Над 5,3 млн. лв. от приватизационния фонд на София ще бъдат инвестирани в образователни и спортни обекти

Предстои провеждането на търгове за избор на изпълнители

Прочетена: 88

Росица Георгиева

През активния строителен сезон Столичната община (СО) ще инвестира над 5,3 млн. лв. в ремонти на обекти от образователната и спортната инфраструктура на територията си. Средствата са от Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ) който одобри разпределението на натрупаните пари на последното си заседание, като плащанията бяха гласувани и от Столичния общински съвет (СОС). Предвижда се със сумата, генерирана от приватизация на общинска собственост, да бъдат обновени училища и детски градини, както и спортни площадки в различни райони на града. Част от средствата са за изработването на инвестиционни проекти за 6 типови спортни съоръжения, които да са разположени в дворовете на учебни заведения. Предстои провеждането на обществени поръчки за избор на изпълнители на обектите, по които ще се работи.

Инвестицията в образователната инфраструктура е над 4,1 млн. лв.

С 2 087 500 лв. от парите от СОПФ ще се осъществи Програмата за ремонти в общинските училища и детски градини за 2019 г. В този план са включени 20 учебни заведения, разположени в различни административни райони на СО. Най-много от тях се намират във „Връбница“. Там ще се работи в 4 обекта, за които са заделени общо 183 150 лв. Единият от тях е 61 ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, където се предвижда да бъде извършено цялостно обновяване на ВиК мрежата. Дейностите са на стойност 60 хил. лв. В 175 ОУ „Васил Левски” в с. Мрамор ще бъде подменена електрическата инсталация, като за целта са предвидени 60 хил. лв. Третият проект във „Връбница“ е 74 СУ „Гоце Делчев”, където ще бъдат вложени 32 250 лв. в обновяване на покрива над топлата връзка между двете части на сградата. С 30 900 лв. предстои да се реновират терасите и стъпалата на двете здания на 176 ДГ „Зорница”.

В район „Панчарево” ще бъдат извършвани СМР в две училища. В 83 ОУ „Елин Пелин” предстоят укрепителни и възстановителни дейности, както и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в библиотеката, столовата и работилницата. Стойността на всички строителни работи е 83 хил. лв. За другия обект в „Панчарево” са осигурени 195 хил. лв., които ще се изразходват за конструктивно укрепване на две секции от сградата на 71 СУ „Елин Пелин” в с. Казичене.

В 150 ОУ „Цар Симеон I” и в 96 ДГ „Росна китка” в район „Искър” ще бъдат сменени абонатните станции, като в първото учебно заведение в тази дейност ще бъдат инвестирани 80 хил. лв., а във второто – 30 хил. лв. Обектите във „Възраждане“ също са два. Конструктивно-възстановителни дейности за 21 500 лв. ще бъдат осъществени по оградите на 76 ОУ „Уилям Сароян”, както и в 120 ДГ „Детство под липите” – за 27 500 лв. В район „Сердика” ще бъдат вложени 602 750 лв. в ремонтите на две заведения. С 254 360 лв. от тях ще се направят конструктивно-възстановителни работи по голямата сграда на 60 ОУ „Св. св. Кирил и Методий”. След приключването им с други 220 040 лв. в училището ще бъдат внедрени мерки за повишаване на енергийната ефективност. Отделно с 60 хил. лв. ще се осъществят строителни дейности в малката сграда на образователната институция. Вторият обект в „Сердика” е ДГ 199 „Сарагоса”, за която са предвидени 60 350 лв. за обновяването на сутерена.

