Индексация сега!

Община Варна представи пред бранша инвестиционната си програма за 2022 г.

На традиционната среща на ОП на КСБ – Варна, и ръководството на морската столица бяха обсъдени предстоящите проекти и проблемите пред строителните фирми

Община Варна и Областното представителство на Камарата на строителите в България (ОП на КСБ - Варна) проведоха работна среща, на която бяха обсъдени актуалните теми в строителството. Съорганизатор и медиен партньор на събитието бе в. „Строител“. След близо двегодишно прекъсване заради ковид пандемията, станалата традиционна ежегодна среща се състоя отново, в сградата на общината, като на нея местната администрация направи преглед на изпълнението на инвестиционната си програма за предходната година и представи най-важните обекти в сферата на строителството за текущата. Форумът откриха зам.-кметът на Варна инж. Христо Иванов и председателят на ОП на КСБ – Варна, инж. Пенко Стоянов. Гост на срещата беше инж. Илиян Терзиев, председател на Управителния съвет (УС) на КСБ.

„Радвам се, че отново влязохме в нормалния ритъм на работа и възобновихме провеждането на ежегодния форум между общината и местните фирми. Той ни дава възможност да коментираме състоянието на бранша в града и да начертаем приоритетите в сектора“, сподели инж. Христо Иванов. Инж. Пенко Стоянов заяви, че се надява 2022 г. да даде шанс на бизнеса да се стабилизира след пандемията и да развие потенциала си. „Срещата между строителния бранш и общината е израз и на нашата взаимна готовност да си партнираме по всички направления, които ще са от полза на съгражданите ни“, изтъкна инж. Стоянов. „За нас е много важно, че възстановяваме традиционните ежегодни събития с екипа на общината. КСБ винаги е била открит партньор на местните власти“, заяви от своя страна председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и добави, че в момента браншът се сблъсква с много проблеми, но най-наболелият е спешната нужда от индексация на цените по договорите в строителството.

Председателят на УС на КСБ коментира, че ситуацията в цялата страна е еднаква – във всички общини фирмите от бранша се притесняват как ще реализират обектите си. „Убеден съм, че и във Варна нещата стоят по същия начин. Истината е, че ако държавата не предприеме мерки в най-скоро време, ситуацията ще се усложни и последиците ще са много сериозни и за сектора, и за страната“, подчерта той.

В срещата взеха участие Виктор Бузев, главен архитект на община Варна, инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС на КСБ, Валентин Димов, член на УС на КСБ, инж. Стамат Стаматов и инж. Красимир Даскалов, членове на Областния съвет на ОП на КСБ - Варна, Руси Русев, член на КС на ОП на КСБ – Варна, представители на строителни фирми от региона, сред които инж. Росен Колелиев, управител на „Инжконсулт“ ЕООД, и Атанас Костурков, управител на „Комфорт“ ООД, Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“, членовете на Съвета на Регионалната колегия на Камарата на архитектите – Варна арх. Александър Минчев, арх. Жулиан Начев, арх. Деница Русева и арх. Чавдара Николова, инж. Снежана Милева, председател на РК на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) – Варна, инж. Светлана Николчева, председател на Контролния съвет на РК КИИП – Варна, и др.

Инж. Христо Иванов изрази надежда, че пандемията вече е отминала, което ще позволи на гражданите на морския град да започнат да живеят и работят нормално и без притеснения. „В последните две години COVID ситуацията сериозно повлия на общината. Дейността ни беше затруднена и се наложи да свикваме с новите реалности. Не трябва да пренебрегваме и отражението от политическата нестабилност през изминалата година“, подчерта той. По думите му екипът на местната администрация е преминал успешно през кризите и сега се е фокусирал към бъдещото развитие на Варна.

„Ние стриктно се опитвахме да спазим заложените цели в бюджетите за 2020 г. и 2021 г. Проектобюджетът ни за 2022 г. е направен подобно на предходните периоди, така че да няма повишение на местните данъци“, каза зам.-кметът. Той подчерта, че

стремежът на общината през настоящата година е да благоустроява и подобрява градската среда,

междублоковите пространства, да повишава експлоатационните характеристики на уличната мрежа най-вече с изпълнението на цялостни ремонти. „Вярваме, че това е начинът да повишим качеството на живот на нашите съграждани, да създадем по-добри условия за бизнеса във Варна и да гарантираме устойчивост на инвестираните средства“, каза още инж. Христо Иванов.

В началото на своето изказване инж. Пенко Стоянов благодари от името на Областното представителство на вестник „Строител“ за сътрудничеството за организирането на станалата вече традиционна среща между строителния бранш и общината. „Радостен съм, че отново можем да работим заедно след прекъсването заради пандемичната обстановка. За съжаление през последните две години пропуснахме провеждането не само на ежегодния форум, но и доста от възможностите, с които да подпомогнем развитието на града ни“, каза председателят на ОП на КСБ - Варна. Той допълни, че се надява 2022 г. да даде шанс на бизнеса да се стабилизира, за да развие потенциала си. „Срещата между строителния бранш и общината е израз и на нашата взаимна готовност да си партнираме по всички направления, които ще са от полза на съгражданите ни“, изтъкна инж. Стоянов.

„Повишаващите се цени на строителните материали и електроенергията, както и на цената на труда са голямо предизвикателство за нас. В редица срещи с държавните институции Камарата нееднократно настоява за спешни мерки и индексация на договорите в строителството“, заяви инж. Илиян Терзиев. Той информира присъстващите на срещата, че Камарата на строителите работи по въпроса с индексацията от края на миналата година. „Подавахме сигнали за задаващите се проблеми още през октомври 2021 г. Оказа се, че по това време в редица страни вече имаше създадени механизми за справяне със създалата се ситуация. Поради тази причина ние направихме проучване как стоят нещата в рамките на Европейския съюз и се оказа, че в Германия, Франция, Люксембург се прилагат методи за индексиране. В Румъния с постановление на министерския съвет казусът е решен“, каза той. Инж. Терзиев добави, че на база на събраната информация

Камарата е дала предложение за механизъм за индексация, което е било представено на срещи с институциите.

Инж. Терзиев заяви, че в настоящия момент индексацията е ключова не само за строителния сектор, но и за икономиката и развитието на държавата. „Опитваме се да подскажем, че, ако не се предприемат адекватни мерки в отговор на драстичното покачване на цените, има риск да не успеем изпълним редица проекти както по Националния план за възстановяване и устойчивост, така и по оперативните програми, което води до риск от връщане на пари към ЕС“, коментира председателят на УС на КСБ. Според него е важно проблемът да бъде преодолян не само в краткосрочен план, но и в дългосрочен – със създаването на методика за индексиране и включването й в договорите за строителство. „Ако искаме да не се сблъскваме с подобни кризи в бъдеще, са необходими и редица законодателни промени, особено в Закона за обществените поръчки (ЗОП)“, бе категоричен председателят на УС на КСБ.

„КСБ ще работи активно всички приоритети на държавата в сектор „Строителство да бъдат осъществени“. Предстоят ни много трудности и заедно строители и местна власт трябва да се опитаме да ги преодолеем и да вървим напред. Мога да Ви уверя, че в наше лице имате подкрепа и желание за партньорство“, завърши инж. Илиян Терзиев.

Инж. Христо Иванов коментира, че липсата на индексация е голям проблем за община Варна от средата на миналата година. „През последните месеци на 2021 г. ежемесечно правихме справки за обектите, които имаме като ангажименти за изпълнение. Опасяваме се, че ще имаме затруднение да ги завършим заради непрекъснато покачващите се цени на строителните материали. Започнахме да изготвяме преоценки, за да има справедливо заплащане на изпълнителите. Запознати сме в детайли със ситуацията, защото поддържаме непрекъсната връзка с Националното сдружение на общините в Република България. Предоставили сме им цялата информация, с която разполагаме“, поясни той. Зам.-кметът на Варна допълни, че от началото на 2022 г. към предизвикателствата се е добавил и сериозният проблем с цените на горивата и енергията.

„В действителност изпълнителите спряха работата по обектите. Ние имаме голям опит в управлението на проекти, в провеждането на обществени поръчки и смятаме, че трябва да се извърши много сериозен анализ на ситуацията и да се приемат необходимите промени в нормативната база, особено в ЗОП“, допълни той. Зам.-кметът на Варна добави, че общината е направила проучване на европейските директиви, които дават възможности за преодоляване на проблема, но Законът за обществени поръчки в сегашния си вид не позволява тяхното прилагане.

Инж. Иванов посочи, че настоящата ситуация в сектор „Строителство“ би могла да се промени, ако се въведат международните норми за работа по FIDIC. „Има достатъчно големи обекти в България, които вече са изграждани съгласно FIDIC. Нормално е нещо, което се прилага по целия свят, да започне да се използва и в България, но не в редактиран вариант, а в оригиналния, за да може този, който управлява проекта, да има абсолютно целия набор от лостове за изпълнение“, подчерта той.

Според зам.-кмета на Варна е крайно време да има и ясни правила и отговорности на взаимоотношенията между възложителите, консултантите, строителите, надзорниците и проектантите. „Още веднъж искам да подчертая, че е изключително важно час по-скоро да се намери решение относно индексацията, за да можем да работим отново по проектите си и да реализираме инвестиционната си програма. В момента този процес е спрял в държавата“, сподели той.

„Радвам се, че мислим в една посока относно нуждата от промени в ЗОП. Използвам възможността да Ви поканя да вземете участие в кръглата маса на тема: „Реформа в сферата на обществените поръчки“, която КСБ организира съвместно с ОП на КСБ – София, и вестник „Строител“. Ключово изказване на форума ще направи Андрей Цеков, зам.-министър на финансите“, съобщи инж. Илиян Терзиев.

Прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова допълни, че целта на събитието е

зам.-министър Цеков да представи предложенията за промени в Закона за обществените поръчки,

и те да бъдат дискутирани от максимално широк кръг от институции и организации.

Инж. Христо Иванов прие поканата с думите, че общината е готова да застане зад всяка политика, която води до развитие на взаимоотношенията между участниците в строителния процес. „Разчитайте на нас. Ние ще се включим във форума. Смятам, че имаме практическия опит, с който можем да помогнем“, каза той.

Срещата продължи с отчет на направеното от община Варна през изминалата година, който бе представен от зам.-кмета на морския град.

„През 2021 г. имахме няколко основни направления, по които работихме. Едното от тях бе

ремонт и поддържане на уличната мрежа.

Нашите усилия бяха насочени основно към развитието на отделните зони на града“, посочи инж. Христо Иванов. Приоритетно общината е завършила основните ремонти на улиците „Чаталджа“, „Братя Бъкстон“, „Царевец“, „Мир“, „Разлог“, както и на първата част на ул. „Подвес“. Той сподели, че е разработен и проект за рехабилитацията на ул. „Дубровник“, за който има избран изпълнител и са осигурени средства. През тази година трябва да започне същинската работа.

„От изключителна важност бе завършването на ремонта на моста на Южна промишлена зона, който беше в много лошо състояние и създаваше проблеми на преминаващите. Изпълнихме и качването от ул. „Атанас Москов“ към АМ „Хемус“. С реализирането на тези два обекта подобрихме автомобилния трафик в града“, каза той.

Зам.-кметът информира, че през изминалата година са направени и обследвания на няколко автоподлеза, които са стратегически за града. „На базата на издадените паспорти на обектите ще започнем да възлагаме и съответните проекти за извършване на ремонт“, каза инж. Иванов.

Той сподели, че през 2021 г. чрез взимане на дългосрочен заем общината е осигурила средства за обновяване и реконструкция на редица важни улични обекти в районите „Одесос“, „Приморски“, „Младост“ и „Аспарухово“. „За всички тях имаме готови проекти и остава само да сключим договори с изпълнителите“, заяви зам.-кметът.

Инж. Христо Иванов допълни, че общината е завършила проектирането на бул. „Цар Освободител“, на който трябва да бъде извършено премостване на съответните кръстовища и осигуряване на възможност за леко метро. „За целта бяха проведени редица срещи с браншовите организации в сектор „Строителство“, за да постигнем обща визия, и вече имаме задание за проектиране. Заложили сме същинската реализация в бюджета за 2022 г. Това е един от стратегическите обекти на общината, по който ние ще продължаваме да работим. Надяваме се в най-скоро време да обявим и търг за избор на изпълнител“, съобщи той.

Зам.-кметът отчете още, че през изминалата година са приключили строителни работи по подхода към ул. „1-ви май“ и към Рибарското пристанище. Също така е изградено и кръговото кръстовище в кк „Св. св. Константин и Елена“. „То вече предоставя нормални условия и безопасност на движението в центъра на комплекса и връзката с градския транспорт. Освен това се подобри и естетичният вид на района“, подчерта инж. Иванов и допълни, че през 2022 г. предстои да започне работата и по обхода на курорта.

„През 2021 г. се фокусирахме и върху реновирането на междублоковите пространства. За тях осигурихме 48 млн. лв. от дългосрочния дълг и 8 млн. лв. от републиканския бюджет. Целта, която сме си поставили при тези обекти, е да регламентираме движението и паркирането, да създадем достъпна среда и да облагородим местата, така че да има повече кътове за игра и отдих. Също така искаме да подобрим осветлението и подходите към жилищните блокове. През миналата година започнахме работа по 4 обекта, които все още не са завършени“, сподели зам.-кметът на Варна.

Той информира, че през 2021 г. са приключили строителните дейности по три спортни комплекса, чрез което се е увеличила възможността за физически активности на гражданите на морската столица.

„Продължихме и ползотворната програма за ремонт на игрища в дворовете на училищата и монтиране на спортни съоръжения на открито във всяко едно от тях. Завършихме и първия етап от укрепването на свлачището при местността Св. Никола с финансиране от МРРБ. Предстои въвеждането в експлоатация на улицата, която бе засегната от него“, каза инж. Христо Иванов.

Той информира присъстващите и за напредъка на възстановителните дейности на скъсания тръбопровод по дъното на Варненското езеро.

„Независимо от пандемията смятам, че успяхме да направим доста неща, има какво да свършим и през настоящата година“, сподели инж. Иванов.

Зам.-кметът представи и

бюджета на община Варна за 2022 г.,

като подчерта, че той е бил приет с голямо мнозинство от Общинския съвет. „В момента той е върнат от областния управител на Варна Благомир Коцев с корекции, които ние ще разгледаме и преработим, за да можем да започнем да реализираме поставените цели“, заяви той.

„В бюджета за 2022 г. е заложено продължаване на обектите, за които има осигурено финансиране от миналата година – за улици и междублокови пространства. Надявам се съвсем скоро да започнем работа по тях. Желанието ни е също така да се запази тенденцията през текущата година да изготвяме проекти, а през следващата да осигуряваме финансови средства за реализацията им“, каза инж. Иванов.

Той сподели, че в момента се проектира изграждането на веловръзка между ул. „Атанас Москов“ и Западната промишлена зона.

„Планираме отново да изтеглим дългосрочен заем в размер на 80 млн. лв. С част от средствата ще направим предпроектни проучвания за разработване на транспортно-комуникационни схеми на възлови кръстовища“, посочи инж. Иванов.

Той изтъкна, че в бюджета е включена възможността за реализиране на проекти за енергийна ефективност на сгради, които са общинска собственост.

„Планирали сме тази година да започне изграждането и на канализация и пречиствателна станция на селата Звездица и Константиново. Населените места очакват финансиране по ПУДООС. Събрали сме всички становища, които касаят инвестиционния процес за издаване на разрешение за строеж. Необходимо е да се направят и проектите“, каза инж. Христо Иванов.

Той посочи, че общината разполага и с редица преходни обекти, които трябва да се реализират по Плана за интегрирано развитие на община Варна за периода 2021 – 2027 г.

„Надяваме се да успеем да изградим и два скейт парка на територията на общината, като се предвижда да бъдат обявени конкурси за проектирането им. Заложили сме и изготвяне на зелен кадастър на дървесната растителност в морската градина“, информира зам.-кметът.

Съвсем скоро ще бъде стартирана работата по водния цикъл на Варна.

„Всички улици и булеварди, по които ще премине ВиК строителството, са включени в бюджета, за да може да бъдат асфалтирани, да се изградят бордюрите, тротоарите, уличното осветление. Смятаме, че това е правилната политика“, поясни той.

В края на изказването си инж. Христо Иванов заяви, че желанието на общината е да представя на бранша плановете си с дългосрочен хоризонт и за проектиране, и за строителство, за да имат възможност фирмите да се подготвят.

„Хубаво е, че ремонтираме улиците и междублоковите пространства, но за мен големите проекти са много по-важни за развитието на града. Освен изграждането на бул. „Васил Левски“ нищо по-мащабно не се е случило в общината. За съжаление не видях сериозен обект и за 2022 г. по отношение на високото строителство. Аз лично не само очаквам, но бих искал в града да се изграждат по-големи неща, които Варна заслужава“, коментира инж. Христо Димитров.

Инж. Пенко Стоянов благодари за представянето на инвестиционните намерения на общината пред местните фирми. Той отправи актуални въпроси към зам.-кмета на Варна относно проблемите, с които строители и инвеститори се срещат в града. Сред тях бе посочена липсата на регулаторни и устройствени планове. „Придвижването на тези планове е изцяло ангажимент на общината и нещото, за което настояваме от много време, е това да се случва в по-кратки срокове. Искаме партньорство, своевременна реакция на местната власт към тези проблеми, които спират инвеститорите и създават лоша бизнес среда“, заяви инж. Стоянов. Той допълни, че община Варна трябва да се погрижи

там, където има интерес от частни инвеститори, да се подобри прилежащата инфраструктура.

Главният архитект на Варна Виктор Бузев отговори, че администрацията активно се опитва да промени визията на отделните райони в морския град, но необходимият ресурс е много голям. „Прилагането на регулацията е скъп процес. Става дума за обезщетения на собствениците. Говорим за средства, за които никой не може да даде точна сума. Вероятно няма друга държава по света, където процесът за отчуждаване на дадена територия да отнема толкова време и пари“, заяви той. Арх. Бузев подчерта, че ако обществото приеме ролята си в процеса и по-лесно отдава част от имотите си, за да се облагороди районът, нещата ще се случват по друг начин. „Може да се помисли за един показен обект , където гражданите да видят цялата инфраструктура как се прави, като говоря за канализация, осветление, тротоари. Според мен само това е начинът те да се съгласят да дадат част от собствеността си“, посочи той.

Зам.-председателят на УС на КСБ инж. Христо Димитров продължи темата и заяви, че задължително трябва да се намери начин общественото мнение по темата да се промени и хората да разберат колко по-удобно и приятно ще бъде за тях, ако прилежащата инфраструктура се приведе в модерен вид. „Може би трябва да се помисли за някаква кампания, която да популяризира идеята“, коментира още той.

Присъстващите бяха единодушни, че е необходимо да се проведе отделна среща в общината, на която да се координират и приоритизират въпросите, свързани с отчуждителните процедури, и да се намери начин да се привличат повече инвеститори във Варна.

По време на форума беше обсъдено състоянието на Аспаруховия мост, както и други актуални теми в строителството.