Дължината на трасето на АМ „Хемус“ нарасна с нови 9,3 км

В отсечката между Ябланица и п.в. „Боаза“ е изградена най-голямата армонасипна конструкция на Балканите

Прочетена: 407

Росица Георгиева

През 1974 г. официално е поставено началото на строителството на автомагистрала „Хемус”. Предвижда се трасето да е с обща дължина около 420 км и да свърже София с Варна, като дублира първокласните пътища Е70 (от Варна до Шумен), Е772 (от Шумен до Ябланица) и Е83 (от Ябланица до столицата). На 5 декември 1999 г. официално е открита първата отсечка, заобикаляща Правец. Тя е с дължина 5,47 км и поради трудния терен включва 2 виадукта и тунел „Правешки ханове“ – 871 м. На 30 декември 2005 г. прерязват лентата на следващия участък Шумен – Каспичан, който е 12,8 км. През годините работата по АМ „Хемус“ продължава и към момента в експлоатация са около 180 км от автомагистралата, като 9,3 км от тях бяха прибавени само преди седмица. На 11 октомври
близо 6 месеца предсрочно премиерът Бойко Борисов откри официално новата отсечка между Ябланица и п.в. „Боаза”.

Изграждането на трасето стартира в края на март 2018 г., а инвестицията е за 66 млн. лв. с ДДС, като средствата са от държавния бюджет.

„Като дойдох за първи път тук, беше ливада и планина. После – изядоха скалата камък след камък и за година и половина, шест месеца по-рано, това вече е едно изключително съоръжение, за което българските строители имат много какво да разказват“, каза министър-председателят Борисов при официалното откриване. По думите му цялостното доизграждане на „Хемус“ е основен приоритет в управленската програма на правителството, тъй като бъдещето на Северна България и модернизирането на региона е свързано със строителството на автомагистралата и осигуряването на бърза и безопасна пътна комуникация между София и Варна.

„Сега изглежда лесно, красиво, със зони за отдих. А първо беше кал, чакъл, насипи“, посочи още министър-председателят при огледа на новата отсечка. Той отбеляза, че усилено се работи и по други участъци от трасето на „Хемус“. Заедно с него на инспекцията на автомагистралата бяха вицепремиерите Томислав Дончев и Красимир Каракачанов, министрите Владислав Горанов и Петя Аврамова.

„Ние не само купуваме Ф-16 или вдигаме заплатите на отбраната, а едновременно строим и проектираме благодарение на правителството и на коалиционните партньори. Ако сме така стабилни, при този ръст на икономиката и приходи в рамките на 3 – 4 години ще свършим магистралата“, изтъкна Борисов.

Автомагистралният участък между Ябланица и Боаза е с по две активни ленти и една аварийна във всяка посока на движение. Изградени са 2 селскостопански подлеза, подлез при общинския път Брестница – Съева дупка и е реконструиран съществуващ надлез.

„В отсечката е най-големият армонасип, изграждан досега у нас – 45 метра общо, с височина от 25 м на армирания пласт“, информира министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Става дума за почти вертикална стена на откоса, като в конструкцията й са вложени специални укрепителни мрежи и системи.

В строителството на отсечката са положени близо 104 000 тона асфалт, а за осигуряването на безопасността на движение са монтирани мантинели от най-висок клас и предпазни мрежи.

На различен етап на изпълнение са още 150 км от автомагистралата, които се финансират със средства от републиканския бюджет. Целта е строителството на цялото трасе да приключи до 2023 г.

Изпълнител на строително-монтажните работи на участъка от км. 78+500 до км. 87+800 между Ябланица и п.в. „Боаза” е Консорциум „ХВП Ябланица“ ДЗЗД с участници „Хидрострой“ АД, „Водстрой 98“ АД и „Пътстрой Бургас“ ЕООД. Договорът им е за 65 988 000 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от ДЗЗД „Консултанти Хемус 1 – 2016“, в което участват „ПИ ЕС Консулт” ЕООД, „Евроконсулт” АД и „Строл-1000” АД. Техният договор е за 715 078 лв. с ДДС.

От „Хидрострой“ АД споделиха пред вестник „Строител“, че в екипа, изграждащ трасето, има представители, участвали в строителството на магистралата още през 1980 г., които предават опита си на своите млади колеги инженери. Изп. директор на компанията инж. Живко Недев, който е и зам.-председател на Секция „Транспортна инфраструктура” към КСБ, разказа повече за
техническите параметри на новите 9,3 км.

За преминаването на пътното трасе на АМ „Хемус” са направени 1 200 000 куб. м скален изкоп, добит чрез взривен способ на място, което се равнява на 66 хил. камиони, пълни догоре, подредени един до друг. По продължение на новия участък на съоръжението са изградени 6 армонасипа. В частта от км. 78+950 до км. 78+995 е обособен първият от тях, който е от 4900 куб. м.

Той е с дължина 45 м, височина 9 м и зелено лице 356 кв. м.

В участъка от км. 79+287 до км. 79+558 е армонасип 2. Неговата дължина е 273 м. Височината на армонасипната конструкция е 8 м и обикновен насип 1,5 м. Така общата му височина достига 9,5 м, а зеленото лице – 1491 кв. м. Общото количество на насипа е 12 160 куб. м. Армонасип 3 е разположен в зоната км. 80+320 – км. 80+660. Неговата дължина е 340 м. Височината на армонасипната конструкция е 16 м, като е направен и обикновен насип 12 м, или общо е 28 м. Зеленото лице е 3711 кв. м, а общото количество на насипа е 150 730 куб. м.

От км. 83+200 до км. 83+510 е построен армонасип 4. Неговата дължина е 310 м, височината на армонасипната конструкция е 25 м, а на обикновения насип – 12 м. Общата височина достига 37 м. Цялото количество на насипа е 262 480 куб. м, а зеленото лице – 4183 кв. м. В участъка от км. 83+910 до км. 84+100 е армонасип 5, дълъг 190 м. Височината на направената армонасипна конструкция е 18,5 м, а на обикновения насип – 12 м, или общата е 30,5 м. Зеленото лице е 1984,12 кв. м. Общото количество на насипа е 171 340 куб. м. Армонасип 6 е в участъка от км. 87+520 до км. 87+615. Той е с дължина 95 м, височината на армонасипната конструкция е 7,1 м, а на обикновения насип – 1,5 м. Височината на съоръжението е 8,6 м, зеленото лице – 373 кв. м, а количество на насипа е 10 320 куб. м. Или общото количество насипи по трасето на новата част на АМ „Хемус“ е приблизително 1 000 000 куб. м.

В отсечката между Ябланица и п.в. „Боаза”
строителите са изпълнили 27 водосточни съоръжения под трасето,

които осигуряват неговото отводняване. Най-голямото от тях представлява правоъгълен стоманобетонов (кахонен) водосток, състоящ се от 62 елемента. Всеки от тях е по 15 т, а денивелацията между втока и оттока е 20 м. Предизвикателство са били и трите големи нови съоръжения, които пресичат магистралата. Едно от тях е подлезът, обслужващ пътя за пещера Съева дупка. От „Хидрострой“ коментираха, че това е най-трудният участък от трасето поради сложната морфология на терена и специфичните геоложки условия. В тази част са направени насипи от 37 м височина, от които се откроява и най-голямата армонасипна конструкция на Балканите, чиято височина е 25 м на армирания и 12 м на самия насип. По трасето са положени 90 400 куб. м пластове от зърнести материали с подбрана и неподбрана зърнометрия, необработени със свързващи вещества. Направена е циментова стабилизация, чиито обем е 45 500 куб. м. Изградени са банкети и разделителни ивици, които са 30 хил. куб. м, 49 100 т са положените асфалтови смеси за основните пластове. И още 32 700 т са положените асфалтови смеси за долните пластове на покритието, а за износващите – 22 100 т. Поставени са 16 хил. м бетонови бордюри.

Пътните откоси са укрепени чрез засаждането на 175 бр. дървесни видове, 44 111 храста и ниска растителност и затревяване на 90 дка със смеска. По време на довършителните дейности по новата отсечка са монтирани 30 хил. м ограничителни системи от стомана и 24 500 м предпазни мрежи за магистрални пътища. За осигуряване на организацията на движение са поставени 160 кв. м светлоотразителни пътни знаци, 348 бр. бализи и 3254 бр. светлоотразители. Размерът на поставената пътна маркировка с висока нощна видимост при влажна настилка е 12 800 кв. м.

Инж. Живко Недев, изп. директор на „Хидрострой“ АД и зам.-председател на Секция „Транспортна инфраструктура“ към КСБ: Усилията ни бяха насочени да въведем в експлоатация участъка преди началото на зимния сезон

Инж. Недев, бихте ли разказали за началото на изграждането на отсечката между Ябланица и п.в. „Боаза”.

Строителството на новата част от трасето на автомагистрала „Хемус“ започна през втората половина на март 2018 г. Срокът за изпълнение по договор беше 910 дни – тоест до март 2020 г. Дейностите обаче приключиха по-рано. Нашите усилия бяха насочени към това да въведем в експлоатация участъка преди началото на зимния сезон. Причината е, че през студените месеци не може да се изпълнява полагане на износващ пласт на асфалта и маркировка. Това са СМР, които искат високи температури.

Ние съкратихме срока от гледна точка на технологията. Или обектът трябваше да се забави 2 – 3 месеца, или да се изпълни предсрочно. Участъкът от Ябланица до п.в. „Боаза“ от км. 78+500 до км. 87+800 вече има издаден Акт 16 и е въведен в експлоатация.

Какви бяха предизвикателствата, които срещнахте при работата на терен? Много трудности ли преодоляхте?

Не бяха малко, тъй като в рамките на проекта са изградени 2 селскостопански подлеза, подлез при общинския път Брестница – Съева дупка и е реконструиран съществуващ надлез.

Автомагистралната отсечка е с по две ленти за движение в посока по 4 м, две ленти за спиране по 3 м, средна разделителна ивица – 2 м, водещи ивици и банкети. В участъка има изпълнени много големи насипи – армонасипи, 6 на брой. При този с височина 45 м – 25 м армонасип и 20 м обикновен насип, изпълнението е по-специфично заради системата на укрепване. Това е най-големият армонасип, правен досега у нас и на Балканите. Може в някой от следващите участъци от магистралата да има и по-големи.
Предизвикателство беше, че на място се изливаха елементите на различните съоръжения, които се изпълняваха, течаха изкопни и взривни работи. Може би се оформиха 7 – 8 кариери. Реално всяка седмица в няколко части по трасето имаше взривни работи.

Изградихме също така отводнителни съоръжения, направихме дренажни системи, сепаратори за пречистване на отпадните води. Участъкът беше интересен като изпълнение, а ние бяхме с нагласата, че трябва да съкратим сроковете.

Колко души работиха по изпълнението на трасето и това, че дейностите са приключени по-рано от предвиденото, увеличи ли броя на хората на терен?

През различните периоди на работа имаше между 150 и 180 машини на терена и между 220 и 250 души едновременно. При всички случаи, когато има повече хора, е малко по-труден процесът на координация и изпълнение. Въпреки това сме удовлетворени от факта, че свършихме всички дейности за по-къс срок от предвиденото.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 16.10.2019. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: