Тема

Общото събрание на НКСВ избра инж. Виктор Шарков да ръководи Клуба

Инж. Тодор Топалски, който досега бе начело на структурата, стана почетен председател

Инж. Виктор Шарков е новият председател на Националния клуб на строителите ветерани (НКСВ). Досегашният първи зам.-председател на НКСВ бе избран начело на структурата по време на редовното Общо годишно събрание на Клуба, което се проведе на 30 май в местност Карандила над Сливен. Заседанието бе тържествено, тъй като през 2023 г. НКСВ отбелязва 10 години от създаването си. На него досегашният председател на УС на НКСВ инж. Тодор Топалски бе избран за почетен председател, делегатите определиха и членовете на новия Управителен съвет. Гости на събитието бяха изп. директор на Камарата на строителите в България (КСБ) арх. Иван Несторов и прокуристът и главен редактор на вестник „Строител” Ренета Николова.

 „Изминалите повече от 10 г. от основаването на НКСВ минаха неусетно. С изключителната помощ на КСБ ние успяхме да направим много добри дела. На първо място поставям съвместната грижа за колегите ветерани, които са дали своята дан чрез труда си за издигане авторитета на строителната професия - нещо, което остава навеки. На второ – постоянното разширяване на контактите с младите колеги, с тези, които идват след нас. Имаме ли тяхното доверие? Успяваме ли в клубовете по места, така както КСБ прави чрез своите Областни представителства, да съхраняваме и издигаме взаимното уважение и с колегите, и с обществеността? Радостното е, че през изминалите десет години отговорите на тези въпроси, а и на много други са положителни.” Това каза в началото на събранието

инж. Тодор Топалски, който отчете дейността на УС на НКСВ за 2022 г.

В следващите точки от дневния ред бяха приети отчетите за дейността на Контролния съвет на НКСВ за м.г. и за изпълнение на бюджета на Клуба за същия период. Делегатите взеха решение да освободят от отговорност членовете на УС на НКСВ за 2022 г.

Инж. Виктор Шарков накратко се спря на основните насоки за дейността на НКСВ за 2023 г., които бяха одобрени от Общото събрание. Сред приоритетите на структурата е привличането на нови членове, учредяване на нов клуб в Шумен, укрепване на секциите към НКСВ и на регионалните клубове. НКСВ ще участва в срещи на УС на КСБ с ръководството на Националното сдружение на общините в Република България, ще продължи да събира дарения и ще организира изграждането на паметници и паметни плочи на заслужили строители, както и ще удостоява със званието „Заслужил деятел“ на НКСВ достойни членове на Клуба.

В набелязаните цели за 2023 г. партньорството с в. „Строител” заема важно място.

НКСВ дава заявка да поддържа постоянни контакти с изданието на КСБ и да продължи да популяризира дейността си чрез професионалната медия, както и традицията да поздравява всички членове юбиляри от страниците на вестника. Клубът ще съдейства на в. „Строител“ при интерес да използва високия научен и професионален потенциал на строителите ветерани в интервюта, статии и становища по проблеми от взаимен интерес.

След приемането на проектобюджета на НКСВ за 2023 г. се пристъпи към избор на председател на УС. Инж. Тодор Топалски предложи за нов председател на УС на НКСВ инж. Виктор Шарков. Кандидатурата на инж. Шарков бе гласувана с пълно болшинство. Инж. Топалски благодари на инж. Шарков за ползотворната им дейност за развитието на Националния клуб на строителите ветерани. Беше отчетена заслугата на инж. Виктор Шарков за поставянето на паметници и паметни плочи на видни представители на строителната наука и практика, оставили значима диря в икономиката на страната. През 2022 г. са поставени такива на чл.-кор. инж. Иван Иванов, кмет на София през 1934-1944 г., чиято професионална дейност се свързва с водоснабдяването на столицата, и на дългогодишния командващ на Строителни войски ген. Васил Василев.

Последва избор на останалите членове на новия Управителен съвет на НКСВ. В състава му влизат акад. Ячко Иванов, инж. Ясен Ишев, инж. Емил Гигов, инж. Саркис Гарабедян, инж. Стоян Шатов, инж. Велико Десов, инж. Цанка Атанасова и ген. Борис Анакиев.

Общото събрание на НКСВ гласува инж. Тодор Топалски да стане почетен председател на клуба.

В края на заседанието арх. Иван Несторов поздрави новия председател на УС и почетния председател на НКСВ и им връчи

поздравителен адрес от председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев по повод 10-годишнината от създаването на НКСВ.

„За изминалото време под Ваше ръководство Националният клуб на строителите ветерани доказа, че може да бъде обединител, генератор на добри идеи и безценен помощник на Камарата при реализирането на основните й политики и благородни начинания. Приемете моите благодарности за това, че НКСВ споделя огромния си опит с КСБ, заедно градим мостове от миналото през настоящето и към бъдещето. Членовете на Националния клуб са достоен пример за съвременните строители на България!”, се казва в адреса от инж. Терзиев.

Прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова поздрави инж. Шарков и инж. Топалски за новите позиции и им благодари за дългогодишното ползотворно сътрудничество. Тя пожела успех в работата на инж. Виктор Шарков и инж. Тодор Топалски и връчи поздравителен адрес от името на Съвета на директорите и екипа на в. „Строител“ по случай юбилея на НКСВ. „За нас е чест, че работим заедно за рубриката НКСВ, в която членовете на структурата споделят богатия си професионален опит пред читателите ни, заедно разказваме строителната история на страната и представяме дейността на Националния клуб. Благодарим Ви, че НКСВ подкрепя и неизменно присъства на събитията, които организираме съвместно с КСБ. Пожелаваме на Вас и всички членове на НКСВ да бъдете здрави и съпътствани от нестихваща енергия за нови инициативи! Нека имате и много поводи за радост и лично щастие!”, пише в адреса от в. „Строител“.

Общото събрание завърши с връчване на почетни грамоти и плакети „Заслужил деятел“ на членове на НКСВ. Със званието бяха удостоени проф. Добрин Денев, инж. Стоян Шатов, инж. Васил Неделчев, инж. Христо Филипов, инж. Георги Георгиев, инж. Петър Петров, инж. Васил Маринов, инж. Иван Прасков, инж. Димитър Панов, инж. Илко Димитров, Пепа Енчева, инж. Владимир Атанасов, инж. Никола Николов, инж. Васил Кънев, инж. Цанка Атанасова, инж. Тодор Караиванов, инж. Дечо Дяков, инж. Радан Чолаков, инж. Тодор Ангелов.


Инж. Ясен Ишев, член УС на НКСВ: Благодарен съм на колегите, че ме избраха за член на новия УС

Общото годишно събрание на Клуба премина на много високо ниво. Участваха голяма част от членовете на НКСВ. Проведохме ползотворна дискусия. Чуха се редица нови предложения за приемане на нови насоки за развитие на организацията. Имаше наистина силни изказвания.

На заседанието имах възможност да се запозная с много колеги ветерани от различните сектори на строителството. Надявам се, че и в бъдеще ще продължим да работим в диалог.

Благодарен съм на колегите от НКСВ за това, че ме избраха като член на новия Управителен съвет. Вярвам, че имам какво да дам на Клуба.


Инж. Стоян Шатов, член на УС на НКСВ: Щастлив съм, че срещнах много ветерани от страната

Общото събрание на Националния клуб на строителите ветерани премина при голям интерес. Щастлив съм, че срещнах много колеги от страната. Приехме основните насоки за работа за 2023 г. Съвместно успяхме да начертаем приоритетите за следващите няколко години.


Проф. д-р инж. Добрин Денев, член на УС на НКСВ: Отчетохме успешна година

На Общото събрание отчетохме успешна година. Свършеното от нас през 2022 г. е с голяма обществена значимост. Вярвам, че ще продължим да работим така и занапред.

Благодарен съм, че имам възможност заедно с колегите си да продължаваме да развиваме дейността на организацията. Искам да обърна специално внимание на една от най-значимите инициативи на НКСВ – изграждането на паметници и мемориални плочи на личности с особени заслуги и принос към строителството в България. Убеден съм, че ще продължим да я реализираме и ще я надграждаме. Хубаво е да помислим за възможността улици в големи български градове също да носят имена на заслужили строители, за да си спомнят хората за тях. Те са оставили един уникален белег за поколенията. Важно е да помним хората, които са работили преди нас, от които сме се учили и са ни били пример.


Кръстьо Кръстев, председател на РКСВ – Сливен: На заседанието обсъдихме важни теми

От около два месеца съм председател на Регионалния клуб на строителите ветерани в Сливен. Подобни събития ми дават възможност да се запозная с членове на НКСВ от цялата страна. По време на заседанието не само обсъдихме важни теми, но и си спомнихме отминалите години.