Тема

Зеленият пакт и дигиталната трансформация – основни елементи в новата стратегия за развитие на ЕС

Темите бяха във фокуса на онлайн конференция, организирана от зам.-председателя на групата „Обнови Европа“ в ЕП Искра Михайлова и КРИБ

Искра Михайлова, зам.-председател на групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент (ЕП), и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) организираха онлайн конференция на тема „Зелен пакт и дигитална трансформация – възможности за конкурентоспособността на българската икономика“. В нея взеха участие Маргрете Вестагер, изпълнителен зам.-председател на ЕК с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, вицепремиерът Томислав Дончев, зам.-министърът на икономиката Стамен Янев, председателят на КРИБ Кирил Домусчиев. От страна на Камарата на строителите в България се включиха инж. Илиян Терзиев, председател на Управителния съвет (УС), Валентин Николов, изп. директор, Любомир Пейновски, член на ИБ и УС, инж. Благой Козарев, председател на Контролния съвет, и Димитър Копаров, директор „Организационна политика“ в КСБ.

„2020-а беше година на изпитания, на натиск върху световната и европейската икономика. Научихме какво е локдаун и заживяхме в дигитален свят. Замислихме се за това как в бъдеще светът ще изгражда своето ежедневие и ще се развива“, заяви Искра Михайлова. Тя подчерта, че страните членки на ЕС са осъзнали, че не могат да се справят поотделно с пандемията и всички последващи предизвикателства, а трябва да работят заедно и обединено. Зам.-председателят на групата „Обнови Европа“ припомни,

че в края на 2020 г. бе договорена Многогодишната финансова рамка на ЕС

и се постигна съгласие по Механизма за възстановяване и устойчивост.

„Благодарение на Европейската комисия Зеленият пакт и дигиталната трансформация се превърнаха в двата основни елемента на новата стратегия за развитие на ЕС“, каза Михайлова. Тя изтъкна, че през 2021 г. от изключително значение е как държавите членки ще приложат и реализират начертаните приоритети и стратегии за растеж, като извлекат най-положителния ефект за своите граждани и икономики. „Ето защо конференцията има за цел да представи визията и възможностите, предоставени от ЕК, намеренията на българската държава и погледа на бизнеса, който трябва да реализира, приложи и постигне максимален ефект“, заяви Искра Михайлова.

След нея думата взе Маргрете Вестагер. Тя изрази своето убеждение, че 2021 г. ще е специална година, в която ще има много положителни промени за Европа. „Зеленият пакт ще ни помогне да постигнем заложените цели за години напред, сред които са намаляването на емисиите на въглероден диоксид и развитието и на цифровите умения“, каза Вестагер.ю

На запитване от страна на Камарата на строителите в България дали

инвестициите в специализирани тематични дигитални хъбове

ще ускорят цифровата трансформация, особено в сектор „Строителство“, както и не трябва ли да бъдат опростени процедурите за иницииране на създаването на дигитални секторни хъбове, изпълнителният зам.-председател на ЕК отговори, че би било добре и двете неща да се случат възможно най-скоро. Според нея дигиталните хъбове са от ключово значение за цифровизацията на бизнесите. Маргрете Вестагер допълни, че фокусът на участниците в сектор „Строителство“ със сигурност трябва да бъде дигитализацията особено при реализацията на инициативата „вълна на саниране“, която има за цел да подкрепи отрасъла. „За да бъдат енергийно обновени всички общински и жилищни сгради, фирмите ще трябва да разполагат със съответните вградени системи“, каза тя.

Маргрете Вестагер коментира още, че е необходимо и енергоемките индустрии да осъществят преход към неутралност по отношение на климата и да използват енергийни източници, които ще им позволят да произвеждат „зелен“ цимент и „зелена“ стомана. „В момента в редица страни в Европа се правят инвестиции в интелигента инфраструктура, чрез която водородът може да се използва като енергиен източник за производство на цимент и на други продукти“, сподели Вестагер.

Вицепремиерът Томислав Дончев изтъкна, че през 2021 г. е важно за всички да комбинират предизвикателствата, пред които ни изправя пандемията, с откриващите се възможности. „Сега съм убеден, че след кризата с коронавируса ще излезем по-силни и по-подготвени. Още повече че лидерите на европейско ниво много бързо взеха правилните решения, създавайки механизма Next Generation EU, който е отговор на Съюза по отношение на предизвикателства пред нас“, категоричен бе Дончев.

По време на изказването си той подчерта, че има отлично сътрудничество с Камарата на строителите в България.

„КСБ е еталон за консолидация, представителност, саморегулация на един бранш, който се надявам, че ще бъде следван и от други браншове,

ботата с държавните институции и отстоява интересите на икономическия сектор“, заяви вицепремиерът. Той добави, че в момента в България тече процедура за създаване на дигитални хъбове. Дончев напомни, че по Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС е предвидена възможността около 8,5 млн. евро. да бъдат целенасочено инвестирани в дигитализация на строителния сектор.

Любомир Пейновски благодари на Маргрете Вестагер за изразената от нея позиция по отношение на необходимостта от създаването на цифров хъб в сферата на строителството. „Това е една от приоритетните ни задачи. Надяваме се да бъдем подкрепени от правителството, тъй като строителният отрасъл оказва огромно влияние върху икономическия и социален живот на всяка държава“, посочи членът на УС на КСБ. Той подчерта, че браншът отправя апел към държавата за създаването на дигитален хъб. „Доколкото ми е известно, има възможност той да бъде финансиран по програмата „Цифрова Европа 2021 - 2027“ на 50%, а другите 50% да бъдат осигурени от държавата“, поясни Пейновски.

„Това е една от пътеките, която дава възможност на българските фирми да повишат своята конкурентоспособност чрез запознаване с опита на действащата партньорска мрежа от ЦИХ-ове, в които влизат браншови организации, университети и научни звена и частни компании. Въвеждането на дигитализация в строителните процеси, внедряването на иновации, повишаването на енергийната ефективност на сградите, повторната употреба на материалите и въвеждане на принципите на кръгова икономика ще доведат до изпълнението на стратегическите цели на ЕС през следващите години“, каза в заключение Пейновски.

След него думата взе председателят на КРИБ Кирил Домусчиев, който представи позицията на българския бизнес по Зеления пакт и дигиталната трансформация. „За българските работодатели и индустриалци несъмнено темата е изключително важна, защото Зеленият пакт и дигиталната трансформация ще създадат нови възможности и предизвикателства пред конкурентоспособността на българската икономика“, изтъкна Домусчиев. Според председателя на КРИБ дигитализацията засяга всяка индустрия, променя позиционирането на лидерите на пазара и създава нови бизнес възможности. „За да преодолеят конкуренцията, производителите трябва да преосмислят всеки аспект на своя бизнес, да се превърнат в цифрови предприятия и да се възползват от новите технологии във всяка фаза на тяхната работа - да намалят времето за развойна дейност, да увеличат ефективността на производството и да създадат нови бизнес възможности“, каза Кирил Домусчиев. Той поздрави Искра Михайлова за инициативата и организацията на конференцията и й благодари, че е предложила на КРИБ като представител на сериозния български бизнес да бъде съорганизатор на събитието. „Това е втората значима проява, на която имаме удоволствието да партнираме на Искра Михайлова – първата беше през май 2017 г., когато обсъдихме възможностите пред бизнеса по Плана „Юнкер“ на голяма конференция в присъствието на премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев и цялото ръководство на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Мога да кажа, че в резултат на получената информация и контактите, които установихме тогава, представителите на българския бизнес успяхме впоследствие да подготвим успешни проекти, които бяха подкрепени от ЕС“, каза председателят на КРИБ.

По време на форума презентации по темата Зелен пакт и дигитална трансформация направиха и зам.-министър Стамен Янев и Стоян Ставрев, управител и собственик на „Българска консултантска организация“ ЕООД, след което се проведе дискусия с участниците в конференцията, главно представители на компании, членове на КРИБ.

Реклама