Тема

КСБ – хроника на събитията 2022

Традиционно в началото на Новата година в. „Строител“ прави преглед на най-важното от дейността на Камарата на строителите в България (КСБ), от срещите, инициативите и участията в събития през изминалите 12 месеца. Част от равносметката за постигнатите успехи, за представянето на Камарата в международен план, за организираните събития е и оказаната помощ при природни бедствия. 2022 г. беше бе трудна и изпълнена с много предизвикателства за КСБ, но и специална – браншовата организация отбеляза 15 г. от създаването си.

Годишнината бе отбелязана на редица събития. Традиционната фотоизложба по случай Деня на строителя, която КСБ и в. „Строител“ организират със съдействието на Столичната община, бе посветена на юбилея. Паната на „Виж София – 15 години заедно строим за хората“ показаха значими постижения на българските строители от 2005 г. до сега. След 2 години пандемия КСБ възстанови традицията да връчва отличията на най-добрите компании в сектора на Бала по повод Деня на строителя, на който браншът също отбеляза 15 г. КСБ. Областните представителства на Камарата празнуваха годишнината на своите тържества по случай Деня на строителя. Вестник „Строител“ създаде специална рубрика „15 години КСБ“, която включи не само интересни материали за развитието на Камарата за изминалия период, но и интервюта с личности, допринесли за създаването и издигането на авторитета на браншовата организация. Екипът на изданието изработи „Алманах 15 г. КСБ“ и албум със снимки на значими обекти от цялата страна „15 години строим европейска България“.

През 2022 г. Европейската комисия одобри проекта „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“, на който КСБ е инициатор, съучредител и координатор. Проектът не само стартира, но и получи престижна награда от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

Изминалата 2022 г. изправи строителния сектор пред непрекъснато покачващите се цени на строителните материали, на електроенергията и горивата, компаниите се сблъскаха и с други трудности като забавени и липсващи доставки на основни суровини. Сред проблемите бяха и остават неразплатените средства от държавата към пътностроителните фирми, поредните опити за уронване на престижа на българския строител, някои предлагани промени в нормативната уредба, касаещи строително-инвестиционния процес, в противоречие с интересите на бранша. През цялата 2022 г. КСБ работи за въвеждането на Методика за индексация на строителните договори. Усилията на Камарата доведоха до успех – на 21 септември Министерският съвет прие такава, но тя все още не се прилага реално. КСБ продължава да настоява държавата да намери решение по този въпрос в най-кратки срокове.

КСБ води диалог не само с институциите по актуалните проблеми на строителния сектор, но и укрепи партньорствата си и с работодателските организации и синдикатите. Камарата сключи нов Отраслов колективен трудов договор с двете строителни федерации в КТ „Подкрепа“ и в КНСБ. Постигнато бе споразумение за увеличаване на коефициента, който се добавя към минималната работна заплата за заетите в строителството. КСБ бе изключително активна и в Консултативния съвет на браншовите организации в сектор „Строителство“. Ръководството на Камарата бе близо и до Областните представителства и проведе редица срещи и инициативи в подкрепа на строителните фирми на местно ниво.

КСБ традиционно бе дейна и в европейски и международен план. Камарата на строителите в България вече има вицепрезидент на Конфедерацията на международните контактори (CICA) в лицето на инж. Любомир Качамаков, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – София.

И в 2022 г. българските строители не изневериха на благородната традиция – да са първите, които откликват на помощ при природни стихии. През септември фирми членове на КСБ се включиха във възстановителните дейности след водното бедствие в Карловско.


Януари

✓ На първото си заседание за 2022 г. ОП на КСБ – София, учреди Инициативен комитет за построяване на паметник на Уста Кольо Фичето пред сградата на КСБ. За председател на новосформираната структура бе избран председателят на ОП на КСБ – София, инж. Любомир Качамаков. В комитета влизат инж. Виктор Шарков, първи зам.-председател на НКСВ, членове на ОП София, представители на НКСВ, както и прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова.

✓ На пресконференция в БТА Консултативният съвет (КС) на браншовите организации в сектор „Строителство“ представи 7 ключови приоритета за устойчивото развитие на отрасъла, както и конкретни политики и мерки за постигането им. Предложенията бяха оповестени съвместно от ръководителите на седемте браншови организации, които формират Съвета. От страна на КСБ в събитието участва председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. Той изрази радостта си, че браншът се е обеднил и работи за решаване на най-актуалните и най-наболели проблеми.

На събитието стана ясно, че КС е изготвил проект на концепция за кодекс, който да обедини темите на основните законови норми в бранша - Закон за регионалното развитие (ЗРР), Закон за устройство на територията (ЗУТ), Закон за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) и Закон за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

 

✓ КС на браншовите организации в сектор „Строителство“ и Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление (КРРБМС) се договориха да работят за ново законодателство в отрасъла. Това стана на заседание на
КРРБМС. На него бе заявено, че приоритет на Комисията е разработването на изцяло нов ЗУТ, с оглед на което счита, че е редно да се запознае с вижданията и приоритетите на Консултативния съвет на браншовите организации в сектор „Строителство“.

 

✓ В първия месец на 2022 г. КСБ, КАБ и община Брацигово подписаха Меморандум за сътрудничество за опазване на културното наследство и прилагане на Концепция за устойчиво развитие и управление на културно-историческото наследство на територията на община Брацигово. Съгласно документа страните ще си партнират за създаване на образователен център по архитектурна и строителна реставрация. Други главни цели са обучение и практическа подготовка на квалифицирани кадри за извършване на консервационно-реставрационни дейности и работа по обекти – недвижима културна ценност, повишаване на квалификацията на специалистите – архитекти, строители, художници, изграждане на добра инфраструктура и връзки с архитектурни резервати и др.

Февруари

✓ В началото на февруари се проведе годишната среща на администрацията на КСБ. Събитието се състоя онлайн посредством интернет конферентна връзка. Срещата бе открита от председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, който отправи поздрав към участниците. „Използвам възможността да кажа, че винаги съм на Ваше разположение и можете да поставяте по всяко време въпросите, които Ви вълнуват. Мислете също така и за начините, по които нашата работа може да стане по-ефективна и добра“, сподели той.

 

✓ През феврураи 2022 г. КСБ получи за четвърти пореден път своя сертификат по стандарт за качество ISO 9001:2015 за защита интересите на строителните фирми и управление на ЦПРС. Документът се издава за три години и браншовата организация работи в синхрон с изискванията му от 2012 г. През септември 2021 г. с положителен резултат беше проведен ресертификационният външен одит. В резултат на това КСБ получи сертификат, удостоверяващ, че системата за управление на качеството съответства на стандарт ISO 9001:2015 с област на приложение: „Представляване и защита на интересите на строителните фирми. Предоставяне на информация за строителството. Управление на Централен професионален регистър на строителя.“

 

✓ Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев присъства на церемонията по връчване на дипломи на абсолвентите от Випуск 2021 на ВСУ „Любен Каравелов“. От името на Камарата той връчи грамоти на отличниците от Строителния факултет и издание на български език на германския „Наръчник по каменоделство“ от 1912 г. „Чакаме Ви с отворени обятия“, обърна се към абсолвентите инж. Терзиев, който също е възпитаник на ВСУ „Любен Каравелов“. „Зад Вас стои КСБ, всички строители са готови да Ви приемат, България разчита на талантливи млади хора като Вас“, добави той.

Март

✓ КСБ бе домакин на заседание на КС на браншовите организации в сектор „Строителство“, в което участваха зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Стефан Аспарухов и началникът на Дирекцията за национален строителен контрол инж. Лиляна Петрова. На срещата бе обявено, че в МРРБ ще бъде създадена междуведомствена работна група, която ще има за задача да изготви предложения за промени в ЗУТ. В нея ще влязат представители на седемте браншови организации от Консултативния съвет. Зам.-министър Аспарухов заяви, че ще разчита много на експертизата на браншовите организации и техните предложения.

„Благодаря за поканата да участваме в тази работна група. Браншът представлява сериозен процент от БВП и е редно да се чуе неговият глас. Вярвам, че ще имаме успех, както го доказахме със създаването на Консултативния съвет, който обедини браншовите организации в сектор „Строителство“, заяви председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев.

 

✓ Индексацията на договорите в строителството с публични възложители трябва да е съизмерима с оскъпяването на крайния продукт. Около това становище се обединиха на работна среща през март представители на ръководствата на КСБ и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). От Сдружението алармираха, че зачестяват случаите търгове да се провалят заради липса на кандидати или отказ да се подписват договори по стари цени. В срещата участваха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, изп. директор Валентин Николов, председателят на Контролния съвет на Камарата инж. Благой Козарев, Любомир Пейновски, член на ИБ и на УС на КСБ, изп. директор на НСОРБ Силвия Георгиева, експерти от НСОРБ. Двете страни коментираха, че индексацията на действащите договори, сключени по реда на ЗОП, се налага заради безпрецедентното поскъпване на строителните материали, както и заради скока на горивата и на работните заплати в бранша. Освен това кризисно решение е необходимо да се изработи и траен механизъм за актуализиране на цените по договорите, който да се прилага занапред в дългосрочен план, бяха единодушни от КСБ и НСОРБ.

 

✓ През март министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов проведе работна среща с ръководството на КСБ в сградата на браншовата организация. На нея бяха обсъдени важните въпроси, пред които е изправен строителният сектор, като растящите цени на строителните материали и нуждата от индексация на договорите, липсата на достатъчно информация за напредъка на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и оперативните програми, бъдещето на програмата за саниране, както и проблемите с разплащанията към фирмите от пътния сектор. На срещата бе дискутирано и развитието на ВиК инфраструктурата.

Гроздан Караджов подчерта, че всички коментирани теми с КСБ са приоритетни за него, като изтъкна, че той е докладвал въпроса за индексацията в Министерския съвет. „Проблемът е наистина сериозен и решението му е свързано с необходимостта от промени в ЗОП“, обясни Караджов и посочи, че по темата активно работи междуведомствена работна група, водена от Министерството на финансите.

✓ КСБ и Столичната община (СО) се срещнаха през март в сградата на „Московска“ 33. На срещата ръководството на Камарата се запозна с основните параметри на финансовата рамка на СО за 2022 г. Участниците дискутираха и необходимостта от индексация на стойностите на договорите за строителство, които се изпълняват или предстои да се реализират, заради покачващите се цени на основните материали. Присъстващите обсъдиха и темата за дигитализацията на строителния процес и перспективите на СО в това направление.

Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев благодари на Столичната община за поканата за представяне на проектобюджета, както и за конструктивния диалог. „СО е един от най-големите инвеститори за бранша и комуникацията ни за бъдещото развитие на инфраструктурата на града е от ключово значение“, подчерта инж. Терзиев.

✓ Възможностите и перспективите за развитието на строителния бранш в България за периода 2021-2027 г. и дигиталната трансформация на бранша бяха обсъдени на конференция, организирана от КСБ и в. „Строител“. Форумът „Строителството като индустрия на бъдещето – иновации и дигитализация“ се проведе на 11 март 2022 г. в „София хотел Балкан“. Събитието бе открито от инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на регионалното развитие и благоустройството, и Даниел Лорер, министър на иновациите и растежа. Еврокомисарят по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел направи ключово изказване. Участие в конференцията взеха евродепутатите Искра Михайлова и Андрей Новаков, зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Стефан Аспарухов, арх. Здравко Здравков, главен архитект на София, и зам.-кметът на СО инж. Ангел Джоргов.

„Дигитализацията в строителството ще повиши конкурентоспособността на компаниите и ще доведе до по-висока ефективност на процесите, до икономически растеж и до постигане на заложените в европейския Зелен пакт стратегически цели”, каза инж. Терзиев.

Вицепремиерът Караджов посочи, че дигитализацията на строителния бранш е сред приоритетните сфери за МРРБ.

В ключовото изказване на еврокомисар Габриел бе подчертано, че сектор „Строителство“ е изключително важен за екологичния и цифров преход в Европа.

По време на събитието беше презентиран проектът за „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“, на който КСБ е инициатор, съучредител и координатор.

✓ През март КСБ започна поредица от срещи с партиите в 47-ото Народно събрание. На тях Камарата предостави информация за приоритетите на бранша с акцент върху необходимостта от адекватна индексация на договорите в строителството с публични възложители и нуждата от законови промени. Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев обясни, че заради драстичния скок в цените на строителните материали, който не е български, а европейски проблем, крайният продукт в строителството е чувствително оскъпен и е под заплаха завършването на важни държавни или общински обекти. „Методиката за индексиране трябва да е максимално справедлива, за да е защитима пред обществото, и КСБ е готова да подпомогне експертно изготвянето й“, посочи председателят на КС на КСБ инж. Благой Козарев. Инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ – София, и вицепрезидент на FIEC, разясни как проблемът с безпрецедентния скок на цените на материалите е решен в други европейски държави. Любомир Пейновски, член на ИБ и УС на КСБ, отбеляза, че е нужно индексацията да стане на две стъпки – спешен механизъм, който да засяга вече сключени договори. И дългосрочен, който да важи за договорите, които в бъдеще ще се сключват между възложители и изпълнители.

Разговорите започнаха с ПП „Има такъв народ“ и ПП „Възраждане“, от които КСБ получи подкрепа по темата.

 

✓ Камарата коментира спешната нужда от индексацията на среща с вицепремиера и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова. От страна на КСБ в нея участваха председателят на УС инж. Илиян Терзиев, зам.-председателят на УС инж. Велико Желев, членовете на ИБ и УС проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов и Любомир Пейновски, инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ – София, и вицепрезидент на FIEC, председателят на Контролния съвет инж. Благой Козарев. „Индексацията вече е закъсняла, браншът е в колапс. Ако не се намери решение, обричаме всички на фалит“, заявиха от КСБ.

На срещата бе обсъдена и възможността за регламентиране на форсмажорните обстоятелства по договори заради военните действия в Украйна.

 

✓ Проблемът с ръста на цените на строителните материали, затруднените доставки и необходимостта от спешна индексация на договорите бяха обсъдени на Разширен управителен съвет на КСБ. Заседанието откри председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, който информира присъстващите за проведените от Камарата работни срещи за периода февруари – март. „Имаме уверението на всички институции, че се работи за намиране на решение за изход от ситуацията. Надявам се скоро да имаме резултат и да разберем по какъв начин ще се компенсират компаниите“, допълни той.

На заседанието бяха гласувани предложения на Консултативния съвет на браншовите организации в сектор „Строителство“ за промени в ЗУТ.

 

✓ На 18 март КС на браншовите организации в сектор „Строителство“ проведе заседание под ротационното председателство на КСБ. На него бе съгласувана общата позиция по т.нар. бързи изменения в ЗУТ. Разисквани бяха и предложенията на МРРБ за промени в Закона за общинската собственост, касаещи уличната тегоба, както и други алтернативни варианти за прилагане на уличната регулация и осигуряване на достъп до УПИ. Членовете на КС коментираха и възможностите за внасяне на общи промени в Наредба №7 от 2003 г. за правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Обсъдено бе и приемането на позиция на КС относно внесено в МРРБ искане от Националната асоциация на строителните предприемачи за указателно писмо до главните архитекти във връзка с прилагането на чл. 145, ал. 2 от ЗУТ.

Април

✓ КСБ инициира обща работна среща с три областни администрации – Габрово, Разград и Русе, целта на която бе да се обсъдят възможните механизми за повишаване прозрачността на обществените поръчки за строителство. Събитието се реализира в рамките на проект „Заедно за по-прозрачни обществени поръчки в строителния сектор“, който КСБ изпълнява с финансиране от Фондация „Америка за България“. На срещата инж. Мария Башева, председател на ОП на КСБ – Габрово, и координатор на проекта, представи основните дейности по него и тяхното изпълнение, извършения мониторинг на обществени поръчки за идентифициране на причини за промяна и прекратяване на тръжните процедури след тяхното обявяване, проведените обучения за фирми от строителния бранш и обсъждания. Инж. Башева обърна специално внимание на резултатите от направеното мащабно проучване сред строителните фирми относно прозрачността при обявяване и възлагане на поръчките и съществуващи корупционни практики. Тя изтъкна, че една от заложените по проекта дейности е създаването на Областни съвети за прозрачност и отчетност на обществените поръчки като механизъм за преодоляване на корупционни практики.

 

✓ През април вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов проведе работна среща с ръководствата на КСБ и на Българска браншова камара „Пътища“. Събитието се състоя в сградата на МРРБ. КСБ бе представена от председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и членове на Управителния съвет. От страна на ББК „Пътища“ присъстваха председателят на УС на браншовата организация инж. Стефан Чайков и членове на ръководството. На срещата бяха обсъдени въпросите, свързани с индексацията на цените в строителството, разплащането по договорите за текущ ремонт и поддръжка и за започване на ремонтите по републиканските пътища.

✓ На официална церемония бе даден старт на 22-рото издание на форума Архитектурно-строителна седмица. Събитието бе открито от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Стефан Аспарухов. Приветствие поднесе и председателят на УС на Камарата на строителите в България инж. Илиян Терзиев. „Разгледах щандовете и съм впечатлен от това, което предлагат колегите, за да направим така, че обществото да се гордее с нашия труд. Надявам се всички да запретнем ръкави, защото трябва да вложим усилия и сърце, за да продължим да създаваме модерна инфраструктура, красиви и иновативни сгради и да променяме към добро средата, в която живеем“, каза в приветствието си инж. Терзиев.

В рамките на Архитектурно-строителната седмица КСБ организира дискусия „Перспективи за развитие на кръговата икономика в строителния сектор“.

 

✓ Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев участва в 12-ата открита приемна на в. „Строител“ в Стара Загора. Инж. Терзиев откри събитието заедно с председателя на ОП на КСБ - Стара Загора, инж. Пламен Михалев и Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител”. В приемната се включи кметът на Стара Загора Живко Тодоров, който заяви, че строителният бранш може да разчита на подкрепата на местната администрация в решаването на актуалните проблеми. На срещата стана ясно, че не се явяват кандидати за изпълнението на инфраструктурни проекти заради високите цени на материалите и бавещата се индексация на договорите. Коментирани бяха и нарушените доставки на стомана и желязо. Строителите и администрацията обсъдиха и нуждата от промени в ЗОП и ЗУТ. Сериозно внимание бе отделено и на необходимостта от активни действия срещу сивия сектор.

✓ Инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC и председател на ОП на КСБ – София, участва във второто издание на Нigh Level Construction Forum, организирано от Европейската комисия. Темата на конференцията бе „Преход към устойчива, екологична и дигитална строителна екосистема“. „Искам да наблегна на проблема с повишаването на цените на строителните материали. Това е процес в цяла Европа, но искам да споделя проблемите в България. Нашето законодателство не позволява индексация на договорените цени, а това създава огромни трудности пред компаниите, които не могат да завършат своята работа“, информира инж. Качамаков. По думите му секторът е на финалната права на преговорите с българското правителство, за да се приемат промени в законодателството, които да дадат възможност за индексация в обществените поръчки. „Считам, че ЕК трябва да предложи методика за индексиране на договорите за строителство, която да е задължителна за всички страни членки“, категоричен бе той.

 

✓ На 13 април пътностроителният бранш излезе на протести в цялата страна заради липса на решение за разплащане от страна на държавата за свършени СМР по договори за текущ ремонт и поддръжка на републиканската мрежа. КСБ подкрепи протестите с официална позиция. „За пореден път алармираме, че хората и компаниите трябва да получат изработените средства по всички договори за строителство – въпрос, който се отлага прекалено дълго. Изразяваме категорично несъгласие с опитите темата да се използва с политически мотиви. Недопустимо е въпрос от критична важност за цялото общество да бъде блокиран и така да се поставят под риск и пътната безопасност, и работните места на хилядите заети в бранша, и бъдещето на фирмите“, заяви Камарата. В позицията си КСБ алармира и за липсата на каквото и да е решение във връзка с драстичното поскъпване на строителните материали, горивата, енергоносителите, разходите за труд и др.

✓ „Близо 3 млрд. лв. по НПВУ ще бъдат насочени към строителния сектор за изпълнение на различни инвестиционни проекти на МРРБ“. Това съобщи вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов на международния форум „Инвестиционните проекти. Планът за възстановяване и устойчивост“. Организатор на събитието, което се проведе в хотел „Маринела“, бе в. „Стандарт“ в партньорство с в. „Строител“, МРРБ, КСБ и КАБ. Европейски партньор на форума бе евродепутатът Искра Михайлова, зам.- председател на Групата „Обнови Европа” в ЕП. Специално видео послание към строителната индустрия в България отправи еврокомисарят по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел. Онлайн в събитието се включи Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка.

На събитието инж. Илиян Терзиев подчерта, че НПВУ е от ключово значение за строителния бранш и е сред приоритетите на Камарата.

На форума присъстваха народни представители, кметове на общини, членовете на УС на КСБ Любомир Пейновски, Иван Иванов и инж. Тенчо Динев, председателят на ОП Габрово инж. Мария Башева, представители на строителни компании.

✓ Над 50 строителни фирми от Областните представителства на КСБ в Габрово и Велико Търново се събраха на 14 и 15 април в комплекс „Боженци” във връзка с обучение по проект „Заедно за по-прозрачни обществени поръчки в строителния сектор”, изпълняван от КСБ. Към срещата интерес прояви областният управител на Габрово Ралица Манолова, която поздрави участниците и приветства инициативата за създаване на Областен съвет за отчетност и прозрачност на обществени поръчки към администрацията. Тя заяви готовност за организиране и провеждане на такъв вид съвети в Областната администрация в Габрово. Координаторът на проекта и председател на ОП на КСБ – Габрово, инж. Мария Башева представи пред фирмите приключилите етапи и дейности по него – проведен мониторинг на 1500 обществени поръчки в строителството, анкетиране на 390 строителни компании, публично обсъждане, обучения, създаване на Областни съвети за отчетност и прозрачност на обществени поръчки към 3 областни администрации и др.

 

✓ Националният кръг на състезанието „Най-добър млад строител“, който се проведе на 16 април в Русе, се осъществи с активното партньорство на КСБ и на фирми от бранша. Изп. директор на КСБ Валентин Николов приветства участниците, а председателят на ОП на КСБ – Русе, инж. Красимир Атанасов връчи наградите на Камарата. Учениците, заели първите места в надпреварата, получиха таблети, състезателите, достигнали вторите позиции, бяха зарадвани от КСБ с мобилни телефони, а на класираните на трето място бяха подарени безжични слушалки.

 

✓ Общини с население до 100 хил. души ще могат да кандидатстват за техническа помощ за преобразуване на съществуваща инфраструктура или обществени пространства. Проектите за трансформация ще бъдат подкрепени по линия на „Нови европейски местни инициативи Баухаус“. Това съобщи зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Стефан Аспарухов, който заедно с проф. дтн инж. Николай Вълканов, председател на Българската минно-геоложка камара, откри международния форум „Бъдещето на умните сгради – концепция, стандарти, добри практики“, който се организира с подкрепата на Камарата на строителите в България. На събитието присъства председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев.

 

✓ През април КСБ за пореден път призова в своя позиция за спешна и справедлива индексация и държавата да се разплати с пътния бранш. „Поскъпването на суровини, материали и енергоносители не е само български проблем, но в България той още не е намерил решение. Чакането ни има своя предел! Категорично неприемливо е на индексацията да се слага таван, каквато неофициална информация достига до нас. Това на практика я обезсмисля. И не съответства нито на поскъпването на материалите, нито на инфлацията. Индексацията трябва да е адекватна. В противен случай фирмите няма да могат да покрият направените разходи по поскъпналите дейности”, заявиха категорично от КСБ, като добавиха, че очакват в спешен порядък властта да предприеме действия за разрешаване на проблемите в сектора.

 

✓ В края на април 2022 г. в Националния пресклуб на БТА в София се проведе заключителната пресконференция по проект „SUSODCO: Подкрепа за социалния диалог за ефективно бъдещо строителство”. В събитието участие взеха Валентин Николов, изп. директор на КСБ, инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“ и председател на ФСИВ – „Подкрепа“, Йордан Йорданов, зам.-председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“, Нина Георгиева, експерт „Организационна политика“ в КСБ. Модератор на пресконференцията бе Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“.

Йордан Йорданов посочи, че идеята на проекта се основава на желанието да се подобри социалният диалог в сектор „Строителство“ в България. Инж. Иоанис Партениотис направи кратък анализ на дигитализацията в строителството и професионалното образование и обучение и благодари на КСБ за отличното партньорство по проекта. Валентин Николов запозна присъстващите на пресконференцията с приноса на Камарата по темата за командированите работници в строителния сектор.

Май

✓ На 25 май в централния офис на КСБ се състоя кръгла маса „Реформа на обществените поръчки“, която събра ключовите за бранша министерства и агенции, ръководители на Управляващите органи на оперативните програми, кметове и зам.-кметове на общини, представители на партньорски организации, на синдикатите и на строителните фирми. Събитието бе организирано съвместно от КСБ, ОП на КСБ – София, и в. „Строител“. Форумът бе открит от председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. Специален гост бе зам.-министърът на финансите Андрей Цеков, който направи ключово изказване.

„Благодаря на ОП на КСБ – София, и на в. „Строител“ за това, че след едно прекъсване в годините заради пандемията възобновяват тази традиция на провеждане на кръгла маса, на която браншът и институциите се срещат, за да дискутират проблемите, свързани със ЗОП, и заедно да търсим най-добрите решения“, заяви инж. Терзиев.

„Преживявал съм проблемите на българските строители и в момента продължавам да съм съпричастен с тях. Личната ми кауза е да допринеса за постигането на честна и свободна конкуренция в сектора, което от своя страна трябва да бъде съчетано с ефективно управление на публичните ресурси“, каза зам.-министър Цеков.

✓ Уникален монумент, увековечаващ делото и заслугите на Уста Кольо Фичето, бе открит през май 2022 г. до лобното място на големия майстор в парк „Дружба“ във Велико Търново. Той представлява арка с паметен знак под формата на чешма. Скулптурната композиция е по идея на Сдружение „За старите зидари”, а основният камък е осигурен от председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. Проектът е на арх. Драгомир Йосифов и скулптора Денислав Сираков. Той е изпълнен от „Водстрой ВТ” АД с изп. директор инж. Любомир Шербетов, който е и член на УС на КСБ. На официалната церемония присъстваха инж. Даниел Панов, кмет на Велико Търново и председател на УС на Националното сдружение на общините в Република България, инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, инж. Любомир Шербетов, член на УС на КСБ, Красимир Георгиев, председател на УС на Сдружение „За старите зидари”, Николай Божилов, Велик майстор на Обединената Велика ложа на България, арх. Драгомир Йосифов и много други гости и жители на града.

 

✓ През май КСБ излезе с декларация относно закъснялото приемане на методика за индексиране на договорите с публични възложители. В нея Камарата подкрепи и протеста на работодателските организации, обявен за 18 май. „Вече близо година КСБ сигнализира, че от началото на 2021 г. има драстично поскъпване на строителните материали. Това води след себе си лавина от проблеми в изпълнението на договорите с държавата или с общините, тъй като компаниите са изправени пред невъзможност да работят на старите цени”, заявиха от КСБ. „В защита на интересите на своите членове Камарата на строителите в България подкрепя Общонационалния протест на петте национално представителни работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК, БТПП и ССИ. Посочените теми - незабавно компенсиране на свръхвисоките цени на електроенергията и природния газ и спиране обедняването на нацията, са приоритети, които засягат не просто всеки бизнес, но и всеки български гражданин. Заставаме зад тези искания не само като браншова организация, а и като отговорни работодатели, които са загрижени за своите стотици хиляди служители. Няма време! Индексация сега!”, се посочва още декларацията.

✓ Община Варна и ОП на КСБ – Варна, проведоха работна среща, на която бяха обсъдени актуалните теми в строителството. Съорганизатор и медиен партньор на събитието бе в. „Строител“. След близо двегодишно прекъсване заради пандемията станалата традиционна ежегодна среща се състоя отново в сградата на общината, като на нея местната администрация направи преглед на изпълнението на инвестиционната си програма за предходната година и представи най-важните обекти в сферата на строителството за текущата. Бяха обсъдени предстоящите проекти и проблемите пред строителните фирми. Форума откриха зам.-кметът на Варна инж. Христо Иванов и председателят на ОП на КСБ – Варна, инж. Пенко Стоянов. Гост на срещата беше инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ. „Повишаващите се цени на строителните материали и електроенергията, както и цената на труда са голямо предизвикателство за нас. В редица срещи с държавните институции Камарата нееднократно настоява за спешни мерки и индексация на договорите в строителството“, заяви инж. Илиян Терзиев. Инж. Христо Иванов коментира, че липсата на индексация е голям проблем за община Варна от средата на миналата година. „През последните месеци на 2021 г. ежемесечно правихме справки за обектите, които имаме като ангажименти за изпълнение. Опасяваме се, че ще имаме затруднение да ги завършим заради непрекъснато покачващите се цени на строителните материали. Започнахме да изготвяме преоценки, за да има справедливо заплащане на изпълнителите”, заяви инж. Иванов.

Юни

✓ На 2 юни КСБ, евродепутатът и зам.-председател на Групата „Обнови Европа“ Искра Михайлова и в. „Строител” организираха конференция на високо ниво. „Дигиталните и иновационни предизвикателства пред строителния сектор в България“ се проведе в Европейския парламент в Брюксел. Домакин на събитието бе Искра Михайлова, която преди началото на форума запозна официалната делегация на Камарата, водена от инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, с работата на ЕП, като се спря и на дейността на комисиите, в които участва.

„Европа се превръща в строителна площадка”, заяви на откриването на конференцията Искра Михайлова. Инж. Илиян Терзиев представи основните политики и приоритети на браншовата организация. С изказвания на форума се включиха инж. Калин Пешов, зам.-председател на УС на КСБ и член на Надзорния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“ АД, инж. Любомир Качамаков, два мандата вицепрезидент на FIEC и председател на ОП на КСБ – София, Стоян Ставрев, управител и собственик на „Българска консултантска организация“ ЕООД. В събитието взеха участие Щефан Мозер, ръководител на отдел в ГД „Енергетика“ на ЕК, и Филип Крамптън, президент на FIEC. Конференцията уважиха и ген. директор на FIEC Доменико Кампогранде, евродепутатите Цветелина Пенкова и Атидже Алиева-Вели.

Сред основните теми на форума бяха ЕЕ като инструмент за енергийна независимост в контекста на европейския Зелен пакт, дигитализацията на строителния сектор, повишаващите се цени на строителните материали и нуждата от адекватен отговор чрез индексация на договорите за строителство. Делегацията на КСБ получи актуална информация и за подготвените от ЕП директиви, касаещи работата на строителния сектор.

✓ На 6 юни от Габрово стартира кампанията „Икономическа трансформация чрез дигитални технологии в строително-инвестиционния сектор“, организирана от КСБ. Управители на строителни фирми от област Габрово проявиха интерес към форума, като срещата бе уважена и от народния представител Богомил Петков, областния управител на Габрово Ралица Манолова, председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, председателя на ОП на КСБ – Габрово, инж. Мария Башева.

На събитието управителите на строителните фирми споделиха пред инж. Илиян Терзиев своите притеснения за повишените цени в строителството и липсата все още на одобрена методика за индексиране. Коментирани бяха и други актуални теми, като предстоящата програма за саниране и повишените изисквания за енергийна ефективност, недостига на работници, промените в ЗОП и ЗУТ и др.

 

✓ Задълбочаващите се проблеми пред строителния бранш поради липсата на методика за индексация на договорите в строителството бяха основната тема по време на провелата се през юни тристранна среща между КСБ, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на финансите. Събитието се състоя в сградата на МРРБ. „Вече 8 месеца водим разговори, но няма реален резултат – нито методиката е факт, нито промените в Закона за обществените поръчки, които ще дадат възможност за прилагането й“, каза председателят на УС на КСБ инж. Терзиев. На срещата бе коментиран и предложеният от институциите проект за методика.

 

✓ В края на юни проектното предложение за създаване на „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ получи одобрение от Европейската комисия. Новината съобщи първо за в. „Строител“ Любомир Пейновски, член на ИБ и УС на КСБ. Той подчерта пред официалното издание на Камарата, че положителната оценка от страна на ЕК е заслужено признание за вложените усилия от КСБ. „Това е първият подобен хъб не само в България, но и за цяла Централна и Източна Европа. На фона на предизвикателствата, пред които отрасълът е поставен в момента, това е светъл лъч и мотивация за бъдещо сътрудничество за всички участници в строителния процес – строители, архитекти, инженери, университети и научни организации“, подчерта Пейновски. Той добави, че европейското финансиране е 3 351 198 евро, което се равнява на 50% от стойността на проекта, като останалата част следва да бъде осигурена от българското правителство.

 

✓ Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, участва в 13-ата открита приемна на в. „Строител“ в Кюстендил, която изданието на КСБ организира съвместно с Областното представителство на Камарата на строителите в града. Домакин на събитието бе инж. Стоян Стоилов, председател на ОП на КСБ – Кюстендил, който даде началото на срещата и благодари на кмета на Кюстендил Петър Паунов, че се е отзовал на поканата да се включи в дискусията. Паунов информира, че Планът за интегрирано развитие на община Кюстендил е приет. В него са заложени проекти за приблизително 1 млрд. лв., които се надява да се реализират през настоящия програмен период 2021-2023 г.

„За мен провеждането на тези срещи с ОП и местните власти е много важно, защото искам да чуя какво е положението по места, кои са основните проблеми пред фирмите. С какво можем да помогнем, какво очакват от нас като ръководство на Камарата. Това, от една страна, а от друга – общините, които са наш основен партньор и възложител – как се справят със ситуацията в момента“, каза инж. Илиян Терзиев.

 

✓ КСБ изрази в свое становище категорично несъгласие за внесения през юни за разглеждане и обсъждане Законопроект за изменение и допълнение на ЗОП, който касае инженеринга в строителството, като го допуска само в три случая. Единият е при изграждане на национални обекти по смисъла на допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, за които в България не са налични познания и опит за тяхното проектиране и/или технология за тяхното изпълнение. Вторият – при строителство на общински обекти от III, IV, V и VI категория, по чл. 137 от ЗУТ, финансирани по европейски програми или от общинските бюджети, със срок на изпълнение до една календарна година и строителна стойност до 120 хил. лв. без ДДС. Третият случай – при изграждане или възстановяване на обекти във връзка с отстраняване на последици от природни бедствия, аварии или други форсмажорни обстоятелства.

Становището на КСБ бе изпратено до Комисията по конституционни и правни въпроси в НС и публикувано на страниците на в. „Строител“. „Чрез ограничаване приложното поле на инженеринга вносителите поставят в неравностойно положение възложителите, които са лишени от възможността да използват този полезен инструмент, спрямо онези, за които остава тази възможност“, е записано в документа, като в него се подчертава, че проектозаконът противоречи и на Конституцията на Република България.

 

✓ Управителният съвет на КСБ проведе изнесено заседание в кк Боровец. В него се включиха председателят на УС на Камарата инж. Илиян Терзиев, зам.-председателите на УС инж. Христо Димитров и Николай Николов, който е и председател на ОП на КСБ – Бургас, членове на УС, председателят на Контролния съвет на Камарата инж. Благой Козарев, председатели на Областните представителства на КСБ. В началото на заседанието бе обсъдена индексацията на строителните договори и предприетите от КСБ действия по отношение на изготвянето на методика. Присъстващите одобриха правомощията на финансовия директор на КСБ, както и годишните планове за дейността на секциите към Камарата за 2022 г. В следваща точка от дневния ред председателят на Съвета на директорите на в. „Строител“ инж. Пламен Пергелов, който е и член Комисията за ЦПРС, направи отчет на дейността и финансовите резултати на дружеството. На заседанието бяха обсъдени инициативи и дейности за отбелязването на 15-ата годишнина на Камарата. В края на срещата стана ясно, че инж. Любомир Качамаков е номиниран за вицепрезидент на CICA.

✓ В края на юни ОП на КСБ – София, проведе семинар в кк Боровец, който бе организиран от в. „Строител”. На него бяха дискутирани актуални теми в строителството. Форума откриха инж. Любомир Качамаков, председател на ОП София, и инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ. Официални гости бяха арх. Стефан Аспарухов, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, инж. Ангел Джоргов, зам.-кмет по „Обществено строителство“ в Столичната община, и арх. Здравко Здравков, главен архитект на София.

Инж. Илиян Терзиев поздрави присъстващите и сподели, че подобен род семинари дават възможности на фирмите да се срещнат с представители на общинската администрация и на държавната власт и да поставят актуалните проблеми пред сектора. Инж. Ангел Джоргов представи инвестиционните намерения на СО през 2022 г. и коментира затрудненията, които среща общината при осъществяването на проектите си заради липсата на индексация. Арх. Здравко Здравков направи презентация на Визията за развитие на София, даде подробна информация за издадените разрешения за строеж в града и запозна присъстващите с бъдещите планове на общината за транспортната инфраструктура. Зам.-министър Стефан Аспарухов представи предстоящи промени в ЗУТ. Участниците в срещата обсъдиха и инженеринга.

 

✓ Индексацията на договорите с публични възложители трябва да залегне като задължителна клауза в договорите за обществени поръчки, както и да се въведат срокове за разглеждане на офертите и за обявяване на класиране в търговете. Такива промени в ЗОП предложи КСБ в свое становище до АОП, което беше публикувано във в. „Строител“. Позицията на браншовата организация е внесена в рамките на обществените консултации по предложените от Министерството на финансите промени в ЗОП. „Считаме за целесъобразно да бъде инкорпорирано задължение за възложителите да отчитат факторите, които влияят на промените в цените, още при подготовка на поръчките. Процесът от офериране до преминаване към същинско изпълнение е дълъг и през него понякога настъпват доста съществени изменения в ценообразуващите елементи, както ясно показва не само националната, но и световната икономика към настоящия момент. Ето защо следва да бъде предвиден законов механизъм, който да задължи възложителите да залагат индексационни клаузи и условия в документацията и договора за обществена поръчка, за да бъде поддържан икономически баланс по договорите“, пише в становището на КСБ.

 

✓ В централния офис на КСБ се състоя заседание на КС на браншовите организации в сектор „Строителство“. В него се включиха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, арх. Владимир Милков, председател на УС на КАБ, Георги Шопов, председател на УС на НАСП, инж. Атанас Ангелов, председател на УС на БАИК, инж. Огнян Атанасов, зам.-председател на УС на КИИП, Савин Ковачев, директор на Дирекция „Нормативни документи и анализи“ в КСБ, инж. Виолета Ангелиева, нач.-отдел „Анализи и индексация“, и др. Участниците в съвета се обединиха около становището, че са против предложението за прекатегоризация на строежите в ЗУТ.

Юли

✓ Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и председателят на ОП София инж. Любомир Качамаков участваха в 14-ата открита приемна на в. „Строител“. Събитието откриха кметът на Перник Станислав Владимиров и председателят на ОП Перник инж. Емилия Митова. „Радвам се за възможността да приветствам представителите на Камарата на строителите в България в община Перник. Това е първата подобна среща с централното и местното ръководство на браншовата организация“, заяви Владимиров. Той коментира, че един от основните проблеми пред общината е липсата на индексация на договорите в строителството.

Инж. Илиян Терзиев изтъкна, че приемането на методика за индексация е сред водещите приоритети пред ръководството на КСБ. „Положението наистина е много сериозно и намирането на решение е най-важната тема пред нас като бранш. Считаме, че този въпрос е от същата важност за общините”, добави председателят на УС на КСБ.

 

✓ След заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в НС на 12.07.2022 г., на което се приеха промени в ЗУТ, КСБ излезе със становище, което бе публикувано на страниците на в. „Строител“. В него Камарата категорично заяви, че предложените изменения в чл. 149, ал. 2 и ал. 7 предоставят възможност на „заинтересовани лица“ да злоупотребяват с права. „КСБ счита, че приетите от парламентарната КРРБМС промени в ЗУТ поставят под сериозен риск инвестиционната дейност в страната, създават предпоставки за непредвидими по мащаб щети на бизнеса, както и ще доведат до увреждане на обществения интерес. Всяко инвестиционно намерение от най-дребното до най-мащабното ще може да бъде атакувано и спряно от „заинтересовани“ лица и организации“, се посочва в позицията.

 

✓ В Габрово се проведе дискусионен форум, организиран от ЕнЕфект, Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия и община Габрово като част от дейностите по проект nZEB Roadshow, в който КСБ е партньор. Двудневното събитие събра повече от 80 представители на местни власти, финансови институции и енергийни експерти, които обсъдиха ключовите въпроси, свързани с енергийната ефективност. Основната тема „Финансиране и изпълнение на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ“ беше разширена с редица подтеми, в които се посочиха както проблеми и актуални въпроси, така и добри практики, базирани на усилията и установено сътрудничество между общинските ръководства, местния строителен бизнес и гражданите.

✓ В община Златоград се проведе среща дискусия на тема „Бъдещето на строителния сектор в Родопите“. Събитието бе организирано от ОП на КСБ – Смолян, и в. „Строител”. В него се включиха Емил Хумчев, областен управител на Смолян, Николай Мелемов, кмет на Смолян, и Мирослав Янчев, кмет на Златоград. От страна на КСБ участие взеха инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, инж. Благой Козарев, председател на Контролния съвет на КСБ, Владимир Кехайов, председател на ОП на КСБ - Смолян, инж. Емил Младенов, председател на ОП на КСБ - Кърджали, Кремен Красин, член на ОблС на ОП на КСБ - Смолян, и Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“. На срещата бе коментирано състоянието на бранша в областта, постави се и проблемът с липсата на индексация на договорите за строителство. Председателят на ОП Смолян коментира, че секторът не само в областта, но и в страната е в много тежка ситуация заради високите цени на материалите и липсата на индексация. Инж. Илиян Терзиев заяви, че ръководството на Камарата работи по темата индексация от почти 1 г.

 

✓ На 21 юли КСБ започна поредица от срещи с представители на изпълнителната и законодателната власт за необходимостта от спешно приемане на методика за индексиране на договорите с публични възложители. С идентични писма, изпратени на 18 юли, браншовата организация покани на разговори всички партии в 47-ото Народно събрание, както и премиера в оставка Кирил Петков, вицепремиерите в оставка Асен Василев и Гроздан Караджов и и.д. председателя на парламента Мирослав Иванов.

Срещите на КСБ започнаха с МРРБ. Ръководството на Камарата обсъди с вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов и неговия екип спешната необходимост от индексация на договорите в строителството. На 21 юли КСБ коментира темата и с вицепремиера на икономиката и индустрията и лидер на БСП Корнелия Нинова, с председателя на ПГ на ИТН Тошко Йорданов и депутати от формацията, както и с Иво Русчев от ПП „Възраждане”. Участниците в срещите изразиха своята подкрепа към исканията на КСБ и позиция, че неотложно трябва да се приеме решение за индексиране на договорите, възложени от държавата и общините.

„Строителните компании са изправени пред най-голямото изпитание досега, стотици наши колеги не успяват да издържат на натиска и резултатът е, че до момента близо 500 фирми са отпаднали от пазара“, каза председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. „Ако не се намери решение, подобна съдба застрашава още стотици фирми“, добави той.

✓ В три поредни дни - от 27 до 29 юли, строителният бранш излезе на национален протест. С обявяването на протестните действия, които се проведоха съвместно от КСБ и ББК „Пътища“, секторът настоя за спешна справедлива индексация, незабавно намиране на решение за разплащане на дължимите към пътностроителните фирми суми и рестарт на инвестиционната активност и строителството в цялата страна. Браншът изрази недоволството си пред Народното събрание, на Софийския околовръстен път и на възлови точки в цялата страна. В последния си работен ден депутатите от 47-ото НС приеха на две четения промяна в ЗОП, която позволи приемането на методика за индексация на договорите в строителството. Другите искания на сектора останаха отворени. За бързото приемане на методика за индексация Камарата на строителите поиска спешна среща със служебния кабинет – с премиера, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите.

Август

✓ Една от първите срещи, която служебният министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков проведе, бе с представители на ръководствата на КСБ и на ББК „Пътища“ в сградата на МРРБ. На нея бяха коментирани три основни теми – бързото приемане на методика за индексация на договорите в строителството, разплащането на задълженията към пътностроителните фирми и бъдещето на лот 3.2 на АМ „Струма“. „Индексацията се подкрепя от МРРБ и е сред приоритетите ни, защото е от изключителна важност не само за строителния бранш, но и за цялата държава“, заяви министър Шишков. „Темата е значима и за строителния бизнес, и за общините, за продължаването на целия инвестиционен процес. Знам, че има изготвена методика за индексация. Законът вече е публикуван в Държавен вестник и моето намерение е в най-бърз порядък да задвижим приемането й“, каза още министър Шишков.

✓ Членовете на КС на браншовите организации в сектор „Строителство“ се договориха да проведат поредица от работни срещи за разработване на правила и норми, които да регламентират прилагането на процедурите по инженеринг при обществените поръчки. Целта е да се намерят пресечни точки и баланс между разнопосочните интереси на отделните професионални организации в сектора. Браншът е единодушен, че е необходим консенсус по темата с оглед защита на обществения интерес и създаване на качествена градска среда. Решението за изработване на стандарти и правила относно инженеринга бе взето на заседание на КС, което се проведе в сградата на КСБ.

 

✓ „Искам да благодаря на КСБ, които са били активен участник в разработването на механизъм за индексиране на договорите в строителството. Документът е минал обществено обсъждане и в момента протича междуведомствено съгласуване. Целта е той да бъде внесен от министъра на регионалното развитие и благоустройството и разгледан от правителството.“ Това заяви служебният министър на финансите Росица Велкова-Желева на среща с ръководството на КСБ през август 2022 г. На нея бяха обсъдени актуални въпроси за бранша. Министър Велкова подчерта, че е запозната с проблемите, пред които е изправен строителният сектор, и е необходимо да се намери съвместно решение. Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев заяви, че основният проблем пред бранша е свързан с липсата на справедлива индексация. Той подчерта, че тя е изключително важна не само за отрасъл „Строителство“, но липсата й има тежко отражение върху публичните възложители, като общини, министерства, търговски дружества с държавно участие и др. Той постави и още две приоритетни за КСБ теми – разплащането на задълженията към строителните компании и необходимостта от рестарт на инфраструктурните проекти.

 

✓ Работна среща за обсъждане и изготвяне на финален вариант на методиката за индексация на договорите в строителството се проведе на 29 август в Министерството на финансите. В нея се включиха представители на МФ, МРРБ, Министерството на транспорта и съобщенията, Агенцията по обществени поръчки. КСБ бе представена от инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, Любомир Пейновски, член на ИБ и УС на КСБ, инж. Стефан Тотев, председател на секция „Високо строителство“ към КСБ, инж. Боян Делчев, председател на секция „Транспортна инфраструктура“ към КСБ, Савин Ковачев, директор на Дирекция „Нормативни документи и анализи“. Участниците в срещата се обединиха около позицията, че в методиката и в постановлението на Министерския съвет, с което ще бъде приета, няма да бъде залаган максимален праг за индексиране на договорите в строителството.

Септември

✓ 2022 г. бе изборна за КСБ. През септември стартира провеждането на Общи отчетни-изборни събрания в Областните представителства на Камарата. На тях бяха избрани Областни председатели, членове на Областния и Контролния съвет на ОП, както и делегати за Общото отчетно-изборно събрание на КСБ. Местните структури направиха и своите номинации за председател на Управителния съвет на Камарата и членове на УС и КС на КСБ. Издигнати бяха и кандидатури на членове на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС и Комисията по професионална етика на КСБ.

 

✓ През септември фирми членове на КСБ се включиха във възстановителните дейности след водното бедствие в Карловско. Вследствие на продължителен интензивен дъжд, паднал на територията на община Карлово на 2.09.2022 г., бяха наводнени етажи на жилищни и търговски сгради, промишлени предприятия. Бурята разруши пътната настилка и навлече инертни материали в с. Богдан, с. Столетово, с. Каравелово, с. Московец, гр. Клисура, с. Розино, с. Слатина и с. Христо Даново. Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов обяви частично бедствено положение във всички селища, намиращи се западно от гр. Карлово. Специализирана механизация на „Европейски Пътища” АД, „Джи Пи Груп” АД, „Главболгарстрой Холдинг” АД, „Трейс Груп Холд” АД, „Витез Проспект” АД и други се разположи в критичните точки на най-тежко засегнатите села Каравелово, Богдан и Слатина, като разчистването започна от речните корита. „Искам да благодаря на строителните компании, че се включиха с тежка строителна механизация“, сподели специално за в. „Строител“ д-р Емил Кабаиванов.

✓ КСБ се включи като съорганизатор във второто издание на форума „Брацигово – Каменният поток на времето”. Събитието се организира съвместно с Камарата на архитектите в България Регионална колегия - София област, и община Брацигово. Вестник „Строител“ бе медиен партньор. То се проведе от 9 до 11 септември в НЧ „Васил Петлешков-1874“ в Брацигово.

Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев участва в откриването на форума. Тридневната програма включи лекции и презентации по различни теми, свързани с архитектурното културно-историческо наследство – опазване, реставрация, адаптация и ревитализация. Важна част от нея бе кръглата маса „Проблеми при прилагането на законодателството и осигуряването на квалифицирани кадри в областта на опазване на недвижимото културно наследство“.

 

✓ В навечерието на Деня на София форум очерта развитието на инфраструктурата на града. В конференцията „Европейска София - инфраструктура и нови проекти“ участие взеха кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова, председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев, зам.-кметът на СО по „Обществено строителство“ инж. Ангел Джоргов, главният архитект на София арх. Здравко Здравков, общинският съветник Борис Бонев, председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. Събитието откри Йорданка Фандъкова, която заяви, че СО изпълнява три основни цели, свързани с развитието на инфраструктурата – разширението на метромрежата, доизграждането на Софийския околовръстен път и на вътрешните рингове. Инж. Илиян Терзиев коментира в своето изявление, че ако не се случи индексацията, ще има проекти, които няма да се изпълнят.

 

✓ ОП на КСБ в София проведе редовно Общо годишно отчетно-изборно събрание на 19 септември. На него присъстваха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, почетният председател на КСБ инж. Светослав Глосов, членовете на ИБ и УС Любомир Пейновски и инж. Иван Моллов, членовете на УС инж. Егмонт Якимов и Ивайло Петров, председателят на Комисията за ЦПРС доц. д-р инж. Георги Линков, Красимир Милушев, член на Контролния съвет на Камарата и на Областния съвет (ОблС) на ОП София, както и членове на местната структура. Софийските строители преизбраха единодушно инж. Любомир Качамаков за председател на ОП на КСБ – София, за следващите три години. Те определиха и състава на ОблС и КС на столичната структура. Най-голямото Областно представителство на Камарата избра делегати за Общото отчетно-изборно събрание на КСБ и издигна кандидатурите за членове на УС на КСБ. Номинацията на ОП София за председател на УС на КСБ бе инж. Илиян Терзиев.

 

✓ На 20 септември КСБ проведе Разширен управителен съвет. Събитието се състоя в „Гранд хотел Поморие“, а негов специален гост бе кметът на община Поморие Иван Алексиев. Той пожела на членовете на УС на КСБ търпение и воля да устоят на всички трудности, които са възникнали пред бранша през последната една година и половина. Алексиев коментира и спешната нужда от индексация на договорите в строителството. „За съжаление вече няколко големи инфраструктурни проекта в Поморие бяха прекратени, защото изпълнителите нямат възможност да продължат работа без актуализиране на цените“, каза Алексиев.

Инж. Терзиев запозна присъстващите с проведените от ръководството на КСБ срещи във връзка с нуждата от индексация на договорите с публични възложители, както и относно неразплатените средства от страна на държавата за извършени СМР. Разширеният УС прие Годишен доклад за дейността, Годишен финансов отчет и доклад на независим одитор за 2021 г. на „Строителна квалификация“ ЕАД. Последва приемане на Годишния финансов отчет и доклад на независимия одитор за 2021 г. на КСБ и Консолидирания отчет и доклад на независимия одитор за 2021 г. Управителният съвет на КСБ преизбра и ръководствата на „Вестник Строител“ ЕАД и „Строителна квалификация“ ЕАД. В състава на СД на „Вестник Строител“ ЕАД са: инж. Пламен Пергелов - председател, и членове - инж. Любомир Качамаков и инж. Благой Козарев. За „Строителна квалификация“ ЕАД: изп. член на СД е Любомир Пейновски, а членове - инж. Николай Николов и Димитър Копаров. Гласувано бе тържеството по повод Деня на строителя да се проведе на 31 октомври, а в. „Строител“ да организира събитието.

 

✓ На 21 септември 2022 г. Министерският съвет прие Методиката за индексация на договорите в строителството. С нея се регламентира редът и условията за индексиране на разходите за изпълнение на договори за обществени поръчки за строителство и рамкови споразумения за строителство, сключени по реда на ЗОП, в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на строителството. „Това е голям успех за КСБ и за целия бранш. Искам да благодаря на всички колеги от ИБ и УС, които работиха в продължение на повече от година, за да бъде намерено решение на най-сериозния проблем, пред който в момента са изправени строителните фирми. Използвам случая, за да благодаря специално и на министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, който се ангажира пред бранша да бъде приета Методиката в най-кратки срокове и изпълни този ангажимент, както и на министъра на финансите Росица Велкова и на целия служебен кабинет за това, че намериха политическа воля и приеха това жизнено важно решение за един от ключовите за икономиката на страната сектори, какъвто е строителството“, коментира председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев.

 

✓ Предизвикателствата пред строителния бранш при изпълнението на проекти за ЕЕ бяха в центъра на темите и дискусиите в рамките на шестата Национална кръгла маса за финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ. Събитието се проведе в хибриден формат на 26 и 27 септември в рамките на проекта BeSmart, финансиран по програма „Хоризонт 2020“ на ЕК, в който КСБ е активен партньор, а координатор на проекта е ЕнЕфект. На него бяха поставени ключови въпроси, свързани с бързо растящите цени, вкл. на строителните материали, и социалната несигурност, а също и за сериозното забавяне на изпълнението на НПВУ, което ефективно възпрепятства финансирането на публични проекти за ЕЕ и устойчива енергия с потенциал да се ограничат негативните последици от кризата.

Октомври

✓ В първите дни на октомври министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и ръководството на КСБ проведоха работна среща в сградата на браншовата организация. Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев поздрави арх. Шишков и неговия екип за бързата и качествена работа по приемане на Методиката за индексация в строителството. „Това бе едно от най-важните неща, които трябваше да свършим“, посочи министър Шишков и подчерта, че всичко, което екипът му е започнал, ще продължи, докато е в МРРБ.

Двете страни бяха категорични, че следващата важна стъпка е да се изработят указания за прилагането на Методиката за индексация. От КСБ поискаха ясен регламент, определен от МРРБ, и подчертаха, че са готови на диалог и съвместни усилия. Министър Шишков предложи указанията за прилагането на Методиката да бъдат изработени съвместно между експерти на МРРБ, МФ и КСБ. Ръководствата на КСБ и МРРБ обсъдиха и възможността за съвместни усилия в посока промяна на нормативната уредба, свързана с договорите за текущ ремонт и поддържане на републиканската мрежа. От ръководството на КСБ изразиха готовност за предоставяне на експертиза по отношение на промените в нормативната база.

 

✓ Следващата среща по темата за индексацията се проведе в МРРБ през октомври. Основен фокус на разговора бе изменението на цените на обектите, финансирани по ОП „Околна среда“ (ОПОС). От страна на институциите в нея се включиха министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, Галина Симеонова, и.д. главен директор на ГД „Оперативна програма „Околна среда“ в МОСВ (изпълняваща функциите на Управляващ орган (УО) на ОПОС), Иванка Виденова, директор на дирекция „Водоснабдяване и канализация“ в МРРБ, и Веселина Терзийска, директор на дирекция „Правна“ в МРРБ. В срещата участваха и представители на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, и 14-те ВиК оператора, които имат сключени договори с УО на ОПОС за финансиране на проекти. КСБ бе представена от инж. Велико Желев, зам.-председател на Камарата, инж. Иван Моллов, член на ИБ и УС на КСБ, инж. Благой Козарев и инж. Николай Пашов, инж. Живко Недев, зам.-председател на секция „Транспортна инфраструктура“ към КСБ, Ина Йорданова, юрисконсулт. Коментирана бе темата относно размера на увеличението на цените на договорите по обществени поръчки, както и горният праг, заложен от УО на ОПОС, като УО подчерта отново обстоятелството, че заложените максимум 15% са предвидени на база изчисления за неусвоения финансов ресурс по оперативната програма в рамките на бюджетната година.

✓ Диалогът на КСБ с министър Шишков продължи и седмица по-късно, когато се проведе нова среща, на която той обсъди със строителния бранш въпроси, свързани с индексацията. Тя се състоя в МРРБ, като в нея се включиха министърът на околната среда и водите инж. Росица Карамфилова, зам.-министрите на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева и Захари Христов, председателят на УС на АПИ инж. Иво Иванов, ръководители и представители на УО по европейски програми. Двамата министри заедно с екипите си разясниха възможностите за финансиране на индексацията на договори по европейските програми. „Има обекти, които или няма да се завършат, или не са започнати, т.е. има ресурс в европрограмите, който може да бъде използван за индексация на дейностите по вече започнатите проекти“, каза арх. Шишков. Той подчерта, че в противен случай неизползваните средства по тези програми ще бъдат изгубени от страната ни след приключване на програмния период. Министър Иван Шишков призова представителите на строителния бранш да проявят активност и да започнат работа по анализ и изчисляване на индексацията на извършените дейности по започнатите строителни обекти, за да получат възможно най-бързо пари от европейските програми.

 

✓ На 18 октомври 2022 г. председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова откриха деветата фотоизложба „Виж София – 15 години заедно строим за хората“, посветена на 15-ата годишнина на Камарата и на 15 г. от влизането на България в ЕС. На събитието присъстваха зам.-кметовете на СО по направление „Обществено строителство“ и „Финанси и здравеопазване“ инж. Ангел Джоргов и Дончо Барбалов, главният архитект на столицата арх. Здравко Здравков, почетният председател на КСБ инж. Светослав Глосов, членовете на УС на КСБ Любомир Пейновски и инж. Егмонт Якимов, инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ - София, инж. Живко Недев, зам.-председател на секция „Транспортна инфраструктура“ към КСБ, прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова, членове на ОП на КСБ – София, представители на строителни компании, на НКСВ, ученици от Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“, медии и др.

Инж. Терзиев посочи, че разглеждайки паната, изпитва огромна гордост и удовлетворение от постиженията на българските строители. „Над 95% от построените обекти са дело на български фирми. Говорим за много сериозни проекти, изпълнени в последните 15 г. с професионализъм и високо качество - метрото и прекрасните му станции, булеварди, улици, сгради, училища, детски градини, Арена „София“ и още много други“, подчерта председателят на УС на КСБ.

„Поздравявам Камарата на строителите в България и в. „Строител“ за прекрасната изложба. Ние сме партньори от години по отношение на развитието и промяната на града“, заяви Йорданка Фандъкова и допълни, че благодарение на европейската солидарност София се е променила през последните години. „Няма как да изграждаме и да променяме страната си без професионализма, отговорността и компетентността на строителите“, добави тя.

✓ Традиционно на Димитровден председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев поздрави строителния бранш от страниците на в. „Строител”. „За светлия празник Димитровден приемете моите и на УС на Камарата сърдечни пожелания за здраве и късмет, успехи и постигнати цели в отговорната и благородна професия, която сме избрали! През 2022 г. Денят на строителя е специален, тъй като отбелязваме и 15 г. от създаването на КСБ. Скъпи колеги, нека да продължим да бъдем сплотени, а професионализмът и доброто изпълнение да са видими във всички наши обекти. Да градим и да правим страната ни по-красива, по-модерна и по-привлекателна за живеене, бизнес и инвестиции”, каза инж. Терзиев.

 

✓ През октомври се проведе Разширен УС на КСБ. На заседнието бяха обсъдени и приети основните политики за развитие на браншовата организация за 2023 г. Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев представи отчет за изпълнението на дейността на УС на КСБ за периода 01.2021 г. - 08.2022 г., като подчерта, че предизвикателствата, пред които се е изправил браншът, са били много. „През този период ръководството на Камарата работи активно за приемането на Методика за индексация на договорите в строителството и за възобновяването на Националната програма за енергийна ефективност“, посочи инж. Илиян Терзиев. Той подчерта, че сред успехите на КСБ е създаването на Консултативния съвет на браншовите организации в сектор „Строителство“. Инж. Терзиев добави, че КСБ поддържа отличен диалог с Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), с НСОРБ и синдикалните организации. „Продължава и активното сътрудничество на ръководството на Камарата с министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, като провеждаме регулярни срещи и търсим решения на проблемите и предизвикателствата, пред които е изправен браншът“, каза инж. Терзиев.

На срещата бе одобрена и поканата за Общото събрание на КСБ. В следващата точка Разширеният УС на КСБ гласува и прие информация за отчета на дейността на Комисията за ЦПРС за изтеклия период. Гласуван бе и Отчет за изпълнението на бюджета на КСБ за 2021 г. Членовете на УС одобриха предложението на „Вестник Строител“ ЕАД за абонамент за 2023 г.

✓ През 2022 г. в. „Строител“ организира събитието, с което ОП София отбелязва Димитровден, в „Гранд хотел София“. Тържеството уважиха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, почетният председател на Камарата инж. Светослав Глосов, председателят на Комисията за ЦПРС доц. д-р инж. Георги Линков, зам.-кметовете на Столичната община по „Обществено строителство“ инж. Ангел Джоргов и по „Финанси и здравеопазване“ Дончо Барбалов, арх. Здравко Здравков, главен архитект на София. Сред гостите бяха и членовете на УС на КСБ Любомир Пейновски, инж. Иван Моллов и Егмонд Якимов, председателят на СД на „Вестник Строител“ ЕАД инж. Пламен Пергелов, инж. Благой Козарев, член на СД на „Вестник Строител“ ЕАД, изп. директор на „Автомагистрали” ЕАД Иван Станчев, председателят на „Научноизследователския строителен институт“ ЕАД Мая Косева.

Инж. Любомир Качамаков, който бе домакин на церемонията, приветства с добре дошли присъстващите и припомни, че традицията повелява на Димитровден строителите да направят равносметка за свършеното през изминаващата година. Инж. Илиян Терзиев поздрави членовете и гостите на ОП на КСБ – София. „Допреди четири години бях начело на Областното представителство на Камарата в София. Благодаря Ви, че се справяте в трудните условия, в които сте поставени. Надявам се с общи усилия да продължим да работим за развитието на бранша и просперитета на нашата страна. Честит празник!“, каза инж. Илиян Терзиев.

 

✓ През октомври КСБ в ролята на инициатор и координатор на проекта за създаване на „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ подписа с Европейската комисия договор за финансиране по Програма „Цифрова Европа”. Документа парафира изп. директор на КСБ Валентин Николов, с което бе даден официален старт на проекта.

 

✓ През 2022 г., след 2 години пандемия, традицията бе възстановена и КСБ връчи отличията на най-добрите компании в сектора за 2021 г. Балът по повод Деня на строителя, който се проведе на 31 октомври в „София хотел Балкан“, отбеляза и 15 г. от създаването на Камарата. Домакини на церемонията бяха арх. Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството, и председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев.

Сред официалните гости бяха инж. Коста Стоянов, председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в НС, Андрей Новаков, евродепутат, Захари Христов, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, Иво Иванов, председател на УС на АПИ, Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столичната община по „Финанси и здравеопазване“, проф. Стоян Братоев, изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД, Евгений Иванов, изп. директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Мая Косева, управител на „Научноизследователски строителен институт - НИСИ“ ЕООД, Силвия Георгиева, изп. директор на Националното сдружение на общините в Република България, инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“ и председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване „Подкрепа“, инж. Цветелина Иванова, председател на Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ, и Цветелина Бикарска, зам.-председател на ФНСС. Тържеството събра и ръководството на КСБ, председатели на Областните представителства на браншовата организация и висшия мениджмънт на водещи строителни фирми.

„Уважаеми строители, честит празник и честита 15-годишнина на Камарата на строителите в България! Пожелавам Ви много здраве и творчески успехи, нека имате повече работа и по-малко проблеми с всички инвеститори. Благодаря за възможността да присъствам на Годишния бал на КСБ и да споделя заедно с Вас празника на строителя“, каза арх. Шишков.

✓ В края на октомври КСБ изпрати и становище до министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков относно насоките за кандидатстване по програмата за енергийно обновяване на жилищния фонд по НПВУ в рамките на общественото обсъждане на документите. Според КСБ заложените максимални референтни стойности за СМР при енергийното обновяване на жилищни сгради до 8 надземни етажа от 230 лв./кв. м и над 8 ет. - 250 лв./кв. м, са недостатъчни за успешното постигане на поставените цели. „За да се постигне минимум клас „В”, минимум 30% спестяване на първична енергия, използването на възобновяеми енергийни източници и всички други задължителни и съпътстващи дейности, необходимите средства са съответно 310 лв./кв. м за жилищни сгради до 8 надземни етажа и 330 лв./кв. м - над 8 ет.“, посочиха от браншовата организация. От КСБ алармираха още, че намалените референтни стойности биха довели до риска от намален обхват от дейности, лошо качество и в крайна сметка до компрометиране на устойчивото енергийно обновяване на жилищния сграден фонд. От Камарата изтъкнаха, че съществува и допълнителен риск – непостигане на минимум 30% спестяване на първична енергия, както и клас на енергопотребление „В”, което ще доведе до изискване за възстановяване на всички получени средства по НПВУ.

Ноември

✓ На 2 ноември в сградата на КСБ се проведе встъпителната среща на партньорите в „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“. На събитието се обсъдиха структурата и основните работни пакети, които са заложени в проекта, и координаторите по всеки един от тях. Предвидените дейности са насочени в 5 направления: Управление и координация на проекта; Методологии и оценки за цифров капацитет и дигитална зрялост; Услуги на ЕЦИХ - Технологии, Данни, Умения; Пазарна зрялост и готовност за инвестиции; Комуникация, разпространение и развитие на екосистемата. Бяха набелязани основните дейности и определени последващите работни срещи в краткосрочен план. Прие се и първоначалната структура от необходимите експерти за извършване на бъдещата дейност на ЕЦИХ.

 

✓ През ноември председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев се срещна с председателя на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в 48-ото Народно събрание инж. Коста Стоянов. На разговора от страна на КСБ присъстваха още Любомир Пейновски, член на УС и ИБ на КСБ, инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ - София, инж. Благой Козарев, член на ОП на КСБ – София, и Савин Ковачев, директор на Дирекция „Нормативни документи и анализи“ в Камарата. Инж. Стоянов беше запознат с продължаващите над година и половина усилия на КСБ за въвеждане на индексация на строителните договори с публични възложители. От Камарата изтъкнаха, че едва през септември т.г. служебното правителство е приело Методика, но е необходимо да бъде изработена единна инструкция за прилагането й, за да се предотврати субективното й тълкуване от различните възложители. „България е единствената държава без работеща методика – от това страдат и фирмите, и бюджетът, ще пострадат и проектите. Нужна е политическа воля за индексирането“, изразиха позиция представителите на КСБ. Инж. Коста Стоянов беше запознат и със становището на браншовата организация относно насоките за кандидатстване по програмата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд.

 

✓ КСБ и Националният клуб на строителите ветерани с помощта на дарители и община Самоков поставиха в Мала църква паметна плоча на инж. Иван Иванов. Прочутият строителен инженер е бил кмет на столицата от 1934 до 1944 г., а управлението му е известно като „златното десетилетие на София“. Той е проектирал Рилския водопровод, което е и първото съоръжение от подобен мащаб за снабдяване на града с чиста питейна вода. Затова и мястото на паметната плоча е избрано непосредствено до началото на водопровода „Рила - София“. Завършилият Техническия университет в Мюнхен инж. Иванов е проектирал още язовирите „Бели Искър“ и „Искър“.

✓ Проектът за „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ бе отличен на наградите „Мистър и Мисис Икономика 2022“ на КРИБ и списание „Икономика” в категория „Дигитализация“. На тържествена церемония на 15 ноември в зала „Джон Атанасов“ на София Тех Парк престижната награда за ЕЦИХ получи Любомир Пейновски, член на УС на КРИБ, член на ИБ и УС на КСБ, мажоритарен собственик на „Клийнтех България“ ООД, инициатор и вдъхновител на създаването на хъба. Приза му връчи министърът на електронното управление Георги Тодоров. От страна на Камарата на строителите в България присъства и председателят на УС инж. Илиян Терзиев, който е и член на УС на КРИБ. Любомир Пейновски подчерта, че преходът към дигитализация на сектора включва внедряване на нови цифрови технологии в строителството и обучения по прилагането им. Той разясни, че целите на ЕЦИХ са насочени към постигането на: Дигитализация и иновации за по-ефективни строителни процеси; Образование, квалификация и преквалификация на работещите в сектор „Строителство”; Повишаване на конкурентоспособността на строителния бранш; Въвеждане на кръгова икономика и ресурсна ефективност; Ефективно сътрудничество и създаване на стратегически международни партньорства.

 

✓ КСБ участва в среща на МРРБ с браншовите организации в сектор „Строителство“, на която бяха обсъдени промените в нормативната уредба за енергийна ефективност и инвестициите за ЕЕ по НПВУ. Тя се проведе през ноември, като КСБ бе представена от зам.-председателя на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Бургас, инж. Николай Николов и инж. Тодор Андонов, член на УС на КСБ. Сред темите на срещата бяха референтните стойности в Насоките за кандидатстване за предоставяне на средства по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I“. Министър Иван Шишков заяви, че в МРРБ е разгледано становището на КСБ и се търсят възможности за увеличаване на някои референтни цени, като ЕК е заложила високи индикатори за получаване на средства по НПВУ. „Ще направим възможното, за да можем да си поръчаме добро строителство“, подчерта регионалният министър.

 

✓ На работна среща между министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и ръководствата на КСБ и на ББК „Пътища“ двете браншови организации настояха за спешно прилагане на Методиката за индексация в строителството. Събитието се състоя на 24 ноември в сградата на МРРБ. Въпреки че Методиката вече е приета, липсата на указания позволява различни тълкувания от възложителите, като по този начин се създават пречки, които на практика правят невъзможно прилагането й, категорични бяха представителите на КСБ и ББКП. „Открит остава и въпросът за осигуряване на финансиране за индексацията, както и процедурата за прилагане на Методиката по отношение на вече приключените договори“, посочи инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ.

КСБ и ББКП настояха за спешно приемане на указания за прилагане на Методиката и стартиране на процесите за анексиране на договорите по ОПРР и ОПОС. Двете браншови организации поискаха и съвместна среща с премиера, министрите на регионалното развитие и благоустройството и на финансите. Министър Иван Шишков пое ангажимент да изпрати писма до АПИ, „Български ВиК холдинг” и ВиК операторите с насоки за стартиране на дейностите по сключване на анекси за индексацията към договорите за строителство. Той се ангажира и да инициира исканите от двете организации срещи.

 

✓ На 25 ноември Управителният съвет на КСБ проведе заседание, на което обсъди подготовката на Общото събрание на браншовата организация, насрочено за 30 ноември. Присъстващите обсъдиха предложенията за избор на състави за органите на КСБ - за УС, Контролен съвет, Комисията по професионална етика, Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя. Разгледани бяха и предложения за промени в Устава на Камарата на строителите в България и други документи на браншовата организация.

✓ Инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ – София, бе избран за един от двамата вицепрезиденти на Конфедерацията на международните контактори. Това се случи на проведеното на 28 ноември Общо събрание на CICA в централата на организацията в Париж. Кандидатурата на инж. Качамаков бе издигната и подкрепена от Европейската федерация на строителната индустрия, на която той бе два мандата вицепрезидент. Инж. Качамаков ще представлява Европа в международната организация. CICA обединява компании от цял свят с над 7 трлн. долара оборот и над 120 млн. служители.

 

✓ На 29 ноември КСБ сключи нов Отраслов колективен трудов договор с двете строителни федерации в КТ „Подкрепа“ и в КНСБ. Постигнато бе споразумение за увеличаване на коефициента, който се добавя към минималната работна заплата за заетите в строителството. До момента на подписването на документа той е 1,25, а със сключването на договора стана 1,40. Минималната работна заплата в строителството се повишава от 887,5 лв. на 994 лв. „Без никакви колебания приехме предложението на синдикатите за увеличаване на коефициента – то е напълно основателно на фона на нестихващата инфлация. Още повече че за нас като работодатели най-ценният ни капитал са нашите служители. Затова продължаваме да полагаме грижи за тях въпреки трудностите, през които преминава отрасълът напоследък с липсата на работещ механизъм за индексиране на договорите с публични възложители, неразплащането от страна на държавата и др.“, каза председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев.

 

✓ С ползотворни теми и дискусии премина Националната кръгла маса за финансиране на инвестиции за енергийна ефективност в България. Събитието се проведе на 29 ноември в София в рамките на проект BeSMART, изпълняван по програма „Хоризонт 2020“, в който КСБ е партньор и активен участник заедно с координатора на проекта – Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект и партньорите – Столичната община, Българската стопанска камара (БСК), Агенцията за устойчиво енергийно развитие, общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия. Представители на БСК и Българската банка за развитие, както и експерти от Министерството на иновациите и растежа и СО запознаха аудиторията с примери на добри практики за финансиране на проекти за устойчива енергия, както и с възможности за отговор на предизвикателствата на енергийната криза.

✓ Инж. Илиян Терзиев беше преизбран за председател на УС на КСБ за нов тригодишен мандат. Това стана на редовното Общо отчетно-изборно събрание на организацията, което се проведе на 30 ноември 2022 г. в зала „Витоша“ на Интер Експо Център в София. За председател на Контролния съвет бе избран инж. Христо Димитров. Доц. д-р инж. Георги Линков ще продължи все така успешно да ръководи Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя. За председател на Комисията по професионална етика бе избран инж. Благой Козарев. Общото отчетно-изборно събрание на КСБ гласува съставите на Управителния съвет и Контролния съвет на Камарата, Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС и Комисията по професионална етика.

Инж. Илиян Терзиев сподели, че наред с решаването на проблемите, свързани с индексацията и дължимите разплащания към строителните фирми, КСБ си е поставила и редица други цели. „Промените в законодателството, обучението и преквалификацията на кадри, дигиталната трансформация в сектора са само част от приоритетите, по които искаме да постигнем значими резултати през следващите години“, каза инж. Терзиев.

 

✓ На международен форум експерти обсъдиха връзката между опазването на недвижимото културно наследство и енергийната ефективност. Събитието „История и бъдеще – недвижимо културно наследство и енергийна ефективност“ бе организирано от Посолството на Италия в България, ИЧЕ – Агенция София, Конфиндустрия България, Агенция CasaClima, Камарата на строителите в България и Камарата на архитектите в България Регионална колегия – София област, в партньорство с НСОРБ. От страна на КСБ в него участие взе Валентин Николов, изп. директор на КСБ. „Опазването на недвижимото културно наследство е сложна, трудна и скъпа задача. Иска много опит и наука. А откъде е най-добре да се вземе този опит? Естествено от Италия“, каза Николов.

Декември

✓ Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев бе сред официалните гости на 9-ия Редовен конгрес на Федерацията на независимите строителни синдикати (ФНСС). Събитието, което се състоя в хотел „Форум” в София, беше открито от председателя на ФНСС инж. Цветелина Иванова. В своето приветствие тя направи равносметка за свършеното от федерацията, като подчерта, че ФНСС работи в сложен период, и очерта перспективите за развитие. Инж. Иванова посочи, че през последните години сектор „Строителство” е изправен пред много трудности, като изтъкна добрия социален диалог с работодателите в лицето на КСБ. Инж. Илиян Терзиев подчерта, че КСБ винаги е била отговорен и сериозен партньор на ФНСС.

На 9-ия Редовен конгрес на ФНСС инж. Цветелина Иванова бе преизбрана за председател на федерацията, а Цветелина Бикарска - за зам.-председател.

 

✓ На 9 декември новият УС на КСБ избра с тайно гласуване членове на Изпълнителното бюро и зам.-председатели на браншовата организация. Това стана на първото заседание на новия УС на Камарата. За зам.-председатели на УС бяха избрани д-р инж. Владимир Вутов, инж. Любомир Качамаков, инж. Калин Пешов, инж. Иван Моллов и инж. Живко Недев. Освен председателят на УС и зам.- председателите в състава на ИБ влизат и членовете на УС Владимир Кехайов, инж. Егмонт Якимов, инж. Любомир Шербетов, инж. Тодор Андонов и инж. Стефан Тотев.

 

✓ В началото на декември министърът на финансите Росица Велкова и министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков проведоха работна среща с представители на ръководствата на КСБ и ББКП. Тя се състоя в Министерството на финансите. На събитието присъстваха Ваня Стойнева, началник на кабинета на министъра на финансите, зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Захари Христов, Иво Иванов, председател на УС на АПИ, Ирена Георгиева, изп. директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, представители на дирекции на МРРБ и МФ, както и на Програма „Околна среда“. От страна на КСБ присъстваха инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, членовете на УС на КСБ Стефан Тотев, инж. Иван Моллов, инж. Живко Недев, председателят на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД Любомир Пейновски, Ина Йорданова, юрист, и Ренета Николова, прокурист и главен редактор на вестник „Строител“. От страна на ББКП взеха участие инж. Стефан Чайков, председател на УС на ББКП, и инж. Лазар Лазаров, изп. директор на ББКП. Основните теми на срещата бяха Методиката за индексация на договорите в строителството и спешната необходимост от изготвяне на единни указания за нейното прилагане, за да се избегне различното й тълкуване и прилагане от възложителите. От страна на строителния бранш бе поставен и въпросът за осигуряването на финансов ресурс за индексацията. По отношение на казуса със задълженията към пътностроителните фирми и след решението на Конституционния съд беше разисквана възможността в най-кратки срокове да стартира разплащането на дължимите към тях суми.

 

✓ ОП София проведе семинар в кк Боровец, който се фокусира върху индексацията на договорите в строителството, възможностите и условията за издаване на бонд гаранции при обществени поръчки. Председателят на ОП София инж. Любомир Качамаков бе домакин на форума. Диляна Атанасова от застрахователен брокер „Кортиер“ разясни предимствата на бонд гаранциите спрямо банковите гаранции и подчерта, че много строителни компании използват бонд гаранциите, тъй като те са начин за осигуряване на застрахователна защита при изпълнение на договори. Във втория панел Савин Ковачев, директор на Дирекция „Нормативни документи и анализи“ в КСБ, разгледа правната рамка, практиката и проблемите, свързани с прилагането на индексацията на договорите в строителството. Той изтъкна, че извън Методиката за индексация са останали увеличението на цената на труда и на стойността на енергоносителите. Ковачев коментира и процедурата за прилагане на индексацията, както и необходимите документи, за да може тя да стартира.

 

✓ На 22 декември министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков съобщи, че е разпоредил на АПИ да бъдат изплатени на пътностроителните фирми 319 млн. лв., които са част от дължимите суми за извършени СМР по договори за текущ ремонт и поддръжка на републиканската мрежа. Това стана ясно на среща с представители на ръководствата на КСБ и ББК „Пътища“.От страна на институциите на срещата присъстваха зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Шушков, инж. Венцислав Ангелов, председател на Управителния съвет на АПИ, и инж. Десислава Паунова, член на УС на АПИ.

КСБ беше представена от председателя на УС инж. Илиян Терзиев, зам.-председателите на УС на Камарата инж. Иван Моллов и инж. Живко Недев, инж. Стефан Тотев, член на ИБ и УС на КСБ, Любомир Пейновски, председател на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД, инж. Велико Желев, председател на СД на „Хидрострой“ АД, Виктор Велев, управител на „Грома Холд“ АД, Ина Йорданова, юрист, Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“. От страна на ББК „Пътища“ участва инж. Стефан Чайков, председател на Управителния съвет, и представители на ръководството на организацията. КСБ отново постави пред министър Шишков проблема с липсата на реално прилагане на Методиката за индексация.

 

✓ Камарата на строителите в България получи писмо с разяснение за прилагането на Методиката за индексация в договорите за строителство от вицепремиера по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев в отговор на председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, който е отправил в официална кореспонденция запитване относно тълкуването на Методиката. Алексиев посочва, че Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация дава достатъчно възможности, за да може да се решат въпросите с индексацията между възложител и изпълнител на ниво строителни договори и рамкови споразумения за строителство, без това да налага допълнителни законодателни промени. „Обемът на индексацията и промяната на договорите с изпълнителите е отговорност на съответния възложител. Този процес не следва да се влияе от възможността за верифициране на индексираните разходи по съответните оперативни програми или друг източник на финансиране“, подчертава Христо Алексиев.

Междувременно стана ясно, че общо 586 строителни договора по обществени поръчки, възложени в изпълнение на проекти по оперативни програми на стойност 4 281 313 848 лв., са застрашени от неизпълнение. Това показва справка, изготвена по информация на Управляващите органи и представена в писмен отговор на вицепремиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов на питане на председателя на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление инж. Коста Стоянов относно прилагането на Методиката за индексация. „Към 30 ноември 2022 г. заявеното от възложителите увеличение на цените на договорите възлиза на 412 126 990 лв., а общият размер, който може да бъде предоставен от бюджета на програмите от ЕС, е 373 848 429 лв.“, посочва Пеканов. „Възможностите за увеличаване размера на БФП по проектите в рамките на оперативните програми са силно ограничени. Въпреки това на бенефициентите е предоставена възможност да осигурят средства за увеличаване цената на договорите за обществени поръчки за сметка на други източници – реализирани спестявания в рамките на бюджета на съответния проект, собствени средства на бенефициента, средства от държавния бюджет, заемен инструмент и др.“, подчертава вицепремиерът Пеканов.

 

✓В навечерието на Рождество Христово председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев поздрави строителния бранш от страниците на в. „Строител“. „Уважаеми колеги, по повод настъпващите светли коледни празници позволете ми да отправя най-сърдечните си пожелания към Вас, Вашите семейства и близки, Вашите екипи. Желая Ви здраве, сили да се справим с предстоящите предизвикателства, вяра и оптимизъм, че най-доброто предстои. Нека Новата година Ви донесе вдъхновение за нови проекти и нестихваща енергия за реализацията им, изпълнени обекти, които да Ви носят удовлетворение от съграденото. Светла Коледа и щастлива 2023 г.!“, пожела инж. Терзиев.