Улица „Граф Игнатиев“ в София ще е с модерна визия след мащабна реконструкция

Ремонтът се финансира със средства от „ОПРР 2014 - 2020“

Прочетена: 334

Росица Георгиева

Улица „Граф Игнатиев” е една от най-старите в София. Тя започва от ул. „Граф Пьотър Алабин“ и завършва при моста над Перловска река на двойното кръстовище с бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“. Преминава през площадите „Джузепе Гарибалди“, „Петко Славейков“ и „Патриарх Евтимий“. В началото на XX век по нея е прокарана първата трамвайна линия в столицата. Ул. „Граф Игнатиев“ е знакова за града и Столичната община я включва в проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020” („ОПРР 2014 – 2020“). Той е първият одобрен от Инвестиционната програма на Столичната община по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на „ОПРР 2014 – 2020“ и предвижда модернизиране на две ключови зони на града. Едната е т.нар. Златна София, а другата е Зона 2 с обхват между улиците „Граф Игнатиев”, „Солунска”, „6-ти септември”, „Цар Шишман”, площадите „П. Р. Славейков”, „Джузепе Гарибалди” и градината пред храм „Св. Седмочисленици”.

През 2013 г. е обявен архитектурен конкурс за проектиране за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства, който включва и Зона 2. През 2017 г. е проведена процедура за избор на изпълнител на предвидените дейности по Зона 2,
която е спечелена от „Джи Пи Груп” АД.

През февруари тази година е подписан договор между зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова и кмета на Столичната община Йорданка Фандъкова за финансиране на проекта за обновяване на Зона 2 от централната градска част. Стойността на дейностите е приблизително 21,9 млн. лв. Модернизирането на тази част от града трябва да продължи 300 дни, като някои от обектите ще се изпълняват и през 2019 г.

На 7 май „Джи Пи Груп” АД започна строително-монтажните работи. Проектът включва подмяна на релсовия път и контактната мрежа на трамваите, преминаващи през ул. „Граф Игнатиев”, и обновяване на настилките на тротоарите по цялото трасе. Заложен е и ремонт на площадите в обхвата, като се предвижда те да бъдат с нова гранитна настилка. Общо реконструираната и благоустроена територия след приключване на СМР ще е 53 900 кв. м, подменените настилки – около 48 000 кв. м, обновените зелени площи – около 5000 кв. м, а общата дължина на релсовия път – 1225,55 м двоен коловоз.

Георги Гигов, проектов мениджър в „Джи Пи Груп” АД, сподели пред вестник „Строител“, че
зоната е разделена на части и всички те се обновяват едновременно,

като СМР по всички подобекти се осъществяват от 130 души. „Дейностите, свързани с подмяната на конструктивна част на релсовия път по цялото протежение на ул. „Граф Игнатиев“, са изпълнени на 35 – 40%. Работим по всички площади“, съобщи Гигов и допълни, че строителите срещат различни предизвикателства и изненади в процеса на реализацията. „Времето миналия месец ни се отрази доста негативно. Според изготвения проект трябва да покрием определени показатели за здравина на пътното легло. При многократните валежи имаше преовлажняване на почвата и това доведе до забавяне, но успяхме да го наваксаме. Имаме много добър диалог със строителния надзор и възложителя в лицето на Столичната община и всичко се решава навреме. Като цяло нямаме забавяне на графика”, разказа още Георги Гигов.

По думите му в една от подзоните, от ул. „Граф Пьотър Алабин” в частта до бул. „Витоша”, подмяната на релсовия път е изпълнена на 100%. В едното платно дори е положен и асфалтът и се работи по поставяне на настилките по другото. Изгражда се контактната мрежа за трамваите.

Друга част от Зона 2, където вече по-голямата част от дейностите са приключили, е ул. „Солунска”. Трасето е разделено на 3 части. По първите две от тях – между бул. „Витоша” и ул. „Ангел Кънчев” – строителството е завършило и те са минали на приемателна комисия. Планирано е участъкът от ул. „Ангел Кънчев” до пл. „П. Р. Славейков” да е готов до 15 септември. По ул. „Солунска” старата асфалтова настилка, която е била поставена върху паважа, е била отнета и паветата са пренаредени. Екипи на „Софийска вода” АД са подменили всички сградни отклонения. По изискване на възложителите, за да се предотврати паркиране в зоните на кръстовищата по ул. „Солунска“, са изградени специални „джобове” за спиране на автомобилите, като по този начин не се затруднява завиването. „По време на дейностите достъпът до обектите на собствениците на магазините по ул. „Солунска” беше затруднен. Но те проявиха разбиране, за което им благодарим”, заяви Гигов и посочи, че докато се е ремонтирало трасето, са демонтирани и настилките по тротоарите. След това екипи на общинското предприятие „Улично осветление” са изградили отново инсталациите за лампите и тротоарите са били възстановени.

В обновения участък от „Солунска” е направено и нов тип отводняване.

В бордюрите е внедрена система за дъждовната вода. Отделно улуците на всички здания са заустени в тротоарите, като по този начин предотвратяват риска от наводнения. Планирано е същата система за отводняване да има и по улиците „6-ти септември” и „Шишман”.

По отношение на съоръженията за отпадъци се предвижда – както по ул. „Солунска”, така и в останалите части на Зона 2, да се използват подземни контейнери. Предстои доставката на съоръженията.

Георги Гигов подчерта, че зелената система в обхвата на Зона 2 ще бъде възстановена на 100%. Около всички дървета е направена дървена конструкция, която да ги предпазва, докато текат ремонтните работи в различните подобекти. През септември и октомври ще бъдат посадени и нови дървета.

За трамвайната линия по ул. „Граф Игнатиев” се прилага нова технология. Релсите са от закалена стомана, като ще се внедри и системата на „Пандрол”, която ще спомогне за намаляване на вибрациите от мотрисите. Всяка една релса е обхваната от виброизолационна подложка. Такава ще бъде поставена и под конструкцията на плочата, това е т.нар. плаваща плоча. „Тази система е използвана при ремонта на бул. „Овча купел”. По отношение на геодезията имаме тройна проверка. Първата е при полагане на релсите. След това от надзора и след това проектантите. За да няма проблем, това се прави с всяка една отделна релса”, разказа Георги Гигов.

От думите му стана още ясно, че в участъка по ул. „Граф Игнатиев“ от трасето между площадите „Славейков” и „Гарибалди” експлоатационните дружества са подменили подземните комуникации. В момента екипи на изпълнителя подготвят земното легло за трамвайните линии. Като бъдат завършени дейностите, ще се премине към стомано-бетоновите работи за релсовия път. След обновяването му пешеходният трафик ще бъде преместен в обхвата на релсите и ще започне ремонт на тротоарите около фасадите на сградите.

Според Георги Гигов дейностите на кръстовището на улиците „Граф Игнатиев” и „Г. С. Раковски” трябва да приключат до началото на септември. Там от „Софийска вода” АД подменят водопроводните инсталации, ЧЕЗ изпълнява нови трасета, а „Улично осветление” поставят мрежите за лампите. След това „Джи Пи Груп“ ще премине към полагане на релсовия път.
В участъка между улиците „Г. С. Раковски” и „6-ти септември” подземните комуникации – ВиК, сградни отклонения, електромрежи, вече са подменени. Екипи на „Джи Пи Груп” АД работят по поставянето на нов релсов път. В района от ул. „6-ти септември” до бул. „Васил Левски” поради слабото пътно легло се налага отнемане на по-голяма част от почвата и заскаляване на трасето. Целта е да се постигнат заложените показатели за здравина на земното легло на трамвайния път. В някои участъци са установени плитки преминавания на подземните комуникации и в тях те се преместват по-дълбоко – на около 1 м. След приключване на работите по трамвайното трасе ще се премине към обновяването на тротоарите.

Един от подобектите, който е със степен на готовност от 100%, е преминаването на трамваите през кръстовището на „Граф Игнатиев” и бул. „Васил Левски”. В участъка е извършено едновременно обновяване на пътните настилки по булеварда и дейности по изграждането на метростанцията на бул. „Патриарх Евтимий”.

Георги Гигов подчерта, че екипите, изпълняващи отделните обекти, са били в изключително добър синхрон. В частта на ул. „Граф Игнатиев” от бул. „Васил Левски” до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” се работи по конструкцията за релсовия път. „Където има възможност и фронт за действия, го правим. Най-важните акценти в този проект са трамваят, новото отводняване, запазването на зелената система”, каза Гигов.

В участъка от бул. „Васил Левски” до ул. „Любен Каравелов” строителите са готови да започнат полагане на релси. В частта от ул. „Любен Каравелов” до края на ул. „Граф Игнатиев” се извършват дейности по заскаляване на основата на пътното легло, заравняване и изграждане на бетоновата конструкция за релсовия път.

На повече от 90% е готова конструкцията на трамвайното трасе в обхвата на пл. „Гарибалди”. Предстои нареждане на паветата в тази зона.

По време СМР ще бъде изравнено нивото на по цялото протежение на ул. „Граф Игнатиев”, включително и на тротоарите. Георги Гигов сподели още, че се предвижда в зоните на спирките да бъдат върнати старите гранитни бордюри, като по този начин те ще бъдат обособени. Преди да бъдат поставени, те ще бъдат обновени от „Джи Пи Груп“ АД чрез обработка с различни материали.

Нивото на улицата и площада на пл. „П. Р. Славейков” също ще бъде из­равнено. До момента строителите са изпълнили обратни насипи, върху тях са изградили бетонова плоча от 15 см, а на нея ще бъде поставена гранитната настилка. Пазарът за книги след приключване на всички дейности ще се възстанови и ще се монтират типови павилиони. Фонтанът също предстои да бъде ремонтиран. Тече проектиране на съоръжението, както и процес за избор на технология, по която то ще работи. Предвижда се зеленчуковият пазар, намиращ на ул. „Граф Игнатиев”, да не възобновява своето функциониране след края на ремонта.

Отначалото на август е в ход обновяването на градината пред
храм
„Св. Седмочисленици”.

Дейностите ще се извършат на два етапа, за да не се затруднява достъпът на хората до църквата. Вече е направен пълен демонтаж на съществуващите настилки по алеите отпред. И там експлоатационните дружества реконструират водопроводи, канализация и други съоръжения. Около цветните градинки се нареждат гранитни бордюри. Извършват се насипни дейности по алеите. Предвижда се настилката да бъде от бетонови павета. Детската площадка ще бъде възстановена и ще се поставят пейки и ново улично осветление.

„В момента, в който приключим пред „Св. Седмочисленици”, ще започнем да работим около самия храм. На 2 август затворихме градината, тъй като тогава значително намаля трафикът на хора. В рамките на 10 дни отнехме настилките и изградихме фундаментите на бъдещите стълбове за уличното осветление. Правят се нови ВиК връзки, електромрежи. Скоро започваме да правим алеите”, каза още проектовият мениджър в „Джи Пи Груп” АД Георги Гигов.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 30.08.2018. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Don`t copy text!
%d блогъра харесват това: