Планът „Юнкер“ надхвърли първоначалната цел от 315 млрд. евро инвестиции

За периода юли 2015 г. - юли 2018 г. ЕФСИ е увеличил БВП на ЕС с 0,6% и е подпомогнал създаването на 750 хил. работни места

Прочетена: 68

Свилена Гражданска

За периода юли 2015 г. – юли 2018 г. Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е подпомогнал вложения за 335 млрд. евро в целия Европейски съюз (ЕС). По този начин Европейската комисия (ЕК) и групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) са изпълнили ангажимента си да мобилизират 315 млрд. евро за допълнителни инвестиции. Планът „Юнкер“ оказва безспорно въздействие върху икономиката на ЕС и променя радикално начина, по който иновациите се финансират в Европа, съобщиха от пресцентъра на ЕК.

„Инициативата се доказа като успешна. Ние надхвърлихме първоначалната цел от 315 млрд. евро“, е заявил председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер пред Колегиума на комисарите по повод третата година от старта на плана. „Финансирахме проекти, които не биха били възможни без ЕФСИ, и при това, без да се трупат нови дългове – две трети от вложенията са от частния сектор. От подкрепа на професионалното обучение за бежанци във Финландия до средства за възобновяема енергия в Гърция и за селско стопанство в България ще продължим да използваме бюджета на ЕС за това, което може най-добре – стимулирането на растежа“, е подчертал Юнкер.
„Постижението на ЕФСИ доказва, че ЕС е начело в използването на частни средства за общественополезни цели. Като възприехме съобразен с пазара подход и използвахме стратегически бюджета на Съюза, подкрепихме стотици иновативни инвестиционни проекти и подпомогнахме разрастването на хиляди малки предприятия“, е допълнил зам.-председателят на ЕК с ресор „Работни места, растеж, инвестиции и конкурентоспособност“ Юрки Катайнен. „В резултат на това подобрихме конкурентоспособността на Европа и досега оказахме подкрепа на не по-малко от 750 хил. работни места в целия ЕС. Благодарение на Плана за инвестиции и на усилията на държавите членки за реализирането на национални структурни реформи перспективите пред вложения в Европа са обещаващи“, е казал още Катайнен.

„Обичам да наричам ЕИБ институцията на добрите вести, но дори и по нашите стандарти този успех ме прави особено горд. Успяхме да направим това, което преди три години мнозина заявяваха, че е невъзможно – мобилизирането на 315 млрд. евро нови допълнителни инвестиции, повечето от тях от частния сектор, което никога не е изглеждало лесна задача. Доказахме обаче, че това може да бъде осъществено благодарение на отличното сътрудничество между ЕИБ и ЕК, на помощта и подкрепата на Съвета и Европейския парламент, както и на опита, многофункционалността и всеотдайността на банката на ЕС“, е заявил председателят на групата на ЕИБ Вернер Хойер. „През последните три години се преобрази начинът, по който Европа финансира своите приоритети. Сега вече знаем как да направим така, че недостатъчните публични ресурси да постигат повече за икономиката на ЕС и нейните граждани чрез привличането на частни инвестиции. Днес много хора гледат на плана „Юнкер“ като на печеливш модел“, е добавил Хойер.

Планът за инвестиции в Европа бе иницииран през ноември 2014 г., като имаше за цел да обърне низходящата тенденция на равнищата на вложения и да насочи ЕС по пътя на икономическото възстановяване. Той стартира през юли 2015 г., като от тогава са одобрени над 898 операции в 28-те държави членки на ЕС. Предвид успеха на ЕФСИ през 2017 г. Европейският съвет и Европейският парламент се споразумяха за удължаване на неговото действие, както и за увеличаване на капацитета му на 500 млрд. евро до края на 2020 г. Приети бяха и някои промени. Включени са нови допустими сектори за финансиране, като биоикономика, земеделие и селско стопанство. Има препоръка поне 40% от вложенията да са за мерките за борбата с климатичните промени. Въведени са и завишени изисквания за прозрачност и публична комуникация.

Същевременно ЕИБ, Комисията и Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси продължават да насърчават използването на инвестиционни платформи – механизми, които обединяват проекти с по-малък мащаб и/или с по-висок риск по отношение на географско положение или отрасъл. Това помага за по-доброто споделяне на риска, улеснява привличането на частни инвеститори и в крайна сметка осигурява финансиране за индивидуални предложения. До юни 2018 г. са одобрени 41 инвестиционни платформи, които се очак­ва да мобилизират над 34,8 млрд. евро.

В независимата оценка на ЕФСИ, публикувана през юни 2018 г., се заключава, че гаранцията от ЕС е ефикасен начин за увеличаване на обема на по-рисковите операции на ЕИБ и използва по-малко бюджетни средства в сравнение с европейските програми за безвъзмездни средства. Подчертава се още, че подкрепата от страна на ЕИБ е от ключово значение за организаторите на проекти, тъй като действа на пазара като „печат за качество“ и така спомага за по-лесното набиране на вложения. В нея се изтъква също, че трябва да продължи подобряването на достъпа до финансиране за иновации, както и да се засилят полезните взаимодействия с други програми на ЕС.

Работни места и растеж

По оценка на икономическия отдел на ЕИБ и на Съвместния изследователски център на Комисията (JRC) операциите на ЕФСИ вече са подкрепили повече от 750 хил. работни места, като до 2020 г. числото ще нарасне спрямо изходното положение на 1,4 милиона. Освен това изчисленията показват, че благодарение на плана „Юнкер“ БВП на ЕС вече се е увеличил с 0,6%, като се очаква до 2020 г. да се повиши до 1,3%.

Отчетено е още, че инициативата има най-голямо въздействие в държавите, които са били тежко засегнати от кризата – Кипър, Гърция, Ирландия, Италия, Португалия и Испания.

Какво е финансирал планът „Юнкер“

Планът „Юнкер“ позволява на групата на ЕИБ да финансира операции, които са по-рискови в сравнение с нейните обичайни инвестиции. Често подкрепените от ЕФСИ проекти са силно иновативни, осъществяват се от малки предприятия без кредитна история или обединяват предложения за инфраструктурни обекти по сектори и географски обхват. Подпомагането на такива проекти е наложило групата на ЕИБ да разработи нови финансови продукти, например рисков дълг с характеристики на собствен капитал или инвестиционни платформи. Особено важно е, че планът „Юнкер“ позволява също на ЕИБ да одобрява по-голям брой предложения, отколкото би било възможно без гаранция от бюджета на ЕС, както и да достига до нови клиенти – 75% от получателите на подкрепа от ЕФСИ са такива за банката.

Ако привлечените инвестиции по плана „Юнкер“ се разглеждат спрямо БВП, сред държавите начело са Гърция, Естония, Литва, България и Финландия. Страната ни е на четвърта позиция по този критерий, като общо привлечените средства са 423 млн. евро и се очаква те да доведат до допълнителни 1,8 млрд. евро вложения.

На старта на Българското председателство на Съвета на ЕС в присъствието на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер и премиера Бойко Борисов в София бе подписан договор за заем в размер на 100 млн. евро между ЕИБ с родното предприятие за селскостопански и лекарствени продукти „Биовет“ АД. Финансирането цели повишаване на нивата на производство и научноизследователска и развойна дейност в област­та на здравеопазването на животните. Кредитът се гарантира от ЕФСИ. Ще бъдат създадени поне 210 работни места. Контрактът бе подписан от зам.-председателя на ЕК с ресор „Работни места, растеж, инвестиции и конкурентоспособност“ Юрки Катайнен, министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, вицепрезидента на ЕИБ Андрю Макдауъл и Кирил Домусчиев, гл. изп. директор на „Хювефарма“, чието дъщерно дружество е „Биовет“.

В допълнение към финансирането на новаторски проекти и технологии ЕФСИ подкрепи и други цели на ЕС,

като например в цифровата, социалната и транспортната политика. Благодарение на плана още 15 млн. домакинства имат високоскоростен широколентов достъп до интернет; повече от 500 хил. социални и достъпни жилища са построени или обновени; 30 млн. европейци се ползват от подобрени здравни услуги; 95 млн. пътници годишно се радват на по-добра железопътна и градска инфраструктура; 7,4 млн. домакинства използват енергия от възобновяеми източници и др.

Услуги за консултиране и място за срещи в интернет

Друга важна цел на плана „Юнкер“ е да спомага за даването ход на нови проекти. Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси предоставя техническа помощ и консултации по предложенията. От стартирането си през 2015 г. той е обработил над 770 искания от организатори на проекти във всички държави членки на ЕС. Повече от 50 проекта са включени в планирането на ЕФСИ. Един от тях е разработването на предложение за социални жилища в полския град Познан. Проектът, получил заем с помощта на ЕФСИ в размер на 42 млн. евро, ще даде възможност за изграждането и модернизирането на апартаменти за около 3 хил. души.

Освен това до юли 2018 г. на Европейския портал за инвестиционни проекти – място за онлайн срещи на организатори на проекти и инвеститори, са представени повече от 700 предложения.

Почти 400 от тях в 25 различни сектора с висок икономически потенциал вече са публикувани. Съгласно проучване, извършено през 2017 г. инвеститори са осъществили контакт с над 80% от организаторите на проекти, подали искане на портала.

През юни 2018 г. ЕК представи продължението на плана „Юнкер“ след 2020 г.

В рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021 – 2027 г. Комисията предлага да бъде създадена програмата InvestEU, която ще обедини големия брой схеми за финансиране, съществуващи понастоящем, и ще разшири успешния модел на Плана за инвестиции за Европа. С InvestEU от ЕК очакват да дадат допълнителен тласък на създаването на работни места, инвестициите и иновациите.

„С InvestEU ние използваме успешния модел на плана „Юнкер“ и го прилагаме за многобройните налични програми на ЕС за финансиране. Опростяваме, постигаме повече с по-малко средства и поставяме по-силен акцент върху социалните инвестиции“, е обяснил при представянето на идеята Жан-Клод Юнкер.

„Програмата InvestEU представлява структурна реформа в бюджета на ЕС. Като градим върху успеха на ЕФСИ, можем да продължим да укрепваме създаването на работни места, иновациите и уменията в Европа, като едновременно с това предлагаме по-опростени и по-прозрачни условия за бенефициентите. InvestEU ще ни помогне да постигнем целите на нашата политика, като устойчиво развитие, научни постижения, социално приобщаване и подпомагане на малките предприятия да се разрастват с цел мобилизиране на инвестиции в размер над 650 млрд. евро – предимно от частния сектор“, е допълнил зам.-председателят на ЕК Юрки Катайнен. „Нещо повече, ние даваме възможност на държавите членки да използват дори още по-ефективно своите средства от ЕС чрез гаранционния фонд. Това е ситуация, в която всеки печели“, е заявил той и е подчертал, че новата програма ще включва фонда InvestEU, Консултантския център InvestEU и портала InvestEU.

Комисията предлага 15,2 млрд. евро да бъдат заделени за фонда. Това ще даде възможност за гаранция от бюджета на ЕС в размер на 38 млрд. евро, която ще се използва за подкрепа на стратегически важни проекти в целия ЕС. От ЕК очакват, че чрез привличането на частни и публични инвестиции InvestEU ще генерира над 650 млрд. евро допълнителни вложения в целия ЕС за период от 7 години. Ще бъдат подпомогнати четири области – устойчива инфраструктура; научни изследвания, иновации и цифровизация; малки и средни предприятия; социални инвестиции и умения. Освен това InvestEU се залага да бъде гъвкав, като той ще може да реагира на пазарните промени и приоритетите на политиката, които се изменят с течение на времето.

Планира се програмата да има единна съгласувана структура за управление и изисквания за докладване, като се избягва дублиране. Групата на ЕИБ ще остане главен финансиращ партньор на Комисията в рамките на InvestEU. В допълнение националните и регионалните насърчителни банки на държавите членки и други институции, които разполагат със специфични познания и опит, могат при определени условия да станат финансиращи партньори.

Страните ще имат възможност да насочват част от разпределените им средства от фондовете на политиката на сближаване към бюджетната гаранция на InvestEU. Всички пари, минаващи през фонда, ще се ползват от гаранцията от ЕС и от високия му кредитен рейтинг, като по този начин ще се засили ефектът на националните и регионалните вложения.
Въз основа на модела на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси в Плана за инвестиции, консултантският център InvestEU ще обедини 13 различни услуги, съществуващи понастоящем, в „обслужване на едно гише“ за помощ за разработване на проекти. Той ще предоставя техническа подкрепа за подготовката, разработването, структурирането и изпълнението на предложения, включително за изграждане на капацитет.

Проектите по InvestEU ще трябва да отговарят на няколко критерия, като например да са насочени към преодоляване на неефективност на пазара или недостиг на инвестиции и да са икономически рентабилни; да постигат мултиплициращ ефект, когато е възможно, да привличат частни инвестиции; да допринасят за постигането на целите на политиката на ЕС.

С фонда ще се финансират икономически жизнеспособни проекти в области, в които има неефективност на пазара или недостиг на инвестиции. Целта е да се привлече търговско финансиране за широк кръг от операции и бенефициенти и да се подпомагат само предложения, за които или изобщо не може да бъде получено финансиране, или то не може да бъде получено при необходимите условия без подкрепа от фонда. Ще се подкрепят и по-рискови проекти в определени области. При InvestEU се поставя по-голям акцент върху социалните инвестиции и уменията. Средствата за бюджетни гаранции и финансови инструменти в социалния сектор съгласно настоящата Многогодишна финансова рамка възлизат на 2,2 млрд. евро, докато в рамките на InvestEU в периода 2021 – 2027 г. са предвидени 4 млрд. евро за гаранцията на ЕС в сектора, което е почти двойно повече. За останалите области – устойчива инфраструктура в InvestEU, са заложени 11,5 млрд. евро, научни изследвания, иновации и цифровизация – 11,25 млрд. евро, за малки и средни предприятия – 11,25 млрд. евро.

700 социални жилища се изграждат в Полша

Много полски граждани искат да живеят в центъра на градовете, където са израснали или работят, вместо да търсят по-евтини алтернативи в покрайнините. През 2015 г. повече от 43% от населението на Полша обитават пренаселени домове, което е значително по-високо в сравнение със средното за ЕС – 17%.
Над една трета от полските домове са построени между 1961 г. и 1980 г., когато качеството на строителството и стандартите за енергийна ефективност са били по-ниски в сравнение с конструкциите след 1995 г. Социалният жилищен сектор в Полша изисква значителни инвестиции, за да покрие нуждите на населението и да съдейства за съживяването на градските центрове. Агенцията за социални жилища в град Познан защити предложение по ЕФСИ и ще получи средства за изграждането на 700 жилищни единици на няколко места в града, както и реконструкции и подобрения в съществуващи здания, като от тях се възползват около 2510 граждани.
Преди дни бе преведен и първият транш по друг проект за обновяване на миньорския полски град Валбрич в размер на около 14 млн. евро, отново по плана „Юнкер“. Очаква се подкрепата да достигне до 28 млн. евро за селището. Средствата ще се използват за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите.

Модернизират летището в Реюнион

По плана „Юнкер“ ЕИБ и ръководството на летището във френския департамент Реюнион сключиха през юни т.г. договор за заем за 100 млн. евро за обновяване на аеропорта в района. Със средствата ще бъдат подобрени екологичните показатели на съоръжението, ще се повиши безопасността на съществуващата инфраструктура, ще се промени разположението на пътищата за достъп и паркингите, като ще се интегрира системата за обществен транспорт.

130 млн. евро кредит получава Хърватската енергийна компания

Кредити в размер на 130 млн. евро ще финансират инвестиции в зелена енергия в Загреб, за да се заменят остарелите петролни и газови турбини и котли. Европейската банка за възстановяване и развитие, ЕИБ и Европейската комисия обединяват усилията си в подкрепа на Хърватската енергийна компания. Със средствата ще бъдат мобилизирани електро- и топлоснабдителните системи в столицата, като ще се инсталират две газови турбини, два парогенератора за оползотворяване на топлината и една парна турбина с обратно налягане, произвеждаща топлина и електричество в завода за комбинирано производство на електрическа и топлоенергия в близост до центъра на Загреб. Финансирането на заемите е разделено между ЕБВР – 87 млн. евро, и ЕИБ – 43 млн. евро. Инвестицията ще осигури реализирането на модерен и екологосъобразен проект, отговарящ на изискванията за отопление на града и на всички национални и европейски екологични стандарти.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 19.09.2018. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.