Тема

Над 500 000 посещения на сайта на в. „Строител” събра новата рубрика "Индексация сега!"

В. „Строител“

Новата рубрика „Индексация сега!“, която екипът на в. „Строител“ стартира през м. юни по най-актуалната за строителния сектор тема – постоянно покачващите се цени на строителните материали и необходимостта от индексация на договорите за строителство, само за месец е генерирала над половин милион прочитания. В нея екипът на изданието представя всички инициативи, събития и срещи на КСБ, свързани с индексацията, с търсенето на решение на проблема, както и касаещи темата позиции, мнения и становища на представители на КСБ, ОП на КСБ и фирмите членове, централната и местната власт, работодателски и синдикални организации и др. Целта на рубриката е читателите на печатното и електронното издание на вестника да са постоянно и своевременно информирани за развитието на темата и за продължаващите усилия на КСБ ключовата за бранша индексация да се случи. Сред най-четените публикации са „Индексацията трябва да достигне до всички фирми, особено до малките и средните“ с инж. Любо­мир Качамаков, председател на Областното представителство на КСБ в София – 66 000 прочитания, обзорният материал по темата индексация, с който рубриката стартира – „Строителният бранш настоява – индексация сега!“, с над 47 100 прочитания, разширеният репортаж за Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България със заглавие „Във фокуса на нашето внимание е индексацията на строителните договори“ с 46 416 посещения, публикацията за тристранната работна среща между КСБ, МРРБ и МФ с 43 446 посещения. С голям интерес се следят и откритите приемни, които изданието организира с Областните представителства на КСБ и с участието на председателя на УС инж. Илиян Терзиев - 12-ата открита приемна на в. „Строител“ в Стара Загора отчита 37 000 посещения, приемната в Кюстендил – близо 29 000.


Темата остава водещ приоритет за екипа на вестника, ще продължим да я следим, коментираме с бранша и да търсим мненията и позициите на отговорните институции и всички заинтересовани страни. Очакваме активна позиция, мнения и предложения по обсъжданите въпроси от структурите на Камарата и строителните фирми.