Европарламентът е одобрил 180 законодателни акта през изминалия мандат

По покана на ЕП вестник „Строител“ изпрати свой представител, който да отрази работата на последното заседание на парламента в Страсбург

Прочетена: 137

Мирослав Еленков, Страсбург

През май стотици милиони граждани на ЕС ще изберат нов Европейски парламент (ЕП). Жителите на Съюза внимателно ще трябва да оценят кандидатите и програмите, преди да вземат решението си. От следващия ЕП зависи бъдещето на Европейския съюз и ролята му на световната сцена през идните години. Последните проучвания показват засилващо се положително отношение на европейците към ЕС. За пръв път от 1983 г. насам 68% от гражданите в Съюза са убедени, че страната им е извлякла ползи от членството си в ЕС.

По покана на ЕП вестник „Строител“ имаше възможност да изпрати свой представител, който да отрази работата на последното заседание на парламента в Страсбург. На място екипът ни се срещна и с част от българските евродепутати, които представяха и отстояваха интересите на държавата ни в последните пет години. Попитахме ги какво са успели да постигнат, за какво не им е останало време и какви според тях ще са предизвикателствата пред следващия Европарламент.

Също така разговаряхме и с Джун О‘Кийв, служител в отдела по законодателна дейност на ЕП. Тя ни разказа за законодателните процеси в ЕП. По думите й ЕП е приел общо 180 нормативни акта през този петгодишен мандат. Над 60 от тях са били гласувани през последните четири месеца, повечето по настояване от Европейската комисия и докладчици по различните теми. О‘Кийв посочи, че 19 от всички приети нормативни акта са свързани с това, какво ще се случи, ако има Брекзит без сделка. Европейската комисия е излязла и с 36 предложения за следващата многогодишна финансова рамка (МФР). По думите й за всяко едно от законодателните предложения, за да бъде придвижено от Европейската комисия до приемане в пленарна зала, на ЕП са нужни средно 18 месеца. О‘Кийв смята, че сред най-важните нормативни промени, приети през периода, са Директива 13, касаеща авторското право, законодателството, свързано с намаляване на вредните емисии и опазване на околната среда, както и споразуменията за свободна търговия с Канада и Сингапур. Тя посочи, че през следващия мандат на ЕП остават за приемане всичките 36 предложения на ЕК за МФР, законодателството, свързано с миграцията, и пакетът „Мобилност 1“

Ето какво споделиха българските евродепутати за приключилия мандат.

Ева Майдел, ГЕРБ/ЕНП: ЕС трябва да е съюз на хората

ЕС трябва да е съюз на хората, да променя живота им и да го прави по-добър. Работих по много теми, които правят ежедневието ни различно, но ако трябва да се спра на трите най-важни успеха, бих посочила първо десетократното намаление на таксите за презгранични преводи в евро за българите и всички останали граждани на страни извън еврозоната. В резултат нашите сънародници и бизнеси ще спестяват по над 60 млн. лв. на година.

Друг важен успех е няколкогодишните усилия по плана „Юнкер” и приносът за това България да е на трето място в ЕС по привлечени инвестиции към БВП (към март 2019 г.) с над 900 млн. лв., от които се възползват близо 10 хил. български фирми.

Не на последно място вложих много енергия за личната ми кауза – качествено образование. През 2015 г. станах инициатор и съосновател на първото по рода си в ЕС сдружение „Образование България 2030“. В него публичен, частен и граждански сектор полагат усилия успоредно с българското правителство за качествено образование и преодоляване на недостига на кадри. Имаме публикувани 3 ежегодни мониторингови доклада с напредъка по конкретните цели, които сме си поставили – през 2030 г. всички млади да завършват средно образование, да са функционално грамотни и поне 80% от наскоро завършилите да се реализират на пазара на труда.

Евродепутатите от ГЕРБ доказахме, че сме опитен и амбициозен отбор, който застава пред сънародниците си със своите реални постижения и резултати. Силна България в обединена Европа не е само една цел. Това е неспиращ механизъм, който се нуждае от нашите непрекъснати усилия.

Ако през последната година започнахме процеса по присъединяване на България към сърцето на Европа – еврозоната, то трябва да продължаваме да работим за постигането на тази национална цел – бързо приемане на еврото и влизане в Банковия съюз.

Вярваме, че няма български и европейски въпроси. Всички български въпроси са европейски и всички европейски въпроси са български.

Предстоят решителни избори за ЕП. Има риск антиевропейски партии да имат повече места в ЕП, отколкото към момента. Това е опасно, защото може да се блокира работата на ЕС – от определянето на новите комисари до приемането на търговско споразумение с Великобритания след Брекзит или бюджет на ЕС. Всичко това ще се отрази директно върху живота ни. В този смисъл предизвикателствата пред Европарламента зависят и от това какви хора ще изпратим да ни представляват.

Всъщност изборът ще бъде между Европа, която изгражда мостове и прави живота на гражданите си по-добър, и Европа, която копае бездни и оставя всеки да се справя сам. Вярвам в здравите български устои и ценности и нямам съмнение коя от двете Европи ще избере България. Предстои кампания, в рамките на която не трябва да позволяваме злободневните теми от страната ни да изместват истинската същност и значимост на ролята на Европа в нашето бъдеще. За ролята и мястото на България в европейския дневен ред. За това как ще решим съществените проблеми на

Съюза и на родината си в рамките на европейското ни семейство.

Владимир Уручев, ГЕРБ/ЕНП: Постигнахме значителен напредък по изграждане на Европейския енергиен съюз

Пет години са като „песъчинка в морето“ на фона на амбициозния план за енергийно обединение на ЕС, който е сред водещите приоритети на ЕНП и комисията „Юнкер”. Смело мога да заявя, че през този мандат работихме с усилени темпове и постигнахме значителен напредък по изграждане на Европейския енергиен съюз, който включва важни за България теми като диверсификацията на външните енергийни доставки.

Стремих се да предлагам законодателни промени и да участвам в инициативи, които да гарантират по-сигурна, по-евтина и екологично чиста енергия за всички потребители и за индустрията на ЕС.

Голямо признание за работата ми като член на ЕП по енергийни въпроси бе призът „Евродепутат на годината” в категорията „Енергетика”, с който бях отличен на тазгодишните награди на престижното брюкселско списание „Парламент”.

Съществена част от дейността ми през изминалия мандат бе насочена към младите фермери и бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП). Въпреки денонощните усилия на екипите от евродепутати и експерти в Комисията по земеделие в ЕП, отговарящи за подготовката на докладите по бъдещата ОСП (по предложенията: за регламент за Националните стратегически планове; за Хоризонтален регламент относно финансирането, управлението и мониторинга на ОСП; за регламент за общата организация на пазарите), времето се оказа недостатъчно да завършим прегледа на ОСП и да приемем на първо четене в пленарна зала законодателството, което ще формира Общата селскостопанска политика през следващия програмен период.

Договарянето със Съвета и Комисията на многогодишната финансова рамка за 2021 – 2027 г. ще бъде сред първите задачи на бъдещия парламент. Новите предизвикателства пред ЕС, свързани със сигурността на границите, борбата с климатичните промени, прехода към цифрова икономика, както и риска от Брекзит ще окажат съществен натиск върху бюджета на ОСП.

Андрей Ковачев, ГЕРБ/ЕНП: Основният ми приоритет бе защитата на правата на българските общности извън пределите на България

Основен приоритет в работата ми през този мандат бе защитата на правата на българските общности извън пределите на България. Усилията ми бяха насочени за признаването на българското национално малцинство в Албания, срещу дискриминацията на гражданите с българско самосъзнание в Северна Македония, правото на обучение на български език в Западните покрайнини, подобряване на ситуацията на българските исторически общности в Украйна и Молдова, защитата на правата на българските общности в Косово. В тази връзка посрещнах стотици деца от Северна Македония и Западните покрайнини в Европейския парламент. През 2016 г. по моя инициатива бяха дарени над 8000 книги на четири български центъра в тези държави.

В преките си контакти с политическите лидери на държавите от Северна Африка и Близкия изток поставих темата за максималното ограничение на притока на мигранти и увеличаването на възможностите за развитие и заетост за местното население в Африка като приоритет за отношенията между ЕС и страните от южното ни съседство.

Друг основен приоритет в работата ми беше подобряването на достъпа до здравеопазване и премахването на здравните неравенства в ЕС.

За какво не остана време? България все още не е пълноправен участник на европейско ниво в две сфери – това са присъединяването ни към еврозоната и към Шенген. Надяваме се в близко бъдеще страната ни да получи зелена светлина за влизане в ERM II – механизма, популярен у нас като „чакалнята за еврозоната“. Предстои и приемането ни в Шенгенското пространство.

На европейско ниво едно от най-големите предизвикателства, които остават пред нас, е справянето с миграционните вълни. Европа продължава да е сред най-сигурните подслони за хора, бягащи от терор и войни. Въпреки това трябва да е ясно, че не можем да приемем всички нуждаещи се на тази планета. Трябва да гарантираме разумна и съгласувана миграционна политика и опазване на външните граници.

Процесите, които наблюдаваме в Европа през последните години, ще окажат своето влияние и върху провеждането и резултатите от изборите през май 2019 г. Дезинформационните кампании, съчетани с липсата на критично мислене у някои хора, за съжаление ще дадат своето отражение в структурирането на следващия Европейски парламент. Според повечето прогнози новият парламент ще е по-фрагментиран от сегашния, което ще направи формирането на коалиции и достигането до компромис по-трудно. Въпреки това очаквам Европейската народна партия да задържи водещата си позиция като най-голямата парламентарна група в ЕП, а нашият водещ кандидат – Манфред Вебер, да стане следващият председател на Европейската комисия.

Сергей Станишев, БСП/ПЕС: Мястото ни в ЕС трябва да бъде извоювано ежедневно в много битки

Нашето място в ЕС трябва да бъде извоювано ежедневно в много битки срещу двойното третиране на страната ни и други опити да сме разглеждани като втора ръка членове на ЕС. Това ще бъде битка, която ще продължи и в следващия Европейски парламент. ЕП направи реалност Европейската организация по труда (ЕОТ) и България трябва да се бори да поеме тази агенция, защото това ще е престиж за родината. Ние сме една от малкото страни, в която няма нито една европейска институция. Бюджетът на ЕОТ ще бъде 52 млн. евро и ще бъдат разкрити 150 работни места.
Какво направихме в този мандат? Като социалисти сме се борили Европа да бъде социална. Имаме някои сериозни постижения, като промяна в правилата по отношение на Пакта за стабилност и растеж, инвестиционния план, който съживява европейската икономика, и най-вече европейския социален стълб, който е ключов за това Европа да бъде социална, а не просто общ пазар.
В бъдещия парламент България категорично трябва да застане срещу ЕС на различни скорости. Вярвам, че бъдещите евродепутати социалисти ще настояват за това ЕС да е солидарен. Най-голямата ни амбиция ще бъде социалният план да се превърне в план за действие на ЕС. Това трябва да е голямата промяна, която да възстанови доверието в европейските институции. Необходимо е и финансиране за младежкия план, който включва и детската гаранция, както разширяване и на програмата „Еразъм +“ и много други социални ангажименти.

Момчил Неков, БСП/ПЕС: Водил съм се от каузата да има равни възможности за всеки

От самото начало на мандата си съм се водил от каузата да има равни възможности за всеки. Затова се радвам, че прекратихме практиката с двойните стандарти при храните. Лично за мен това е възможност да покажем, че така се борим с евроскептичните нагласи и показваме, че на единния пазар в ЕС всеки има равни възможности. Друг важен приоритет в работата ми беше качеството на продуктите.

Един от основните доклади, които изнесох, беше несъответствието между нуждите на бизнеса и образованието. Направих проучване на терен и установих, че има много празноти и пропуски, които не се виждат, а по тези, които са ясни, не се работи.

Борбата срещу „Европа на две скорости“ трябва да продължи и в следващия ЕП. След повече от 10 години членство няма как да се заблуждваме, че този проблем не съществува. Успехът по темата „Двоен стандарт“ е огромна победа за България, но има още много сфери, по които имаме работа.

Ангел Джамбазки, ВМРО/ЕКР: На дневен ред поставихме темата за двойните стандарти

Успяхме да привлечем вниманието на българските граждани към ЕП. Сега те знаят малко повече за него и че от Европейския парламент зависи тяхното благосъстояние. На дневен ред поставихме темата за двойните стандарти и въпроса за българските национални общности в Западните Балкани и дадохме гласност, че има такъв и той трябва да се реши във времето.

Съумяхме да не допуснем гласуването на предложенията по пакета „Мобилност 1“ в този мандат. Следващият парламент ще трябва да води по-правилни и балансирани преговори по него, когато вече няма да има натиск, напрежение, лобизъм. Убеден съм, че тогава ще се вземат по-разумни решения.

Какво не успяхме да постигнем? Не можахме да привлечем истинска европейска институция на българска територия. Опитахме с Агенцията по лекарствата, но ни беше отказано. В момента се дебатира създаването на трудов орган, който може да бъде разположен в България. И трябва да работим в следващия мандат усилено, за да постигнем това.

 

Илхан Кючюк, ДПС/АЛДЕ: Работих с пълна отдаденост за българските и европейските граждани

Изминалите 5 години бяха изключително наситени откъм законодателна дейност. Този мандат започна в момент, когато Европа изплуваше от тежката международна финансова криза, и изведнъж, без никаква подготовка бе сполетяна от невиждана досега мигрантска вълна вследствие войните в Сирия и Близкия изток. Притокът на 5 милиона бежанци и хора, търсещи убежище само за 2015 г., в голяма степен предопредели политическите процеси през следващите години.

Брекзит се превърна в реален политически кошмар. Останаха и близо 200 досиета за довършване през следващия мандат. По някои от досиетата Европарламентът прие законодателство, което не беше докрай компромисно, защото част от тях дойдоха на много късен етап в ЕП.

Времето никога не е достатъчно да реализираме всичко, което си поставяме като цели. Политиката в демократичните общества е колективна професия, в която си задължен да действаш в екип и винаги да търсиш компромиса, а това много често предполага забавяне на решенията или дори тяхното пълно отхвърляне. Въпреки това през този мандат работих с пълна отдаденост за българските и европейските граждани.

Предстоящите европейски избори ще бъдат битка между тези, които искат повече интеграция, и тези, които искат Европа на националните граници. Вторият двубой ще бъде между прогресивните сили и до болка познатото статукво. Предстоящият вот предвещава голямо разклащане на Европейския парламент. Според проучванията за първи път от 40 години на преки избори „голямата коалиция“ на дясноцентристите и лявоцентристите, която управлява институцията, ще загуби мнозинството си. Вероятността да видим най-разделения ЕП в историята на Съюза е голяма, а броят на крайно десните и крайно левите политици да е значителен. В крайна сметка редица въпроси и важни теми ще определят състава на Европейския парламент и при всички случаи ще трябва да се потърси едно по-широко съгласие. И в цялата тази променена политическа обстановка ЕП ще трябва да решава въпроси, като бъдещия бюджет на ЕС, общата земеделска политика, вътрешната сигурност и т.н.

Ето защо се надявам, че този път гражданите на ЕС ще участват активно и отговорно в тези избори и ще да дадат гласа си за благоденствието и просперитета на Съюза.

Спирането на еврофондове заради нарушения няма да засяга крайните бенефициенти

„Този парламент ни дава възможност да защитаваме много ясно интересите на България в ЕС. Нека да не забравяме, че над 60% от законодателството, което се приема в момента у нас, са отражение на европейското такова. Последните събития около пакета „Мобилност 1“ показаха, че трябва да се полагат големи усилия да защитаваме интересите на България.

“Това коментира депутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев на пресконференция в Страсбург.

По думите му в предложения от ЕП механизъм за защита на върховенството на закона чрез спиране на евросредства е предвидена пълна защита на крайните бенефициенти. Когато има спиране на пари, проектите трябва да се покрият с национални средства. „Гражданите, бизнесът и общините няма да бъдат наказвани за грешките на правителствата“, допълни Радев.

Той отбеляза, че тепърва се водят преговорите в Съвета на ЕС, и коментира, че когато става въпрос за спиране на евросредства, страните много трудно приемат такъв механизъм.

Според новото предложение оценката за това, дали има злоупотреби, ще се прави от Европейската комисия, подпомагана от орган, който ще се избира от независими експерти. Окончателното решение ще е на ЕК, като средства ще могат да бъдат спирани временно и прехвърляни в други фондове.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 24.04.2019. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


%d блогъра харесват това: