180 ученици бяха удостоени със званието „майстор“ на IV среща на професионалните гимназии в Дряново

Прочетена: 86

Емил Христов

Проведе се четвъртата среща на професионалните гимназии в Дряново – „Достойни наследници на майстор Кольо Фичето“. Събитието бе под патронажа на Камарата на строителите в България (КСБ). Сред официалните гости бяха Росен Цветков, зам. областен управител на Габрово, инж. Мирослав Семов, кмет на Дряново, Деница Вачкова, зам.-кмет на Дряново, Георги Казаков, председател на Общински съвет Дряново, Георги Маринов, началник на Регионалното управление на образованието – Габрово, инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на КСБ, Богомил Петков, председател на ОП на КСБ – Габрово, и други.

В ежегодната среща на професионалните гимназии се включиха седем училища – Професионална гимназия по строителство – Габрово, ПГСАГ „Кольо Фичето” – Бургас, ПГСАГ „Ангел Попов” – Велико Търново, ­ПГСАГ „Никола Фичев” – Плевен, ПГСАГ – Шумен, ПГСАГ „Кольо Фичето“ – Ямбол, и Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино. Мероприятието започна в архитектурен парк „Камъкът – вечен”, където ученици от Випуск 2019 взеха участие в изграждането на покривна конструкция на място за отдих. Всяко учебно заведение имаше по двама представители. Младите майстори имаха ръководител, който следеше внимателно за спазването на безопасността на труда по време на строителните дейности. Материалите бяха дарени от „Винербергер“ ЕООД.

„Строителната професия е една от най-уважаваните в България.

Доказателство за това са хилядите обекти, с които се гордеем не само ние, но и целият свят“, сподели пред новите колеги инж. Мирослав Мазнев. Той изказа своята благодарност към учениците за мотивацията, която показват, и им пожела да продължават своето професионално развитие. „За съжаление статистиката е малко стряскаща. Едва 4% от Вашите връстници продължават обучението си в сектор „Строителство“. Надявам се в бъдеще картината да се промени“, заяви инж. Мазнев.

„Благодаря на всички, които спомогнаха тази инициатива да се реализира. Хубаво е, че традицията продължава, и аз се надявам през следващата година да съберем всички строителни гимназии от страната“, каза инж. Мирослав Семов.

Срещата продължи с церемония, на която близо 180 ученици бяха удостоени със званието „майстор”.

Тя се състоя пред къщата-музей и паметника на великия български строител Кольо Фичето. Младежите получиха специално изработени престилки и сандъче с инструменти, които им връчиха инж. Мирослав Семов, инж. Мирослав Мазнев, Богомил Петков и Деница Вачкова.

„Надявам се, че Вие ще сте най-достойните наследници на Кольо Фичето и ще сте бъдещите строители на България“, обърна се към абитуриентите кметът на Дряново. Той отправи специална благодарност към КСБ за партньорството за провеждането на събитието.

„За мен е чест и удоволствие за втора поредна година да бъда гост на срещата на професионалните гимназии по строителство и архитектура“, сподели инж. Мирослав Мазнев. Той подчерта, че вижда повече млади хората в сравнение с миналата година, които са избрали достойната и уважавана професия на строителя. „Използвам случая да Ви поздравя за този избор и да Ви уверя, че строителните фирми Ви очакват. Няма да Ви лъжа, че ще Ви бъде лесно, независимо дали ще станете строители, архитекти, проектанти или геодезисти. Това са трудни и много отговорни професии“, каза още изп. директор на КСБ, но посочи, че точно тези професии дават най-голяма възможност за креативност, творчество и удовлетвореност от постигнатото. Според инж. Мазнев чрез своята работа строителите допринасят населените места, в които живеем, да стават по-красиви и благоустроени, създават по-добри условия за живот, за бизнес и инвестиции.

„Благодарение на европейската солидарност страната ни се модернизира с много сериозни темпове, изграждат се магистрали, пречиствателни станции, метро, прекрасни нови сгради, обновява се градската среда, въвеждат се мерки за енергийна ефективност“, посочи той и допълни, че в сектор „Строителство“ предстои много работа, поради което включването на млади специалисти е приоритет. „Поглеждам към Вас и виждам бъдещето на нашия бранш“, обърна се към учениците инж. Мазнев. Той подчерта, че Камарата на строителите в България ще подкрепя бъдещите си колеги в пътя им за придобиване на знания. „Изграденото от строителите е видимо. Неслучайно мотото на срещата е „Достойни наследници на майстор Кольо Фичето“. Съграденото от гения и днес буди възхищение в нас, неговите наследници, и ни мотивира да избираме пътя на строителя. Затова ще си позволя да завърша с едни цитат на майстор Кольо Фичето, моето пожелание към Вас: „Стройте за векове – не само за пари, а и за слава и чест на майстора!“ Пожелавам Ви успех!“, каза инж. Мирослав Мазнев.

