ЕБВР подпомага МСП да се развиват и да излизат на нови пазари

Банката финансира проекти от 1 млн. до над 300 млн. евро

Прочетена: 89

Мирослав Еленков,
Мартин Славчев

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) е международна финансова институция, създадена през 1991 г. Тя е притежавана от правителствата на 66 държави, Европейския съюз и Европейската инвестиционна банка. ЕБВР е основана, за да помогне на държави в Централна и Източна Европа след Студената война, като целта е да се улесни процесът на преминаване към пазарно ориентирани икономики. Банката работи чрез финансовите си партньори, но също така предоставя и проектно финансиране. Участието на институцията в индивидуални проекти обикновено варира от 1 млн. евро до повече от 300 млн. евро.

ЕБВР може да помогне на МСП да получат бизнес съвет или финансиране чрез програмата „Подкрепа за малкия бизнес“. За да се класира, една компания трябва да има до 50 млн. евро годишен оборот и балансово число до 43 млн. евро. Банката обикновено работи с фирми с по-малко от 250 служители, като подпомага дружества във всички сектори, освен такива, опериращи в областта на военната дейност или производство, тютюн, хазарт или финансови услуги. Институцията свързва своите клиенти с местни консултанти и с международни съветници, които могат да помогнат за трансформирането на широка гама от бизнеси – от най-малките, които искат да се разрастват, до тези, които излизат на глобалната арена. Мрежата на ЕБВР от експерти, консултанти и съветници помага на клиентите си да направят крачка нагоре и да започнат да мислят в глобални мащаби. От пчеларство в Баку до кашмир в Монголия, климатици в Египет, винарни в Грузия или екотуризъм в Черна гора, експертите от финансовата институция имат умения в областта на управление на качеството, маркетинг, инженеринг.

Една година след всеки проект от банката правят анализ на ефективността му, като разчетите показват, че
68% от фирмите увеличават оборота си

средно с 30%, 56% от тях подобряват производителността си средно с 26%, като 51% от компаниите, които разширяват предприятията си, значително повишават броя на служителите си средно с 23%, а 18% от клиентите на ЕБВР осигуряват външно финансиране за растежа си. Проектите, подпомогнати от институцията, могат да доведат до въвеждането на нови продуктови линии, стъпване на нови пазари, квалифициране за сертификации, намаляване на използваната енергия и на разходите или пълна промяна на подхода към човешките ресурси. Банката си партнира с донори, за да може да се разделят разходите по проекта. Донорите, с които ЕБВР работи в България към момента, са Европейският консултантски център по инвестиционните въпроси и програмата „Хоризонт 2020“. За повече подробности по споделянето на разходите можете да посетите сайта на финансовата институция – www.ebrd.com/knowhow.

Бизнес подкрепа

Ако дадена фирма би могла да спечели от специфичен вид ноу-хау – например техническото знание за създаване на уебсайт или за въвеждане на система за управление на качеството, която да отговаря на стандартите на ISO, тогава от банката могат да подкрепят редица проекти. Това обикновено включва работа с квалифицирани местни консултанти и често отнема от четири до шест месеца. Тази подкрепа покрива редица специализирани области на експертиза, като стратегия, маркетинг, организация, операции, технология, инженерни решения, управление на качеството, финансово управление, енергийна ефективност и околна среда.

Отраслова експертиза

Ако дадена компания иска да се конкурира в международен план, от ЕБВР също така предлагат възможността да се работи с международен консултант с повече от 15 години опит като висш мениджър в същия отрасъл. Той или тя споделя това ноу-хау директно с ръководния екип на фирмите, изпълняващи проекта, за да им се помогне да станат по-силни и да изградят надеждна стратегия за растеж. Тези проекти включват стратегически преглед на всеки аспект от предприятието от продажбите и маркетинга до износа, инвестициите и финансовото и стратегическото планиране. Международните консултанти внасят своя богат опит в този отрасъл – те познават най-новите използвани процеси и технологии. Те са изпълнявали директорски роли и затова са запознати с предизвикателствата, с които са сблъскват на тези позиции. Но те познават и управленските техники, които са наистина ефективни, и знаят как да ги адаптират към потребностите на всяко предприятие. Същевременно международните консултанти имат мрежа от бизнес контакти, създадена в хода на кариерата им, често осигуряваща връзки, които водят до взаимоотношения на ниво доставчици/купувачи и партньори и отварят пътя към нови пазари. ЕБВР разполага с повече от 2500 отраслови експерти от 73 държави. С внедряването на ноу-хау фирмите, изпълняващи проекти, стават по-продуктивни, с повече познания за пазарите си и поради това и по-конкурентни. Фактически повече от 70% от изп. директори на тези предприятия определят като по-добри или много по-добри шансовете за успех на своите компании след проекта.
Достъп до ноу-хау

Чрез програмите на финансовата институция за професионално развитие банката подпомага консултантите да изградят уменията си, за да обслужват по-добре потребностите на клиентите й. Независимо от това, къде са разположени те, ЕБВР може да им помогне да намерят достъп до подкрепата, от която се нуждаят, за да преодолеят проблемите, които пречат на излизането на по-големи пазари, като логистика, качество на продукта. Около половината от проектите, финансирани от кредитната институция, са с дейности извън столицата. От банката отбелязват, че има специфични предизвикателства за жените и младите хора в бизнеса. Затова са създали специални програми за менторинг и дългосрочен коучинг, които осигуряват допълнителна подкрепа за жените предприемачи.

Иновации

От ЕБВР насърчават компаниите да бъдат иновативни, като помагат да се въведе нова управленска култура, да се усъвършенстват производствените процеси и да се въведат нови технологии, подобрявайки услугите и разширявайки продуктовата гама на различните дружества.

Достъп до финансиране

Осигуряването на финансиране е едно от най-големите предизвикателства за малките и средните предприятия. ЕБВР може да помогне на фирмите да привлекат инвестиции чрез създаването на бизнес планове, извършването на прединвестиционни проучвания или повишаването на отчетността им до нивото на международните стандарти. От ЕБВР насочват клиентите, които са готови за финансиране, към най-подходящите източници, било това банката, някоя от партньорските финансови институции, или други инвеститори. След вложенията ЕБВР помага на клиентите си да постигнат своята цел, да вземат правилни решения за капиталовите си разходи, да подобряват корпоративното управление и да управляват растежа си.

Ефективност на ресурсите и околна среда

Специалистите от ЕБВР помагат на клиентите да адресират по ефективен, по отношение на разходите, начин жизненоважните въпроси на енергийната ефективност, възобновяемата енергия и защитата на околната среда. Тъй като експертизата по ефективността на ресурсите е често недостатъчна, от институцията работят за създаване на такава сред местните консултанти, за да я направят по-достъпна за различните фирми, които кандидатстват с проектите си. Банката работи с малки до средни предприятия от почти всички сектори.
Презентациите на програмата могат да бъдат изтеглени от сайта на в. „Строител“.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 18.04.2019. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


%d блогъра харесват това: