Тема

Качественото изпълнение на обекти от столичното метро носи удовлетворение

Д-р инж. Владимир Вутов, зам.-управител на „Геотехмин“ ООД, изп. директор на „Геострой“ АД, зам.-председател на УС на КСБ: Група ГЕОТЕХМИН изгради три метростанции и едно метродепо


Геологията е сред основните предизвикателства при изпълнението на подземната железница

Д-р инж. Вутов, през седмицата столичното метро отбелязва 25-годишен юбилей. Вие сте участвали в изграждането на най-сложния инфраструктурен проект на София. Бихте ли разказали строителството на кои обекти сте изпълнили?

Метрото е най-сложният инфраструктурен проект на столицата. Група ГЕОТЕХМИН е участвала в строителството на три метростанции с прилежащи тунели, както и на метродепо. Развитието ни в метростроителството започва през 2005 г., като екипът на „Геотехмин“ ООД е подизпълнител на японската фирма „Тайсей Корпорейшън“ по едни от най-сложните обекти. Компанията е избрана от японска страна и изгражда конструкциите на метростанция „Стадион Васил Левски“, стартова шахта за тунелопробивната машина (ТВМ) и подземна връзка с дължина 208 м между МС „Стадион Васил Левски“ и съществуващ под бул. „Драган Цанков” тунел. Проектът е реализиран от „Геотехмин“ ООД в периода 2005-2009 г.

Метростанция „Джеймс Баучер“ е вторият проект, по който работи екипът на Група ГЕОТЕХМИН. Той е сред най-трудните за изпълнение подземни обекти, строени в София, който се реализира в района на едно от най-натоварените автомобилни трасета в града при непрекъснат трафик. Обектът е разположен под пътното платно на бул. „Черни връх“ южно от пресечката с бул. „Джеймс Баучер“. Вследствие на големия наклон на трасето на тази метростанция и МС „Европейски съюз“ заедно с тунелите за смяна на посоката на движение е най-дълбоката в столицата – 20-24 м. Поради тази причина беше възможно да се направи и триетажен подземен паркинг с 600 паркоместа. Метростанцията и оборотният участък са изпълнени по траншеен метод в разновидността му „Топ Даун“, без да се прекъсва движението по булеварда чрез поетапна организация на движението. Първоначалният план беше да се спре движението по булеварда за периода на строителството. Благодарение на конструктивно предложение, направено от „Геотехмин” ООД и проектанта „Биас-М“ ООД, движението беше променено на непрекъснато двупосочно.

При строежа на станцията първо се изградиха шлицовите стени с дълбочина 28-32 м на западната стена на съоръжението, след това едната половина от покривната плоча със съответно конструктивно редене от фиби и муфи по надлъжната връзка с армировката от другата й половина. В обхвата на перона, където широчината е 20,5 м, се изпълниха междинни колони – единични ламели от шлицови стени с размери 2,2х0,8 м. След възстановяване на терена върху построената западна половина на покривната плоча бе прехвърлено автомобилното движение и в подобна последователност се осъществи източната половина на станцията. За осигуряване носимоспособността на конструкцията се заложиха канали за напрягане. Напрягането извърши френската фирма „Фрейсине“. След изпълнението на покривната плоча поетапно се направиха в посока надолу анкери, плочи и вътрешна конструкция.

Предвид високото ниво на подпочвените води бяха взети специални мерки и се използваха специфични висококачествени хидроизолационни материали. Този изключително сложен и интересен обект реализирахме в периода 2009-2012 г.

Третият проект на Групата е метростанция 16 – „Бизнес парк“, прилежащ метротунел с дължина 1 км и възстановяване и изграждане на нов участък на бул. „Александър Малинов“ между МС „Бизнес парк“ и МС „Академик Александър Теодоров - Балан“. Този обект е изпълнен на пълен инженеринг с проектант „Биас‑М“ ООД. Метростанция 16 е от изключително важно значение, тъй като обслужва Бизнес парка с над 20 хил. работни места, застроена част от жк „Младост 4“ и няколко учебни заведения в района. Дължината й е 166 м, заложена е сравнително дълбоко заради преминаването на тунела под коритото на река Банишка. Това даде възможност върху метростанцията да се направи двуетажен подземен паркинг.

Методът на строителство на МС „Бизнес парк“ е смесен – „Топ Даун“, открит с изграждане на шлицови стени и анкери. Метротунелът е изпълнен по Милански метод, а именно правят се шлицови стени, покривна плоча, изкопаване на почвата, изпълнение на дънна плоча и вътрешна конструкция.

В архитектурното оформление преобладават правоъгълни цветни фигури, изпълнени от съвременни композитни материали и закалено цветно стъкло. Таваните са окачени с вградени ивични лед осветителни тела. Върху тунелите е изградено по нова регулация продължението на бул. „Александър Малинов“ заедно с прилежащата му инфраструктура – улично осветление, канали, водопроводи и кабелни трасета. Този проект осъществихме в периода 2013-2015 г.

Метродепо „Земляне“ е четвъртият обект, по който работи екипът на Група ГЕОТЕХМИН. Депото е изпълнено на инженеринг от 2017 до 2019 г. от обединение между „Геострой“ АД, „Трансремонтстрой“ АД и „Биас-М“ ООД. То е от ключово значение, защото обслужва целия трети метродиаметър. Разположено е между жк „Овча купел“ и кв. „Красно село“. Метродепото се състои от коловозно развитие, гаражно хале с дължина 160 м с 12 коловоза, ремонтно хале с 3 коловоза и административна сграда с помещение за управление на стрелките, хотелска част за почивка на персонала, тягово понизителна станция за енергийните нужди на депото. Съоръжението е газифицирано. На последния коловоз в гаражното хале е монтиран канален струг „Хегеншайд“ за престъргване на колоосите без демонтирането им от влаковете. Ремонтното хале е долепено до гаражното от южната му страна. В него са направени 3 коловоза с дължина 80 м с канали за обслужване. Към халето има изградени обособени ремонтни работилници и два 12-тонни портални крана за извършване на различни работи по монтаж и демонтаж на тежки елементи от влаковете. Сериозно предизвикателство беше фактът, че метродепото трябваше да се реализира на територията на Автодепо „Земляне“, без да се прекъсва дейността му. За да не се наруши функционирането му, построихме нов паркинг за 126 автобуса и подземен проход под коловозното развитие на метродепото, както и нова бензиностанция с 6 броя горивоколонки и автоматична автомивка.

Към депото също изградихме и метроконструкцията на основното трасе от началото на ТВМ тунела до река Владайска.

Какви бяха основните предизвикателства, с които се сблъсквахте в различните проекти, и как ги решавахте – по отношение на геология, на методи на изпълнение?

Геологията е сред основните предизвикателства при метростроителството. Причината за това е високото ниво на подпочвените води в София. В това отношение трудностите бяха много и различни. Подпочвените води не създават трудности навсякъде. При изграждането на метростанция „Бизнес парк“ нивото беше по-ниско от конструкцията. На другите ни обекти то беше високо. По тази причина се предприеха мерки за преодоляване на този проблем като временно водочерпене и други.

При проектите, изпълнени на инженеринг, сме правили допълнителни предварителни геоложки проучвания преди строителството. Геологията е от голямо значение за проектирането на съоръженията. Изключително важно е да знаеш в какво фундираш – оттам идват и различните проектни решения. В София геологията е доста променлива и заради това се наложи да използваме почти всички съвременни методи за подземно строителство.

 

Какво е усещането да си част от такъв голям проект, който има важно значение и за развитието на града, и за неговите жители?

Успешното завършване на всеки проект от метрото носи голямо удовлетворение за служителите на Група ГЕОТЕХМИН. Всеки от нас е горд и ние сме много благодарни на екипите от Групата, които през годините работеха всеотдайно и отговорно по тези проекти. Благодарим и на ръководството на „Метрополитен“, както и на нашите партньори.

Как работите с екипа на „Метрополитен“ ЕАД?

С „Метрополитен“ работим много добре от дълги години. Екипът на дружеството е от професионалисти с изключителен опит.

А как бихте описали Софийското метро?

Това е най-големият инфраструктурен проект в София. Той е от изключителна важност за развитието на града. Има ключово значение за удобството на гражданите. Нека не забравяме също, че това е един много екологичен транспорт. Метрото създава и висок имидж за града, то е едно добро лице и пример, че нещата могат да се случват успешно, когато работим заедно – възложител, проектанти и строители.