Тема

Стартира пилотното издание на Дни на нулевоенергийните сгради

Инициативата на КСБ и ЕнЕфект преминава през седем български града

Камарата на строителите в България (КСБ) и Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект дадоха началото на пилотното издание на Дни на нулевоенергийните сгради. Първото събитие се проведе от 2-ри до 4-ти септември в Пазарджик и Пловдив. То включи различни мероприятия – учебни семинари, кръгла маса, специализирано изложение, демонстрации и посещение на пасивна сграда. Чрез тях гражданите имаха възможност да се запознаят отблизо с най-новите тенденции в света на устойчивото строителство и „зелената” енергия.

Домакин на първия ден на инициативата бе Професионалната гимназия по строителство и архитектура (ПГСА) в Пазарджик, в която се проведе кръгла маса на тема „Професионално образование за почти нулевоенергийни сгради: Постигнати резултати, тенденции и бъдещо развитие“. Модератор на форума бе д-р Драгомир Цанев, изп. директор на ЕнЕфект. В срещата, която се състоя присъствено и онлайн, се включиха инж. Йордан Николов, председател на секция „Изолации“ в КСБ и изп. директор на Българската асоциация за изолации в строителството, инж. Иван Делчев, председател на Областното представителство на КСБ в Пазарджик, Мария Тодорова от Министерството на образованието и науката, арх. Петър Мурджев, председател на Регионалната колегия на КАБ - Пазарджик, инж. Петя Иванова, директор на ПГСА – Пазарджик, проф. д-р инж. Фантина Рангелова, преподавател в Строителния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия, представители на Националната агенция за професионално образование и обучение, браншови организации, строителни фирми и доставчици на материали и оборудване.

„Радвам се, че имаме възможност да проведем първите Дни на нулевоенергийните сгради. Събрали сме редица експерти в областта, с които да обсъдим какво е необходимо, за да подобрим интереса към новите знания и умения в строителството и да очертаем какви са бъдещите тенденции в професионалното образование“, заяви д-р Драгомир Цанев в началото. Той добави, че програмата на тридневното събитие дава поглед върху

успешните практики и технологичните иновации за проектиране и строителство на енергийно ефективни сгради

от Европа и България.

„Подобни семинари допринасят за постигането на поставените цели, защото само с такива малки крачки, като реализирането на Дни на нулевоенергийните сгради, можем да поемем в правилната посока“, заяви от своя страна Мария Тодорова. Тя добави, че всички въпроси, свързани със „зелените” умения и устойчивото енергийно развитие, са много важни за обществото и развитието на икономиката. Тодорова сподели още, че е изключително доволна, когато вижда отлично партньорство между строителните гимназии и бизнеса. „Именно това е целта на нашите съвместни усилия и в бъдеще. Приветстваме всякакви възможности за неговото надграждане“, посочи тя. Експертът от МОН информира, че ведомството планира два формата за сътрудничество между бизнеса и професионалното образование. „Единият е чрез прилагане на секторния подход. Имаме двугодишен консултантски проект, който ни насочи към формиране на общи споделени пространства за работа между бизнеса, професионалното и висшето образование, наречени – Секторни съвети на уменията“, поясни тя. Тодорова добави, че втората възможност за съвместна работа между всички заинтересовани страни е чрез териториално сътрудничество. „Тези важни теми предстои да намерят своето развитие. Ние сме ги заложили като формати и проекти в Плана за възстановяване и устойчивост на България, като искаме да създадем 24 регионални екосистеми, които да бъдат около професионални гимназии“, добави тя.

В своето изказване Петя Иванова изрази надежда в Дни на нулевоенергийните сгради да се включват не само ученици от професионалните гимназии и строителите, но и архитекти, инженери и широката общественост. „Искам да използвам случая да благодаря за прекрасните взаимоотношения на ПГСА с ОП на КСБ – Пазарджик, които ни подкрепят във всяко едно наше начинание“, добави тя.

Инж. Йордан Николов коментира, че би било добре в учебните заведения в страната да се създадат програми за обучение на кадри в сферата на енергийното обновяване. Според него следващата национална програма за ЕЕ трябва да е повече насочена към бизнеса, а да не е толкова социално явление. „Нека държавата помага там, където има нужда, но тя не може да реши тотално целия въпрос със санирането, защото няма необходимия финансов ресурс“, допълни той. Инж. Николов посочи, че в Плана за възстановяване и устойчивост, с който България трябва да кандидатства пред Европейската комисия, са предвидени само 1 млрд. лв. за саниране. „В националната стратегия за енергийна ефективност е заложено, че до 2030 г. трябва да бъдат обновени около 19 млн. кв. м. Но ако продължаваме да вървим с този слаб темп, няма да успеем да го постигнем и в следващите 200 г.“, завърши той.

Проф. д-р инж. Фантина Рангелова изтъкна, че като преподавател в УАСГ иска студентите да разширят знанията си относно енергийното обновяване „Вярвам, че браншовите организации могат да помогнат за това. Би било хубаво да има специална насоченост в учебните планове, за да подготвим по-добре кадрите, които излизат от университета“, каза тя.

Вторият ден продължи с редица учебни семинари, а третият бе определен за игри и демонстрации за деца и възрастни, както и за посещение на една от малкото сертифицирани пасивни сгради в България – в село Марково, Пловдив. В рамките на изданието посетителите на специализираното изложение имаха възможност да се запознаят и с най-новите строителни материали, изделия и технологии, подходящи за прилагане при изграждането на почти нулевоенергийни сгради.

Инициативата ще продължи в Смолян на 23 - 25 септември, а 2022 г. ще предложи подобни събития в София, Бургас, Видин и Габрово.


Д-р Драгомир Цанев, изп. директор на ЕнЕфект:

Фокусът на събитието са обученията

 

Д-р Цанев, бихте ли ни разказали повече за Дни на нулевоенергийните сгради?

Това са серия от събития, които започваме в Пазарджик и Пловдив и ще продължат в Смолян, Габрово, Бургас, Видин, Варна и София. Причината да ги инициираме е, че все повече пазарът търси нови решения за енергийно ефективни сгради и за възобновяеми енергийни източници. Смятаме, че е добре хората да научат какви ползи носят тези решения за домовете им и как е правилно да се прилагат. Именно с тази цел решихме да организираме Дни на нулевоенергийните сгради.

Изключително съм щастлив, че проектът получи институционална подкрепа. Събитието е под патронажа на Министерството на образованието и науката. Освен че го организираме съвместно с Камарата на строителите в България, интерес проявиха и другите професионални организации, както и Агенцията по заетостта.

В Пазарджик се събраха хора, които имат отношение по темата. Най-хубавото е, че успяхме да влезем в ползотворен диалог. Не трябва да пропускаме факта, че и най-големите фирми в световен мащаб, които се занимават с популяризиране на решенията за енергийна ефективност, се включиха в проекта.

Една от целите на нашите събития е младите хора да видят, че строителството вече не е свързано само с полагането на тухли и изолационни материали, а е сфера, в която възможностите за развитие са неограничени.

 

Кажете ни повече за пилотното издание на инициативата?

Фокусът на конкретното събитие в Пазарджик са обученията. Те са насочени към сертифицирани строителни специалисти. Преподавателите, които участват в тях, използват много добри материали и подход на обучение. Изложителите също се включиха, като представиха своите най-съвременни и ефективни продукти. Инициирахме и кръгла маса, на която обсъдихме какви са следващите стъпки за подобряване на качеството на професионалното образование. Този въпрос сега е още по-актуален, защото с навлизането на новите строителни стандарти има нужда от решително повишаване на качеството и съдържанието на учебните материали.

Изключително интересно за гостите на тридневното събитие бе посещението до една от малкото сертифицирани пасивни сгради в България в с. Марково, Пловдив. Успоредно за най-малките организирахме игри и демонстрации.

На финала искам да подчертая, че ЕнЕфект има отлично партньорство с КСБ вече 10 г. и аз се радвам, че заедно работим по този проект. Надявам се, че заедно с Камарата чрез тази наша инициатива ще спомогнем за подобряване на качеството на строителния продукт.


Инж. Иван Делчев, председател на ОП на КСБ – Пазарджик:

Обсъдиха се много от проблемите, с които браншът се сблъсква

Щастлив съм, че Пазарджик бе домакин на тази хубава инициатива. Обсъдиха се много от проблемите, с които браншът се сблъсква. Специално внимание бе обърнато на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС). Чуха се различни становища и се коментираха предизвикателствата, които предстоят при евентуалното й продължаване. Аз изказах мнение, че трябва да има самоучастие от страна на собствениците в следващата програма.

Говорихме и за връзката между недостига на професионални кадри и липсата на ритмичност при изпълнението на програмата за ЕЕ. В момента тя е спряна и всички онези, които работиха по обекти през последните 5 г., малко или много се ориентират към други професии или търсят препитание в чужбина. Трябва да намерим решение на този проблем час по-скоро.


Инж. Петя Иванова, директор на ПГСА – Пазарджик:

Изключително съм щастлива, че гимназията бе домакин

Инж. Иванова, полезни ли бяха първите Дни на нулевоенергийните сгради?

Изключително съм щастлива, че гимназията бе домакин на това важно събитие за бранша. От години работим съвместно с Камарата на строителите в България и ЕнЕфект по различни проекти. Подобни форуми са от голяма полза за всички, а хората научават повече за ефектите от подобряването на енергийната ефективност.

В ПГСА се опитваме да следим всички нови тенденции, поради което нискоенергийното и екологично строителство намира място в учебната ни програма. Тази тема влезе и в държавния образователен стандарт за придобиване на професионална квалификация „Строителен техник“, както и на някои от специалностите.

Какви са предизвикателствата за гимназията в пандемията?

Спокойно мога да заявя, че ние бяхме подготвени за здравната криза. Когато се наложи зрелостниците ни да преминат на онлайн форма на обучение, ние разполагахме с необходимата образователна платформа и нямахме пречки да продължим работата си. Нямаше сътресения, единственият проблем бе, че не всички ученици разполагаха с устройства, но децата бързо се научиха да работят през мобилните си телефони. Най-голямата трудност бе свързана с разработването на по-специфични програми, но се справихме. Така че смело мога да заявя, че ако през тази година се наложи отново да преминем в дигитален формат, ние отново ще се справим. Готови сме за първия учебен ден. Очакваме с нетърпение нашите осмокласници, макар техният брой да е малък. Продължава тенденцията от предходните години за слаб интерес към строителната професия.


Инж. Николай Ставрев, мениджър строителство „Оберон Концептбау“ ЕООД:

Пасивните обекти се характеризират с комфорт на живот и ниски енергийни разходи

 

Инж. Ставрев, какви са ползите от изграждането на пасивна къща?

Пасивните сгради се характеризират с две важни неща. На първо място е комфортът на живот, а на второ са ниските енергийни разходи. Също така се създава благоприятен микроклимат, който е важен за обитаващите пространството. Изграждането на пасивна къща е най-вече инвестиция в опазването на околната среда.

„Оберон 2“ в Марково е една от двете къщи на Балканския полуостров, които имат сертификат Passive House Plus. Стандартът е немски. Искам да подчертая, че строителството на подобна постройка не е прекомерно скъпо, нито сложно. Освен това сградата по нищо не се различава от останалите в околността, за което огромна роля имат архитектите.

 

Какво е специфично за къщата?

Има няколко важни компонента – видът на топлоизолация, класът на дограмата и рекуператорът на въздуха. Стандартът не е нещо уникално, но не е и елементарен.

Голяма част от живота ми премина в Германия, където имах възможност да се запозная с много видове строителство, и мога да кажа, че бъдещето е в изграждането на пасивни сгради. Надявам се с помощта на в. „Строител“ информацията за ползите от този тип строителство да достигне до повече хора.

 


Къща „Оберон 2“ – активна, „умна” и грижовна

 

„Оберон 2“ е комфортен дом в пловдивското село Марково, който отговаря на високите изисквания за здравословен живот и най-нисък разход на енергия. Сградата е разположена на стръмен терен със значителна денивелация – над 4 м. Това предопределя триетажната й фасада откъм улицата. Ориентацията е съобразена с изложението на фасадите север-юг според изискванията по стандарта за пасивна къща. Проектът се отличава с минималистична архитектура, характерна за подобен тип постройки.

За да бъде пасивна една къща, тя трябва да отговаря на комплекс от изисквания. Един от най-основните е, че всички детайли са решени така, че да бъдат избегнати т.нар. термомостове.

За да се отговори на техническите изисквания, покриващи стандарта за пасивна сграда, разходите за отопление на къщата са с 90% по-ниски от тези при конвенционално строителство.

Ниското потребление на енергия е постигнато с топлоизолация, енергоефективни прозорци, въздухонепроницаемост на сградната обвивка и контролирана вентилация на помещенията с възстановяване на енергията от отработения въздух. Правилният подбор на изолационните материали за ограждащите конструкции и елементи допуска разходи на отопление 13 kWh/кв. м годишно. Горещата вода за битови нужди се доставя от слънчеви колектори.

За създаването на пасивна сграда от съществено значение е и съвместната работа на проектантите със строителите още на фаза проект, тъй като по този начин значително се намалява цената на строителството.

Реклама