Новини

Правителството предприема мерки за ускоряване на инфраструктурните проекти по TEN-T мрежата

Кабинетът реши Министерството на транспорта и съобщенията да стане орган за контакт по изпълнението на проектите от TEN-T мрежата, които са част от железопътната мрежа и от вътрешните водни пътища на страната. Министерството на регионалното развитие и благоустройството пък ще изпълнява същите функции по отношение на проектите, които са част от републиканската пътна мрежа. 

С приетото постановление се въвежда Директива на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 година относно оптимизирането на мерките за постигане на напредък по осъществяването на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). 

Въвежда се максимален четиригодишен срок, в който трябва да бъдат издавани разрешения за строеж на проектите в обхвата на съответното ведомство. В двете министерства се създава работна група от представители на компетентните институции, които ще координират процедурите по издаване на разрешения за изпълнение на проектите.