АМ "Струма" лот 3.2

СТРОИТЕЛ ПИТА... Радан Кънев, евродепутат

Кои са строителните фирми, които „българското правителство иска да обслужи и с които най-вероятно е в бизнес отношения”?

Г-н Кънев, очакваме отговор на въпросите, които вестник „Строител“ Ви изпрати и на които Вие в телефонен разговор обещахте да отговорите: 1. Г-н Кънев, какъв е Вашият коментар за изтеглянето на апликационната форма за АМ „Струма“ – лот 3.2? 2. Във Ваше интервю посочвате, че българското правителство иска да обслужи конкретни строителни фирми, с които най-вероятно е в бизнес отношения. Бихте ли казали кои са тези фирми и какви са бизнес отношенията им с правителството? 3. Разполагате ли с конкретни данни за корупционни интереси и ще ги споделите ли с медиите и съответните компетентни органи? И тъй като в интервюто Ви освен набеждаващото твърдение, че „правителството иска да обслужи конкретни строителни фирми“, имената на които обаче все още не сте посочил, се съдържат и редица други неистини относно проекта за лот 3.2 на АМ „Струма“, за Ваша информация публикуваме кратка хронология на събитията, свързани с развитието на проекта. Вариантът за преминаване на Кресненското дефиле е може би най-дълго, почти 6 години, и в най-широк кръг обсъжданият проект. А изборът обединява единодушно експертните, научните и професионалните среди, институциите на централната и местната власт, браншовите организации от сектор „Строителство“, голям брой неправителствени организации, сред тях близо 20 екологични. Март 2014 г. ✓ В УАСГ се проведе дискусионен форум във връзка с лот 3 на АМ „Струма“. Обсъден бе идейният проект на част „пътна” на подучастъците на отсечката на магистралата. Дискусията се организира от браншови организации от неправителствения сектор. В нея взеха участие специалисти от държавната администрация, пътни експерти, проектанти и представители на научните среди. При обсъжданията на пътната част те отчетоха сериозни проблеми по повод необходимостта от изграждане на тунел „Крупник – Кресна“ с дължина 15 км. Април 2014 г. „Изграждането на тунел при Кресна с дължина 15 км е нецелесъобразно, нереалистично и икономически необосновано. Тази част, обособена като лот 3.2 Крупник – Кресна на АМ „Струма”, трябва да се преразгледа и да се приеме алтернативен, по-добър вариант за трасето“. Около това становище се обединиха Камарата на строителите в България (КСБ), Българска браншова камара „Пътища” (ББКП), Българска браншова асоциация „Пътна безопасност” (ББАПБ), Сдружението на пътните инженери и консултанти (СПИК), Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и катедра „Пътища” към Факултета по транспортно строителство при УАСГ. Дискусията посветена на идейния проект на тунелната част на аутобана се проведе в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). А становището на представителите на пътния, строителния, инженерния бранш и научните среди беше представено на нарочна пресконференция в БТА.  Петър Диков, главен архитект на София: „Нужно е решението да е по-ефективно, по-разумно и по-евтино. Освен това то не трябва да бъде толкова рисково. Има голяма опасност от сеизмична активност.“  Проф. д-р инж. Иван Трифонов, почетен член на ББАПБ: „Трябва да се търсят други решения, при които да няма толкова дълъг тунел. Очаква ни и много скъпа поддръжка. Освен това той няма да има аварийна лента и ще ограничи скоростта до 80 км. Този вариант не е най-добрият и ще ни излезе златен.“  Инж. Павел Диковски, председател на УС на ББК „Пътища“: „Не е правилно да се мисли, че тунелът няма да засегне екологията на района. Ще има и вентилационни шахти, които няма начин да не влияят на околната среда.“  Инж. Асен Антов, изп. директор на НК „Стратегически инфраструктурни проекти“: „В голяма степен благодарение на инициативата на цялата професионална общност отново беше повдигнат въпросът за алтернативен вариант. Притесненията и идеите, които чухме от експертите, предпоставиха започването на работа по резервен вариант, който не включва 15-километровото съоръжение.“ Ноември 2014 г. ✓ Служебният министър на транспорта Николина Ангелкова: „Предложихме на ЕК да се разработи и алтернативен вариант на преминаването, който да следва максимално близо съществуващия път, и паралелно с проекта за тунела да бъде направена ОВОС и за него. По този начин може да бъде изградено скоростно трасе, позволяващо 100 км/ч, а индикативната стойност може да бъде намалена с около 270 млн. евро.“ Януари 2015 г. ✓ Алтернативният вариант на лот 3.2 на автомагистрала „Струма”, който предвижда преминаването през Кресненското дефиле да бъде решено чрез къси тунели и виадукти, има повече предимства от проекта за тунел с дължина 15 км. Това показват резултатите от международната експертиза за инженерно-геоложките условия в района на Кресна, направена от проф. Рикардо Оливейра и проф. Пол Маринос. „Поведението и качеството на скалната маса в Кресненското дефиле ще създадат редица проблеми при строителството на дълъг тунел. Съоръжението с дължина 15 км ще бъде подложено на непрекъснатите премествания на структурите, сеизмичното пълзене и пресичането на хидромасите“, заяви проф. Рикардо Оливейра.  Акад. Стефан Воденичаров, председател на БАН: „Нашият институт и научен съвет е против строителството на тунел с дължина 15 км. Зоната на дефилето е силно земетръсна и противопоказна за строителството на съоръжението.“  Проф. Стефан Шанов, геолог: „Радонът в Кресна крие рискове. При дълъг тунел натрупване ще има, тъй като там няма как газът да се контролира. Той ще навлиза през различните пукнатини и ще трябва непрекъснато да се следи радиоактивният фон.“  Евгени Чачев, съветник в МРРБ: „Последиците от строителството на тунела ще бъдат изключително тежки.“  Доц. Кирил Ангелов, експерт по инженерна геология: „Не бива да се пренебрегва и фактът, че в Кресненското дефиле има много временни и постоянни ручеи и малки реки, които се вливат в Струма. Нивото на тези води е над тунела. Едно земетресение би могло да отвори пътя на водонаситените зони към тунела.“ Май 2015 г. ✓ Експертен съвет към Камарата на строителите в България проведе заседание, на което се изготви решение, в което са отразени всички констатирани проблеми, свързани с реализацията на съоръжението с дължина 15 км. В него се включиха и международни експерти.  Инж. Спирос Папагригориу, изп. директор на ENVECO S.A.: От няколко месеца работя с КСБ. Нашата цел е да проучим два варианта за преминаване на АМ „Струма” през Кресненското дефиле, като експертизата ми е в сферата на екологията. Въпреки че тя все още не е приключила, аз имам ясна картина за трудностите, свързани с дългия тунел. Съоръжението ще създаде много екологични проблеми.“  Проф. д-р Харалампос Сараглоу, Университет за строителни инженери NTUA, преподавател в Империал Колидж (Англия): „Тунелът би могъл да се построи в тези тежки условия, но цената ще бъде твърде висока.“  Проф. д-р инж. Добрин Денев, УАСГ: „Eдин дълъг тунел е потенциално място за тероризъм.” Юни 2015 г. ✓ По време на конференцията „Кохезионна политика 2014 – 2020 г. – предизвикателства и перспективи“, организирана от КСБ и в. „Строител“, председателят на КСБ инж. Светослав Глосов представи становището на Експертния съвет към Камарата на строителите – „изграждането на 15-километров тунел през Кресненското дефиле при строителството на лот 3.2 на АМ „Струма“ е нецелесъобразно“. Той връчи документа на Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие на ЕП, и на Витория Алиата ди Вилафранка, директор на ГД „Регионална и урбанистична политика“ на ЕК. Февруари 2016 г. ✓ На дискусионен форум „Преглед на напредъка на изготвянето на алтернативен вариант за преминаване на лот 3.2 на АМ „Струма“. Възможни рискове пред реализацията на проекта“ научно-експертната общност излезе с обща декларация. Тя бе подписана от зам.-председателя на БАН чл.-кор. проф. д.м.н. Николай Милошев, ректора на УАСГ проф. д-р инж. Иван Марков, ректора на МГУ проф. д-р Любен Тотев, председателите на КСБ, ­ББАПБ, СПИК, БАИТС и зам.-председателя на БФТИ. „Апелираме отговорните институции да ускорят вземането на решение за вариант за изграждането на лот 3.2 на автомагистрала „Струма“, се посочва в нея. Септември 2016 г. ✓ Браншът и експерти подкрепиха „Източния вариант Г 10,50“ за преминаване през Кресненското дефиле. Близо 50 представители на научната мисъл, на неправителствени организации и строителния сектор приеха декларация за разделянето на движението при изграждането на лот 3.2 на АМ „Струма“. Това стана по време на дискусионен форум на тема „Напредъкът на проект АМ „Струма“, лот 3.2“.  Проф. Любен Тотев, ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“: „Трябва да започнем работа, иначе ще продължим да губим хора при катастрофи.“  Проф. д-р Радослав Наков, директор на Геологическия институт при БАН: „Много от сеизмоложките и геоложките проблеми са изказани некоректно в докладите на природозащитниците.“ Август 2017 г. ✓ Неправителствени организации апелират за незабавно стартиране на изграждането на лот 3.2 на АМ „Струма”. Открита е подписка, която всеки гражданин може да подкрепи. Септември 2017 г. ✓ Проф. Карлос Делгадо, президент на Международната асоциация по инженерна геология и околна среда IAEG в периода 2010 - 2014 г.: „Източният вариант Г10,50 e най-доброто решение за лот 3.2 на АМ „Струма“. То ще се изпълни много по-бързо, със сигурност е икономически по-изгодно и не застрашава човешкия живот и околната среда.“ ✓ В Симитли и Кресна се проведе обществено обсъждане на Доклада за ОВОС за подобряване на трасето на лот 3.2 на АМ „Струма“. Бяха представени петте варианта за преминаване на магистралата през Кресненското дефиле. Жителите на Симитли подкрепиха Източния вариант Г10,50 на трасе за преминаване на АМ „Струма“ през Кресненското дефиле.  Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „Източният вариант Г10,50 от гледна точка на сигурност и безопасност, както и по отношение на технико-икономически показатели, начин на реализиране и относно финансовия аспект на варианта е предпочетен от независими учени.“  Апостол Апостолов, кмет на Симитли: „Единствено Г10,50 гарантира, че магистралата въобще ще се случи.“  Николай Георгиев, кмет на Кресна: „Бизнесът тук ще пострада, ако АМ „Струма” изцяло се изтегли над града.“ Октомври 2017 г. ✓ На форум в Симитли обществеността в Югозападна България бе запозната с това как изграждането и експлоатацията на АМ „Струма“ ще допринесе за социално-икономическото развитие на региона. На конференцията „Автомагистрала „Струма“ и перспективите за реализация на инвестиционни проекти в Югозападна България“ стана ясно, че завършването на автомагистралата ще окаже благоприятен ефект на про­миш­ле­ност­та и туризма, както и на всички останали сфери на обществен живот. ✓ Висшият експертен екологичен съвет при Министерството на околната среда и водите одобри осъществяването на инвестиционното предложение за „Подобряване на трасето на лот 3.2 на автомагистрала „Струма“ по Източен вариант Г10,50. Ноември 2017 г. ✓ На Учредително събрание се създаде Сдружение с нестопанска цел „Бъдеще за човека и природата в Кресненското дефиле“. То ще изпълнява дейност в обществена полза, изразяваща се в проучване, опазване и възстановяване на дивата флора и фауна на територията на Кресненското дефиле и в ангажирането на населението в доброволни дейности за опазване на природата в района и за осъществяване на обществен контрол. Декември 2019 г. ✓ Евродепутатът Емил Радев: „Комисията по петиции (PETI) на Европейския парламент затвори петицията, която се стремеше да ограничи строителството на лот 3.2 на АМ „Струма“. По време на разискванията се видя много единна българска позиция. Всички защитихме трасето на магистралата и нуждата от строежа й. Коментирахме също така как единствено чрез завършването на целия аутобан ще намалим броя на жертвите от пътнотранспортни произшествия в Кресненското дефиле. Обсъдихме и влязлото в сила решение за ОВОС. Огромна е нуждата това трасе да бъде изградено, защото говорим за магистрала не само от национално значение, но това е и европейски коридор. Това е път, който ще свързва икономиките на Румъния, България и Гърция, както и на Западните Балкани. Въпреки протестите на някои колеги от зелените успяхме с явно мнозинство да затворим тази петиция.“ Януари 2020 г. ✓ Андрей Новаков, евродепутат от групата на ЕНП, преговарящ по общия регламент за структурните инвестиционни фондове на ЕС след 2020 г.: „Най-тежко от всичко е, че проблемите с изграждането на АМ „Струма“ не идват от Брюксел, а от България. Имаше поредна петиция, с която се занимавахме, идваща от български организации. Разговарях с вносителите й и не успяха да ме убедят в това, което искат. В същото време статистиката за жертвите и ранените е кошмарна. Когато чуеш, че от 2010 г. до 2019 г. загиналите и тежко ранените са над 250 човека само за отсечка от 13 км, мисля, че вече не може да става дума за никакви други емоции. Аз не съм човек, който би пренебрегнал животните, напротив. Мисля си, че съществуват технически възможности, които да позволят да не увреждаме природата и начина на живот на фауната, но не може да си позволим да оставим отсечка, на която загиват толкова много хора. Абсурдно е. Това е неприемливо за мен. Излиза, че сме склонни да приемем, че загиват хора, и въпреки всичко се грижим основно за гущерите и костенурките. По-важни са ми хората. Аз също съм еколог и се боря за опазването на хората в природата.“ ✓ Георги Терзийски, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“: „Няма да допуснем да загубим и едно евро. Оттеглянето на апликационната форма не е нито оттегляне на проекта, нито отказване от европейското финансиране, каквито спекулации веднага се появиха, а изпълнение на препоръките на ЕК за смекчаване на въздействието върху околната среда на увеличаващия се трафик. Оттеглянето на апликационната форма за участъка Крупник – Кресна е продължаване на работата по-усилено и екипно, като целта е да отговорим на приоритетите на новата Европейска комисия и приетия от нея европейски Зелен пакт. Към проекта не се прибавят документи, а действия и мерки, които вече са планирани в доклада за ОВОС при рехабилитацията на съществуващото трасе на път Е-79. Те ще се изпълнят по-рано от предвиденото още през тази година, а не при рехабилитацията на платното за Кулата, която е планирано да се направи, след като е готово новото платно за София в участъка Крупник – Кресна. Знаете, че по проект отсечката през Кресненското дефиле ще има две самостоятелни платна във всяка посока на движение. Подчертавам, ще изпълним мерките до края на 2020 г. и ще бъдат направени всички необходими действия и от другите държавни институции - имам предвид МОСВ, за да може да се внесе отново апликационна форма, която гарантира финансирането с европейски средства. Усилията на АПИ са да осигури средства за строителството и завършването на АМ „Струма“ и дейностите, които съпътстват апликационната форма, не са спрени.“ Г-н Кънев, на Вашите твърдения противопоставяме становищата на експертите, подкрепени с проведени проучвания и анализи, базирани на факти. Защото за нас обективната истина е важна. Тук ще си позволим да припомним определението за едно от най-големите по думите на експредседателя на ЕК Жан-Клод Юнкер „предизвикателства за нашата демокрация“ - дезинформацията: „невярна, неточна или подвеждаща информация, разпространена умишлено“. „Дезинформацията може да застраши демократичните процеси и ценности и да навреди конкретно на редица области“, се посочва в Доклад на експертната група на високо равнище относно онлайн разпространението на фалшиви новини и дезинформация от 2018 г. Затова „Строител“ ще публикува факти и документи. И ще продължи да пита: Не трябва ли точно евродепутатите да се борят с дезинформацията и фалшивите новини? И какво следва, ако ги създават?