Тема

IN MEMORIAM инж. Симеон Пешов

Симеон Пешов е роден на 29 март 1941 г. Завършва висше образование в Инженерно-строителния институт в София (сега УАСГ). Професионалният му път започва в Изчислителния център за строителство (по-късно Институт по строителна кибернетика). От 1990 г. до 16 септември т.г. ръководи компаниите в групата на „Главболгарстрой“, като последната позиция, която заема, е президент на „Главболгарстрой Холдинг“ АД. Инж. Симеон Пешов е инициатор за създаването на редица структури и организации –

най-важната сред които е КСБ.

През 2003 г. инж. Симеон Пешов застава начело на Българската строителна камара – БСК, предшественика на КСБ. През периода, който я ръководи, броят на фирмите членове постоянно нараства, създават се и се развиват регионални структури на БСК, организацията започва сътрудничество с различни сродни браншови сдружения и научни съюзи, утвърждава партньорството си с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, участва в международни проекти и програми и поддържа ползотворни контакти с европейски строителни асоциации. Ключово по времето на председателството на инж. Симеон Пешов е създаването на Камарата на строителите в България през 2007 г. на основание на Закона за Камарата на строителите, който е приет в края на 2006 г. Съгласно нормативния акт на КСБ се възлага воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя. За пръв председател на новоучредената камара е избран инж. Симеон Пешов. Той заема поста до 2010 г., след което единодушно е гласуван за почетен председател на КСБ.

„Аз няма да се спирам на периода, когато съм бил председател. Ще се спра на времето след това. И искам да изкажа моето удовлетворение от прогреса на организацията. Камарата продължи да се развива, ръководството я утвърждава и тя се превърна в орган, защитаващ отрасъла. Организация, която се грижи за законотворчеството в об­ласт­та на строителството, за взаимоотношенията държава – строителни фирми. Всичкото това превърна Камарата в една стабилна структура и аз мисля, че много отрасли ни завиждат за нея. Но защо стана така? Защото се обединихме. Защото признахме, че единството стои над всичко, над личностите. А целите ни са да си подредим нашия отрасъл. Да има ред. Да има правила. Ето това е Камарата – тя работи успешно за по-нататъшно развитие на бранша, за доусъвършенстване на законовата база – на ЗОП, ЗУТ, за въвеждане на типови договори, типови тръжни условия и т.н. Общото събрание, УС, Изпълнителното бюро, Контролният съвет, председателят на КСБ и изп. директор работят много добре. Пътя сме го намерили, целта я знаем и вървим към нея – това е Камарата днес“, споделя инж. Пешов през 2016 г. от страниците на в. „Строител“.

Благодарение на инициативата на инж. Симеон Пешов от 11 години Камарата има свое официално издание – вестник „Строител“.

Той стартира дискусия за нуждата от вестник, който да отразява и популяризира работата на КСБ, и така през 2008 г. се стига до решение на Управителния съвет на КСБ, подкрепено и от Общото събрание на организацията, за създаването на седмично издание на Камарата - вестник „Строител“. На 20 март 2009 г. инж. Пешов лично представя пилотния брой на в. „Строител“ на заседание на Разширения УС на Камарата в Кюстендил, а първият официален брой на вестника излиза от печат на 3 април 2009 г.

„Оценявам го като едно от най-мъдрите решения на КСБ. Нашият вестник се наложи в гилдията, в институциите и бранша. Той се появява на бюрата на много министри, председатели на агенции, дори този факт, че всички колеги, когато се съберем, говорим за вестника, обсъждат се публикациите, дават се някои насоки, критикуват се някои неща – това значи, че вестникът е четен“, казва инж. Симеон Пешов в интервю за в. „Строител“ по повод 10-годишния юбилей на медията.

Личността на инж. Пешов е неразривно свързана с „Главболгарстрой“

– група, която се превръща в строителен лидер не само в страната, но и в чужбина. „Доверие, завоювано с качество“ е мотото на „Главболгарстрой Холдинг“ АД, а компаниите от групата успешно изпълняват знакови проекти в България и на територията на Централна и Източна Европа, Балканите, Африка, Централна и Северна Азия и Близкия изток. Сред реализираните у нас редица мащабни обекти с национално значение са участъци от автомагистрала „Струма“, зала „Арена Армеец“, Южната дъга на Софийския околовръстен път, язовир „Пловдивци“, Национална галерия „Квадрат 500“. Вече повече от 50 г. дружествата от групата допринасят за авторитета на бранша с безкомпромисното качество на изпълнените обекти и продължават да изграждат нови сложни сгради и съоръжения по света и у нас.

Инж. Симеон Пешов е известен и със своята любов към историческото и културното наследство

на България и участието си в редица благотворителни инициативи за съхраняването му. Той работи неуморно за възраждането на „Цари Мали град”, който се превърна в един от най-посещаваните туристически обекти в страната, по инициативата за възстановяване на Голямата базилика в Плиска и тази за спасяване на символа на християнството у нас – храм-паметника „Александър Невски”, и много други.Ето какво споделиха за строителя, дарителя и човека инж. Симеон Пешов негови колеги, близки и приятели:

Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ:

Голям Българин, оставящ след себе си ярка следа, която няма да бъде забравена, а делото му ще пребъде. За нас беше чест да работим заедно!

 

Валентин Николов, изп. директор на КСБ:

Със Симеон Пешов си отиде една епоха. Строител, Съзидател, Другар. Думите не стигат.

 

Владимир Житенски, зам.-председател на УС на КСБ:

Това е загуба не само за бранша, но и за родината ни. Малко са българите като него, които оставят такава следа след себе си. Поклон!

 

Инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС на КСБ:

Щастливи сме, че имахме възможността да работим до такъв Човек и Градител!

 

Инж. Николай Николов, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ - Бургас:

Отиде си голям строител и приятел... Браншът опустя!

 

Инж. Велико Желев, член на ИБ и УС на КСБ:

Поклон пред паметта на един достоен строител!

 

Инж. Розета Маринова, член на ИБ и УС на КСБ и председател на Комисията по професионална етика към КСБ:

Вечна му памет! Неповторим строител и изключителен човек!

Д-р инж. Владимир Вутов, член на ИБ и УС на КСБ:

Поклон пред паметта на един достоен човек. За мен беше чест да го познавам и да се уча от него.

 

Проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, член на ИБ и УС на КСБ:

Той създаде образа на съвременния строител на България. Примерът му ще вдъхновява идните поколения. Вечна памет!

 

Любомир Пейновски, член на ИБ и УС на КСБ:

Поклон пред една ярка индивидуалност. Силна личност.

 

Инж. Иван Моллов, член на ИБ и УС на КСБ:

Достоен носител на званието „Строител на България“, уважаван учител и наставник, когото трудно бихме могли да надминем.

 

Инж. Благой Козарев, председател на КС на КСБ:

Възхищавах се на всичко, което правеше, и на начина, по който го правеше. Светла му памет!

 

Инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC и председател на ОП на КСБ - София:

Искрени съболезнования за семейството. Загубихме голям Строител и голям Човек.

 

Инж. Стефан Тотев, председател на секция „Високо строителство“:

Поклон пред паметта на един достоен Човек, Българин, Учител!


Инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ: Благодарен съм за неговото доверие и подкрепа

За мен беше огромна чест и голяма отговорност да поема ръководството на Камарата след първия й председател инж. Симеон Пешов. Невероятен ръководител, организатор, дипломат, отдаден на организацията, бранша и с мисъл за добруването и просперитета на страната ни. Приех от него стабилна и подредена организация, с ясни цели и приоритети, с чудесен екип. Благодарен съм за неговото доверие и подкрепата, на които се радвах през двата си мандата като председател. Съветите му бяха мъдри и ценни. Научих много от него. Приносът му за това днес строителният бранш да бъде даван за пример като саморегулиращ се, за създаването и развитието на КСБ, за създаването на ЦПРС е безспорен. Той беше стожер на Камарата и бранша. Загубихме голям строител и прекрасен човек! Вечна памет!

 


Валентин Николов, изп. директор на КСБ: Той е сред малкото личости, въплъщаващи гения на българина във всичките му измерения

Загубихме Симеон Пешов - човек, за когото думите не стигат да се каже какъв беше, какво направи, каква диря остави. Един от малцината, които прехвърлиха мост между два свята и взеха доброто от миналото и го пренесоха не само в настоящето, но и в бъдещето. Той е сред малкото личости, въплъщаващи гения на българина във всичките му измерения - професионалист, организатор, водач, стратег, мислител, благодетел, творец. В същото време човек, отдаден на семейството, на приятелите, на обществото. Има една дума, която събира в себе си всичко, еманацията на личността - той беше строител. Издигаше сгради, пътища, мостове, организации! Изграждаше съвременна България! Нашата страна беше малка за неговия строителен гений. Навсякъде, където отиде - в огромната Русия, на Балканите, в Европа, - остави своята следа като новия Кольо Фичето.

Най-важното, което ни завеща, е визията за един нов свят. Не познавам друг човек, който успя да свърже миналото, настоящето и бъдещето в конкретни дела, неща, които можем да видим, да пипнем, да почувстваме. Не съм срещал друга личност като него, която да е намерила деликатния баланс на малкия свят около себе си - семейството, децата си, приятелите, родното място, с професионалната общност и бранша, с обществената и националната значимост на делата си, с историята и духа на българина, с духовното и вечното.

Познавам Симеон Пешов от 35 години. Работих с него през последните 15 години. За мен беше чест!


Доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС: Ти успя във всичко

Годините неусетно преминават край нас. Всичко расте и остава делото на мисълта, стореното от нашето сърце и ръце.

Ти успя във всичко, грижейки се за подготовката на тези, с които работеше до степен да искат да те напуснат, и се отнасяше към тях така, че те да се откажат да го сторят.

Един ден човешката душа взима решението да напусне биологичния си костюм и отива в един друг свят.

Бъди сигурен, че ще бъдеш посрещнат с уважение и почит.

 


Областното представителство на КСБ във Велико Търново и неговият председател Ина Кържилова:

Добър, достоен и уважаван човек. Неговият професионализъм и отдаденост в работата ще бъдат запомнени!


Тодор Бояджиев, председател на ОП на КСБ – Хасково:

Достоен човек, професионалист, колега, приятел и основател на Камарата на строителите в България.

Красимир Милушев, зам.-председател на ОП на КСБ – София: Името му ще стои на най-видното място на новия храм в Самоков

 

През 2018 г. на среща в КСБ г-н Пешов ме попита как вървят обществените дела в Самоков. Поговорихме си за общи приятели и за други работи. Споменах, че вече имаме издадено строително разрешение за нов храм в града, но ние, от църковното настоятелство, сме притеснени за финансирането и набирането на средства. Симеон Пешов се усмихна и каза: „Защо не ме поканите на една от Вашите срещи?“ Още на следващата оперативка той беше дошъл пръв - характерно за неговата пословична точност. След като обстойно го запознахме с всичко, което бяхме направили до момента, каза тихо: „Аз съм горд с Вас като мои земляци и ще Ви помогна да вдигнете „Св. Пантелеймон“. После допълни, че в Самоков от 1870 г., повече от 150 години, не е строена църква, и отсече: „Давайте, ще я построим“. След само няколко дни вкара в сметката на настоятелството 40 000 лв., с които започнахме работа.

Впоследствие идваше на почти всяка наша среща и реално почти 90% от нужните пари за строежа ги осигури той.

Тази година започнахме довършителните работи, като към момента работят иконописци, резбари и други. На 18-и този месец трябваше да решим кога да бъде освещаването. На същата дата ние го изпратихме. С огромна мъка в сърцата. Но и решени, че с неговите мъдри съвети ще довършим делото, а името му ще стои на най-видното място в храма.

Огромна благодарност на най-родолюбивия българин!


Българският патриарх Неофит: Коректен човек и професионалист, който отдаваше сърце и душа за поддържане жив българския дух

Симеон Пешов, член на Върховния църковен съвет в периода 2009 - 2015 г., отдаде немалка част от живота си в служение на светата ни Църква в делата на Светия Синод, като неговата помощ се изразяваше дейно в строителство и реставрация на множество храмове, манастири и църковни сгради.

Симеон Пешов ще остане в паметта ни като коректен човек и професионалист, който отдаваше сърце и душа за разцвета на духовността, културата и в поддържане жив българския дух. В негово лице Българската православна църква имаше искрен и неуморим сътрудник, който с чувство на отговорност пред църковните светини се стараеше да извършва богоугодни дела в полза на светата Църква и скъпата ни Родина.


Искра Михайлова, евродепутат и зам.-председател на Групата „Обнови Европа“: Знаков строител на България, с европейски принос в областта на строителството

Инж. Пешов ще остане в паметта ни като един от знаковите строители на България, с европейски принос в областта на строителството, с доказани нравствени добродетели, пример за упоритост и любов към професията и достойно извървян житейски път! Със своята обич към родното място той допринесе за възстановяването на историческата памет в с. Белчин.


Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България

Кирил Домусчиев, председател на УС,

Евгений Иванов, изп. директор и член на УС:

Неговият личен пример на социално отговорен работодател с голям обществен принос го прави истински Строител на съвременна България

Горди сме, че сме имали възможността да работим съвместно с един истински професионалист, силно ангажиран с целите и проблемите на българския бизнес, един от първите работодатели, станали част от нашата организация, и дългогодишен член на ръководството на КРИБ.

Изтъкнат българин, голям патриот, дарител и достоен за възхищение човек. Той завоюва множество успехи и отличия, сред които наградите на КРИБ. Неговият личен пример на социално отговорен работодател с голям обществен принос го прави истински Строител на съвременна България.

 

 


Управителният съвет на Национално сдружение на общините в Република България: През годините остави следа в почти всяка българска община

Носителят на най-високото държавно отличие беше човек мъдър и последователен, който през годините остави следа в почти всяка българска община. В съвременния български бизнес Той умееше да внесе онзи съзидателен възрожденски дух, който превръща всяко начинание в кауза.


Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството: С работата си в КСБ допринесе много за установяването на баланс в отношенията между сектора и държавата

Симеон Пешов беше професионалист – не просто мениджър на голяма компания, а истински строител. Човек, който имаше неутолимата жажда да гради, да създава, да превръща идеите си в красиви сгради, паркове, мостове, пътища.

В бранша думата му тежеше, защото бе успял да спечели уважението на своите колеги. А с работата си в Камарата на строителите в България допринесе много за установяването на баланс в отношенията между сектора и държавата. Той беше и голям общественик и патриот. Ще го запомним не само с грижите му за родния край, но с делата му за бъдещето на България.

 

 


Вежди Рашидов, председател на парламентарната Комисия по културата и медиите: Поколения ще помнят Симеон Пешов за това, че строеше с ум и сърце

Изключителен професионалист, прекрасен човек и приятел, който милееше за културата от сърце и душа. Той ръководеше строителна компания, с която бяха изградени такива забележителни обекти, като Ларгото, „Квадрат 500”, „Цари Мали град”, където днес наши и чужди гости се възхищават на културното ни наследство. Винаги ще помня как той се вълнуваше за своя роден край и милееше за всеки камък в ценната археология. В нашата памет е съхранен споменът за Кольо Фичето. Вярвам, че поколения ще помнят Симеон Пешов за това, че строеше с ум и сърце.


Д-р Меглена Плугчиева, посланик на Република България в Черна гора: С делата си вгради себе си в темелите на съвременна България

Инж. Симеон Пешов беше и си остава патриарх на българската строителна гилдия, политик, общественик, родолюбец, патриот, скъп приятел и много голям Човек с любов към хората, професията и България! С делата си той вгради себе си в темелите на съвременна България и заслужи вечно уважение, признание и обич!


Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България: Истински професионалист и мъж с огромно сърце и душа

Истински професионалист и мъж с огромно сърце и душа. Той милееше и помагаше за спасяването на символа на християнството у нас храм-паметника „Александър Невски“. Призоваваше за възстановяването на Голямата базилика в Плиска, откъдето тръгва право­славието. Обичаше работата си и хората и отстояваше ценности, като морал, справедливост и толерантност.


Федерацията на независимите строителни синдикати

Инж. Цветелина Иванова, председател на ФНСС,

Цветелина Бикарска, зам.-председател на ФНСС:

Достоен социален партньор, винаги активен и мислещ за благото на работещите в сектора

Големият инж. Симеон Пешов ще остане пример за почтеност, упоритост, любов към професията и хората, винаги ще се пази в сърцата на неговите колеги и верни приятели. Той беше и си остана един от строителите на съвременна България, стожерът на ГБС.

За Федерацията на независимите строителни синдикати през годините, в които оглавяваше Камарата на строителите в България, бе достоен социален партньор в колективните трудови преговори, винаги активен и мислещ за благото на работещите в сектора.

Инж. Пешов ще помним като мъдър човек, който даваше всичко от себе си, светъл пример за достойнство, грижовен съпруг и баща, отдаден професионалист.


Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община: Едни от най-сложните пътни обекти реализирахме заедно с инж. Симеон Пешов

Едни от най-сложните като изпълнение и координация пътни обекти, за които се изискваше сериозна организация, реализирахме заедно с инж. Симеон Пешов. Разширението на естакадата на бул. „Брюксел“, Южната дъга на Софийския околовръстен път, кръстовищата на две нива на Телевизионната кула, на Семинарията, на Лъвов мост, част от разширението на бул. „Тодор Каблешков“ – това са транспортни съоръжения, които промениха трафика в града и осигуриха извеждането на движението от центъра.

Инж. Пешов ръководеше обектите като изключителен професионалист - знаеше работата на всеки етап от проекта, във всеки момент можеше да отговори на предизвикателства, а те в пътното строителство са много, да сформира нужните екипи и да направи координация. И най-важното - винаги спазваше думата си.

Надявам се, че хората, които са се учили от него, също ще продължат да работят с този професионализъм.


Асен Гагаузов, министър на регионалното развитие и благоустройството от 2005 до 2009 г.: Той не беше само строител, но и общественик, спомоществовател

Инж. Симеон Пешов беше инициаторът за създаването на КСБ, с него работихме много по Закона за Камарата. С всички усилия той искаше строителният бранш да бъде оценен по достойнство. Мисля, че цялата общественост загуби много с неговата кончина, защото той не беше само строител, но и общественик, спомоществовател. Той направи много за отрасъл „Строителство” не само с една от най-големите фирми ГБС, но и с цялостната си дейност, посветена на строителния бранш. Спомням си много случки с него, които са свързани основно с работата. Винаги знаех, че тогава, когато трябваше нещо спешно да се направи, особено във високото строителство, като например преустройството на сградата на МРРБ, на него може да се разчита. Само за 8 месеца преустроиха сградата на министерството и я направиха една от най-красивите административни сгради в страната. Спомням си и изпълнението на Южната дъга на Софийския околовръстен път, той беше основният двигател да се свърши този тежък и сложен обект в срок и наистина стана много хубав. Искрени съболезнования за семейството. Мисля, че дълго ще се помни името на инж. Симеон Пешов!


Проф. Добрин Денев, бивш ректор на УАСГ и член на Комисията по ЦПРС: Името на Симеон Пешов е из цяла България

Със Симеон Пешов съм имал немалко срещи. Излишно е да повтарям онова, което мнозина ще кажат за него – особено за неговата човещина и отзивчивост. За неговите благородство и толерантност. По-скоро искам да припомня за един от многото случаи, последвал моя избор за ректор на УАСГ.

Симеон Пешов, тогава председател на КСБ, дойде в кабинета ми да поднесе поздравления и пожелание за ползотворна работа. В краткия ни разговор между другото ме попита с какво Камарата може да помогне на университета. Беше началото на моя мандат и затова най-спонтанно отговорих, ако е възможно, да се направи нещо за двора на УАСГ. Той беше в ужасно състояние, няколко декара голям и доста занемарен. Пешов отреагира моментално, казвайки, че напълно споделя моята идея и че това място не отговаря и на неговата представа за висше строително училище. Каза също, че се ангажира да помогне с каквото може.

Само няколко месеца след нашия разговор всичко там се промени. Дворът бе ремонтиран и официално открит. Присъстваха представители и на УАСГ, и на КСБ. Симеон Пешов каза няколко подходящи думи, включително, че да се помага на висшето образование е възможно най-добра инвестиция за бъдещето и че това е част от призванието на българските строителни фирми. В двора на УАСГ поставихме неголям каменен блок с надпис, че ремонтът е направен с подкрепата на КСБ. Сега, колкото пъти мина оттам, се спирам да прочета написаното. В него името на Симеон Пешов не е споменато, но за мен то е там, както прочее и из цяла България.


Проф. Христо Смоленов, общественик и учен: Този велик българин продължава да присъства в нашето ежедневие

С гордост мога да заявя, че поне 1/3 от съвременната строителна красота и сила на България се дължи на усилията и таланта на Симеон Пешов. Знам, че с него, понякога и в конкуренция, работиха и други талантливи хора, които го приемаха не само като предизвикателство, но и като Патриарх на българския строителен бранш. Този човек остави отношение към нацията, към държавата, към всяка сграда , която е въздигнал, към всяка църква, която е ремонтирал. Той създаде много средоточия на българска гордост между минало и бъдещето. Едно от последните му усилия, в които бях до него, след като заедно декодирахме магията на „Цари Мали град”, беше благородната инициатива за възраждането на Голямата базилика в Плиска.

Бях изключително горд, когато отидох в Казахстан, защото първото, което чух в град Тарас, в Астана, беше за един български сторител - Симеон Пешов! Те знаеха името му, тъй като именно той е построил в един от най-големите им градове болница. Сградата функционира от 20 г. и изглежда така все едно току-що е построена и въведена в експлоатация – нито една тухла не се е изронила и няма стена, която да се е излющила. За съжаление Симеон Пешов не можа да дочака да получи правителствена награда, орден за построяването на тази болница, но аз ще направя всичко необходимо отличието да бъде донесено в България и да бъде предоставено на неговото семейство.

Гордеем се със Симеон Пешов и тук, когато гледаме изграденото от него. Той продължава да ни мотивира, защото човек е жив, докато въздейства върху хората, които са го обичали, работили са с него и възнамеряват да изграждат в посоката, която той е създал. Това е другият живот на великите хора. А Симеон Пешов е велик човек! Трябва да се научим да разпознаваме тези личности, докато са живи, и да им помагаме – това научих от Симеон Пешов. Но и много други неща – отношението към обикновените хора и да им даваме възможност те да правят необикновени неща. Това беше човешкият подход и организационният талант на Симеон Пешов.

Софиянци и гости на столицата, спомнете си за Симеон Пешов, когато се движите по Южната дъга на СОП и когато излизате на АМ „Тракия“ и се връщате от там – по неговите градежи. И всички, които са посетили „Цари Мали град”, нека знаят, че моторът, енергията, мисълта и духът за съграждането на този уникален паметник се наричат Симеон Пешов. Този велик българин продължава да присъства в нашето ежедневие. Нека да не се страхуваме да кажем, че името Симеон Пешов е велико!


Проф. д-р инж. Иван Марков, ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия: Винаги се е стремял да помага на УАСГ

Винаги се е стремял да помага на УАСГ. По негова инициатива, докато беше председател на УС на КСБ, беше ремонтиран целият вътрешен двор на висшето учебно заведение. С негова помощ бе организирано и обновяването на зали в УАСГ, както и на централния вход. Всичко това го правеше с огромно желание. Винаги е гледал да помогне. Ярък пример за това е Белчин, за който свърши страшно много неща.


Инж. Виктор Шарков, първи зам.-председател на НКСВ: Човек принципен, с талант на организатор и най-вече един голям строител

От далечната 1960 г. нашето приятелство - лично, семейно и професионално, остана за пример и за подражание и на колегите, и на децата ни. В студентските години в най-близкия ни кръг му казвахме Симе и обръщението си остана до последно като израз на дълбокото уважение, което питаехме към неговата доброта и съпричастност, които бяха пословични.

Никога няма да забравя тихия и убедителен глас, с който се изливаше ясната му и прецизна мисъл. Човек принципен, с талант на организатор и най-вече един голям строител, достоен за българския гений Кольо Фичето – такъв беше Симеон Пешов.

В Националния клуб на строителите ветерани също винаги ще се помни неговото съдействие за учредяването и просъществуването на организацията, а също и щедростта му като дарител. Той живя и твори като голям българин и остава с нас в сърцата ни!


Инж. Георги Григоров, състудент и приятел, председател на Асоциация „Строителство и строителна индустрия“ до 1989 г.: Създаде документ, на основата на който се изгради съвременната материално-техническа база на строителството

Със Симеон Пешов станахме приятели в студентските години, когато прекрачихме прага на Висшия инженерно-строителен институт (сега УАСГ), специалност „Хидроенергийно строителство”. Бяхме група ентусиазирани младежи. Учехме здраво и участвахме в културния живот на ВИСИ. Завършихме и влязохме в реалното строителство.

Като зам.-министър по техническия прогрес в Министерството на строежите Симеон Пешов създаде две големи неща. Първото – инженерен проект за строителството, утвърден от Министерския съвет и стартирал с 1 млрд. лв., като документът се осъвременяваше всяка година. Именно той беше основата, върху която се изгради съвременната материално-техническа база на строителството.

Второто ключово нещо беше постановление за Решение за преустройство на икономиката на отрасъла за заплащане на принципите за готовия строителен продукт. Тогава бяха изградени мощности за 170 млн. лв. за затваряне на целия цикъл от 70 млн. тона заготовки на метални конструкции годишно. Беше завършен цикълът на преустройство на строителната промишленост, като изграждането на мощности за производство на гипсокартон, на леки строителни тела с водоотблъскващи свойства и др. Доставени бяха технологии за ниското инженерно и благоустройствено строителство, навлезе се в международни обекти за Русия с мощности за 50 хил. жилища годишно. Въведоха се съвременни технологии. Моторът на тези дейности беше Симеон Пешов.

След преминаване на икономиката на пазарен принцип въпреки многото трудности Симеон Пешов успя да съхрани и развие „Главболгарстрой” до най-авторитетната и успешна фирма в България и чужбина. С много упорит труд, знания и умни решения той се утвърди като един от най-големите строители на България. Включваше се в дейности за запазване на духовното наследство, като подпомагаше археологически разкопки и възстановяване на значими исторически обекти.

За нас обаче, неговите приятели, Симо си остава добрият и верен приятел, откликващ на болките и проблемите и готов да помогне на всеки в нужда. И това, че успя да се съхрани именно като човек, го прави изключителна личност.


Владимир Георгиев, кмет на Самоков: Няма самоковец, който да не знае името на Симеон Пешов

Няма самоковец, който да не знае името на Симеон Пешов. Едва ли с няколко думи може да се обхване всичко, което той е направил през целия си живот. Ще кажа само, че той изпълва със съдържание думата „личност”. Ярък пример за човек с изключителен принос в обществения и културния живот не само за Самоков, но и за цялата страна. Познаваме го и като благодетел, и като строител, и като истински родолюбец. Влюбен в родното си село, той през целия си живот не спря да работи за него – със сърце, с идеи. Обичаше да гледа в бъдещето, а когато бъдещето ставаше настояще, се виждаха идеите му, претворени в реалност. За него нямаше мечти. Неговите мечти бяха цели, чието постигане бе просто въпрос на време. Заразяващият му ентусиазъм караше всички около него да го подкрепят и да му вярват. Защото такива са лидерите – мотивират и водят към целта. И това го казвам от позицията на човек и кмет, който имаше възможността и честта да работи с него и да бъде част от реализираните му проекти.

От името на всеки един самоковец се прекланям пред него и изказвам огромната си благодарност за това, че остави сърцето си в Самоков. За него Белчин бе кауза. Само преди дни се осъществи още една голяма негова цел – „Цари Мали град” да бъде домакин на голям фестивал. И това стана факт… като лебедова песен с финални нестихващи аплодисменти.

Малко са достойните хора в нашето време... такива, на които можем само да се възхищаваме и да се опитаме да вземем поне частичка от силата на духа и безкрайната им енергия да създават и да градят. Защото мерилото за ценното е това, което ще остане във времето за поколенията. А Симеон Пешов със сигурност остави ярка диря, която дълго ще свети.


Арх. Юлий Фърков и Мими Фъркова: Човек, истински влюбен в родния край

Инженер Симеон Пешов – един истински Човек, истински влюбен в родния край, отдаден всецяло в градежа на Съвременна България! Съзидание сред общобългарските ярки „Страсти и неволи“ и ненаучените уроци на историята!


Акад. проф. Пламен Карталов, режисьор и директор на Софийската опера: Голяма личност, с голямо и отворено сърце към музиката

Великите дела пишат история. Те са нейните плодове. А за способността на градежа им са нужни велики личности. Пример за жив спомен, който вече можем да наречем културен подвиг, е срещата ми с инж. Симеон Пешов. От нея се сътвори една реалност, в която участваха хиляди поклонници на операта и балета, на всички изкуства в хомогенния синтез между археология, архитектура, музика, пеене, танц и игра върху древната земя на хълма Свети Спас над село Белчин. То е не само родното място на Симеон Пешов, но вече се превърна в рождество на един нов храм за операта и балета в късноантичната крепост, днес привличаща вниманието като „Цари Мали град”.

За да се случи първият летен оперен фестивал „Портал на два свята 2020 г.”, Симеон Пешов има основополагаща роля. В градежа на това ново историческо и културно дело, с което дадохме нов културен импулс за региона заедно с авторитета на Софийската опера, решаващ е приносът на Симеон Пешов, изключителна личност, с голямо и отворено сърце към музиката. С невероятната си любов към изкуствата, неговото доверие към мен покровителството и меценатското дело бяха стимул за даване нова обогатена визия на археологическия музеен комплекс „Цари Мали град” да оживее в пълния си и завършен блясък и озвучен с перлите на оперната и балетна съкровищница.

Името му ще живее завинаги в градежа на нашия ПОРТАЛ НА ДВА СВЯТА.


Христо Ганчев, архитект: В „Цари Мали град” виждам мечтата на инж. Симеон Пешов реализирана

Запознах се с инж. Симеон Пешов преди около 15 - 20 години. Поводът беше неговото желание да помогне за реставрацията на няколко църкви в района на с. Белчин. В тази връзка беше поискал експертна помощ от Националния институт за паметниците на културата (днес Национален институт за недвижимо културно наследство). Като служител на НИПК тогава бях изпратен да дам становище. Обиколихме църквите „Св. Димитър” в с. Клисура, „Св. Николай” в с. Рельово и манастира „Св. Спас” над с. Алино. След като извършихме огледа и обсъдихме проблемите, инж. Пешов предложи да ми покаже още един обект. Качихме се на хълма над с. Белчин в полите на Верила. Труднодостъпна местност, богато обрасла с храсти и бурени, с горски, почти непроходим път, но с прекрасна гледка към долината на р. Палакария и огърлицата от селища по южния склон на Плана планина. Между храстите само опитно око можеше да долови оскъдните останки от стари градежи. Приседнахме на един зид и инж. Пешов започна да разказва спомени за своите ученически години, когато неговият клас със своя учител се е изкачвал на хълма и е слушал легендите за старата крепост, наречена „Цари Мали град”, и за другите забележителности в местността. Тогава той сподели мечтата си да организира археологическо проучване и да експонира и социализира старата крепост.

Дълго и подробно разказва за своите идеи, за построяването на път, за реставрацията на църквата „Св. Петка”, за изграждането на удобен и пряк достъп (днешният фуникуляр/лифт на релси), организирането на туристически център с информация за паметниците и традициите в района, за минералния извор и т.н., и т.н. Говореше за мащабен и много смислен проект, интегриращ миналото и настоящето в един бъдещ регионален център на културния туризъм. Часове можеше да слушам този изпълнен с детските си емоции и любов към родното място човек. Постепенно мисълта ми се пренесе към неговия учител и хладнокръвният професионалист в мен се почувства като ученик, който както децата от онзи клас, слуша разказа на преподавателя и се опиянява от вековните истории.

Днес, когато отивам на това място, този спомен ме съпътства. Виждам мечтата на инж. Пешов реализирана, оглеждам се и във всеки възрастен човек срещам неговите съученици, радващи се на оживелите разкази на своя учител.

Щастлив съм, че животът ме срещна с този голям българин.

Поклон пред светлата му памет!
Ренета Николова, прокурист и гл. редактор на вестник „Строител“: Беше основен инициатор Камарата да има свое издание и през всички години ни подкрепяше от сърце

Благодарна съм, че имах щастието през последните близо 15 години да работя и да общувам с този уникален човек. Инж. Симеон Пешов беше изключително харизматична личност, лидер, който с лекота увличаше хората да го следват, вдъхновяваше ги да се стремят към високи цели и да дадат най-доброто от себе си, за да ги постигат. Не се занимаваше с дребнотемия. Беше Човек, който създаваше, а не рушеше. Мислеше в мащаб. Беше визионер, който гледа в перспектива. Заставаше зад значими каузи, като влагаше в тях цялата си енергия и сърцето си. Такава беше каузата за обединяването на бранша, приемането на закон и създаването на Камара на строителите в България. Такава беше и каузата за собствено печатно издание на КСБ. Инж. Пешов бе основен инициатор за създаването на в. „Строител“, защото споделяше убеждението, че една стабилна и авторитетна организация на бранша изисква и силна собствена медия, която да информира обективно и професионално фирмите и институциите за случващото се в сектора.

 Имах честта да работя с инж. Пешов както по кампанията за приемането на Закона за Камарата, така и от първия ден на създаването на вестник „Строител“, а също и през мандата му като първи председател на УС на КСБ. Името и собственият му авторитет допринесоха до голяма степен за утвърждаването на организацията. С огромния си опит и широки познания, с толерантността и дипломатичността си, с мъдростта си отваряше всички врати и градеше мостове, не стени.

Правеше добро. Създаде „Цари Мали град“, обнови Белчин, подкрепи инициативата за реставрация на храм-паметника „Александър Невски“ и много други. Даряваше, помагаше, благотвореше.

Като журналист имах възможността и удоволствието да разговарям по най-различни теми с г-н Пешов и да направя едни от най-интересните и стойностни интервюта.

Ще го запомня с уникалната му работоспособност, с широтата на възгледите и висотата на целите, с безкрайната обич и отдаденост към семейството му, с вниманието и уважението, което проявяваше към всеки човек, с добротата и най-вече с усмивката му.

Голям Човек, светъл! Светъл да е пътят Ви, инж. Пешов! Ще ни липсвате много!

В материала, посветен на инж. Симеон Пешов, са използвани части от изпратените във вестник „Строител“ писма, адресирани до близките му, и извадки от разговорите, проведени от екипа на медията с колеги и приятели на големия строител. Поради ограничения обем на страниците е невъзможно да бъдат публикувани всички споделени спомени, истории, стихотворения и други текстове, постъпили в редакцията. Събраните материали ще бъдат предадени от екипа на в. „Строител“ на семейството на инж. Пешов.