Тема

Бюджети 2023 – общините планират в движение и не се отказват от инвестиции

По-малко от месец след като Законът за държавния бюджет на Република България за 2023 г. влезе в сила с обнародването му в „Държавен вестник” на 1 август, местните власти се активизираха в приемането на най-важния и за общините нормативен акт. До момента се броят на пръсти тези, които са приели годишните макрорамки, но обществените обсъждания текат с пълна сила по всички градове.

Забелязва се, че въпреки гласуваните на национално ниво социални придобивки и занижени капиталови разходи, кметовете акцентират за свои приоритети именно инвестициите в инфраструктура и изпълнението на мащабни капиталови програми.

За първи път бюджетите ще бъдат одобрени в третото тримесечие на годината, а на места дори в последното заседание на общинските съветници и само месец или два преди изборите за местна власт.


Капиталовата програма на Велико Търново достига 61,5 млн. лв.

155,5 млн. лв. е рамката на бюджет 2023 във Велико Търново, приет на 17 август. От тях 96 834 567 лв. са приходи и разходи за делегирани държавни дейности, а 58 660 374 лв. са от местни дейности. Включен е и преходен остатък от миналата година от 23 016 172 лв. Целевите трансфери от държавата са със 17 млн. лв. повече от 2022 г. Общата изравнителна субсидия е 2 640 200 лв. и 486 200 лв. за зимно поддържане и снегопочистване.

Целевата субсидия за капиталови разходи е 4 329 200 лв. Инвестиционната програма обаче е доста по-голяма и достига 61 578 012 лв., като в сумата са включени държавната субсидия и собствени средства и такива от европейски програми.

В приетата финансова рамка са заложени 10 млн. лв. повече от разчетите, които великотърновският Общински съвет прие през април т.г. В инвестиционната програма освен планираните влизат и повечето предложения, направени през изминалите месеци от общинските съветници.

За финансиране със собствено участие в европроекти са предвидени 2 374 000 лв., от които 1 774 000 лв. са преходен остатък от 2022 г.

Размерът на собствените бюджетни средства за инфраструктура е 3,6 млн. лв. Почти 1 млн. лв., или 974 781 лв., приходи се очаква да постъпят в местната хазна от приватизация на общински имоти.

Амбициозната инвестиционна програма е във фаза на активно изпълнение,

заяви по време на гласуването на финансовата рамка кметът на Велико Тръново инж. Даниел Панов, който е и председател на УС на НСОРБ. Той подчерта, че приемането на бюджета в средата на третото тримесечие на годината е прецедент.

„Финансовата рамка на общината за 2023 г. е реалистична и е възможната, която да бъде реализирана. Нека обаче ограничим популизма, особено предвид предстоящите месеци. Хората трябва ясно да си дадат сметка в какви условия работи местната власт близо цял мандат. Непредвидени обстоятелства, кризи – пандемия, политическа нестабилност, войната в Украйна, рекордната инфлация и скокът на цените на всичко и най-вече негативното отражение върху общините. Мандат, в който кметовете бяха натоварени с много допълнителни отговорности, често – без предварително осигурено финансиране. И въпреки всичко община Велико Търново не спря да работи и да се развива. Инвестициите в инфраструктурата се забавиха откъм реализация във времето заради всички тези фактори, но не се провалиха въпреки непредвидените разходи“, коментира инж. Панов.

Той благодари на гражданите и на бизнеса, че са съвестни в отговорностите си към формирането на бюджета – събираемостта остава на много добри нива, макар местните данъци да не са променяни за поредна година.

Във Велико Търново в процес на реализация са проекти за над 27 млн. лв.

Болшинството от обектите са улици и ВиК мрежа,

сред които: преасфалтирането на целия булевард „България“ и смяна на осветлението; изграждането на двете кръстовища – до Летния театър и на бул. „България“ с ул. „Беляковско шосе“ заедно с втория буферен паркинг до бившето Сержантско училище; реконструкцията на ВиК мрежите в кв. „Света гора“ и на ул. „Ксилифорска“ в кв. „Асенов“ и предстоящото преасфалтиране на над 8 км улици в цялата североизточна част на града; строителството на ул. „Козлодуй“ и на ул. „Александър Бурмов“ – северен обход на кв. „Картала“; основният ремонт на пътя от жп гарата до ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и кв. „Света гора“. В ход е строителството на улиците „Иван Хаджидимитров“, „Димитър Благоев“ и „Народни будители“ в кв. „Бузлуджа“. Предстои също ремонт и изграждане на паркоместа на ул. „Полтава“, на тротоарите на ул. „Теодосий Търновски“, на подпорни стени към улици в кв. „Колю Фичето“, „Картала“ и „Варуша“, на сцена за изкуство в парк „Дружба“ и др.

За поредна година програмата „Местни инициативи“ за населените места от общината е в размер на 500 000 лв., а още 350 000 лв. са предвидени и по инвестиционната програма за инфраструктура в тях.

Сериозни са капиталовите вложения и в сферите на образованието, културата, туризма, социалните дейности. Инж. Даниел Панов даде за примери реставрацията на Музей „Възраждане и Учредително събрание“ и успешния проект за разширение на интерактивния музеен обект Мултимедиен посетителски център, основния ремонт на ОУ „Петко Р. Славейков“, инвестициите в базата на ПМГ „Васил Друмев“, както и предстоящия старт на изграждането на спортна площадка в ОУ „Св. Патриарх Евтимий” и стрелбище в Спортно училище „Георги Живков“. В рамките на годината ще започне и строителството на новата детска градина в кв. „Картала“.

От проектите с европейско финансиране най-големи като дейности и финансиране са за интегриран градски транспорт по ОП „Региони в растеж 2014 - 2020“ и за уличната мрежа в североизточната част на Велико Търново по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Румъния - България 2014-2020“.

По Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в процес на подготовка са 3 нови проекта на обща стойност 11 млн. лв. Фокусът в тях е инфраструктура за култура и образование.


В Стара Загора приоритетно влагат 13 млн. лв. в улична мрежа

Бюджет 2023 на община Стара Загора предстои да бъде разгледан на извънредно заседание на Общинския съвет в началото на септември 2023 г.

По време на общественото обсъждане миналата седмица кметът на Стара Загора Живко Тодоров представи проекта като балансиран с констатацията, че данъците и таксите и тази година няма да бъдат повишени, въпреки че увеличение не е имало от 2012 г. „Това е жест към старозагорци и към бизнеса“, каза Тодоров.

Финансовата рамка се очаква да бъде 234 567 394 лв.

Прогнозните приходи от държавни дейности са 146 724 030 лв., а общинските приходи – 87 843 364 лв. Индикативният годишен разчет за средствата от ЕС за т.г. е в размер на над 28,1 млн. лв., а инвестиционната програма е за 36 008 407 лв.

От думите на кмета Живко Тодоров стана ясно, че запазването и занапред на размера на общинските такси и налози ще бъде предизвикателство на фона на непрекъснато растящите разходи на местно и национално ниво, като повишаването на минималната и средната заплата, цените на консумативите и др.

„При разходите по сектори най-голям дял е отделен за „Образование“ – 43,4%, на второ място за „Култура“, а на трето са средствата, предвидени за инфраструктура. Това са най-важните сфери за хората – подобряване на средата в детски ясли и градини, училища, площадки за спорт и игра, инвестиции в улици и ремонт на сгради на културни институти“, посочи Тодоров. Той припомни, че след завършването на един от емблематичните обекти – Летния театър, в момента се извършва ремонт на сградата на Драматичен театър „Гео Милев“. „Голяма част от капиталовата програма е заделена за рехабилитиране на пътната инфраструктура, тъй като годината съвпада с мащабния ремонт на ВиК мрежата в града, след който следва да бъдат обновени улиците. Интензивно се работи през летните месеци“, допълни кметът.

„В практиката на общините може би това е най-късният срок, в който се приема бюджет за текуща година. Добрата страна е, че всъщност през тези изтекли над осем месеца записаното като проект вече е реализирано“, посочи Цанка Ганева, директор на Дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности“ на община Стара Загора.

Като акценти в инвестиционната програма се открояват СМР за подобряване на средата в ДГ 31 „Слънце“, ДГ 23 „Кипарис“, ДГ 33 „Люляк“, Начално училище „Зора“, основен ремонт на физкултурния салон в Основно училище „Кольо Ганчев“, както и строителни дейности на дворните пространства на детски ясли 3, 6 и 9.

За обновяване и изграждане на улична мрежа са заложени близо 13 млн. лв. В това число е включен ремонт на улиците „Промишлена“, „Войвода Стойчо Черногорски“, „Генерал Гурко“, „Васил Левски“, „Св. Патриарх Евтимий“, отсечката на „Августа Траяна“ от бул. „Руски“ до ул. „Иван Вазов“, пътната мрежа в кв. „Три чучура – юг“ и други.

Предвидени са средства за изграждане на велосипедна и пешеходна алея по част от бул. „Св. Патриарх Евтимий“, както и закупуване на нов репатриращ автомобил.

Проектите, финансирани със средства на Европейския съюз, са „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора“, „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, „Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в община Стара Загора“, „ММЦ - Мисли локално, действай глобално“ и „Продължаваща подкрепа за деинституционализацията на децата и младежите – етап 2“.

По Проект „Красива България“ се работи по реконструкция и благоустрояване на двора на Детска ясла 7 „Еделвайс“. Общата стойност на дейностите е 336 002 лв., от които 235 202 лв. е съфинансирането от община Стара Загора.

По време на дискусията кметът Живко Тодоров посочи, че паралелно с подмяната на водопроводната и канализационната мрежа в града се изгражда и поливен водопровод, който е между парковете „Загорка“ и „Александър Стамболийски“. Той ще захранва с вода централната градска част и ще подпомогне поддръжката на зелените площи чрез сондажи. „В момента се работи по бул. „Св. Патриарх Евтимий“ за възстановяване на компрометираните тръби. Не е ефективно и правилно да се поливат многото паркове с водоноски“, посочи кметът. Като основен проблем при качественото изпълнение на комуналните услуги Живко Тодоров отбеляза липсата на желаещи да работят в озеленяването и чистотата.

Кметът коментира още, че се

осъществява поетапно рехабилитация на пътните настилки в малките населени места,

но ресурсите не достигат за основни и мащабни ремонти. „Няма европейски проекти в това направление, защото Стара Загора е голяма община и не може да се възползва от средства за модернизация на четвъртокласната пътна мрежа. Имаме готовност за цялостни обновявания, но очакваме помощ от държавата“, каза Живко Тодоров.


Рекордно висок проектобюджет обявиха в Благоевград

Рекордно висок е проектобюджетът на община Благоевград за 2023 г. Той възлиза на 124,2 млн. лв., съобщи на брифинг кметът на Благоевград Илко Стоянов. От тях 79 млн. лв. са от държавно делегирана дейност, а 45 млн. лв. са от местни приходи.

Благодарение на приетите финансови разчети през март общината вече финализира ключови обекти за града и селата. Сред тях са изграждане на покрит пазар ведно с пространството около него. Той ще бъде приключен най-късно до края на август, като обновеният периметър ще бъде и място за културни прояви.

Процесът по монтиране на осветление на главен път Е-79 в частта от Антените до полигона също протича по график, като в момента документите се съгласуват от Агенция „Пътна инфраструктура“.

„Никога не съм си поставял за цел нещо да бъде финализирано на всяка цена преди местните избори. За мен е изключително важно изпълнението на обектите да бъде безопасно и качествено. Всичко, което се прави, е за хората, а не заради кмета“, бе категоричен Илко Стоянов.

По време на брифинг за представяне на макрорамката стана ясно, че съвсем скоро предстои да започне изграждането на трафопост в с. Горно Хърсово, който ще осигури ел. захранването в местността Акациите. По този начин ще бъде решен жизненоважен проблем, стоящ пред хората от много години.

Кметът Стоянов поясни, че СМР на улица „Промишлена“, които стартираха на 20 юли, продължават по план и че за обекта има осигурено финансиране. Той информира и че съвсем скоро предстои да бъде обявена обществена поръчка за изграждане на ул. „Елин Пелин“, в района на която живеят стотици хора.

„Благоевград е една от най-социалните общини. Именно затова сме се постарали да заложим достатъчно средства и за съответното перо“, каза Илко Стоянов.

Относно приходната част кметът припомни, че в резултат на водени и спечелени дела от община Благоевград таксата за битови отпадъци е намалена за гражданите. По-ниски са още патентният данък за такситата, както и дивидентите на търговските дружества, като целта е бизнесът да покрие разходите си предвид инфлацията в страната и да има възможност да реинвестира.

Градоначалникът припомни, че в началото на мандата си благодарение на извършена от него реформа търговското дружество „Биострой“ ЕООД е преобразувано в две общински предприятия, като по този начин са спестени над 800 хил. лв. от бюджета, а средствата се изразходват за закупуване на нова техника.

Проектобюджетът ще бъде гласуван на заседание на Общинския съвет в края на август.


Темата за Бюджети 2023 на общините ще продължим и в следващите броеве.