След края на церемонията се проведе

работна среща между КСБ, кмета на Дряново, строителни фирми от региона и директори на професионалните гимназии.

В началото инж. Мирослав Семов отново благодари на Камарата за съпричастността й към събитието. „Убеден съм, че с посланието, което отправихме пред паметника на Кольо Фичето, допринасяме за това хората да се докоснат до строителната професия и до мястото, откъдето е тръгнал този велик българин“, каза той. Кметът изрази своята признателност към КСБ и за това, че активно работи младите да имат шанс за професионално развитие в страната. Инж. Семов информира, че всяка година броят на учебните заведения, които присъстват на срещата на професионалните гимназии, се увеличава.

Председателят на ОП на КСБ – Габрово, Богомил Петков потвърди, че ежегодното събитие се радва на все по-голям интерес и то е изключително вълнуващо за учениците. „Важно е да има подкрепа на местно ниво. Камарата прави много за строителните компании в страната. Провежда редица законодателни инициативи, свързани с регулацията на бранша“, каза още Петков.

Изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев представи приоритетите на браншовата организация през 2019 г. Той припомни, че през последните години секторът е бил подложен на спекулативни твърдения от страна на някои политици. „Отрасълът осигурява работа на близо 250 хил. души, а тези атаки уронват престижа на строителя и рушат името на една достойна професия“, посочи той и категорично заяви, че обвиненията са непотвърдени и несправедливи. По думите му, ако те продължат, това може да доведе до отлив на инвестиции в страната. „Казват, че строим скъпо и некачествено, но това не е така“, подчерта инж. Мазнев. Той даде за пример Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (­НПЕЕМЖС), която търпи доста негативни коментари. „Реално констатираните проблеми по НПЕЕМЖС са под 1%, като голяма част от тях са били преекспонирани, което се е отразило на възприемането й от обществото“, обясни инж. Мазнев и подчерта, че чрез Националната програма домакинствата ще отчетат спестявания за над 405 млн. лв. през следващите години.

„Грозно е, когато се спекулира с нашия труд. Всички ние знаем, че е важно да получиш не само парично възнаграждение, но и достойно признание за професията си“, посочи той. Според него това е ключово за младите хора, когато избират своето поприще.

Инж. Мазнев съобщи, че

КСБ е положила много усилия, с които да инициира промени в законодателството, касаещо сектор „Строителство”.

„Факт е промяната в Закона за устройство на територията (ЗУТ), с която се изменя и чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите. Вече всички фирми, изпълняващи строителство пета категория над 100 кв. м, подлежат на вписване в Централния професионален регистър на строителя. Това е голям успех в борбата ни срещу сивия сектор“, акцентира инж. Мазнев. Той заяви, че в момента по данни на Националния статистически институт над 20 000 фирми се занимават със строителна дейност у нас, като от тях в ЦПРС са вписани приблизително 5200 компании. „В Германия дори бояджия не може да влезе на обект, ако няма съответната регистрация. Надяваме се, че общините и възложителите ще помогнат в борбата ни срещу сивата икономика. Това ще е от полза най-вече за малките и средните фирми в страната“, каза изп. директор на Камарата.

По отношение на ЗУТ инж. Мазнев коментира, че законът все още не урежда добре отношенията между възложител, проектант, надзор и строител. „Създават се предпоставки за проблеми както в самото строителство, така и при неговото отчитане и при търсенето на отговорност от реалния участник в инвестиционния процес, допуснал грешки. Сега вината се хвърля основно върху строителя“, обясни изп. директор на КСБ и изтъкна, че Камарата е положила усилия за промени в ЗУТ и в тази посока. „Едната възможност за корекция на закона е разрешенията за строеж да бъдат издавани на идеен проект. Втората промяна, за която настояваме, е да отпаднат държавните приемателни комисии и Акт 16. Обектът да се предава с Акт 15, с който завършват всички видове работа“, каза той.

Инж. Мирослав Мазнев представи и предложенията на КСБ за промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), част от които са приети. „Досега в тръжната документация се изискваше да се посочват подизпълнителите, но благодарение на нашите усилия те вече могат да бъдат обявени и по време на изпълнение на дадения обект“, посочи той. „Трябва да се даде възможност на малките и средните фирми да работят открито с името си и по този начин не само да гарантират за качеството, но и да получат референции. Те им дават възможност утре да работят на по-малки проекти самостоятелно“, каза още инж. Мазнев. Изп. директор на КСБ сподели, че ще се търси подкрепата на държавата и на възложителите малките и средните фирми да имат възможност да работят на обекти, които са в техния регион.

Инж. Мазнев коментира и становището на браншовата организация по отношение на девизните цени. Той разясни, че те трябва да бъдат изготвени на база пазарни проучвания и да са с актуалност няколко месеца преди обявяването на търга. По думите му всеки вид работа трябва да отговаря на определени критерии.

„Тогава ще е лесно да се образува цената и за възложителите, а строителите да доказваме действителните цени, на които да работим. Така ще има и реална оценка на нашия труд“, сподели той. „Целта, която КСБ си е поставила, е да въведе единни правила в бранша. Акцент в работата ни тази година е да инициираме връщането на някои стари нормативни документи, които ги имаше преди“, посочи още той.

„КСБ е място, от което всеки един строител може да търси подкрепа и реално осъществяване на идеи“,
подчерта инж. Мирослав Мазнев.

Той засегна и друг голям проблем за строителния бранш – необоснованите обжалвания. Изп. директор на КСБ подчерта, че практиката да се спират проекти без причина трябва да се преустанови, особено в малките общини, за които реализирането на големи инфраструктурни обекти е от огромно значение.

В края на работната среща кметът на Дряново инж. Мирослав Семов благодари за доброто партньорство с КСБ.

Същия ден в ритуалната зала на общината се състоя и среща между директорите на професионалните гимназии на тема „Споделяне на добри практики в професионалното образование“.

Богомил Петков, председател на ОП на КСБ – Габрово: Трябва да продължим да полагаме усилия, за да привличаме нови попълнения

Това чудесно събитие се провежда за четвърта поредна година и всяко следващо става все по-посещавано. Радостно е, че през 2019 г. се включиха седем гимназии от различни градове. За първи път имаше и практическа част за младите майстори. Използвам случая да благодаря на „Винербергер“ ЕООД, че се отзоваха на нашата покана да дарят строителните материали, необходими за мероприятието.

Много добро впечатление ми направи, че не само учениците, които изграждаха конструкцията в парк „Камъкът – вечен”, съвестно си изпълняваха работата, но и връстниците им, които наблюдаваха процеса, попиваха всичко с интерес, без да се разсейват с мобилните си телефони. Това за мен е показателно. Важно е да се отбележи, че и Камарата на строителите в България, и нейното Изпълнително бюро взеха правилното решение да помогнат за реализирането на тази чудесна кауза. Радвам се, че сме партньор на събитието. Хубаво е, че мероприятието се провежда в града на Кольо Фичето, който е патрон на строителния бранш.

Като председател на Областното представителство на КСБ в Габрово винаги съм се стремял да обръщам внимание на младите и съм подпомагал строителната гимназия в града. Всяка година фирмите от региона осигуряваме пари за транспорт на учениците от строителната гимназия в Габрово, които пътуват от Севлиево, Дряново и Трявна. Борим се по всевъзможни начини да запазим това учебно заведение.

Друг голям приоритет на ОП на КСБ – Габрово, е борбата със сивия сектор. Искам да припомня, че от провел се УС на КСБ в нашия град стартира инициативата на Камарата за промени в ЗУТ. Вече можем да отчетем реален успех, макар и непълен – на вписване в ЦПРС вече подлежат всички фирми, изпълняващи строителство пета категория над 100 кв. м.

В заключение искам да кажа, че проблемите в региона са същите като тези в цялата страна, например липсата на кадри за строителния бранш, което е валидно и за другите отрасли. Трябва да продължим да полагаме усилия, за да привличаме младите. Да направим така, че нашата професия да е престижна и искана.

Областното представителство работи отлично с община Дряново. Кметът инж. Семов се отзовава на всяка наша инициатива. Смея да твърдя, че той е настроен много положително към строителите.

Евгения Илиева, вр. изп. длъжността директор на ПГСАГ „Ангел Попов” – Велико Търново: Работим отлично с ОП на КСБ – Велико Търново

Щастлива съм, че за поредна година участваме в срещата на професионалните гимназии в Дряново. Много е хубаво, че общината и КСБ правят тази церемония за бъдещите строители. Надявам се инициативата да продължи и занапред и в нея да се включват и други училища от страната.

В нашата гимназия има 460 ученици, като те са в направленията: строителство и архитектура, интериорен дизайн, архитектурна реставрация, геодезия, паркостроителство и озеленяване. Тази година завършват 4 паралелки с общо 95 зрелостници.

Работим отлично с ОП на КСБ – Велико Търново. В края на април Областното представителство много ни помогна за провеждането на националното състезание „Най-добър млад строител“, на което ПГСАГ „Ангел Попов” беше домакин. Организатор бе Министерството на образованието и науката, а Камарата на строителите в България беше сред партньорите на събитието. Участие взеха 48 ученици от 16 професионални гимназии в България, осъществяващи прием и обучение по професии от професионално направление „Строителство“ – от градовете Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Русе, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Шумен, Ямбол. Младежите се състезаваха в дисциплините „Мазилки, шпакловки и бояджийски работи“, „Облицовки и настилки“, „Зидария“ и „Сухо строителство“.

Глория Йосифова, ученик XII клас в ПГСАГ „Ангел Попов” – Велико Търново, специалност „Строителство и архитектура“: Изживяването за мен беше незабравимо

Изживяването за мен беше незабравимо. Това, което направиха моите съученици и връстници от другите гимназии, беше изключително интересно. Изграждането на покривна конструкция не е лесно, но те показаха всичко научено през годините и се справиха впечатляващо.
Трябва да има хора, които разбират от строителство и се занимават с това. Без строители няма как да съществува една държава. След като завърша училище, мисля да продължа обучението си в София. Желанието ми е да се занимавам със строителство.

Инж. Даниела Симеонова, директор на ПГСАГ „Кольо Фичето“ – Бургас: Иска ми се българщината отново да тупти в сърцата на нашите възпитаници

За четвърта поредна година нашето училище участва в тази среща на професионалните гимназии. Щастлива съм, че мястото на този форум е точно Дряново, където възпитаниците ни могат да видят автентичните обекти, които са построени от Кольо Фичето. Също така те се запознават със свои връстници, с които след това биха могли да продължат да поддържат професионални контакти.

Иска ми се българщината отново да тупти в сърцата на нашите ученици. В ПГСАГ „Кольо Фичето“ – Бургас, се обучават 765 деца, като те се разпределени в по 6 паралелки. Гордея се, че последните години още на второ класиране запълваме бройката. Това е показателно за Бургаска област, където ясно си личи, че строителството се избира като предпочитана професия. Специалностите ни са: строителство, строителство и архитектура, водно строителство, като поддържаме и една паралелка за геодезисти, а също така имаме и две за парково строителство и озеленяване. Благоустрояването е важно за града ни. В Бургас ценим и пазим природата си.

През 2019 г. изпращаме 148 абитуриенти. Сигурна съм, че всички те ще продължат обучението си в България. Важно е да се подчертае, че 70% от нашите ученици продължават да се развиват в същите направления от гимназията. В последните две години отчитаме, че някои от възпитаниците ни решават да започнат работа в строителни фирми веднага след като завършат.

Партнираме си отлично с ОП на КСБ – Бургас, които ни съдействат да насочим децата за бъдещото им професионално развитие. В тази връзка ние имаме сключен меморандум с Областното представителство. Сътрудничеството ни се развива непрекъснато, като браншовата организация ни помага за провеждането на различни практики, осигурява ни финансиране, когато нямаме средства да посещаваме обекти извън територията на Бургас. Също така нашата гимназия дава и стипендия на първенеца на випуска, като средствата отново са предоставени от ОП на КСБ – Бургас. Ще Ви издам и една тайна, че тази година „Планекс Бургас“ ООД ще облече знаменосеца на нашата гимназия. Много искам младите хора да не забравят, че са родени в България, и където и да работят след това, да се върнат и да градят в родината.

Стамен Въчков, ученик от XII клас от ПГСАГ „Кольо Фичето“ – Бургас, специалност „Архитектура“: Вярвам, че тепърва ще се доказвам в живота

Много съм щастлив, че бях част от това събитие. За мен е нещо ново. След като ни показаха какво се иска от нас, си припомних всичко усвоено в училище. Да кова и да подреждам керемиди беше лесно като детска игра. Усещането да се нарека строител е невероятно.

Налегна ме носталгия и някакси не ми иска да завършвам, но вярвам, че тепърва ще се доказвам в живота. Надявам се и в бъдеще да изпитвам емоциите, които имах в гимназията.

 

Сподели в социалните мрежи

Автор на 09.05.2019. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


%d блогъра харесват това: