Столичната община е планирала мащабни инвестиции през 2019 г.

Проектобюджетът е 1,623 млрд. лв., а капиталовата програма е над 551 млн. лв.

Прочетена: 567

Росица Георгиева

През 2019 г. Столичната община (СО) планира да направи мащабни по размер инвестиции в строителството и обновяването на транспортната и образователната инфраструктура, ВиК мрежата, както и в развитието на други проекти. Ще продължи и работата по инвестиционните проекти, които са стартирали през 2018 г. Предстои да бъдат финализирани дейностите по регионалното прединвестиционно проучване. Това стана ясно при представянето на проектобюджета на СО за 2019 г., който е 1,623 млрд. лв. Капиталовата програма е над 551 млн. лв., като 58% от тях, или 324 млн. лв., са осигурени от европейски програми. В

транспорт и транспортна инфраструктура ще бъдат инвестирани 447,9 млн. лв.,

като за поредна година разширението на метрото ще бъде най-мащабният проект, който ще се изпълнява. В процес на строителство са първата и втората фаза от третия лъч на метрото, за които са отделени 306 млн. лв. Участък 1, който обхваща трасето бул. „Владимир Вазов” – Централна градска част – Орлов мост – НДК – кв. „Красно село“, трябва да е напълно готов в края на септември 2019 г. Той е с дължина 8 км и има 8 метростанции. Дейностите на втория етап, от кв. „Красно село“ през жк „Овча купел“ до жп линията София – Перник в долната част на кв. „Горна баня“, също ще завършат през 2019 г., но отсечката ще бъде въведена в експлоатация през 2020 г. Дължината й е 4 км и ще има 4 станции. Новите 12 км от третия лъч на метрото се изпълняват по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“. Друг проект, който се реализира с европейско финансиране и ще продължи, е обновяването на Зона 2 и 4 от централната градска част. Той се осъществява по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР 2014 – 2020“). Стойността на инвестицията през 2019 г. за тези дейности е 11 млн. лв.

В рамките на „Проект за интегриран столичен градски транспорт – фаза 2“ по „ОПРР 2014 – 2020“ ще бъдат вложени 48 млн. лв. в реконструкцията на трамвайното трасе по бул. „Цар Борис III“, за което ще се доставят 13 нови трамвая. В рамките на същия проект ще бъде ремонтиран и релсовият път по ул. „Каменоделска“, за който от оперативната програма са осигурени 5,7 млн. лв.

Сред приоритетите в направление „Транспорт и транспортни комуникации“ ще е и
строителството на основни градски артерии.

Един от проектите, който ще се осъществи, е пробивът при бул. „Д-р Петър Дертлиев“. По този начин ще се осигури нова връзка със Софийския околовръстен път (СОП) и автомагистрала „Люлин“. За тази отсечка са заложени 2,7 млн. лв. Друг голям обект, по който ще се работи, е южното платно по бул. „Тодор Каблешков“, в участъка от ул. „Ген. Кирил Ботев“ до ул. „Луи Айер“. Проектът включва обособяването на 3 ленти за автомобилно движение, велоалея и тротоар. Проектирането и реализацията на Източната тангента от бул. „Владимир Вазов“ до Северна скоростна тангента също е планирано за 2019 г. Общо 3,5 млн. лв. ще бъдат вложени в цялостното изграждане на северното платно на
ул. „Филип Кутев“ в частта от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“.

Приоритет на СО през 2019 г. ще е и изпълнението на основен ремонт и поддръжка на улици на територията на цялата община. За този вид дейности са отделени 38 млн. лв. С 3,6 млн. лв. се предвижда да бъде извършена цялостна реконструкция на бул. „Президент Линкълн“ в кв. „Овча купел“. Проектът включва преасфалтиране на булеварда, изграждане на нови тротоари, бордюри и улично осветление. Друг обект, по който ще се работи през 2019 г., е ул. „Николай Коперник“ в жк „Гео Милев“. С 1,2 млн. лв. ще бъде подменена амортизираната пътна настилка и ще се направят нови тротоари, бордюри и улично осветление.

Един от големите проекти в София, свързан с обновяване на уличната мрежа, който ще започне тази година, е реновирането на бул. „Ген. Скобелев“. Той е на обща стойност 12 млн. лв., като от тях 1 млн. лв. ще се разходва през 2019 г. В рамките на проекта ще бъде проектирано и изградено ново трасе на трамвайния релсов път, като съществуващите линии ще бъдат изместени в северна посока. От СО са заложили в програмата си и 3,6 млн. лв. за бул. „Първа българска армия“ в кв. „Орландовци“. Там ще се направи цялостно изграждане на инженерната инфраструктура, както и отводняване на пътното платно, полагане на ново осветление, а съществуващата паважна настилка ще бъде заменена с асфалтова. В проектобюджета се предвижда и обособяване на нова улица в район „Студентски“. Проектът включва изграждане на пътна конструкция и цялостна инженерна инфраструктура, както и поставянето на нови бордюри, тротоари и улично осветление. Друг обект за следващата година е ул. „Габър“, район „Сердика“, където ще се изпълни пътна конструкция и цялостна инженерна инфраструктура. И тук са предвидени нови бордюри, тротоари и улично осветление.

Общо 4,5 млн. лв. ще се вложат в поставянето на ново осветление, подмяна на стълбове и енергоефективни осветителни тела във всички райони. Освен това през 2019 г. и 2020 г. ще се изградят и 18 нови велоалеи.

За предстоящия строителен сезон се залагат и основни ремонти и рехабилитация на мостове и съоръжения. Сред обектите, които са в програмата за обновяване, са мост в район „Витоша“, надлез над бул. „България“ и две съоръжения в Банкя – на ул. „Варна“ и в „Радова махала“.

Във фокуса на СО отново ще са и превозните средства на градския транспорт. Над 133 млн. лв. ще бъдат инвестирани в доставка на нови автобуси и трамваи. От тях над 40,5 млн. лв. ще са за 60 нови автобуса на природен газ, които ще заменят старите с нисък екологичен стандарт.

С 19 млн. лв. от бюджета на СО ще се
изградят нови детски градини или ще се реконструират стари.

Тези средства са разпределени за 15 обекта. В 8 от детските заведения дейностите вече са стартирали и ще бъдат приключени през следващата година. Нови забавачки, за по 6 групи всяка, ще има в кв. „Курило“, район „Нови Искър“, и в местност Кръстова вада, район „Лозенец“. По тези проекти вече се работи, както и в ДГ 20 в район „Подуяне”, където се прави преустройство, реконструкция и надстройка на основната сграда. Разширението е за 8 групи. В ДГ 12 в район „Студентски“ в процес на строителство е двуетажна пристройка за 3 групи и физкултурен салон. В ДГ 60 в кв. „Княжево“, район „Витоша“, се работи по разширение за 2 групи и зала за спорт. Идентичен е и стартиралият проект в ДГ 37 в кв. „Павлово“, район „Витоша“.
Тази година в ДГ 96, „Искър“, и в ДГ 124, „Красно село“, ще бъдат реконструирани етернитовите здания, ще се направят разширения на сградния фонд и физкултурни салони. Предстои и изпълнението на 3 нови сгради за детски градини, както и реконструкция на 4 съществуващи здания. В кв. „Манастирски ливади – изток“ ще започне изграждане на нова забавачка за 8 групи, като дейностите трябва да приключат през 2021 г. В периода 2019 – 2020 г. в район „Овча купел“ ще бъдат построени 2 детски градини за по 6 групи всяка. Освен това ще бъдат ремонтирани сградите на: ДГ 31 в район „Люлин“ (10 групи), ДГ 36 в жк „Дружба“ 1 (10 групи), ДГ 30 в кв. „Дианабад“, ДГ 96 в район „Искър“ (8 групи). За ДГ 16 в район „Студентски“ е заложена реконструкция на зданието, което е за 8 групи, разширението за 4 групи и основен ремонт на дворната инфраструктура.
11 училища на територията на СО ще получат 11 млн. лв.

за разширения. В 6 от тях ще бъдат построени физкултурни салони, каквито не е имало до момента. С част от тези средства ще бъдат завършени спортните зали към 37 СУ „Райна Княгиня“ в

„Люлин“, в 176 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Негован, двуетажната пристройка в „Цар Симеон Велики“ в кв. „Симеоново“, както и салонът към 175 ОУ „Васил Левски“ с. Мрамор. Ще продължи строителството на пристройката и надстройката на сградата на I Английска езикова гимназия, етап Б. Ще бъде приключено изграждането на здание за столова и кухня към 104 ОУ „Захари Стоянов“ в район „Триадица“, както и пристройката с 9 класни стаи към 63 ОУ „Христо Ботев“ в кв. „Требич“. В 30 СУ „Братя Миладинови“ в район „Възраждане“ се работи по възстановяване на физкултурния салон, прилежащите му помещения, топлата връзка с основната сграда и абонатната станция. И тези дейности трябва да приключат през 2019 г. В рамките на годината ще приключи и проект, реализиращ се с финансиране от Националния доверителен екофонд и от СО за подобряване на енергийната ефективност на сградата на 79 СУ „Индира Ганди“ в район „Люлин“. В периода 2019 – 2020 г. се планира да се изградят физкултурен салон и кухня към 100 СУ „Найден Геров“ в район „Сердика“. Ще бъде построен и 3-етажен учебен корпус на мястото на сградата на 28 СУ „Алеко Константинов“ в район „Красна поляна“.

Отделно през 2019 г. ще завърши и
първата цялостна модернизация на 13 училища и 13 детски градини

със средства по „ОПРР 2014 – 2020“, която започна през 2018 г. Стойността на проекта за тези 26 обекта е около 64 млн. лв., като 58 млн. лв. са от оперативната програма, а съфинансирането от страна на общината е 6,6 млн. лв. Той включва: нова сграда към ЦДГ 53 „Света Троица” в район „Илинден”; реконструкция на зданието на бившето Военно окръжие, което се намира в двора на 43 ОУ „Христо Смирненски”; разширение на физкултурния салон на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин” в район „Средец”; цялостна модернизация в 13 сгради на училища и 10 детски градини в районите „Красна поляна“, „Надежда”, „Връбница” и „Илинден”. С други 1,6 млн. лв., също осигурени по „ОПРР 2014 – 2020“, се осъществява обновяването на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов”, район „Илинден”.

През 2019 г. във фокуса на СО ще бъде и модернизацията на общински административни сгради, кметства, читалища и сгради със смесено предназначение. От Столичната община посочват, че за 2018 г. са изпълнени ремонтни работи в сградите на 9 районни администрации и кметства и 7 читалища.

В следващите години в „Зона Б 5“, район „Възраждане“, се предвижда да бъде изградена жилищна сграда с подземни гаражи, за да бъдат обезщетени собственици, чиито имоти общината вече е придобила. За цялостното реализиране на проекта ще бъдат отделени 5 млн. лв., като за 2019 г. ще бъдат отпуснати 1,8 млн. лв.

Всяка година СО залага средства и за корекции на коритата на реките, както и за изграждане на ВиК мрежи в различни части на града. При осигуряване на необходимите средства ще бъде направен основен ремонт на съществуващата корекция на коритото на р. Владайска от бул. „Мария Луиза” до ул. „Камен Андреев” в районите „Сердика“ и „Възраждане“, както и корекция на коритото на същата река при ул. „Народен герой” в район „Овча купел”. За тези обекти вече има издадени разрешения за строеж и предстои да се изготви апликационна форма за кандидатстване пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (МС). Отделно от това е възложено на ОП „София проект” разработването на 21 идейни и работни проекта за корекции на речни корита и дерета, както и за основен ремонт на съществуващи корекции. Когато бъдат готови, ще се изготвят апликационни форми за кандидатстване пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС.

По отношение на

ВиК инфраструктурата се очаква да бъдат реализирани няколко проекта,

като инвестициите ще възлязат на 4,4 млн. лв. Ще продължи изграждането на дубльор на Ляв Владайски колектор. С финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда ще продължи разширението на водопроводната и канализационната мрежа на кв. „Горна баня“. Със средства от същия източник и от бюджета на общината ще се работи по ВиК мрежите в м. Сливница, в участъка между ул. „Луи Пастьор“ и ул. „Мински“ – трети етап. Този проект трябва да бъде приключен през 2020 г. Дейностите по изграждането на Главен канализационен клон по ул. „Сребърна“, м. Кръстова вада-запад, също ще продължат. Друг обект, който ще се реализира, е за разчистване, изместване и реконструкция на ел. и телефонни кабели, улично осветление, изграждане на отводняване на улици по трасето на Главен клон 2 в м. Модерно предградие – втори етап. За изпълняващите се дейности по разширението на канализационната мрежа в кварталите „Симеоново“, „Бенковски“, „Модерно предградие“, „Горна баня“ също са осигурени средства.

За придобиване на имоти в проектобюджета са заложени 8 млн. лв.

Значимите обекти, за изпълнението на които ще бъдат отчуждени терени, са третият метродиаметър, два пробива – на бул. „Рожен”, от ул. „Далия” до Северната скоростна тангента, и на бул. „Петър Дертлиев” до СОП, разширението на бул. „Ломско шосе”, от ул. „Лазарица” до СОП, довършването на втори надлез на ул. „Адам Мицкевич”, изграждането на Източната тангента на София, кръговото кръстовище на ул. „Св. Климент Охридски” и бул. „Андрей Ляпчев”, изграждането на ВиК мрежа в кварталите „Модерно предградие”, „Манастирски ливади”, „Кръстова вада”, „Витоша ВЕЦ – Симеоново” и други.

Над 5 млн. лв. ще бъдат насочени в консервация и реставрация на сгради – 2,3 млн. лв. за Централната минерална баня в Банкя, 3,3 млн. лв. за реставрация на банята в „Овча купел“. 550 хил. лв. са определени за основен ремонт на Столичния куклен театър. Одобрени са и 350 хил. лв., за да стартира изграждането на Център за съвременно изкуство „Топлоцентралата“.
В инвестиционната програма са заложени и 17,7 млн. лв. за рекултивиране на старите сметища в кв. „Суходол“, в с. Долни Богров и за депо „Садината“. От Столичната община са предвидили и закупуването на мобилна автоматична станция за измерване на качеството на атмосферния въздух (400 хил. лв.). Бюджетът за чистота възлиза на 129,2 млн. лв.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 03.01.2019. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Don`t copy text!
%d блогъра харесват това: