Тема

Фонд за устойчиви градове е подкрепил проекти с близо 330 млн. лв. за последните пет години

Финансовият инструмент е подпомогнал възстановяването на културни обекти, подобряването на улици, реновацията на градски пространства, обновяването на паркове

Фонд за устойчиви градове (ФУГ) е осигурил финансиране в размер на над 330 млн. лв. и е подкрепил близо 70 публични и частни проекта в България през последните пет години. Това стана ясно на тържествена церемония, на която бяха отчетени резултатите от успешното приключване на първи цикъл на инвестиране на Фондовете за градско развитие (ФГР) за София и Южна България. Тя се състоя на 25 януари в новото мултифункционално пространство за култура и изкуство в столицата – The Purgatory/„Чистилището“ – един от финансираните обекти от ФГР София.

Домакини на събитието бяха представляващите ФУГ – Надя Данкинова, изп. директор на Фонд ФЛАГ, Добромир Добрев, член на Управителния съвет и изп. директор „Корпоративно банкиране и пазари“ на ОББ, и Стоян Ставрев, собственик и управител на Българска консултантска организация. Мероприятието уважиха Мартин Гиков, зам.-министър на иновациите и растежа, Марина Кирова, съветник „Икономическо управление и европейски семестър“ към Представителството на Европейската комисия в България, Лиляна Павлова, вицепрезидент и член на Управителния комитет на Европейската инвестиционна банка за периода 2019-2023 г., инж. Илиян Терзиев, председател на УС на Камарата на строителите в България, Любомир Пейновски, председател на УС на „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ (ЕЦИХ) и председател на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД, и Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“. На събитието присъстваха представители на Фонд мениджър на финансовите инструменти в България, на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ (ОПРР), както и представители на крайните получатели на средства – общини, общински дружества, частни компании и партньори.

„Искам да благодаря за усилията, които всички ангажирани и заинтересовани страни са положили, за да може да бъдат инвестирани близо 330 млн. лв. в българската икономика за подобряване на градската среда“, заяви в началото на церемонията зам.-министър Мартин Гиков. „Това, което е важно за нас като министерство, е

да увеличаваме все повече инвестициите, които влизат в България.

Наличието на такава среда благоприятства за това да се връщат все повече хора, които са таланти, които искат да се развиват и да създават иновации“, посочи той. В продължение Гиков подчерта, че основен приоритет на правителството е страната ни да разполага с благоприятни условия, за да се реализират големи инвестиции.

След него приветствие към гостите отправи Марина Кирова. „Сега е може би моментът да си дадем сметка за преобразуващото въздействие, което имат финансовите инструменти за развитието на българските градове и региони. ФУГ ефективно мобилизира средства от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ и привлече много допълнителни частни ресурси, необходими за инвестициите“, заяви тя и допълни, че 59% от предоставения финансов ресурс от страна на ФУГ е осигурен от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. „Свидетелство за успеха на тази инициатива за финансиране са редица проекти, като например „Център за съвременно изкуство и библиотека в Бургас“, отличен с престижната награда „Европа по-близо до гражданите“ и на конкурса Regiostars през миналата година“, подчерта Кирова.

Надя Данкинова обърна внимание на това колко е важна работата в партньорство за постигането на успешни резултати. „Всички ние сме част от този път и успяхме, защото имахме шанса да се съберем - екипи от хора от различни институции, като всеки допринесе със своя опит и знание. Успяхме, защото всеки следващ завършен чудесен проект ни мотивираше и защото нито едно портфолио не е толкова пъстро и вдъхновяващо като нашето“, каза тя. Данкинова сподели, че въпреки предизвикателствата резултатите са видими. „Трябва да направим усилие и да съхраним и надградим постигнатото.

Фондовете за градско развитие имат бъдеще,

щом всички ние сме заедно“, завърши тя.

„Пътят ни през последните пет години не беше лесен, особено в началото. Това, което направи успеха ни възможен, е партньорското отношение в рамките на Фонд за устойчиви градове“, посочи на свой ред Добромир Добрев. Той допълни, че в ОББ не са възприемали инициативата като стандартен бизнес модел. „В нея има щипка социална отговорност. За нас екологичното, социално и корпоративно управление (ЕSG) е много важна част от дневния ред. И всъщност ние виждаме тази инициатива като съществен елемент от нашия дневен ред“, заяви Добрев.

Стоян Ставрев сподели, че Фондът винаги е работил в услуга на крайните получатели. „Бяхме открити и това е нещо, което ще правим и в бъдеще“, каза той. „Ние започнахме с мечта – мечта да сбъднем своите идеи, да помогнем на множество крайни получатели, които всъщност свързваха съдбите си с нашия фонд“, добави Ставрев.

С реализираните проекти за възстановяване на културни центрове, театри, музеи и библиотеки, подобряването на облика на паркове и улици, внедряването на мерки за енергийна ефективност Фондът е помогнал на градовете да създадат по-добри условия на живот на гражданите и да бъдат по-устойчиви пред бъдещите предизвикателства. Домакините подчертаха, че независимо от множеството кризи през последните години, свързани с разпространението на COVID-19, нарушаването на веригите за доставки и резкия спад в инвестиционната активност, войната в Украйна, значителния скок в цените на суровините и енергията, инфлационните процеси в строителството, ФУГ е успял напълно да ангажира разполагаемия ресурс в допустими проекти на публични и частни крайни получатели.

От представената информация стана ясно, че

през изминалия програмен период 2014-2020 г. делът на подкрепата чрез финансови инструменти е осезаемо увеличен.

Заделеният по ОПРР ресурс за финансови инструменти е близо пет пъти по-голям спрямо предходния период 2007-2013 г., а териториалният обхват – значително разширен. Общо 39 града са били определени за допустими за финансиране по проекти в областта на градското развитие (Приоритетна ос 1) и на територията на цялата страна – за проекти за туризъм и културно наследство (Приоритетна ос 6).

За първи път е бил реализиран и подходът за комбинирано финансиране – безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ОПРР и финансов инструмент за проекти за градско развитие (за културна инфраструктура) и за проекти за туризъм и културно наследство в две отделни операции. Данните показват, че финансовите инструменти за градско развитие създават благоприятни условия за допълване на публичния ресурс, осигурен по линия на Европейския фонд за регионално развитие, с частен, както и осигуряването на възможност за повторното му ползване в периода 2024 – 2031 г. чрез реинвестиране на възстановените средства по вече предоставени кредити. По този начин общата сума за крайните получатели ще се увеличи, ще нарасне и броят на подкрепени проекти.

Съществена част от успеха на Фондовете за градско развитие се дължи и на факта, че благодарение на европейските средства условията за крайните получатели са изключително атрактивни – лихви под пазарните, по-дълъг срок за погасяване (до 20 г.), вградени гаранции, удължен гратисен период (до 3 г.).

Анализ за изпълнението на програмите, съфинансирани със средства от ЕС през периода 2014-2020 г., е показал, че както използването на чистата форма на финансиране чрез финансови инструменти, така и подкрепата, оказана чрез комбинацията между БФП и финансов инструмент, е ефективна и носи своята добавена стойност за постигане на целите на изпълнение на оперативните програми. В тази връзка през настоящия програмен период 2021-2027 г. делът както на финансирането чрез финансови инструменти, така и на възможността за комбинирана подкрепа се увеличава значително като ресурс и сфери на интервенция.

В рамките на събитието бяха отличени най-ярките проекти,

свързани с реновация на градските пространства, подкрепени бизнес инициативи, индустриални зони и „зелени” проекти, интервенции, допринесли за подобряване и съхранение на културната инфраструктура, развитие на туризма и опазване на културното наследство, финансирани чрез ФУГ.

В сектор „Градска среда“ награди бяха връчени на два интегрирани проекта за реновация на градски пространства, реализирани в София и в Стара Загора.

Павел Лисев, изп. директор на Фонд мениджър на финансовите инструменти в България, връчи приз на „Софийски имоти“ ЕАД за проект „Изграждане на парк и термо-минерален развлекателно-рекреационен комплекс“. С изпълнението му са допълнени по един интегриран и устойчив начин предходни проекти, реализирани по инициативата JESSICA, свързани с изграждането на първия парк в центъра на София - „Възраждане”. Инвестицията за разширението на парка и изграждането на аквапарк е в размер на 9,65 млн. лв. От тях 5,3 млн. лв. е финансирането, осигурено от Фонд за устойчиви градове. С реализацията на проектите един обширен изоставен район в сърцето на столицата се е превърнал в любимо място за спорт, забавление и релаксация на столичани с обща площ на регенерираната земя от 10 ха.

Ася Станкова, главен директор на ГД „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ – Управляващ орган на „ОПРР 2014-2020“ и „ПРР 2021-2027“, връчи награда на община Стара Загора за „Нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“, включваща и разширение на ул. „Капитан Петко Войвода“.

Лиляна Павлова удостои с приз победителя в категорията „Културна инфраструктура“ – община Бургас, за проект „Център за съвременно изкуство и библиотека“. Весна Балтина, зам.-кмет на Бургас по „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, сподели, че има изключителен интерес към библиотеката. Балтина обърна внимание на факта, че тя е първата в страната, която работи денонощно благодарение на доброволци. Проектът е реализиран с комбинирана подкрепа – БФП в размер на 3,64 млн. лв. и близо 6 млн. лв., осигурени чрез финансов инструмент от Фонда за градско развитие Юг.

В сектор „Бизнес и индустриални зони“ Добромир Добрев връчи отличие на Мариела Маджарова, изп. директор на „Телетек Електроникс“ ЕАД, за проект за изграждане на производствена сграда за електроника със складова и административно-битова част. Компанията е рехабилитирала изцяло собствен терен с площ от 18 000 кв. м в столичния район „Надежда“.

Специална награда за „Зелени проекти“ бе връчена на Димо Колчев от „Елдрайв чарджинг“ ЕАД за строителството на публична зарядна инфраструктура за електромобили в София и в допустими градове от Южна България.

Проект „Светът на траките“, насочен към осигуряване на интегриран достъп на тракийското културно наследство в Долината на царете, бе победител в сектор „Туризъм и културно наследство“. Зам.-министърът на иновациите и растежа Мартин Гиков връчи наградата на кмета на община Казанлък Галина Стоянова. Тя благодари за подкрепата от страна на фонда не само по отношение на финансирането, но и за цялостното изпълнение на този предизвикателен проект с комбинирана подкрепа по „ОПРР 2014-2020“.

Наградените получиха изящни творби от месинг, създадени от талантливите студенти от катедра „Метал“ на Националната художествена академия.