 3 групи. Всяка от тях ще разполага със занимални, спални, самостоятелни тераси и т.н. В новата сграда ще бъдат внедрени всички мерки за енергийна ефективност и ще отговаря изцяло на изискванията за общодостъпна среда за деца със специални потребности. В двора на градината ще бъдат обособени 4 нови детски площадки и ще се реновират други 9. Планирана е и реконструкцията на останалото дворно пространство, като ще се поднови и алейната мрежа, и пр. През 2015 г. е проведена процедура за избор на изпълнител на всички предвидени дейности. Заложената тогава стойност е над 1,8 млн. лв., но средства не са били осигурени. Сега за строителството на новата сграда се отпускат 1 635 880,22 лв. с ДДС. През настоящата година ще бъдат дадени 1,4 млн. лв., а останалите 236 хил. лв. – през 2019 г.

Освен за разширяване на съществуващия сграден фонд на учебни заведения средства от приватизация
се заделят и за ремонти на съществуващи обекти.

През 2018 г. се предвиждат дейности на стойност 590 500 лв. в 4 детски градини и 3 училища на територията на 5 района. Ще се извършва преустройство на помещения за откриване на нови градински групи, ремонти на покриви, частична подмяна на дворна канализация, изграждане на дренажни системи и други.

На район „Красно село” са отпуснати 149 500 лв., с които ще бъдат извършени дейности в 3 детски градини. 28 хил. лв. предстои да бъдат инвестирани в ремонт на покрива и полагане на хидроизолация на сградата на ДГ №136 „Славия”. 27 хил. лв. ще бъдат дадени за същите строително-монтажни работи в ДГ №80 „Приказна калина”. За преустройство на съществуващи помещения във филиал за 1 група към ДГ №142 са предвидени 94,5 хил. лв.

Филиалът на ДГ №191 „Приказка без край“ в район „Оборище“ ще получи 98 хил. лв. за строително-монтажни работи.

196 хил. лв. са осигурени на 149 СУ „Иван Хаджийски” в район „Овча купел“, където ще бъде направена частична подмяна на дворната канализация и ще бъде изграден дренаж около сградата на салона към учебното заведение. В построяването на многофункционална спортна площадка в двора на 170 СУ „Васил Левски” в Нови Искър ще бъдат инвестирани 93 000 лв. Преустройство и подмяна на инсталациите в помещенията ще бъде извършено в 122 ОУ „Николай Лилиев” в район „Лозенец“. Отделените средства за това са 54 хил. лв.

В списъка за подобни СМР през следващата година са включени 4 обекта – 2 забавачки и 2 училища в три столични района. Те отново ще са насочени към обновяване на покриви, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и подмяна на отоплителни системи. Отпуснатите пари с решение на ­СУ на СОПФ са в размер на 999 500 лв. Почти половината от тях ще бъдат инвестирани в район „Подуяне”- 475,5 хил. лв. Те ще бъдат разпределени между ДГ №69 „Жар птица” и 24 СУ „Пейо Яворов”. И в двете учебни заведения ще се извършва основен ремонт на покривите, като в забавачката ще се направи още полагане на хидро- и топлоизолации, както и на мълниезащита. Дейностите за ДГ №69 „Жар птица” са остойностени на 144 хил. лв. Останалите 331,5 хил. лв. ще бъдат инвестирани в училището. Със 154 хил. лв. ще бъдат разплатени СМР по преустройство на помещения в 136 ДГ „Славия” в „Красно село“. В новите стаи ще се помещават 2 групи. 27 СУ „Георги Караславов” в район „Люлин“ ще получи 370 хил. лв. С тях ще бъде извършена подмяна на отоплителната инсталация. Предвижда се още топлинно изолиране на външните стени и покрива на корпус А.

В списъка на одобрените обекти влизат
още алейни мрежи и спортно игрище,

които ще получат пари още тази година. 250 хил. лв. се отпускат на ДГ №88 „Детски рай”. С тях ще бъде направена подмяна на част от алейната мрежа и реконструкция на 6 детски площадки в двора на учебното заведение. Съоръженията са построени през 1992 г., когато е изградена и самата сграда на забавачката, и не отговарят на нормативните изисквания за безопасност.

За Южния парк, който е сред най-големите на територията на Столичната община, са осигурени 1,2 млн. лв. от

СОПФ. Общата му площ е 1000 дка, а алеите са 200 дка. В последните 10 години поетапно са възстановени различни части от територията му, както и три от основните подходи към него. В периода от 2011 до 2017 г. включително са реновирани 32 дка от парка. Поради големите мащаби на обекта, различната степен на ползване и амортизация ремонтът на алейната мрежа и осветлението се изпълнява поетапно. Някои от трасетата в парка предстои да бъдат включени във велосипедната мрежа на столицата. От обновяване се нуждаят 27 620 кв. м алеи и 7295 м бордюри. Необходимите средства за ремонт на цялата мрежа са в размер на 1 311 670 лв. При изпълнението обаче обемът на дейностите ще бъде прецизиран така, че стойността им да влезе в рамките на 1,2 млн. лв.

Като продължение на намерението за развитие на спортната инфраструктура СО ще инвестира 323 771,41 лв. в построяването на игрище в кв. „Ботунец”. Това е най-голямото населено място на територията на район „Кремиковци”, където има изградена само фитнес площадка и липсват други условия за активни занимания.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 09.08.2018. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


%d блогъра харесват това: