Тема

Столичната община влага 48 млн. лв. от приватизационния си фонд в ремонти и благоустрояване

Росица Георгиева Столичната община (СО) продължава да влага средства, генерирани от продажбата на собствени имоти, в обновяването и модернизирането на различни обекти на територията на София. Планираните разходи в годишната програма за работа на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ), където се натрупват парите, са насочени в две направления. През 2019 г. ще бъдат разпределени малко повече от 48 млн. лв. за проекти, които са одобрени от Съвета за управление на СОПФ през 2018 г. и са гласувани през т.г. С тези вложения ще се изпълнят обекти, заложени в стратегиите и програмите за развитие на Столичната община, като те може да се използват и като допълващо финансиране на капиталовата програма на СО. С натрупаните средства в СОПФ може да се извършва ново строителство, разширяване и основни ремонти на детски градини и учебни заведения, инвестиции в транспортна инфраструктура, поддържане на зелената система на София, обновяване на места със спортно-рекреативен характер или да се използват за осигуряване на съфинансиране по проекти от ЕС. В преходни обекти от 2018 г. ще бъдат вложени 40 319 544,28 лв. По някои строителните работи вече са започнали, за други предстои стартиране на дейностите, а за трети тепърва ще се провеждат обществени поръчки за избор на изпълнители. Например през есента на 2019 г. трябва да завърши вторият етап от разширението на материалната база на Първа английска езикова гимназия, като за новия корпус на училището са заложени плащания в размер на близо 2,5 млн. лв. Друг важен обект е плувният басейн в 30 СОУ „Братя Миладинови”, обновяването на който ще продължи със средства от приватизационния фонд. Съоръжението не е работило в последните 30 години. Очаква се то да започне да функционира през следващата година. За плувния басейн са заделени 1,26 млн. лв. През миналата година са одобрени средства за разширения на сградите на училищата в с. Негован, в кв. „Симеоново” и в с. Мрамор. И по трите обекта дейностите са в ход, като очакванията са те да приключат до началото на новата учебна година. За изграждането на модулни сгради в кварталите „Красна поляна” и „Факултета” са гласувани 2,5 млн. лв. За проекта е проведена обществена поръчка и има избран изпълнител, който ще го осъществи на инженеринг. Строителните работи предстои да започнат. Други проекти, които са пред стартиране на дейностите, са 148 ОУ „Проф. д-р Л. Милетич” в район „Слатина” и детска площадка в забавачката в с. Подгумер. В подобряване на базата на 148 ОУ ще бъдат вложени 185 хил. лв., а в с. Подгумер ще бъдат инвестирани 12 626 лв. За изграждането на нова детска градина в кв. „Манастирски ливади-Изток” са отделени 1 млн. лв. Предстои да се обяви обществена поръчка за избор на изпълнител. През тази година над 1,6 млн. лв. ще бъдат вложени в нова техника за здравните заведения в София. В подобряване на качеството на електронното управление в Столичната община ще се инвестират 800 хил. лв. Други 169 хил. лв. ще бъдат изразходвани за разширяване на видео наблюдението в кварталите „Красна поляна”, „Орландовци”, „Д. Миленков” и „Абдовица”. За закупуването на вишка за дирекция „Аварийна помощ и спасяване” към СО са заделени 200 хил. лв. Миналата година СОПФ е осигурил 2 006 612 лв. за извършване на ремонти в училища и детски градини на територията на СО, а през 2019 г. по тези обекти ще бъдат доизплатени 113 019 лв. Възстановяването на Розариума на Борисовата градина също е извършено с пари от приватизационния фонд – 574 323,65 лв. са дадени през 2018 г., а през тази ще се добавят 624 814 лв. Общо 3 158 000 лв. са гласувани през 2018 г. за общински лечебни заведения, като от тях през миналата година са изплатени 701 309,93 лв., а 2 624 784 лв. ще бъдат осигурени през тази. 2,4 млн. лв. са одобрени за разширение на 60-а ДГ „Бор” и 37-а ДГ „Вълшебство” в район „Витоша”. От тях 644 296,86 лв. са усвоени, предстои да бъдат внесени и останалите 1 755 703 лв. За обекти, които са одобрени през 2019 г., са предвидени 8 400 000 лв., като 1 млн. лв. от този ресурс е планиран за финансови обезпечения на проекти, които ще стартират през настоящата година и ще бъдат завършени през 2020 г. 95% от бюджета за 2019 г., или 8 млн. лв., ще бъдат разпределени в две основни направления – „Инвестиции” и „Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)”. Останалите 400 000 лв. са разчетени за „Портфолио” на Фонда. Средствата от това перо по решение на Столичния общински съвет могат да се ползват за заеми на СО, за съфинансиране и авансово плащане на проекти по програми на Европейския съюз, както и за придобиване на изгодни за местната администрация финансови активи. Парите от „Портфолио” могат да се ползват и по одобрени от СОС програми и инициативи, за кандидатстване за финансиране от ЕС, за операции за поддържане възобновяемия характер на СОПФ с цел увеличаване приходите му. Екологията и развитието на зелената система на София са сред приоритетите в дейността на администрацията на СО. На последното си заседание Съветът за управление на Фонда отпусна близо 2 млн. лв. за възстановителни дейности в три от парковете на столицата. Един от тях е „Дружба”. За неговото благоустрояване вече е проведен търг за изпълнение на инженеринг, като от СОПФ се отпускат 1,2 млн. лв. за обезпечаване на заложените работи. Паркът се простира на 15 ха в район „Искър” и е с най-голямата водна площ в София. Езерото се е оформило през 70-те години на миналия век от подпочвени води при изкопни дейности. През 2016 г. е подготвен проект за цялостно възстановяване на обекта, който е на стойност 5 млн. лв. Но неговото изпълнение е неприложимо поради високата му стойност и наличието на частни имоти на територията на парка. Поради това ще се направи възстановяване на 2 детски и 1 фитнес площадка, на пространството за разходка на домашни любимци, както и на рампите за достъп на хора с увреждания. Предвижда се ремонт на зоната, където е ситуиран понтон към езерото. Заложено е още терасиране на терена, оформяне на амфитеатрални конструкции с места за сядане и площад. С 600 хил. лв. ще започне реализирането на втория етап в обновяването на Северния парк. До момента СОПФ е отпуснал 1 167 028 лв. за възстановителни дейности в градината, като е изградено осветление, ВиК и поливна система, детски и фитнес площадки, зона за разходка на кучета, частично е обособен фонтан и каменна река, изгледни площадки и алеи. Другият обект от зелената система, който се финансира от СОПФ, е третата част на Южния парк, където ще бъде изпълнен ремонт на алеите. В края на миналата година стартира обновяването им с 1,2 млн. лв. Към момента дейностите са приключили на 9700 кв. м за 800 хил. лв. Работи се по още над 5700 кв. м, с което отпуснатите пари ще бъдат изразходвани. СОПФ залага още 280 хил. лв., за да бъдат приключени всички необходими работи по алеите в зелената площ. С пари от приватизационния фонд ще продължи и изграждането на детски площадки на територията на СО. 164 хил. лв. се отпускат на район „Студентски” за реализирането на два проекта. Единият е свързан с построяването на детска площадка в кв. „Витоша ВЕЦ - Симеоново”. Предвижда се тя да е с големина 940 кв. м и на нея да се обособят 2 зони – за деца до 3 г. и до 12 г. Планирани са още полагането на ударопоглъщаща настилка, поставянето на предпазна ограда и монтирането на различни съоръжения за игра, пейки, перголи, както и съдове за отпадъци. Стойността на всички предвидени дейности е 122 083,03 лв. В същия район в кв. „Мусагеница” ще бъде изградена площадка за разходка на домашни любимци. Предлага се тя да бъде ситуирана в новия парк „Въртопо” на площ от 1129 кв. м. По предварителни разчети за обособяването й ще бъдат необходими 40 630,55 лв. И за двете площадки предстои избор на изпълнител. През 2018 г. е взето решение 9,2 млн. лв. да бъдат инвестирани в ремонт на тротоари в централната градска част, като е подготвен и списък с конкретни обекти. В хода на изпълнение обаче се оказва, че част от проектите не могат да се реализират с такова финансиране. Затова на последното си заседание ръководният орган на Фонда коригира предходното си решение. Така през тази година 1,2 млн. лв. от планираните 9,2 млн. лв. ще бъдат пренасочени за обновяването на обекти от транспортната инфраструктура в София, за които вече има проектна готовност. Очаква се т.г. да бъде извършен основен ремонт на сградния фонд на общинското дружество „Столичен електротранспорт” ЕАД. Предприятието стопанисва обекти, които са 100% собственост на СО, като преобладаваща част от тях са производствени и административни сгради, които са построени преди повече от 80 години. Текущото икономическо състояние на транспортното дружество не позволява заделянето на пари за СМР, а използването на заеми от банкови институции също не е изгодно за него. Затова от СОПФ се отпускат 240 хил. лв. за обновяване на покривите на 5 обекта, които са в най-тежко състояние. Един от тях е на административната сграда и хале в трамвайно депо „Искър”. Покривната площ, по която ще се работи, е 1320 кв. м и за нея са предвидени 94 628 лв. Останалите средства ще бъдат инвестирани в ремонт на покривите на цехове и административна сграда на „Трамкар” и лаборатория. 320 хил. лв. от СОПФ са насочени за обновяването на зданието на Народно читалище „Пробуда 1908” в с. Сеславци. Читалището се помещава в едноетажна постройка с частичен втори етаж от едната страна. Изградена е през 1968 г. и до момента са правени само частични козметични ремонти. Извършено е техническо и енергийно обследване и е подготвен технически паспорт. Установено е, че сградата е амортизирана, покривът тече, мазилката и настилката са разрушени. Планира се основно обновяване на покрива, монтиране на топлоизолационна система на фасадите, подмяна на дограмата, ремонт на електрически системи и поставяне на LED осветление, вертикална планировка и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. Важна част в програмата за работата на СОПФ и през 2019 г. са вложенията в материалната база в сферата на здравеопазването. От фонда се отпускат 27 792,46 лв. за спешен авариен ремонт на покрива на здравната служба в с. Волуяк. Обектът е изграден през 1964 г. и през годините не са извършвани никакви строителни дейности по него. Успоредно други 15 хил. лв. ще бъдат използвани за изработването на инвестиционен проект за построяването на нов здравен пункт в населеното място, като това ще позволи разширяване на услугите, които се предлагат на жителите на с. Волуяк.