Бюджетът на Пловдив е далеч от мечтите на кмета Иван Тотев, в Стара Загора инфраструктурата е приоритет

60 млн. лв. в капиталовата програма на Европейската столица на културата, в Града на липите най-много средства се предвиждат за образование

Прочетена: 97

Елица Илчева

„Бюджетът е далеч от мечтите ни, но ще гарантира добро функциониране и не ни натоварва с дългове“. Това каза кметът на Пловдив Иван Тотев, след като в последния ден на януари Общинският съвет гласува финансова рамка за 2019 г. Тя е точно 341 959 020 лв. и бе приета с 31 гласа „за“, 15 „против“ и 1 „въздържал се“. Капиталовата програма е за близо 60 млн. лв., което означава, че средствата за развитие на инфраструктурата са по-малко от една пета от парите, които ще похарчи местната власт. Прави впечатление, че 30 млн. лв. са по европейски програми. В това число влизат проектите по ОП „Региони в растеж 2014–2020”, както и този за компостираща инсталация за зелени отпадъци по ОП „Околна среда 2014–2020“. Ако съдим по стойността му – 8,6 млн. лв., може да кажем, че това е най-големият обект.

Както „Строител“ писа, в края на 2018 г. местната власт обяви, че новата година ще започне с реализацията на четири големи проекта. Но и обясни, че средствата за тях са повече от недостатъчни и фактически през 2019 г. само ще започнат процедурите. Когато е готова с проектирането, администрацията на Тотев ще трябва да намери и големите пари – от местния бюджет или от държавата. За стадион „Пловдив”, за който се очаква обществена поръчка за 15 млн. лв., се залагат едва 300 хил. лв. За проекта „Модър – Царевец“, който се очаква да струва 12 млн. лв., парите са 1 млн. лв. Преди време общинските съветници гласуваха решение този обект да се реализира със средства от продажба на терени до Братската могила, чиято стойност е над 20 млн. лв. Има и 1 млн. лв. за плувен комплекс „Младост”, чийто проект е също за над 12 млн. лв. 500 хил. лв. пък са за Дондуковата градина при нужни 3 млн. лв.
По стадион „Пловдив“ вече може да се работи, след като беше изготвен план с 11 етапа за реконструкция на съоръжението. Дейностите обаче ще започнат, когато бъде изяснена цялостната концепция за обекта. Предстоят разговори с Министерството на младежта и спорта. Готов е и проектът за 51-метров плувен басейн до стария „Младост“, които да бъдат свързани и ще са част от един цял комплекс.

В новия бюджет ще бъдат прехвърлени и средства, които не са усвоени през 2018 г., като например 3 млн. лв. за реконструкцията на Кукленско шосе. Пари ще бъдат прехвърлени и от втория етап от реконструкцията на бул. „Васил Априлов”, който все още не е стартирал. В строителната програма на общината са заложени и 3,3 млн. лв. за многоетажния паркинг в район „Западен”, част от средствата за новия лесопарк на 660 дка, също и за спортната зала на бул. „Дунав”. За разширяването на Рогошките гробища са отделени 1 млн. лв., а за отчуждаването на имоти – 2 млн. лв. Впечатление прави, че в бюджета има цели 2,3 млн. лева за закупуването на нови мотометачни автомобили за ОП „Чистота”.

През 2019 г. се очаква размерът на разплащанията, които ще се извършат общо по всички проекти в процес на изпълнение, да е 34 835 851 лв. Те са разпределени в няколко сфери. Към екологията е „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1”, финансиран от ОП „Околна среда 2014–2020“. В него са включени мерки, които касаят канализационната мрежа: подмяна на 13,428 км второстепенна канализационна мрежа с цел да се намали инфилтрационният поток към пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ); рехабилитация на Главен колектор VII и изграждане на нов с дължина 2,746 км, за да се гарантира достатъчен хидравличен капацитет на системата. Одобреният идеен проект за реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ – Пловдив ще намали притока на вредни вещества и биогенни елементи във водоприемника. Пречистването на отпадъчните води ще даде възможност за надеждно и технологично стабилно постигане на съответствие с европейските изисквания за водите. Приоритет е и изграждането на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, финансиран от „ОПОС 2014–2020“.

В социалната сфера акцентът е проект, финансиран от ОП „Региони в растеж 2014–2020”, с който ще бъде ремонтиран сграден фонд, благоустроено и обзаведено прилежащото дворно място на Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие и ще се построи Център за временно настаняване на лица и семейства. Образователна инфраструктура също ще се обновява по ОПРР, включително чрез изграждането на нова детска градина.

При гласуването на бюджета допълнително бяха включени предложенията 600 хил. лв., които са за терена на пл. „Централен“, да бъдат търсени от Министерския съвет, а не да се дават от местния бюджет, а също и администрацията да иска 600 хил. лв. от държавата за закупуване на терена до Централна поща. В последния момент общинските съветници приеха идеята за осигуряване на средства за осветление в Стария град и 30 хил. лв. за ремонт на басейна в СОУ „Димитър Матевски“ в район „Тракия“.

Според кмета Иван Тотев гласуваният бюджет ще осигури нормалното функциониране на града. По думите му финансовата сметка на Пловдив е и социално ориентирана, тъй като няма увеличение на местните данъци и такси, запазват се и преференциите за пътуващите в Градския транспорт. Обещанията са, че съвсем скоро ще бъде завършен ремонтът на пл. „Централен“, около три месеца работа остава до окончателното приключване на булевард „Северен“, ще завърши и облагородяването на хълма Бунарджика. В годината, когато Пловдив е Европейска столица на културата, се очаква да бъде довършена и Голямата епископска базилика заедно с новото площадно пространство около нея, както и галерията на ул. „Гладстон“. Трябва да започне и преустройството на бившия „Детмаг”. През 2019 г. ще стартират проекти, които ще се изпълняват през няколко бюджетни години – като новия мост над р. Марица, който ще струва около 20 млн. лв., или пътната връзка между районите „Южен“ и „Тракия“ на приблизителна стойност 50 млн. лв., за който вече има внесен проект. Голямата епископска базилика ще бъде готова през септември, като зоната около нея вече е обновена. Тази година ще стартира и строителството на многоетажни паркинги. Предвиждат се такива в районите „Западен“, „Тракия“ и „Централен“. Вече има постъпил проект за реконструкция на подлеза на „Чифте баня” и такъв за Южния обходен колектор, който е сред приоритетите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и струва близо 90 млн. лв. Очаква се през 2019 г. да бъдат обявени процедури по Закона за обществени поръчки.

В Града на липите инфраструктурата е приоритет

След близо два часа дебати в зала и стабилно мнозинство общинските съветници приеха Бюджет 2019 на Стара Загора. Той бе гласуван с 42-ма „за“, а „против“ бяха само 5-има. Паркирането в града, инфраструктурата, изграждането на Индустриалната зона, облекчаването на трафика, алтернативният начин на придвижване, програмата за саниране, парите за селата бяха сред дискутираните въпроси.

През 2019 г. община Стара Загора ще харчи почти три пъти по-малко от Пловдив, или 115 882 114 лв., което е с около 11 млн. лв. повече в сравнение с предходната година. Завишението идва основно от държавната субсидия за образование, а местната власт ще пази финансовата си стабилност – разходната част е съобразена с приходната. По време на общественото обсъждане, което премина при голям интерес, кметът Живко Тодоров уточни, че приоритетите са съобразени с предизборната му програма, която е амбициран да изпълни в пълен мащаб до края на мандата.

„Ако искаме общината да става все по-ефективна, тя трябва да намалява разходите, да се ликвидира разпиляването, натрупано през годините. Ако заложим изцяло на социалната политика за сметка на инфраструктурата, това би обрекло общината в следващите години на абсолютна липса на перспектива за развитие. Например, за да намалим таксата за детските заведения, ще трябва да ощетим с няколко милиона лева инвестиционната ни програма, което означава, че всяка година ще започваме с постоянни разходи, без да има ефект“, каза при приемането на финансовата рамка Тодоров.

„Няма да има промяна в размера на данъците и таксите, които не са вдигани от 2012 г. насам, въпреки че оттогава минималната работна заплата в страната е увеличена близо два пъти. Не се очаква нарастване на приходите от данък „МПС“ заради въведената еконорма, похвали се кметът. „За някои стари автомобили ще има увеличение, но за около 50% от останалите ще има намаление на данъка“, обясни главният финансист Цанка Ганева. Най-много средства в Бюджет 2019 – над 52 млн. лв., се предвиждат за образование, като 4 млн. лв. от тях са за дофинансиране на държавно делегирани дейности. Близо 8 млн. лв. са заложени в общинската хазна за чистота, а 3,1 млн. лв. ще отидат за управление на дейностите по отпадъците. За осветление на улици и площади се предвиждат 1,8 млн. лв., за изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа – 3,5 млн. лв., а за озеленяване ще отидат 1,5 млн. лв.

Един от най-сериозните проекти, който е акцент в инвестиционната програма на общината, е разширението на парк „Артилерийски”, на прогнозна стойност 3,9 млн. лв. Дейностите вече са в ход и той трябва да бъде завършен през юни 2019 г. Изпълнител на обекта е фирма „Водстрой 98“ АД. Проектът включва и продължението на ул. „Христо Ботев“, която ще е с две активни ленти за движение, а в двете странични ще се паркира. Уличното платно ще е разделено от зеленина, а повдигнати пешеходна пътека и велоалея ще свързват северната и южната част на парка. Там ще може да се паркира, както и на съседната ул. „Одринска епопея“, където ще се изгради и кръгово кръстовище. Всички възрастови групи ще имат свое кътче в продължението на новия парк в Стара Загора. Обособени са зони за спортни, обучителни и извънкласни дейности, православен храм, модерен павилион на поезията, воден акцент, катераческа стена, терен за увеселителен парк и музикални детски площадки. Те ще бъдат изградени на останалите около 40 дка от бившите артилерийски казарми, които Министерството на отбраната прехвърли на общината, с което целият парк ще заеме площ от около 130 дка. На 20 дка от терена ще се изгради спортна зала.

Кметът Живко Тодоров припомни, че ще бъдат обновени също Летният театър и станционната градина. Предстои да се подпише акт 16 за парк „Митрополит Методий Кусев“. Скоро се очаква да приключи и работата в центъра на града. Предвижда се и общ ремонт на залата в Областната администрация на стойност 2,7 млн. лв., преустройството на сградата, дарена от Мария Жекова в Културен център за талантливи деца, основно обновяване на детска градина „Зорница”. Обзавеждането на музей „Литературна Стара Загора” ще струва 214 хил. лв., предвиждат се 200 хил. лв. за строителството на новия гробищен парк, а със 132 хил. лв. ще бъде закупен багер-товарач за него. За построяването на детски площадки са предвидени 100 хил. лв., а изграждането на ул. „Петкана Захариева“ в кв. „Железник“ ще струва 250 хил. лв. В бюджета са заложени 49 215 лв. за възстановяване и реставрация на паметника на загиналите във войните старозагорци в парк „Александър Стамболийски“, както и 9 хил. лв. за реализацията на проекта за знак „Стара Загора – център на Вселената”.

През 2019 г. ще продължи работата по проектите „Обновяване на образователната инфраструктура“, „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора – етап II”, „Най-доброто за децата”, „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт – II фаза”, „Инфраструктура кв. „Самара 1”, „Ремонт и модернизация на Зоопарк“, „Ремонт и преустройство на пазар за промишлени стоки /Руски/“ и „Ремонт на летен театър“.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 12.02.2019. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


%d блогъра харесват това: