АМ "Струма" лот 3.2

Вестник „Строител“ стартира нова рубрика „СТРОИТЕЛ ПИТА“

Вестник „Строител“ стартира нова рубрика „СТРОИТЕЛ ПИТА“. В нея ще задаваме нашите въпроси по най-актуалните за бранша теми към отговорните фактори в държавата, представителите на законодателната и изпълнителната власт,  но и към институциите и  политическите сили, които представляват, и към правоприлагащите и правозащитните органи.  

СТРОИТЕЛ ПИТА...

Радан Кънев, евродепутат

Кои са строителните фирми, които „българското правителство иска да обслужи и с които най-вероятно е в бизнес отношения”?

  Във връзка с твърдения на евродепутата Радан Кънев, изразени в тв интервю в национален ефир, свързани с оттеглянето на апликационната форма за лот 3.2 на АМ „Струма“, в което той заявява, че: „правителството иска да обслужи конкретни строителни фирми,  с които най-вероятно е в бизнес отношения“, вестник „Строител“ го потърси за коментар.   Публикуваме краткия ни телефонен разговор:   Здравейте г-н Кънев, обаждам се от в. „Строител“. Можете ли да ми отделите малко време, за да Ви задам няколко въпроса? В момента не, в една среща ме хващате. Изпратете ми въпросите по мейл. Доста ми е притеснен графикът. Искам да Ви попитам какъв е Вашият коментар относно изтеглянето на апликационната форма за АМ „Струма“ – лот 3.2? Да ми пратите по мейл? Все пак, съвсем набързо. Казвате, че българското правителство иска да обслужи конкретни строителни фирми, с които най-вероятно е в бизнес отношения. Бихте ли посочили кои са тези фирми. Имате ли коментар? Не. Не бих навлязъл в такива нейминг и блейминг. Избягвам. Тъй като го казахте в национален ефир, а ние сме издание на бранша,  и бихме искали да знаем... Разбирам Ви, но не бих искал да всявам допълнително напрежение.   А защо тогава набеждавате без конкретика? Пратете ми конкретни въпроси по мейл. Като професионална и обективна медия веднага след приключване на разговора изпратихме въпросите ни към г-н Кънев – на 20.01.2020 г.

  1. Г-н Кънев какъв е Вашият коментар за изтеглянето на апликационната форма за АМ „Струма“ – лот 3.2?
  2. Във Ваше интервю посочвате, че българското правителство иска да обслужи конкретни строителни фирми, с които най-вероятно е в бизнес отношения. Бихте ли казали кои са тези фирми и какви са бизнес отношенията им с правителството?
  3. Разполагате ли с конкретни данни за корупционни интереси и ще ги споделите ли с медиите и съответните компетентни органи?

Към днешна дата 30.01.2020 г. – отговори не са получени. Нещо повече, г-н Кънев спря да вдига телефона на журналистите от в. „Строител“ и екипът ни въпреки всички опити няма никаква комуникация с него. Логично задаваме въпроса – това отговорно поведение ли е за един евродепутат? И етично ли е подобно говорене? Защото в публичното пространство стоят хвърлените без доказателства обвинения, уронващи авторитета на цял бранш. Бихме искали да припомним на г-н Кънев, че през последните повече от 6 години бяха положени значителни усилия както от държавата, респективно от нейните компетентни органи, така и от научните и академичните среди, от професионалистите от строителния бранш – проектанти, пътни инженери, геолози, строители, за изясняването на всички аспекти, свързани с изграждането на АМ „Струма” лот 3.2 и избора на най-подходящ екологично, икономически, и гарантиращ безопасност за хората вариант на реализация. Особено внимание при всичките дискусии бе обърнато на екологичните аспекти на проекта, защото всички ние сме български граждани, загрижени за това тази красива част от нашата страна да бъде запазена. За разлика от г-н Кънев вестник „Строител“ е следил и присъствал на всички събития, обсъждания и срещи, касаещи проекта, и е публикувал десетки материали, експертни мнения и позиции по темата. А по нея бяха ангажирани български специалисти с международно признание, както и редица чужди експерти от световно ниво с огромен опит в тунелно строителство и всички свързани с него проблеми и трудности. Изготвена бе международна експертиза за инженерно-геоложките условия в района на Кресна от проф. Рикардо Оливейра и проф. Пол Маринос, президенти на Международната асоциация по инженерна геология и околна среда (IAEG) през различни периоди, както и екологична експертиза от ENVECO S. A. На базата на всички събрани експертни мнения през февруари 2016 г. бе изготвена Обща декларация от Българската академия на науките (БАН), Минно-геоложкия университет (МГУ), Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Камарата на строителите в България (КСБ), Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ (ББАПБ), Българска браншова камара „Пътища“ (ББКП), Сдружението на пътните инженери и консултанти (СПИК), Българска асоциация интелигентни транспортни системи (БАИТС) и Сдружение „Български форум за транспортна инфраструктура“ (БФТИ), в която ясно бе заявено: „Изграждането на 15-километров тунел през Кресненското дефиле е нецелесъобразно, нереалистично, екологично и икономически необосновано, настояваме за алтернативен вариант за преминаване в участъка през дефилето.“ Близо 2 години по-късно след мобилизиране на сериозни усилия от институциите и експертите, след редица публични обсъждания и като се взеха предвид всички мнения, се стигна до обществен консенсус за предложения като най-щадящ природата и в същото време икономически обоснован вариант за преминаване през Кресненското дефиле - т.нар Източен вариант Г 10.50. Уважаеми г-н Кънев, Ние считаме, че е от изключително значение представителите на нашата страна в ЕП, когато правят публични изказвания и коментари, да се базират на факти, на конкретна информация, на експертни мнения. Изграждането на АМ „Струма“ е приоритетен проект за нашата страна, важен за българските, но и за европейските граждани. За последните 10 г. на отсечката с дължина от 16 км са станали над 550 тежки инцидента, а загиналите и ранените са 235. Да се вкарва политически привкус и да се трупат политически дивиденти в конкретния случай ни се струва безотговорно, неетично, неморално. Да се обвиняват българските строители, че „не можели да строят тунели“, също е неприемливо. Българските фирми са доказали своите възможности, и то не само у нас, строили са и строят сложни обекти, включително тунели и в чужбина. Просто в Кресна това не е нужно, скъпо, неекологично и опасно е. Ние не можем да приемем този подход на хвърляне на обвинения в публичното пространство и скриване след това. Той е в разрез с демократичните принципи, с интересите на бранша, на страната и на хората! Г-н Кънев, „СТРОИТЕЛ“ е вестникът на строителния бранш и като такъв се обръщаме към Вас с настояване да отговорите на нашите въпроси, защото блейминг (обвиняване) на цял бранш, без нейминг (назоваване) е много далече от европейските принципи и стандарти.   Eкипът на в. „Строител“