Тема

КСБ се включи в 20-ото юбилейно издание на Архитектурно-строителна седмица

Камарата представи дейността си на специално изграден щанд, на който бе презентиран и в. „Строител“

Мирослав Еленков „Дигитализацията на строителния сектор е една от най-важните реформи, която предстои да направим. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е отворено за широка дискусия с браншовите организации, академичните среди и бизнеса от областта на проектирането и строителството, както и с другите участници, свързани с отрасъла, за създаването на условия за внедряване на цифровите технологии в строителния сектор у нас.“ Това каза зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев, който откри 20-ото юбилейно международно изложение Архитектурно-строителна седмица в столицата. Официални гости на събитието бяха изп. директор на Камарата на строителите в България (КСБ) Валентин Николов, изп. директор на Национална компания „Индустриални зони“ (НКИЗ) Антоанета Барес, инж. Йордан Николов, изп. директор на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС), който е и председател на секция „Изолации“ към КСБ. Символичен домакин бе Ивайло Иванов, управител на Интер Експо Център. В поредното издание на международния форум се включиха 200 български и чуждестранни компании, предлагащи продукти и системи за строителството, а богата съпътстваща програма постави акцент върху водещи теми, сред които дигитализацията и законодателната рамка в бранша. Камарата на строителите в България бе генерален партньор на специализираното експо и за първи път организацията бе представена със собствен щанд на изложението. На откриването зам.-министър Йовев подчерта, че внедряването на цифровите технологии в строителния бранш у нас ще стимулира и осигури по-бързи темпове на проектиране и изграждане, по-високо качество на строителството, намалено енергопотребление, достъпни домове, защитена околна среда и по-добро качество на живот. По думите му дигитализацията ще позволи на българския строителен бизнес да отговори на изискванията на световната цифрова икономика и ще промени нагласите на преките чуждестранни инвеститори. Пред участниците в изложението Валентин Йовев беше категоричен, че тази стъпка е важен фактор за развитието на икономиката, на конкурентоспособността и устойчивостта на българските компании, за които е жизнено необходимо да се адаптират към иновациите и новите пазарни потребности. „Основна политика на МРРБ е подобряването на облика и жизнената среда на градовете ни“, каза още зам.-министърът на регионалното развитие. Той добави, че основна задача на ведомството е да спре обезлюдяването в страната, да се създадат добри условия за живот и в по-малките населени места и да се подобри свързаността, като се планира така развитието на градовете, че териториите да бъдат полифункционални. Една от стъпките в тази посока е работата на МРРБ за енергийно обновяване на жилищните сгради. „Визията и архитектурните решения са основополагащи за цялостния облик на нашите градове, села и курортни селища“, заключи Валентин Йовев. „Надявам се сред Вас да намерим много нови бизнес партньори. Пожелавам успех на всички участници в юбилейното 20-о издание на Архитектурно-строителната седмица“, каза изп. директор на НКИЗ Антоанета Барес. След като обявиха началото на изложението, официалните гости разгледаха четирите изложбени палати, разположени на над 10 000 кв. м площ. По време на обиколката те се запознаха с новостите, които предлагат компании от България, Турция, Италия, Германия, Румъния. Тематичното сегментиране бе водещо и през 2020 г., като основните зали бяха разделени на: „Вътрешни довършителни работи“, „Врати, прозорци, фасади и дървени къщи“, „Груб строеж, външни довършителни дейности, вертикално планиране и ландшафт, индустриално строителство и оборудване“, „ОВК, сградна автоматизация, софтуер и Smart решения”. Официалните гости посетиха и щанда на КСБ, който разполагаше с т.нар. lounge area – място за срещи, презентации и разговори. Изп. директор на Камарата Валентин Николов, зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев, изп. директор на Национална компания „Индустриални зони“ Антоанета Барес, изп. директор на БАИС инж. Йордан Николов и Ивайло Иванов, управител на Интер Експо Център, обсъдиха актуални теми, касаещи строителния отрасъл. Гостите имаха възможност да разгледат рекламната стена на щанда, материалите на КСБ и на презентираните компании, както и да си вземат някой от последните броеве на в. „Строител“. В рамките на Архитектурно-строителната седмица се проведоха и редица кръгли маси с активното участие на браншовите камари в сектора, сред които и КСБ. Акценти бяха дигитализацията, законодателството и инвестиционния процес у нас. Форумите събраха на едно място предприемачи, инвеститори, архитекти, инженери, строители, проектанти, дизайнери, университетски преподаватели.