В 12 СУ „Цар Иван Асен II” в район „Средец” е планирано конструктивно укрепване на физкултурния салон на стойност 67 хил. лв. Други 132 250 лв. ще бъдат вложени в подмяна на ел. инсталацията на учебното заведение, като няма да се поставят нови осветителни тела. С 60 000 лв. в 92 ДГ „Мечта”, филиал в кв. „Левски В” в „Подуяне“, ще бъде извършен ремонт на басейна – на вентилационната инсталация, стените, таваните и настилките. В 121 СУ „Георги Измирлиев” в „Триадица” предстои обновяване на покривите на южното крило и на корпус „Начален етап” на сградата. Инвестицията за изпълнение на тези дейности ще възлезе на 140 хил. лв.

За 135 СУ „Ян Амос Коменски” в „Красна поляна” са заделени 58 850 лв., с които ще бъде извършено конструктивно укрепване на главното стълбище, ремонт на рампата за осигуряване на достъп за деца с увреждания и ще се ревизира и възстанови дворната канализация и настилките. 90 хил. лв. ще бъдат дадени за реализиране на дейности по вертикалната планировка и изграждане на мълниезащитата на 63 ОУ „Христо Ботев” в район „Надежда”. В „Младост” в 10 СУ „Теодор Траянов” ще бъде обновен покривът за сумата от 46 850 лв. За блок „А” от сградата на 39 ДГ „Пролет” в „Овча купел” предстои конструктивно укрепване, за което са заделени 148 400 лв. В 78 СУ „Христо Смирненски” в „Банкя” ще бъде ремонтиран покривът на корпус „В”. Стойността на СМР е 47 100 лв. С други 74 400 лв. ще се подновят настилките около зданията на СУ „Христо Смирненски”.

Малко над 2 млн. лв. е стойността на дейностите по учебните заведения, които не са включени в Програмата за ремонти в общинските училища и детски градини за 2019 г.
СОС одобри с тези средства да бъдат финансирани още 7 образователни обекта.

Едно от училищата, където предстои да започнат СМР, е 117 СУ „Св. св. Кирил и Методий” в Бухово, район „Кремиковци”. Сградата е триетажна, изградена през 1954 г., с П-образна форма и е съставена от 1 основна секция и две части към нея. Разгърнатата застроена площ е 4645 кв. м. Извършено е техническо и енергийно обследване и е издаден паспорт. Ремонтът ще включва демонтажни дейности, обновяване на покрива, дъждопреносната система и окачените тавани, смяна на дървената дограма. С това ще се изпълни първата фаза от реновирането на зданието, като за целта се отпускат 320 хил. лв. На следващ етап ще се постави топлоизолация на външните стени, подовете и неотопляемите помещения на сградата.
Други 296 128 лв. се отпускат за 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов”, район „Изгрев”. Сградата е построена през 1961 г. и в нея учат 1400 деца от 1-ви до 12-и клас. През последните години в резултат от атмосферните влияния големи части от мазилката са започнали да се рушат, като около 350 кв. м от фасадата са напълно компрометирани. Предписано е полагане на нова топлоизолация на зданието и подмяна на дървената дограма на един от корпусите на учебното заведение.

За обновяване и основен ремонт на електрическата инсталация и повишаване на енергийната ефективност на 129 ОУ „Антим I” и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес”, които се помещават в една сграда в район „Оборище”, СОПФ отпусна 950 хил. лв. Електрическата система и мълниезащитата не са подменяни от 1953 г., когато е построено учебното заведение. Правени са само частични ремонти, но мрежата не може да обслужва мощностите и се отчита завишаване на авариите. За тези две системи са необходими 440 691,62 лв. Отделно от това през 2016 г. е изготвено обследване на енергийната ефективност на обекта, като е предписано да се внедрят мерки за повишаването й. През 2017 г. е подготвен проект за полагане на топлоизолация по фасадите и подпокривното пространство на стойност 468 048,42 лв., който сега може да бъде изпълнен със средствата от СОПФ. Фондът е осигурил за същия обект в „Оборище“ 41 хил. лв. за строителен, авторски и инвеститорски контрол.

120 хил. лв. се насочват към 36 СУ „Максим Горки” в „Красно село”, с които ще се изгради достъпна среда за деца със затруднения, които се обучават там. С 30 хил. лв. се очаква да се направи нова ограда на двора на 121 СУ „Георги Измирлиев” в район „Триадица”. Съоръжението е изпълнено преди 40 години и на места вече е разрушено, а входно-изходните портали са в лошо състояние.

В две учебни заведения се предвиждат ремонти на санитарни възли. Това са 23 СУ „Фредерик Жолио Кюри” в „Слатина”, където ще бъдат вложени 69 хил. лв., и 25 ОУ „Д-р Петър Берон” в „Красно село”, за което са заделени 83,577 лв. В детска градина 82 „Джани Родари” в район „Връбница” ще бъдат изградени кухненски асансьори. През 2016 г. отново със средства от приватизация на СО учебното заведение е ремонтирано и от предвидената тогава сума не са изразходвани 17 196 лв. Сега се отпускат още 14 398 лв., за да се изпълнят съоръженията.
Над 1,2 млн. лв. се отделят за спортни площадки.

Общо пет спортни площадки ще бъдат обновени на територията на район „Илинден” с 468 833,40 лв. Три от съоръженията са разположени в жк „Света Троица”, като едната площадка е с размер 1000 кв. м и е разположена зад бл. 150. Стойността на дейностите, които ще бъдат извършени, е 126 597 лв. За спортното игрище, което се намира при бл. 298 А в квартала, са отделени 82 424,76 лв., а в третото при бл. 326, което е с големина 650 кв. м, ще бъдат инвестирани 90 257,61 лв. За ремонт на съоръжение с големина 750 кв. м в жк „Гевгелийски” при бл. 7 са предвидени 99 822,51 лв. С близо 70 хил. лв. ще се обнови площадка с размер 480 кв. м в жк „Илинден” – зад бл.131 Б и бл. 131 В.

За изграждане на многофункционално спортно съоръжение в с. Негован и ремонт на площадка в с. Подгумер са отпуснати общо 212 000 лв. В първото населено място многофункционалната площадка, която ще е с размери 20 м на 40 м, ще възлезе на 116 хил. лв. Във второто село игрището е с големина 20 м на 35 м, където се предвижда демонтаж на старите съоръжения и огради, възстановяване на конструкцията, доставка и полагане на настилка, както и на огради и осветление. Планираните средства са 96 хил. лв.

На територията на столичния район „Овча купел” ще бъде реконструирана съществуваща спортна площадка. Осигуреното финансиране е в размер на 100 хил. лв. С тази сума е планирано да бъде извършена цялостна подготовка на терена чрез премахване на съществуващите съоръжения и появила се растителност, ремонтиране на асфалтова настилка, доставка и полагане на изкуствена трева, нова ограда и съоръжения за спорт, осветление и пейки.

Във „Връбница” ще бъде обособено и оборудвано спортно игрище със 100 хил. лв. Кметът на район „Люлин“ Милко Младенов е планирал да бъдат изградени две футболни игрища и стрийт фитнес на открито, да се обновят две спортни площадки и да се изградят 8 съоръжения за деца. Необходимата сума за всички дейности е 1 млн. лв., като СОПФ ще осигури половината от тях.
За изработването на инвестиционни проекти за 6 спортни зали в дворовете на училища са заделени 200 хил. лв. от приватизация. Избрани са обекти, в които се обучават голям брой ученици. Това са 2 СУ „Емилиян Станев” в район „Витоша”, 51 СУ „Елисавета Багряна” в „Красно село”, 55 СУ „Петко Каравелов” в „Студентски”, 56 СУ „Проф. Константин Иречек” и 79 СУ „Индира Ганди” – „Люлин”, и 144 СУ „Народни будители” в „Младост”. В бъдещите съоръжения ще се провеждат часовете по физическо възпитание, както и културни и др. мероприятия.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 25.07.2019. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: