Тема

ББК „Пътища” алармира, че казусът с неразплатените средства на пътния сектор продължава да няма решение

Браншът настоява за спешна среща с вицепремиерите Асен Василев и Гроздан Караджов, за да бъде изяснена ситуацията

В началото на седмицата Управителният съвет на Българска браншова камара „Пътища“ (ББКП) изпрати позиция до медиите, в която алармира, че казусът с неразплатените средства от държавата на пътностроителния сектор за изпълнени дейности продължава да няма решение. В нея пише, че през изминалите месеци ББКП е провела редица срещи с представители на Министерския съвет, Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и че организацията неколкократно е алармирала за положението, в което е поставен пътният бранш заради липсата на разплащания от страна на държавата за вече извършени СМР.

В позицията на ББКП се посочва, че през последните два месеца УС ежедневно е провеждал срещи за намирането на изход от ситуацията. Освен това организацията е изпратила писмо с настояване за среща с вицепремиера и финансов министър Асен Василев и вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов. На 17 февруари 2022 г. ББКП отново е изразила своето безпокойство към правителството в писмо до премиера, финансовия и регионалния министър и до председателя на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, в което е сигнализирала, че в Закона за бюджета на Република България

за 2022 г. не са предвидени средства за разплащане на поетите ангажименти.

Пътният бранш е алармирал и за липсата на опция фирмите да ползват и други финансови инструменти, като факторинг и цесии на задълженията.

„Обезпечаването на дейността без финансов ресурс е невъзможно и създава реална опасност за изпадането в колапс на РПМ, което неминуемо ще доведе до икономически последици за страната. Адмирираме обявените планове на министъра на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов за ремонт на над 3000 км от пътната мрежа на Република България. Същевременно обявените планове не кореспондират с действията на възложителите, а именно неспазването на поетите ангажименти за вече извършени дейности“, посочват от браншовата камара.

В заключение УС на ББКП изразява своята категорична готовност за продължаване на диалога и решаване на възникналите проблеми. През годините компаниите са доказали своята експертиза и ББК „Пътища“ ще защити с всички законови способи интересите на своите членове“, се казва още в позицията на браншовата организация.

В отговор на изпратената позиция МРРБ излезе с официално съобщение до медиите, в което се акцентира, че

ревизията на наддоговорените дейности за 2021 г. по договорите за текущ ремонт и поддръжка на РПМ продължава.

От МРРБ припомниха, че дейностите се проверяват от междуведомствена работна група, в която участват съветник на премиера, зам.-министри на регионалното развитие и благоустройството и на финансите, както и експерти от двете ведомства. „Анализират се месечните, допълнителните и извънредните задания, възлагани по договорите за поддържане на републиканските пътища. Други задачи са да се извърши ценови анализ на тези задания, както и да се установи точният размер на дължимите суми. Работната група трябва да установи още дали са приети със сертификати дейности, които не отговарят на заданията, и дали не са възлагани дейности, които не са предмет на договорите за поддръжка“, поясняват от МРРБ.

В съобщението се казва, че в сключените през октомври и ноември 2021 г. споразумения с пътноподдържащите фирми падежът на задълженията по договорите изтича през юни и юли 2022 г. Тоест сроковете за разплащане по тези допълнителни споразумения изтичат в средата на годината. От ресорното ведомство са категорични, че плащанията ще се осъществят след осигуряване на средства на МРРБ, респективно на Агенция „Пътна инфраструктура“, с нарочно решение на Министерския съвет. „В проектобюджета на АПИ за 2022 г. не са заложени средства за изплащане на натрупаните задължения по договори с надхвърлени стойности, защото не е уточнен точният размер на сумите“, уточняват от МРРБ.

От информацията на ведомството става ясно, че срокът за работа на междуведомствената група изтича в началото на май тази година. Дотогава работната група ще излиза с междинни месечни доклади, на базата на които безспорните неразплатени дейности по договорите ще бъдат веднага разплащани. За останалите суми държавата ще проведе преговори с всяка конкретна фирма за всяка конкретна дейност.

„Една от първите работни срещи на министъра на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов след встъпването му в длъжност беше именно с представители на Българска браншова камара „Пътища“. Както и досега, министър Караджов е готов за активен диалог с бранша във всякакъв формат.

Разрешаването и на този наследен проблем е приоритетна задача за екипа на МРРБ“, обявиха от регионалното министерство.

ББКП реагира на отговора на МРРБ с ново съобщение до медиите, в което УС настоя за спешна среща с вицепремиерите Асен Василев и Гроздан Караджов, за да бъде изяснена ситуацията и развитието на пътностроителния бранш. В него ББК „Пътища“ коментира оповестената информация на МРРБ, като уточнява, че след активен диалог през ноември е постигнато съгласие между фирмите и възложителя в лицето на АПИ за подписване на споразумения за предсрочно прекратяване на договорите за текущ ремонт и поддържане на републиканска пътна мрежа, както и че са разписани конкретни срокове за разплащане на извършени и текущи дейности. „В документите изрично е записано условието и срокът за заплащане на дължимите от страна на АПИ задължения, а именно осигуряване на финансов ресурс, предвиден в бюджета на Република България за 2022 г., но не по-късно от 30.06.2022 г. Обявеното намерение от страна на МРРБ и МФ показва, че не се планира да се спази приетото подписано споразумение“, убедени са от ББКП. На финала от камарата отново заявяват, че чрез диалог възникналите проблеми могат да намерят решение.

Към момента няма отговор от МРРБ или друга държавна институция на искането на ББК „Пътища“ за спешна среща с вицепремиерите Асен Василев и Гроздан Караджов, както и публична реакция как държавата ще реши казуса и ще се разплати с пътния бранш.


Продължава да няма яснота колко време ще отнеме пълното разрешаване на казуса. Положителното е, че бизнесът и държавата декларират, че са отворени за диалог и са готови заедно да търсят решение. Докато институциите извършат всички проверки, обаче има реална опастност много пътностроителни фирми, които са изпълнили съвестно своите договори за СМР да фалират. Ясно е, че за да не се стигне до това, и двете страни трябва да намерят компромис в името на оцеляването на пътностроителния сектор, който е важен не само за поддържането и развитието на пътната мрежа, но и за икономиката на страната. Решение на проблема трябва да се намери и то в обозрими срокове. Важно е, обаче да се открие и механизъм това да не се случва повече в бъдеще. Вестник „Строител“ ще продължи да следи темата.