Тема

Експертната общност: С решение на министър (в оставка) Борислав Сандов проектът за лот 3.2 на АМ „Струма“ се връща в изходна позиция

Десислава Бакърджиева

Ренета Николова

Проектът за лот 3.2 на автомагистрала „Струма“ се връща в изходна позиция, след като на 1 август в последния си работен ден като министър на околната среда и водите Борислав Сандов спря 2 процедури за строителство на части от лота. Той оповести действията си на 2 август в социалните мрежи, като написа: „Спрях изпълнението на проекти в Кресненското дефиле след получено на 27 юли писмо от службите на Европейската комисия (ЕК). В него ясно се посочва, че в изпълнение на европейските директиви ЕК очаква от българското правителство нова оценка по ОВОС и Оценка за съвместимост с „Натура 2000“ на АМ „Струма“ за лот 3.2 в района на Кресненски пролом, като в нея пълно и равностойно се оценят отново всички възможни алтернативи. ЕК недвусмислено подчертава, че не може да се предрешава изборът на алтернативи и че службите на ЕК ще наблюдават отблизо всички действия по проекта и ще гарантират съответствието с екологичното законодателство, като вземат нужните мерки в тази посока, ако е нужно.“ Сандов написа коментара, след като по-рано излезе информация, че в последния си ден като министър той е отменил всички предишни процедури по Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), които даваха възможност да бъде довършена АМ „Струма“ през Кресненското дефиле. Борислав Сандов заявява още: „Един ден преди писмото на ЕК, на 26 юли, посочих същите обстоятелства на министъра на регионалното развитие и благоустройството, а именно, че за да се спазят изискванията на европейското и национално законодателство и да не се загубят европейски средства, е нужно да се изготвят нови ОВОС и ОС и че решението по ОВОС от 2017 г. не може да се прилага. Взимайки предвид писмото на ЕК, на 1 август спрях 2 процедури за строителство на части от лот 3.2 на АМ „Струма“ към АПИ. И двете реално влизат в нарушение на европейските изисквания, защото водят до липса на нов ОВОС и ОС и предопределят изпълнението на алтернативата, одобрена през 2017 г. – тоест неспирането им би довело до пряко нарушаване на европейските директиви и на условията на ЕК и до последващи мерки от страна на ЕК спрямо България.“

Бившият министър заявява още, че още от началото на мандата на правителството е посочил, че максимално бързото започване на нов ОВОС и ОС с всички възможни алтернативи извън Кресненския пролом и град Кресна е най-важното условие за ускоряване строежа на магистралата, за получаване и запазване на европейското финансиране и за предотвратяване на бъдещи наказателни процедури. „Моето решение е изцяло в синхрон с българското законодателство и с препоръките на Европейската комисия, в т.ч. с писмото на DG Regio до МРРБ и МОСВ. Моето решение не поставя под риск средства на ЕС и България няма да връща пари вследствие на това решение“, завършва коментара си Сандов. Избраният вариант за преминаване на АМ „Струма“ през Кресненското дефиле Г10,50 – за който имаше одобрен ОВОС, бяха определени изпълнители за строителството и се реализираха мерки за смекчаване на въздействието на трафика върху дивите животни и птиците в Кресненското дефиле (посочени в решението по ОВОС от 2017 г.), бе подкрепен от експертната и научна общност, включително от Камарата на строителите в България (КСБ), и получи одобрението на институциите след широки обществени обсъждания в населените места, които засяга магистралата. За да се стигне до взимане на решението за Г10,50,

КСБ и в. „Строител“ работиха по темата в продължение на повече от 8 г.,

като беше привлечена експертна и научна общност не само от България, но и от чужбина. Проведените инициативи от КСБ, широко отразени в изданието на Камарата, сред които кръгли маси, срещи, изготвени международни експертизи – екологична и инженерно-геоложка, доказаха, че Г10,50 е най-доброто решение. Вариантът

Г10,50 бе избран от всички заинтересовани страни от гледна точка на сигурност и безопасност,

както и по отношение на технико-икономически показатели,

начин на реализиране и относно финансовия аспект. Месеци преди Борислав Сандов да спре процедурите за строителство на части от лот 3.2 на АМ „Струма“, той поиска държавата да се върне към вече отхвърлената идея за преминаването на магистралата през Кресненското дефиле с 15-километров тунел. Вариантът беше категорично отхвърлен, цялата строителна, експертна и научна общност застанаха зад позицията, че строителството на подобно съоръжение е нецелесъобразно, екологично и икономически необосновано и най-важното – не е безопасно. От една страна, защото районът на 

Кресненското дефиле е разположен в една от най-сеизмично активните области 

в тази част на Балканския полуостров, а трасето на тунела ще пресича много разломни зони, някои от които са активни. От друга – в близост до дефилето има ураново находище и повишени концентрации на радионуклиди. Сериозен проблем е и къде ще бъде извозен огромният обем изкопана земна маса, за складирането на която ще са необходими съответните площи. Не бива да се подценява и времето, което ще е нужно за изграждането на тунела – срокът за преминаване през всички процедури до строителството и самото изграждане ще е между 10 и 15 г., през които ще продължи да функционира съществуващото трасе, където се отчита една от най-високите концентрации на ПТП. Лот 3.2 е включен за финансиране в Програма „Транспортна свързаност 2021–2027“, но с последното решение на министър Сандов реализацията му е под угрозата за провал. Страната ни не само може да загуби предвидените средства от ЕС за последния участък от АМ „Струма“, но и да връща безвъзмездните европейски средства, с които през годините се изградиха останалите трасета на автомагистралата. Единственият начин да бъде довършена АМ „Струма“ по Програма „Транспортна свързаност 2021–2027“ е новият министър на околната среда и водите да отмени решението на своя предшественик или Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“ да обжалват решението в законно установения 14-дневен срок.

С цел да съберем материалите, публикувани във в. „Строител“ по темата лот 3.2, на сайта на изданието създадохме нова категория „АМ Струма“ лот 3.2. В нея всеки заинтересован може да проследи развитието на проекта през годините, изразените позиции от български и международни експерти и всички инициативи, свързани с намирането на най-добрия вариант за преминаване на магистралата през Кресненското дефиле.

В. „Строител“ изпрати официално запитване до МОСВ какви мерки ще бъдат предприети

относно решението за лот 3.2. на министъра (в оставка) Борислав Сандов.

Изданието на КСБ продължава да следи темата.

 


 

Д-р ик.н Николай Иванов, член на УС на КСБ и председател на УС на ББА „Пътна безопасност“: Всяко двоумене и бавене нанася неимоверни щети и ги плащаме с цената на човешкия живот

Съществуващият пътен участък в Кресненското дефиле е може би най-опасният в България или си съперничи по ПТП с трасето Русе – Велико Търново през Бяла. Ние като общество трябва да направим всичко възможно пътуването през тези участъци да е по-безопасно. Вече се уморихме да броим жертвите година след година. В тази връзка всяко двоумене и бавене дали да бъде този вариант или другият, дали това решение е по-хубаво или другото е по-правилно, нанася неимоверни щети и ги плащаме с цената на човешки живот. Чувам от много хора и колеги, които пътуват през дефилето, че преминават със страх. Факт е, че пътят е опасен за всички, и недоумявам как може да бъде взето решение за спиране на процедури за строителство на части от лот 3.2, и то от министър в оставка в последния му работен ден?! Тук вече не мога да скрия възмущението си!  Призовавам служебното правителство и новият министър на околната среда да намерят най-бързото решение, включително да се потърси възможност за отмяна на заповедта на Борислав Сандов, защото за неговите грешки, за тези екологични лобизми за първи, втори или трети вариант – всички плащаме с цената на живота си. Трафикът непрекъснато нараства във всички посоки и обричаме на смърт жени, мъже и деца. В спешен порядък трябва да се намери вариант, тъй като и държавата ще връща пари на ЕС за цялостното финансиране на АМ „Струма“. На целия хал, в който сме – недостиг от финансиране във всички сфери на обществото, обедняването на хората, инфлацията, и ние просто вместо да се възползваме от европейската помощ, за да направим нещо за хората, да спираме реализация на проект и държавата да връща средства. Това е недопустимо! В годините за преминаването на магистралата през Кресненското дефиле имаше множество експертни съвети, кръгли маси, събирания, заседания - организирани от КСБ, отделени бяха и време, и енергия на много специалисти. Направиха се геоложки, сеизмични и всякакви възможни доклади, доказа се опасността от радиоактивни метали. Отречена от всички експерти бе идеята за дълъг 15 км тунел. Не само заради изграждането, а и заради нуждата от поддръжка след това. Обществото трябва да разбере, че ако се върнем на варианта за тунел в Кресненското дефиле, трябва да бъде създадена държавна администрация с капацитета и бюджета на АПИ, която да работи само за това съоръжение. Да разполага със съответните противопожарни служби, хеликоптерни площадки и техника, които да се използват при аварии, здравни пунктове, работещи 24 часа в денонощието. Трябва да е ясно какви сериозни средства ще са необходими за поддръжката на тунела. Затова апелирам за бърза реакция от страна на служебния кабинет. Хората не могат да чакат още 15 г. да се изгради АМ „Струма“. Решението на бившия министър Сандов трябва спешно да се отмени и в най-кратки срокове да започне реализацията на лот 3.2 на магистралата.

 


 

Инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ: Отменените процедури по ОВОС на АМ „Струма” са цинично отношение към българския народ

Моето мнение е, че това е некоректно поведение на един министър в оставка в последната минута на своето министерстване, с което поставя своя следващ колега и служебното правителство в матово положение. Ако служебният министър на околната среда не отмени тази заповед или МРРБ и АПИ не обжалват решението, означава, че трябва отново да се премине през цялата процедура по ОВОС, проектиране и всичко останало. Ако се остане в тази ситуация, следващите минимум 10 – 15 години няма да има магистрала. Най-важно е, че се поставят под риск хората, защото в участъка има много ПТП. Но за някои са по-важни жабите, мишките и гущерите, отколкото хората. Или някой иска чужда фирма да изгради един тунел, който доказано е неекологичен и икономически непосилен за нашата страна. Новият министър на околната среда и служебното правителство много спешно трябва да се запознаят с проекта, да бъдат информирани за всички тези документи, които бяха създадени при общественото обсъждане на лот 3.2, да се използва 14-дневният срок за обжалване и да бъде отменена тази заповед. Все пак има време забележките по ОВОС да бъдат отстранени или коригирани.

 


 

Инж. Стефан Чайков, председател на УС на ББК „Пътища“: Необходимо е да се вземат много спешни мерки, защото под риск са близо 2 млрд. евро

Решението на бившия министър на околната среда Борислав Сандов за АМ „Струма“ буквално ликвидира проекта. За съжаление ние нямаме лостове като браншови организации да реагираме. Единственото, което бихме могли да направим, е да очакваме АПИ и МРРБ да обжалват решението или новият министър на околната среда и водите да отмени заповедта. Защото това е просто несъстоятелно и поставя под риск цялата АМ „Струма“ като проект. Освен всичко друго се оказва и поредната неистина, с която се сблъскваме, защото имахме уверение от вече бившия зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството Ивайло Стайков, че в рамките на доскоро управляващата коалиция е постигнато съгласие да се изпълнява проектът за лот 3.2 по одобрения ОВОС и трасета. Очевидно вместо това в крайна сметка Борислав Сандов е решил в последния си ден като министър да сложи кръст на АМ „Струма“, което не е държавническо поведение. Сандов отменя всички решения по ОВОС, без да предлага алтернатива и да възлага нов ОВОС. Просто къса проекта АМ „Струма“ и го хвърля в коша. Това представлява решението му. По отношение на варианта за тунела ББКП и аз лично многократно сме изказвали мнение, че това не е състоятелно решение и има множество научни доказателства, че ще възникне потенциален проблем заради установената радиация, въобще дори не смятам, че е необходимо да обсъждаме идеята за тунела. Беше намерено прилично техническо решение, което да ускори процеса и изпълнението на лот 3.2 да влезе в рамките на програмен период 2021–2027 г. За съжаление, ако съдът не отмени решението или не го направи новият министър на околната среда, строителството на АМ „Струма“ става невъзможно и България ще претърпи сериозни санкции. Необходимо е да се вземат много спешни мерки, защото под риск са близо 2 млрд. евро.

 


 

Проф. д-р инж. Румен Миланов, член на УС и почетен член на ББА „Пътна безопасност“: Това прибързано и необмислено решение трябва да бъде коригирано

Решението на министъра на околната среда и водите (в оставка) Борислав Сандов в последния момент за АМ „Струма“ е парадоксално. Не е редно такъв важен и съществен въпрос, който касае не само пътностроителната дейност, но и цялото общество, което използва това трасе, да се реши в последните минути, и то по такъв начин. Има одобрен ОВОС и някакви препоръки и изведнъж някой решава да отмени всичко. Кой е този някой? Днес е министър, утре не е. Държавата не е бащиния, тя е на суверена. Не може да се решава така! Нека да погледнем и от чисто техническа гледна точка. Вариантът за дълъг тунел е отпаднала идея като техническо решение. Направиха се толкова проучвания в тази земетръсна зона, които доказаха, че има редица проблеми. Ако започнем сега да ги изброяваме, ще трябва да напишем голяма статия за недостатъците на дългия тунел. Няма как да не споменем, че тунелът ще има сериозно негативно влияние на екологията. Някой ще каже как така? При такова съоръжение трябва да се построят пътища, които да осигурят обслужване при инциденти. Подобни трасета трябва да се изградят в планината и да се поддържат в готовност и при възникване на ситуация да може да се извършват аварийно-спасителни и евакуационни мероприятия. Освен това отработените газове ще са в планината. Тази отсечка от 15 км ще създава и страхотен проблем при хомогенния транспортен поток. Ще се образуват колони, ще има сериозна загуба на време. С последното решение на бившия министър е застрашено финансирането на проекта за лот 3.2 и се създава риск да връщаме средствата, които сме получили досега за АМ „Струма“. Това прибързано и необмислено решение трябва да бъде коригирано и да се търсят съответните административни и съдебни процедури то да бъде обявено за нищожно.

 


 

Инж. Живко Недев, зам.-председател на секция „Транспортна инфраструктура” към КСБ: Нова процедура по ОВОС означава 20 години назад

С решението на бившия министър на околната среда всички усилия на КСБ и други браншови и неправителствени организации, университети, агенции, министерства и т.н. отиват на вятъра. Имаше широко обществено обсъждане, правиха се срещи с екоорганизациите и сега изведнъж излизаме на изходно положение. Това означава, че проектът се връща в изходна позиция, нов ОВОС и минимум 20 години още, за да потвърдим вече известни неща като, че при голям тунел ще изкопаем радиоактивен материали и други, които ще нарушат тотално екоравновесието. Въпросният тунел, за който пак се заговори, трябва да има вентилация, обслужване, за строителството му ще са необходими временни пътища с километри в планината. Убеден съм, че цялата строителна общност и всички, които са заинтересовани – кметове, граждани, ще се активизират за започване на нови обществени обсъждания и за отмяна на решението на Борислав Сандов. Не мисля, че е редно за нещо, което е прието и има одобрен ОВОС, някой с лека ръка да го отменя, защото той така е решил. Стартирането на нова процедура по ОВОС означава 20 години назад. Няма проблем да има препоръки и да се направи ново обследване, ако някъде в някой участък има нещо, което притеснява МОСВ или екоорганизациите, или друга структура. Но не може по този начин с едно министерско решение с лека ръка да се задрасква АМ „Струма“. Това означава, че пътната връзка България – Гърция отива на ниво 2004 г. – с тапи на движението. Още 20 г. в Кресненското дефиле ще има ужасен трафик, който ще обгазява цялата територия и ще унищожава биоразнообразието. Колкото по-бързо се изгради АМ „Струма“ и се изнесе част от движението от Кресненското дефиле, толкова по-добре. През изминалите години на обсъждане на варианти всички се убедиха, че 15 км тунел не е добър вариант. Новото отлагане на строителството ще доведе до нови катастрофи и жертви, като темпът на нарастването им ще се увеличава. Трафикът преди 20 г., сега и след още 20 г. няма как да е еднакъв, жертвите ще са в геометрична прогресия. Ситуацията в дефилето ще се влошава и АПИ ще продължи да се чуди какви мерки да вземе. Не знам къде в целия свят се прави по този начин - един човек да спира развитието на един цял регион. В демократичните страни, които се опитваме да достигнем, промяната на даден закона става с години. А ние тук с лека ръка се отказваме от приетия ОВОС, защото някой еднолично взема решение, без да се допита до експертната и научната общност. Много добре е, че в. „Строител“ не спира да следи цялата сага с изграждането на АМ „Струма“. Ако се извадят от архива на медията всички публикации по темата, могат да се издадат томове с мнения. Те трябва да се прочетат, за да се види, че одобреният вариант за строителство на лот 3.2 е най-добрият възможен от икономическа, екологична, социална гледна точка и заради безопасността. Много се надявам МРРБ, МОСВ и АПИ да бъдат активни в следващите дни и да има разум, който да надделее над решението на бившия министър на околната среда. Няма време за губене. Не може от магистрала с дължина 200 км да са ни останали 20 км за изграждане и да не я завършим заради нечие решение. Няма никаква логика в решението на министър Сандов. Това е логика на непрофесионалист в областта на транспорта. Секция „Транспортна инфраструктура“ към КСБ ще бъде много активна по темата. Ще се опитаме да бъдем в помощ на институциите. Ще разчитаме и на партньорството на в. „Строител“ за достигане на информацията до всички ключови фактори за проекта.

 


 

АПИ ще обжалва решенията на министъра на околната среда и водите от 1 август за АМ „Струма”

Агенция „Пътна инфраструктура“ ще обжалва решенията на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов от 1 август 2022 г., свързани с реализацията на автомагистрала „Струма“ през Кресненското дефиле - лот 3.2. Обръщаме внимание, че Решение по ОВОС №3‑3/2017 г., с което е одобрено осъществяването на автомагистрала „Струма“ лот 3.2, е издадено от министъра на околната среда и водите по съответния законоустановен ред. От тогава до момента АПИ работи в тясно сътрудничество с всички държавни институции, имащи отношение към проекта, тъй като за успешното реализиране на сложен стратегически инфраструктурен обект на държавата, каквато е отсечката между Крупник и Кресна, е от значение експертизата на специалисти от различни направления. За участъка лот 3.2 на АМ „Струма“ с Решение по ОВОС №3-3/2017 е одобрен вариант „Източен Г10,50“ по прединвестиционно проучване от 2016 г. Той предвижда дясното платно в посока Кулата да е по съществуващия път в дефилето, който ще се рехабилитира, а лявото платно в посока София с габарит 10,50 да е в източна посока от дефилето. Решаващо предимство на „Източен вариант Г10.50“ е еднопосочното движение на превозни средства, което съществено ще намали трафика в дефилето и риска от инциденти. Предприеманите мерки за опазване на човешкия живот, както и на животински видове в района ще подобрят значително настоящата ситуация. Друго предимство на този вариант е значителната гъвкавост при експлоатацията на участъка, каквато в момента липсва. В случай на инциденти, аварии, природни бедствия или други събития, засягащи едното платно, движението ще може да бъде веднага пренасочено по другото. Това ще позволи бърза и безопасна реакция на институциите, както и ще намали затрудненията и забавянията на трафика през това време. В становището на МОСВ за съгласуване на екологичната оценка на програма „Транспортна свързаност 2021-2027”, по която е предвидено да се изпълнява инфраструктурният обект, са определени мерки и условия при прилагането на програмата за проекта лот 3.2 на АМ „Струма“. Условията изискват извършването на допълнителна оценка на алтернативите и възможностите за строителството на две трасета на лот 3.2 на АМ „Струма“ – Г10.50 и Г20, включително по отношение на специфичните природозащитни цели и мерките за защитените зони „Кресна - Илинденци“ и „Кресна“, при стриктно изпълнение на препоръките на Европейската комисия. За да се направи тази допълнителна оценка, целите на двете защитени зони, засегнати от проекта, трябва да се определят и приемат от МОСВ. За съжаление повече от две години те не са одобрени от екоминистерството и това възпрепятства АПИ да направи допълнителен анализ, за да се отговори на препоръките на ЕК по апликационната форма на проекта. Не може да се изпълнят и ангажиментите, поети пред ЕК за изпълнение на мерките за запазване на биоразнообразието, предвид постановено от МОСВ решение от 1 август 2022 г. В полученото писмо на 27 юли 2022 г. от ЕК ясно се посочва, че на практика определянето на специфичните консервационни цели за засегнатите от проекта защитени зони е основното, което България следва да направи. Посочва се, че след като целите бъдат определени и приети, следва да се ревизира оценката за съвместимост на проекта спрямо тях. Агенция „Пътна инфраструктура“ не е спирала да полага усилия за усъвършенстване и доработване на проектната документация, за да отговори на всички препоръки на ЕК. АПИ не е спирала да търси диалог с всички заинтересовани страни за намирането на консенсусни решения проектът да се реализира по най-екологодопустимия начин, в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство.