Тема

15 години в. "Строител"

На 3 април 2024 г. в. „Строител“ ще отбележи 15 години от създаването си. За изминалия период вестникът се утвърди като професионална и обективна медия, развивайки печатното издание, интернет сайта си и всички свои канали в социалните мрежи. Вече 15 г. в. „Строител“ е Гласът на българския строител и платформа за решаване на проблемите на бранша. Изданието на КСБ се изявява и в различни направления – инициира и организира събития, изработва видеа, рекламни материали, издава книги, отпечатва колажи и осъществява много други творчески дейности. Вестникът е търсен медиен партньор, получава награди и сертификати. По повод своя юбилей екипът създаде специална рубрика„15 години в. „Строител“, в която припомни началото на вестника, как се е развил, какви успехи е постигнал, с какви предизвикателства се е справил. В нея публикува и поредица от интервюта с хората с безспорен принос към развитието и утвърждаването на вестника. Разговорите стартираха с инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ, председател на Камарата от 2010 до 2016 г., председател на УС на Фондация „Български строител“, инж. Иван Бойков, изп. директор на КСБ от 2007 до 2018 г., член на СД на „Вестник Строител“ ЕАД от 2011 до 2018 г., инж. Розета Маринова, член на Комисията по професионална етика на КСБ и на УС на Фондация „Български строител“, и Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството (2011-2013 и 2014-2017), министър за Българското председателство на Съвета на ЕС (2017-2018), вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка (2019-2023). В миналия брой Ви срещнахме с председателите на Областните представителства на Камарата на строителите в България (ОП на КСБ) на Враца, Перник, Силистра, Русе, Стара Загора, Пазарджик и Габрово. В настоящия продължаваме да разговаряме с ръководителите на ОП на КСБ, като включваме и част от членовете на УС на КСБ.


Владимир Кехайов, член на ИБ и УС на КСБ и почетен председател на ОП Смолян: В. „Строител” е отлична браншова медия, активен инициатор на важни събития и безценен партньор за нас

Вестникът отдавна е припознат като емблема на Камарата на строителите в България, като еталон за етичност и високи професионални стандарти. На страниците му откриваме всичко важно, което се случва в строителния сектор, всеки аспект от дейността на нашата организация както на централно ниво, така и в Областните представителства, отразени обективно, изчерпателно и безпристрастно, следвайки най-добрите медийни практики.

Искам да подчертая, че в. „Строител“ е много повече от това – екипът инициира събития от изключителна важност, като серията открити приемни и дискусиите между общински власти, ръководители на сектора и строители за обсъждането на въпроси от критична важност. В този смисъл „Строител“ надхвърля ролята на медийно „огледало“ и се явява важен партньор на КСБ, на строителите и сектора. Неслучайно бе наречен от членовете на ОП на КСБ – Смолян, „Гласът на родопските строители“ в знак на признание за чувствителността и отговорността към темите, които са важни за нас.

По случай 15-годишния юбилей на вестника пожелавам на целия екип здраве, успешни нови инициативи, много ентусиазъм и енергия, за да продължава уверено в посоката, която следва. Честит юбилей!


Инж. Егмонт Якимов, член на ИБ и УС на КСБ:  Заедно създаваме доброто име на българските строители

В. „Строител“ не просто има огромно значение за КСБ. Той е най-важното информационно средство на Камарата, което дава яснота какво се случва в строителния бранш и за дейността на КСБ, която е представителната организация на сектора. Изданието винаги напипва пулса на нещата, които са важни за нас, и навреме ни информира за интересните събития. Наистина не мога да си представя какво би било, ако в. „Строител“ не съществува.

На екипа пожелавам да сте живи и здрави, защото това е най-важното нещо. Продължавайте да сте все така работливи и амбициозни, винаги да търсите и да огласявате най-важните теми за строителния бранш, за да може и ние да вървим напред. Нека да продължим заедно да създаваме доброто име на българските строители, което заслужават. Дори и да направиш най-прекрасното нещо на света, ако то не се оповести и не стане известно, все едно не се е случило. Продължавайте да пишете за нашите успехи и да ни информирате за всичко важно. Докато КСБ съществува, и Вас трябва да Ви има.


Инж. Данка Кирилова, член на УС на КСБ: Вашата ежедневна работа има ключово значение за сектора

Значението, което има вестник „Строител“ за целия строителен бранш, е огромно. Информацията, която получаваме от изданието, е навременна, изчерпателна и абсолютно съобразена със строителния отрасъл. За мен Вашата ежедневна работа има ключово значение за сектора.

По случай 15-годишнината на в. „Строител“ пожелавам на целия екип на първо място здраве. Това е най-важното нещо за всеки. Пожелавам Ви винаги да сте все така задружни и усмихнати. Продължавайте да работите ползотворно и да ни предоставяте информацията, от която имаме нужда – полезна и навременна. Желая още успехи и късмет на екипа на в. „Строител“.


Инж. Цанка Атанасова, член на УС на КСБ и председател на РКСВ в Силистра: „Строител” е изданието, което чета с огромно удоволствие

Многократно съм казвала, че „Строител“ е изданието, което чета с огромно удоволствие. Радвам се, че отново имам възможност да споделя, че за мен значението на в. „Строител“ е изключително голямо. Това е вестникът, в който намирам материали от всички сфери на нашата работа. Под ръководството на прокуриста и главен редактор Ренета Николова, която е много стойностен журналист, медията успява да обхване цялата палитра от интересни статии, интервюта и материали, касаещи бранша.

Пожелавам на в. „Строител“ да продължи да бъде настолен документ, който намира място на бюрото на всеки един строител. На екипа на медията искам да пожелая много здраве и всичко най-хубаво! Нека вестникът на КСБ да върви само нагоре!


Орлин Бишков, председател на ОП на КСБ – Видин: „Строител” е много стойностно браншово издание

Значението на в. „Строител“ за Камарата на строителите в България е изключително голямо. „Строител“ е едно много добре развито браншово издание, което отразява всичко случващо се в нашия сектор. Отделно от това медията публикува актуални и интересни новини на интернет сайта си www.vestnikstroitel.bg. Мисля, че изданието на КСБ е много добре прието както от всички колеги строители, така и от различните институции, държавни и общински администрации. Вестник „Строител“ е много полезно четиво за всички нас.

Искам да пожелая на екипа здраве и всичко, което му пожелават моите колеги, умножено по две.


Инж. Стефан Стоев, председател на ОП на КСБ – Благоевград: Развитието и дейността на КСБ вървят неразделно с вестника

В. „Строител“ има много съществено значение за Камарата на строителите в България. Той започна да излиза само две години след създаването на КСБ и бързо стана неизменна част от браншовата организация. Развитието и дейността на КСБ задължително вървят неразделно с вестника. Изданието е не само много полезно с информацията, която ни предоставя, вестникът популяризира работата и политиките на КСБ. Не виждам как без в. „Строител“ Камарата би организирала и отразила своите събития.

На екипа на медията на първо място искам да пожелая здраве! Пожелавам и още много професионални успехи и разбирателство в работата.


Инж. Андон Горнаков, председател на ОП на КСБ – Сливен: Чрез в. „Строител” има обмен на информация между нас

Вестник „Строител“ е изключително полезен за бранша. От изданието получаваме актуална информация за стартиралите обекти и какво предстои като работа за строителите. Много интересни са обширните материали, които публикува на страниците си за Областните представителства на КСБ. От тях научаваме какво се случва при колегите ни в цялата страна. Чрез „Строител“ има обмен на информация между нас.

На екипа на изданието пожелавам най-вече здраве, защото всички останали професионални качества Вие ги притежавате.