Новини

В 14.00 часа зам.- кметът на СО Ангел Джоргов ще даде информация за изпълнението на реконструкцията на трамвайна линия 5

Днес, 7 декември в 14.00 часа зам.- кметът на Столична община Ангел Джоргов ще даде информация за изпълнението на дейностите по реконструкцията на трамвайната линия по бул. „Цар Борис III“ от ухо „Княжево“ до ухо „Съдебна палата“/ без участъците при пл. „Руски паметник“ и кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и бул. „Гоце Делчев“/ . Събитието ще се състои на новоизградената трамвайната спирка на трамвайна линия 5 на площад „Македония“ при АПИ. Обектът е част от проект „Интегриран столичен градски транспорт-фаза II“ финансиран по ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 година в изпълнение на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-С01/21.02.2018г., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Столична община. Проектът включва рехабилитация на трамвайни линии, доставка на нови мотриси и надграждане на интелигентната система за управление на трафика и съществуващата система за информация на пътниците в реално време. Проектът цели насърчаване ползването на електротранспорта.